واجبات و سنن و آداب سفره و طعام

معرفي و نشر آثار علوم فقه آئين الهي

واجبات و سنن و آداب سفره و طعام

پستتوسط najm111 » سه شنبه دسامبر 12, 2017 8:15 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1631
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

آداب سفره و پذيرايی از ميهمان

پستتوسط najm111 » سه شنبه دسامبر 12, 2017 8:25 pm

بسم الله الرحمان الرحیم

آداب سفره و پذيرايی از ميهمان

پاسخ به سؤالي درباره آداب و اذكار و ادعيه سفره و طعام خوردن
(اين نسخه مواردي است كه براى هر غذاخوردن و سفره اى مطرح است)

كه به همراه
تابلويي نفيس
شامل رباعي شعر حاوي زبده مطالب در وقت تقديم سفره به ميهمان است

اگرچه شعر عربي است ولى هر مسلماني با هر زباني اين كلمات را آشناست
اما با اين حال ترجمه اش را مي نويسيم:

شيئ قليل مختصر = چيز كم و مختصري است (كه تقديم مي كنم) = از آداب ميزبان متواضع
خير كثير منتظَر = اما منتظر خير كثير (عنايت الهي) هستيم = توسلي است كه با تقديم ميزباني به خداوند عرضه مي دارد
قال النبي المصطفى = پيامبر برگزيده گفت = اعمال و برنامه ها طبق تعاليم وحي بايد باشد
خير الطعام ما حضر = بهترين طعام آنست كه حاضر و فراهم باشد (و برايش به تكلف نيافتد) = با بيان اين حديث هم التزام خودش را ابراز كرده و هم عذر سفره مفصل را آورده است

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/Aadaabe-Sofre-wa-Taeaam2.pdf

به دريافت كنندگان پيشنهاد مي شود:
كه انرا روي برگه باكيفيت و پرينت با دقت روي دو طرف يك برگه آچهار چاپ كنند
و سپس آنرا طلق و پرس خشك نمايند
و به تعداد هر چند نفر كه معمولا ميهمان دارند تهيه كنند
و بعد سفره پهن شدن به ميهمانان عرضه كنند

موفق باشید
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1631
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به نشر آثار علوم فقه آئين الهي


Aelaa.Net