سالنامه سعادت نامه

سالنامه سعادت نامه

پستتوسط najm111 » شنبه آگوست 17, 2013 6:30 pm

بسم الله الرحمان الرحيم
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه سعادت نامه 1435

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژانويه 07, 2014 1:59 am

تعيين خجسته ترين وقت جامع شرايط سعادت
براى اولين بار در تاريخ دانش تنجيم ارائه سالنامه طالع با احتساب ساير شرايط فلكي
كه مانند يك منجم جامع ترين وقت سعادت براى هر موضوع را در سال پيش رو معرفي مي كند

تحفه اى ‏ارزشمند برای مشتاقان يافتن اوقات جامع شرايط فلكي براى امور مهمه زندگي:
تعيين قویترین وقت جامع شرايط سعادت در هر موضوع بدون ملاحظه محدوده زماني ماه ‏يا سال

به صورت:
سالنامه مصور با نقشه های نجومی جغرافیایی نشان دهنده شرایط فلکی

از رمضان المبارك 1434 تا آخر شعبان 1435

شامل:
پيش نياز كاربرد سالنامه سعادت نامه
راهنماي سالنامه سعادت نامه ‏
دلائل فلكي اختيارات ( شرايط فلكي از جمله شرايط طالع وقت)
بهترين تاريخ واجد شرايط سعادت
قويترين هنگام جامع شرايط سعادت


سالنامه را از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... me1435.rar
حاوي دو فايل: راهنماي سعادت نامه + سالنامه سعادت نامه 1435

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه سعادت نامه 1436

پستتوسط najm111 » پنج شنبه ژانويه 15, 2015 1:17 am

تعيين خجسته ترين وقت جامع شرايط سعادت
براى اولين بار در تاريخ دانش تنجيم ارائه سالنامه طالع با احتساب ساير شرايط فلكي
كه مانند يك منجم جامع ترين وقت سعادت براى هر موضوع را در سال پيش رو معرفي مي كند

Image

تحفه اى ‏ارزشمند برای مشتاقان يافتن اوقات جامع شرايط فلكي براى امور مهمه زندگي:
تعيين قویترین وقت جامع شرايط سعادت در هر موضوع بدون ملاحظه محدوده زماني ماه ‏يا سال

به صورت:
سالنامه مصور با نقشه های نجومی جغرافیایی نشان دهنده شرایط فلکی با محاسبه شرایط طالع
از رمضان المبارك 1435 تا آخر شعبان 1436

شامل:
پيش نياز كاربرد سالنامه سعادت نامه
راهنماي سالنامه سعادت نامه ‏
دلائل فلكي اختيارات ( شرايط فلكي از جمله شرايط طالع وقت)
بهترين تاريخ واجد شرايط سعادت
قويترين هنگام جامع شرايط سعادت

سالنامه را از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8099
حاوي دو فايل: راهنماي سعادت نامه + سالنامه سعادت نامه 1436
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه سعادت نامه 1437

پستتوسط najm111 » دوشنبه آگوست 07, 2017 1:36 pm

تعيين خجسته ترين وقت جامع شرايط سعادت
براى اولين بار در تاريخ دانش تنجيم ارائه سالنامه طالع با احتساب ساير شرايط فلكي
كه مانند يك منجم جامع ترين وقت سعادت براى هر موضوع را در سال پيش رو معرفي مي كند

Image

تحفه اى ‏ارزشمند برای مشتاقان يافتن اوقات جامع شرايط فلكي براى امور مهمه زندگي:
تعيين قویترین وقت جامع شرايط سعادت در هر موضوع بدون ملاحظه محدوده زماني ماه ‏يا سال

به صورت:
سالنامه مصور با نقشه های نجومی جغرافیایی نشان دهنده شرایط فلکی با محاسبه شرایط طالع
از رمضان المبارك 1436 تا آخر شعبان 1437

شامل:
پيش نياز كاربرد سالنامه سعادت نامه
راهنماي سالنامه سعادت نامه ‏
دلائل فلكي اختيارات ( شرايط فلكي از جمله شرايط طالع وقت)
بهترين تاريخ واجد شرايط سعادت
قويترين هنگام جامع شرايط سعادت


راهنماي سعادت نامه (نسخه 1436)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... ame-N3.pdf

سالنامه سعادت نامه 1437
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... me1437.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه سعادت نامه 1438

پستتوسط najm111 » دوشنبه آگوست 07, 2017 1:38 pm

تعيين خجسته ترين وقت جامع شرايط سعادت
براى اولين بار در تاريخ دانش تنجيم ارائه سالنامه طالع با احتساب ساير شرايط فلكي
كه مانند يك منجم جامع ترين وقت سعادت براى هر موضوع را در سال پيش رو معرفي مي كند

Image

تحفه اى ‏ارزشمند برای مشتاقان يافتن اوقات جامع شرايط فلكي براى امور مهمه زندگي:
تعيين قویترین وقت جامع شرايط سعادت در هر موضوع بدون ملاحظه محدوده زماني ماه ‏يا سال

به صورت:
سالنامه مصور با نقشه های نجومی جغرافیایی نشان دهنده شرایط فلکی با محاسبه شرایط طالع
از رمضان المبارك 1437 تا آخر شعبان 1438

شامل:
پيش نياز كاربرد سالنامه سعادت نامه
راهنماي سالنامه سعادت نامه ‏
دلائل فلكي اختيارات ( شرايط فلكي از جمله شرايط طالع وقت)
بهترين تاريخ واجد شرايط سعادت
قويترين هنگام جامع شرايط سعادت


راهنماي سعادت نامه (نسخه 1436)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... ame-N3.pdf

سالنامه سعادت نامه 1438
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... me1438.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه سعادت نامه 1439

پستتوسط najm111 » دوشنبه آگوست 07, 2017 1:46 pm

سالنامه سعادت نامه 1439

تعيين خجسته ترين وقت جامع شرايط سعادت
براى اولين بار در تاريخ دانش تنجيم ارائه سالنامه طالع با احتساب ساير شرايط فلكي
كه مانند يك منجم جامع ترين وقت سعادت براى هر موضوع را در سال پيش رو معرفي مي كند

Image

تحفه اى ‏ارزشمند برای مشتاقان يافتن اوقات جامع شرايط فلكي براى امور مهمه زندگي:
تعيين قویترین وقت جامع شرايط سعادت در هر موضوع بدون ملاحظه محدوده زماني ماه ‏يا سال

به صورت:
سالنامه مصور با نقشه های نجومی جغرافیایی نشان دهنده شرایط فلکی با محاسبه شرایط طالع
از رمضان المبارك 1438 تا آخر شعبان 1439

شامل:
پيش نياز كاربرد سالنامه سعادت نامه
راهنماي سالنامه سعادت نامه ‏
+
دلائل فلكي اختيارات ( شرايط فلكي از جمله شرايط طالع وقت)
بهترين تاريخ واجد شرايط سعادت
قويترين هنگام جامع شرايط سعادت


راهنماي سعادت نامه (نسخه منتشره 1436)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... ame-N3.pdf
31 صفحه

سالنامه سعادت نامه 1439
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... me1439.pdf
55 صفحه
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به سالانه


Aelaa.Net