تقويم نجومي همگاني

تقويم نجومي همگاني شماره 29: ماه صفر 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:28 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/80987899/ae ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 30: ماه ربيع الأوّل 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/get/89099939/3ab ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 31: ماه ربيع الآخر 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/get/93029291/ddd ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 32: ماه جمادی الأولی 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666054/6 ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 33: ماه جمادى الأخرى 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:30 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666085/a ... 30-01.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 34: ماه رجب 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:31 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666075/2 ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

تقويم نجومي همگاني شماره 35: ماه شعبان 1430

پستتوسط najm152 » يکشنبه فبريه 28, 2010 2:31 pm

از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666063/d ... -1430.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

سالنامه تقویم نجومی همگانی 1430-1431

پستتوسط najm111 » دوشنبه دسامبر 06, 2010 11:33 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1430 تا آخر ماه شعبان 1431
http://www.4shared.com/file/116156441/5 ... 30-31.html
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقویم نجومی همگانی -1432

پستتوسط najm111 » سه شنبه دسامبر 07, 2010 12:43 am

از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا آخر ماه شعبان 1432
Ersaal/3/Saalnaame/Taqwim-NojumiHamegaani-1432.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي همگاني 1433

پستتوسط najm111 » شنبه جولاي 23, 2011 7:28 am

http://aelaa.net/110.aspx?id=1671
رمضان المبارك 1432 تا شعبان 1433
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبليبعدي

بازگشت به سالانه


Aelaa.Net