بيماريهايي كه به نظر طب رايج معالجه شده، ولي در واقع اخفاي علايم مي شود

شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

cron
Aelaa.Net