تقويم نجومي همگاني

سالنامه تقويم نجومي همگاني 1434

پستتوسط najm111 » چهارشنبه مارس 28, 2012 3:10 am

از اول ماه مبارك رمضان 1433 تا آخر ماه شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2334
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي همگاني 1435

پستتوسط najm111 » يکشنبه ژوئن 02, 2013 1:13 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1434 تا آخر ماه شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 435=N6.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي همگاني 1436

پستتوسط najm111 » يکشنبه ژوئن 22, 2014 9:35 am

از اول ماه مبارك رمضان 1435 تا آخر ماه شعبان 1436
http://aelaa.net/110.aspx?id=6465

Image


افزوده شده به راهنما:
شناسنامه منازل فلكي اعتدالي و نجمي رصدي
ستارگان منازل و صور فلكي آنها
مختصات منازل در بروج
اختيارات منازل
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1437

پستتوسط najm111 » دوشنبه مه 25, 2015 12:54 am

از اول ماه مبارك رمضان 1436 تا آخر ماه شعبان 1437
http://aelaa.net/110.aspx?id=8471

شامل:
58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 61 صفحه سالنامه تقویم 1437

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1438

پستتوسط najm111 » چهارشنبه ژوئن 08, 2016 12:40 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1437 تا آخر ماه شعبان 1438

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... aani-7.pdf

61 صفحه سالنامه تقویم 1438
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... i-1438.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1439

پستتوسط najm111 » دوشنبه مه 01, 2017 10:58 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1438 تا آخر ماه شعبان 1439

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... aani-8.pdf

61 صفحه سالنامه تقویم 1439
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... i-1439.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1440

پستتوسط najm111 » دوشنبه مه 21, 2018 2:47 am

از اول ماه مبارك رمضان 1439 تا آخر ماه شعبان 1440

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... aani-9.pdf

68 صفحه سالنامه تقویم 1440
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... i-1440.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1441

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 18, 2019 6:39 am

از اول ماه مبارك رمضان 1440 تا آخر ماه شعبان 1441

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... aani-9.pdf

62 صفحه سالنامه تقویم 1441
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... i-1441.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1443

پستتوسط najm111 » دوشنبه آپريل 12, 2021 11:21 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1442 تا آخر ماه شعبان 1443

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... aani-9.pdf

62 صفحه سالنامه تقویم 1442
www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim-Nojumi- ... i-1443.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تقويم نجومي همگاني 1444

پستتوسط najm111 » شنبه آپريل 02, 2022 1:49 pm

از اول ماه مبارك رمضان 1443 تا آخر ماه شعبان 1444

58 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1437)
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... ani-10.pdf

64 صفحه سالنامه تقویم 1444
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Taqwim- ... i-1444.pdf

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبليبعدي

بازگشت به سالانه


Aelaa.Net