توضيحات تصوير نماد  سايت حيات اعلى

                  
هوالله العليّ الأعلى:


حق تعالى نامهاى بسياري دارد؛ و اشاره به خداوند در مراتب مختلفي مي شود 
اوّل: مرتبه ذات است؛ كه جون قابل توصيف نيست؛ با نام هو (=او) به آن اشاره مي شود
 بعد از آن مرتبه صفات و اسماء الهي است، نام الله (= همان معبود) تنها نامي است كه جامع همه صفات و اسماء الهي است، لذا مهمترين نام حق در اين مرتبه است،
 در كلام خازنان وحي آمده است كه:
 اولين نامي كه خداوند براى خود برگزيد نام العليّ الأعلى (برتر برترين) است، 
كه اولين توصيف ممكن از خداوند است، 
از اين رو بنياد حيات اعلى سرلوحه و افتتاحيه تمامي مكتوبات و مرسومات خود را با اين نام جامع و اعظم الهي آغاز نموده  و نيز بسم الله الرحمن الرحيم كه افتتاحيه همگاني است را بكار مي برد.


            

تصوير حرم مهدوي = نمادي از حضرت صاحب الأمر:

از آنجا كه بالاترين مقصد معرفت حق تعالى و وصول به اوست
و حق متعال لايدرك و لايوصف بوده و فوق دريافت و شناخت   ماست
تنها راه معرفت وعبوديت و وصال حق  :شناخت وجه الله وپيروي از او و سير به سوي اوست
وجه الله در اين دوران كه صاحب عصر و زمان و امام انس و جان است
همانا حضرت محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله مي باشد
اوست كه قوام و قيوم عالم وجود است و هستي به او برقرار مي باشد
لذا اين حقايق را با تصوير:
گنبد حرم مهدوي (به عنوان نماد و نشاني از حضرتش) در مركز كهكشان نشان داده و بيان نموده ايم
تلألؤ و درخشندگي نام 'هو الله العليّ الاعلى' 
در بالاي تصوير اين معنا را نشان مي دهد كه:
عالم وجود و جهان هستي به وجه الله وابسته بوده و وجه الله نيز جلوه حق تعالى است.


            
حلقه نوراني مركز كهكشان = نمادي از ناحيه مقدسه:

ناحيه مقدّسه
كلمه ناحيه در لغت به معناى
سمت و جهت و سرزمين و منطقه و جايگاه و مركز و ميدان نيرو؛ آمده است، 
ولى در اينجا ضمن شمول اين موارد؛ معنايى فراتر دارد، 
و ناحيه مقدسه يعنى:
آن حضور و حضرت مقدّسى كه مدار گردش أفلاك و لنگر عالم وجود بوده،
و آن نقطه واحدى كه مركز اتصال تمام موجودات با حق تعالى است،
 و آن مصدر و ملجأى كه پيدايش و بقا و رشد هر چيز به او بستگى داشته،
و لذا آگاهى و شناخت و احاطه او به هر چيز؛ 
مانند سريان وجود در اجزاي هر موجود است، 
پس او بهترين بلكه تنها مصدر حقيقى دريافت (از الله) بوده، 
و شايسته ترين مرجع براى تسليم (به حق) مي باشد. 
و در دوره آخر الزمان، و در اين عصر: 
حضرت ابو القاسم محمّد المهدى (منه السلام) 
در آن محضر جلوه گر بوده و مي باشد،
خداوند فرج او را تعجيل و أمر او را بر همگان ظاهر نمايد،
و معرفت و محبت و تسليم ما را نسبت به وى؛ روز افزون فرموده
و او را از ما راضي و خشنود گر داند.
آمين ربّ العالمين

با حلقه نورانی مرکز کهکشان ؛ به معنا و جایگاه ناحیه مقدسه اشاره نموده ایم.

            
منظره كهكشان = نمادي از هستي :

از آنجا كه مقصود اشاره به هستي و كل عالم وجود  است
و به تصوير كشيدن تمام جهان هستي و كل عالم وجود در ابزارهاى معمولي ممكن نيست
 لذا تصوير كهكشان كه نماد بزرگترين مقياس جلوه هستي است را انتخاب كرده و بكار برده ايم