آغازنامه ماه قمري

آغازنامه ماه قمري

پستتوسط najm111 » شنبه فبريه 13, 2010 7:35 pm

آغازنامه ماه قمري
مندرجات آغازنامه ماه قمريتعيين آغاز ماه قمري
مباحث فلكي و نجومي بيشرفته در زمينه
ايام محاق ماه و مقارنه و تكون هلال با خروج از محاق وضعيت ماه و مختصات آن
در غروب آخرين شب ماه قبل و شب اول ماه جديد
نقشه هاى بيش بيني رؤيت و جداول فلكي هشت بهشت (شهرهاي مقدس) و شهرهاى مهم ايران و كشورهاى مجاور
و مباحث مهم علمي متعدد در سبب اشتباهات تقاويم رايج و تعيين نابهنكام اول ماه
و...
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

آغازنامه ماه قمري شماره 1 - ماه مبارك رمضان 1428

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:23 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/68391389/24 ... n1428.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 2 - ويژه نامه عيد فطر 1428

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:24 pm

هو الله العليّ الأعلى
بسم الله الرحمان الرحيم

چند نکته بسيار مهم

نکته اوّل: هر جند با امكانات مدرن امروزي رؤيت هلال و محاسبه امكان وقوع آن و مختصاتش بسيار آسان است؛ براي تعيين عمر ماه و رؤيت هلال آن؛ نه تنها بلكه غير مسلمانان نيز در سطوح مختلف علمي از دانشمندان تا اشخاص عادي بر آن اهتمام دارند. و محاسبات و مختصاتهاي دقيقي از مجامع علمي بين المللي نجومي براي آن ارايه مي شود. ولي ويزكيهاي حركت ماه و موضعش نسبت به خورشيد و شرايط جوي زمين بيجيدكَيهايي عميقي در اين موضوع ايجاد نموده كه موضوع تعيين اول ماه قمري از طريق رؤيت هلال را در طول تاريخ با مشكل مواجه نموده است، برخلاف ديكر وقايع معمول نظير آن جون خسوف و كسوف كه از كذشته هاى دور تا كنون بيش بيني آن ميسور و آسان و نتيجه رصدهاي آن نيز مطابق و محقق بوده است.

نکته دوّم: اين مشكلات ضمن اخلال در تماميت صحت و دقت بسياري از بيش بينهاي رؤيت هلال و نيز رصدهاى رؤيت؛ مانع از اعتنا به ادعاهاى رؤيت شهود هلال! خصوصا در زمانها و مكانهاي ممتنع الرؤيه، و از اتكاي تشخيص اوايل ماه قمري بر رؤيتهاى فردي هلال بوده است.

نکته سوّم: افزون بر همه اينها بازيهاى سياسي قدرتمندان براى جلوداري مسلمين در طول تاريخ اسلام؛ مانع اصلي شفاف ماندن موضوع و باقي ماندن آن در فضاي علمي ديني صرف؛ شده است.

نکته چهارم: البته شرع مبين اسلام و آئين حق هيجكونه سختي و تحيري در امر دين باقي نكذاشته و همانند ساير موارد دستورات دين در اين مواقع نيز رهروان راه حق را به روشهاى آساني دلالت و هدايت فرموده است: غروب 29 هر ماه طبق توصيه شرع شريف مؤمنين به استهلال مي روند؛ آنكاه اكر هلال بطور جمعي نه فردي رؤيت شد؛ و در آن هنكام رؤيت هم ناممكن نبود، با اين رؤيت اول ماه ثابت مي شود، در صورتي كه اينطور ثابت نشد، روز سي ام هم براى ماه لحاظ مي شود.

نکته پنجم: در اوقات اختلاف بين مسلمين بر سر موضوع رؤيت، خازنان وحي عليهم السلام اهل حق را به قواعد علمي محاسباتي بسيار دقیق و آساني رهنمون فرموده اند كه تا با بكارگيري آنها مؤمنين به هيچگونه تحیري مبتلا نشده و به آساني و بدون هيج تشويش خاطري اول ماه را با آن نشخيص داده و به وظيفه خود عمل نمايند، از اينرو حهت سهولت امر و كاربردي شدن اين قواعد، بژوهشكده علوم نجوم (تقويم نجوم تنجيم) بنياد حيات اعلى كليه محاسبات مربوط به اوايل شهور قمري را بر اساس اين قواعد مأثور در كلام خازنان وحي عليهم السلام مبتني نموده و انواع گوناگون تقويمهاى نجومي (همگانی – نیمه تخصصی – تخصصی) خود را بر اين اساس استخراج و تدوين نموده است.
----------------

ادامه را در مرسوله مطالعه كنيد:

http://www.4shared.com/file/26217794/4e ... r1428.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 3 - ذيقعده 1428

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:24 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/28764997/7d ... e1428.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 4 - ذيحجّه 1428

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:25 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/31605172/38 ... d=b9ab6ebb
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 5 - محرم الحرام 1429

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:25 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/68392194/52 ... m1429.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 6 - صفر 1429

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:26 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/37100138/f5 ... r1429.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 7 - ربيع الأوّل 1429

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:26 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/40144766/de ... -1429.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 8 - ربيع الآخر 1429

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:27 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/43183770/47 ... -1429.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آغازنامه ماه قمري شماره 9 - جمادى الأولى 1429

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 2:28 pm

از اين آدرس دريافت كنيد:

http://www.4shared.com/file/46582352/ed ... -1429.html
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

بعدي

بازگشت به سالانه


Aelaa.Net