آب نوشيدني گوارا (چشمه - بكر)

آب نوشيدني گوارا (چشمه - بكر)

پستتوسط najm152 » پنج شنبه مه 26, 2011 2:11 pm

هو الله العلى الأعلى

بسم الله الرحمان الرحيم


و الحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آب نوشيدني گوارا (چشمه - بكر)

پستتوسط najm152 » دوشنبه آگوست 22, 2011 9:27 am

نياز و احتياج ضرورى حال حاضر افراد به استفاده از آب گوارا و پاك:
با توجه به ازدياد روزافزون و بيش از اندازه آلودگى ها صنعتى و شيميايى و يا حتى سمّى و مواد آلاينده كه سبب آلودگى و غير قابل شرب شدن آبهاى موجود در شهرها و مناطق مختلف شده است فلذا در حال حاضر نياز و احتياج ما به آبى گوارا و عارى از آلودگى ها بيش از پيش احساس ميشود.

تعريف آب بكر(چشمه)

جند شرط دارد:
1- داشتن استانداردهاى معروف آب از نظر سلامت اجزاء و تركيبات
تصوير

2- بهداشت آن؛ و اينكه به دور از انظار و آمد و شد عموم مردم و بصورت دست نخورده در طبيعت وجود دارد
بايد به اين نكته بسيار توجه داشت كه : دستخورده نبودن و در انظار نبودن آن است؛ اينكه هر چشمه اى كه در طبيعت وجود دارد و يا در مجاورت روستاها و دشت و صحرا و در تفرجگاههاست و عموم مردم منطقه و مسافران از آن استفاده مي كنند، بكرنيست بلكه ركن اساسى و مهم در اين موضوع دستخورده نبودن و در انظار نبودن آن است .
تصوير

3- عارى از هرگونه آلودگى شميايى، صنعتى، راديواكتيو و بدور از مكانهاى آلوده مانند اراضى كشاورزى غيره ارگانيك و مجاورت كارخانجات و تأسيسات ايجاد پسماندهاى ميكروبى و شيمشايى و راديواكيتو؛ مى باشد.

آشنايى با منابع آبهاى طبيعى(چشمه ها) و منشاء و خصوصيات آنها:

1- چشمه ها از نظر نحوه پيدايش:
- چشمه هاى كنتاكتى يا لايه اى: این نوع چشمه ها در جایی یافت می شوند كه یك آكیفر یا لایة هادی آب ، به صورت افقی یا مایل روی لایه غیر قابل نفوذ واقع و آب در محل تماس این دو لایه در سطح زمین ظاهر شود.

- چشمه های گسلی: چنانچه یك یا چند گسل به نحوی عمل نمایند كه یك لایه هادی آب زیرزمینی در برابر یك لایة غیر قابل نفوذ واقع شود، آب در سفره بالا آمده و در محلی به نام چشمه ظاهر می شود.

- چشمه های سرریزی یا لبریزی: وقتی كه یك سفره آب از پایین و اطراف توسط لایه های غیر قابل نفوذ محدود شود، در نتیجه آب موجود در لایة هادی از اطراف (در مرز بین لایة هادی آب و لایة غیر قابل نفوذ) در سطح زمین ظاهر می شود. در چنین حالتی اغلب افقی از چشمه های كوچك و بزرگ پدیدار می شود.
تصوير

- چشمه های جهشی یا آرتزین: این نوع چشمه ها ، آبهای زیرزمینی تحت فشار را در سطح زمین ظاهر می سازند. حركت جریان آب در این نوع چشمه ها از دورن سفره ای صورت میگیرد كه روی آن یك یا چند لایة غیر قابل نفوذ واقع است. حوضة آبگیر ایم چشمه ها در محلی دور دست و خارج از لایة غیر قابل نفوذ واقع می باشد.
تصوير

- چشمه های كارستی: چشمه های كارستی آب زیرزمینی یك منطقه كارستی را زه كش می نمایند. زه كشی آب از راه عوارض كارستی از قبیل مجاری ، شكافهای باز ، دولین و یا غار صورت می گیرد.
تصوير

- چشمه های كف بستری و زیر دریایی: علاوه بر چشمه هایی كه در سطوح خشك زمین ظاهر می شوند چشمه هایی هستند كه در كف بستر رودخانه و دریاها ظاهر می گردند. به این گونه چشمه ها ، چشمه های كف بستری و يا زیر دریایی می گویند.

2- چشمه ها از نظر رفتار هيدرولوژيكى( بر اساس ميزان آبدهى، املاح، گازهاى محلول و درجه حرارت):

- چشمه ها از نظر ميزان آبدهى: الف:فصلى: در مواقع پر باران سال آب دارند و در بقيه طول سال خشك هستند. ب: دائمى: در تمام طول سال حتى زمانهاى خشكسالى آب دارند. ج: تناوبى: فقط در ايامى كه باران شديد مى بارد آب دارند در بقيه طول سال خشك هستند.
تصوير
تصوير

- چشمه ها بر اساس املاح موجود در آنها(چشمه هاى معدنى): املاح درون اين چشمه ها حداقل 1 گرم در ليتر است و بر اساس يونهاى غالب موجود در آن نامگذارى ميشوند مانند چشمه هاى سديك و كلروه؛ كلسيم و كلروه؛ سديك و هيدروژن كربنات؛ منيزيم و هيدروژن كربنات؛ سديك، منيزيم و يا كلسيم بهمراه سولفات؛ يا چشمه هاى حاوى آهن، آرسن، گوگرد، راديواكتيو(رادون) و چشمه هاى ترش(ميزان co2 آزاد در آن حداقل 1 گرم در ليتر است).
تصوير
تصوير

- چشمه ها بر اساس گازهاى محلول در آنها(چشمه هاى گازى - طبى): گازهاى غالب در اين چشمه ها اكسیژن، هیدروژن، ازت، انیدرید كربنیك، هیدروژن سولفوره، انیدرید سولفورو و متان و غيره مى باشد. منشأ اكسیژن در اين آبها معمولاً از آبهای خارج از جو است كه با خود مقداری هوا به داخل زمین می آورند و در محیط های احیاء كننده تثبیت می شوند. هیدروژن در چشمه های آبفشان وجود دارد كه منشأ عمیق و آتشفشانی دارد. ازت یكی از فراوان ترین گازهایی است كه در آب این گونه چشمه ها، یافت می شود. منشأ ازت معمولا جو است، ولی احتمال دارد منشأ آتشفشانی هم داشته باشد. گاز هیدروژن سولفوره كه در چشمه های گوگردی یافت می شود ، به آب چشمه بوی تخم مرغ گندیده می دهد و منشأ آن عمدتاً آتشفشان است. انیدرید سولفوره و متان، اغلب یا هیدروكربورها مرتبط هستند. همچنین دراثراحیای سولفاتها بوجود می آیند.
تصوير
تصوير
تصوير

- چشمه ها بر اساس درجه حرارت( چشمه هاى آبگرم): درجه حرارت در چشمه ها باهم متفاوت است و اين امر در طول فصول مختلف سال نيز متفاوت مى باشد. منشاء اين امر مربوط به 4 عامل ذيل است: 1- زمین گرمایی(ژئوترمی): اكنون بر همگان روشن شده است كه وقتی از سطح زمین به عمق آن پیش می رویم، بر حرارت محیط افزوده می شود. تا عمق حدود 30 متری زیر سطح زمین ، حرارت محیط در حدود حرارت متوسط هوای بیرون است. از این عمق به بعد به ازای هر 33 متر یك درجه بر درجه حرارت محیط اضافه می شود. این امر تا عمق حدود 1000 كیلومتری به همین منوال است. این حرارت درونی زمین بر آبهای جوی كه در زمین نفوذ می كنند اثر می گذارد و آنهارا گرم می كند. تا عمق 30 متری زیر سطح زمین ، متوسط درجه حرارت آب چشمه معادل متوسط درجه حرارت هوای حوضة آبریز آن است. از این عمق به بعد حرارت آب چشمه به زمین گرمایی بستگی خواهد داشت. 2- تكنونیك یا جا به جایی پوسته جامد زمین: حركت یا جا به جایی بخشهایی از پوسته زمین در برابر بخش دیگر، ایجاد حرارت خیلی زیادی می كند این حرارت می تواند توسط آب زیرزمینی گرفته شود. چنین آبی وقتی در سطح زمین به صورت چشمه خارجی شود، گرم است. اكثر چشمه هایی كه از گسلهای فعال متأثر می شوند، گرم می باشند. 3- فعالیت آتشفشان: در مناطقی كه در گذشته از فعالیتهای آتشفشانی متأثر شده اند و انرژی حرارتی آنها هنوز تا نزدیكی سطح زمین را تحت تاثیر قرار می دهد سبب گرم شدن آب نافذ می شوند. 4- فعل و انفعالهای شیمیایی انرژی زا: بعضی از واكنشهای شیمیایی مثل تبدیل انیدریت به ژیپس؛ گرما زا هستند و انرژی حرارتی تولید می كنند. چنانچه این انرژی حرارتی توسط آب نافذ گرفته شود، سبب گرمای آن می شود و یا هنگامی كه فعالیتهای رادیو اكتیو یا واپاشی مواد رادیو اكتیوی در یك منطقه انجام می گردد، آب محیط كمی گرم می شود.
تصوير
تصوير

آلودگى هاى آب:

1- مواد سمي(شيميايى): مواد سمی جزو آلوده کنندگان شیمیایی هستند که به صورت طبیعی در اکوسیستم وجود ندارند. علف کش ها ، آفت کش ها و مواد صنعتی از جمله این آلودگی ها هستند كه تأثيرات جبران ناپذيرى دارند. من جمله:
تصوير

الف: كلر: مواد كلر را از نمك به دست مي آورند. چون كه نمك يكي از مواد معدني بسيار فروان در زمين است و اينكه روش الكتروليز روش صنعتي كم خرجي است، و كلر هم ماده ارزانيست در سرتاسر جهان از كلر براي تصفيه آب استفاده مي شود.
اثر كلر بر باكتريها و سلولهاي زنده كه در آب وجود دارد اين است كه غشاء باكتريها و هر سلول زنده ديگر را خراب مي كند و آن را مي كشد. اثر ضد عفوني كلر در آب ماندگار است، يعني كه آن قدر قوي است كه اثر ضد عفوني آن در آب در حدود چند ساعت فعال مي ماند. كلر ماده بسيار ارزانيست و نزديك به 75 درصد اين روش را به كارمي برند و همه به اين روش عادت دارند.
پس كلر يك "بيوسيد" (يعني ماده كه ارگانيسمهاي زنده ("بيو") را مي كشد ("سيد")): كلر آلودگيها مانند باكتريها، ويروسها و ميكرو ارگانيسمهاي ديگر كه در آب زندگي مي كنند را مي كشد: بدينوسيله خطر بيماريهاي عفوني را كم مي كند. منتها اگر چه اين نتيجه خوب و به نظر بهداشتي مى رسد اما به طور علمي ثابت شده براي سلامتي ما، استفاده كلر در آب ضررهاي مختلفي دارد.
كلر وقتيكه با آب مخلوط مي شود با همه مواد اندامى كه در آب است (مثل برگهاي درخت، چوب،algues (ذرات گياه در آب كه ماهيها مي خورند) و همه موادى كه در آب فاسد مي شوند، همچنين موادى كه در آب فاسد نمى شوند مانند آهن، سولفاتها، كلسيم، سديم) واكنش دارد : ماده اندامي كه در آب است براي سلامتي ما ضرري ندارد اما وقتي كه كلر با آب مخلوط مي شود سبب ايجاد تركيباتي شده كه به موادي بسيار سمّي تبديل مي شوند. عمده آن تري‌هالومتانها هستند مانند : كلروفرم، برمفورم، ديبرمكلرمتان، ديبرمكلرمتان(Chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, dibromochlorométhane)كه اسم عام آن THM است.

ب: نيترات: وجود اين ماده در آب آشامیدنی بیانگر وجود آلودگی و نفوذ آن از طریق فاضلاب های شهری، صنعتی و با کودهای شیمیایی نيتراته و فضولات حیوانی است. در کشورهای گرم و خشک و کم باران، 80 تا 95 درصد آب آشامیدنی شهرها از طریق سفره های آب زیرزمینی و چاهها تامین می شود. نیترات عامل اصلی اختلال در فرآیند اکسیژن رسانی به سلولهای بدن است(نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی وآلی پس از ورود به سیستم گردش خون آهن همو گلوبین را اکسید نموده و از ظرفیت II به ظرفیت III تبدیل می نماید که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین تبدیل؛ كه ظرفیت اکسیژن رسانی بسیارکمتری از هموگلوبین دارد و در نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد بعداز مدتی رنگ پوست (در نا حیه دور چشم ودهان ) به تیرگی میگراید و ازاین رو به آن سندرم BIueBaby می گویند) و این عامل خصوصا برای کودکان و زنان باردار عوارض جبران ناپذیری را به همراه دارد و باعث بروز بیماری هایی مثل سرطان، ناقص الخلقه بودن نوزادان، بزرگ شدن تیروئید و التهاب غدد لنفاوی می شود. نیترات از آلاینده های محلول در آب است که توسط تصفیه خانه های معمولی و یا با کلرزنی قابل تصفیه نیست.
تصوير
تصوير

پ: آلاینده های دارویي: طی تحقیقاتی که توسط آسوشیتدپرس در آب آشامیدنی آمریکا انجام شده است، مشاهده شده که آب شهری در بعضی از ایالت های آمریکا، سرشار از آلاینده های دارویی، آنتی بیوتیک ها، داروهای آرام بخش و داروهای جنسی است. این آلاینده ها از طریق نفوذ فاضلاب های بیمارستانها و زباله های دارویی به سفره های آب زیرزمین وارد شده اند و به دلیل محلول بودن در آب، از طریق فرآیندهای ابتدایی که در تصفیه خانه ها انجام می شود، نظیر حوضچه های ته نشینی و کلرزنی، تصفیه نمی شوند. این مشكل براى كليه كشورهاى بيشرفته و نيمه بيشرفته(اعم از اروپا و آسيا) كه نظام و سيستم پزشكى و دارويى آنها همانند امريكا مى باشد وجود دارد.
تصوير

ت: حشره کش ها: حشره کش های متداول در بازار مانند د د ت، که برخی دارای بیش از 600 ترکیب شیمیایی مختلف هستند. استفاده از این حشره کشها یکی از دلایل اصلی آلوده شدن اتمسفر و خاک زمین است. این ترکیبات پس از بارندگی ها، به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کنند و سر از چاههای تامین آب شرب در می آورند. شناسایی این ترکیبات در آب آشامیدنی نیازمند تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی است. وجود این ترکیبات در آب آشامیدنی باعث اختلالات تنفسی، آسیب های عصبی و سرطان خصوصا در نوزادان و کودکان که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف تر است می شود.
تصوير

ج: زنگ آهن: معضل دیگر در شهرهای دنیا، شبکه لوله کشی فرسوده و پوسیده است. این شبکه ها باعث می شوند که آب آشامیدنی، دارای زنگ آهن و رسوبات جدا شده از سیستم های قدیمی وآزبست که ماده‌ای بسیار خطرناک و سرطان ‌زاست باشد. پوسیدگی لوله ها باعث می شود که خاک، گل، شن و ماسه وارد آب آشامیدنی شهرها شود و سلامتی شهروندان را به خطر بيندازد.
تصوير
تصوير

چ: آرسنیک: آرسنیك در اثر مصرف آفت کش هایی مثل حشره كش های حاوی آرسنیك و یا از طریق فاضلاب صنایع دباغی، سرامیك سازی و معادن وارد آب شود. آرسنیك یك عنصر سمی است كه در آب یافت می شود و قادر است از عمل آنزیم ها ممانعت نماید و باعث بلوكه شدن آنها گردد. املاح آن از معده جذب شده و از راه پوست و شش ها نیز قابلیت جذب دارند. از مهمترین اثرات سوء آن می توان به بی اشتهایی، كم شدن وزن بدن، اسهال، به هم خوردگی معده، ناراحتی های عصبی و ایجاد زخم های كوچك بر روی دست و پا كه ممكن است منجر به سرطان شود اشاره نمود.
تصوير
تصوير

ح: سرب: امروزه سرب از طریق فاضلاب كارخانجات باطری سازی، مهمات سازی و غیره وارد سفره های آب زیرزمینی و از آنجا وارد آب آشامیدنی ما انسانها می شود. سرب یكی از عناصر سمی قابل تجمع در بدن است. سرب جایگزین كلسیم در استخوان ها می گردد كه ایجاد ناراحتی استخوانی می كند. سرب موجود در استخوان در مواقع تب می تواند به سایر اعضای بدن مانند سیستم اعصاب مركزی، دستگاه گوارش و كلیه ها زیان وارد نماید. جالب است بدانید كه برخی از مورخین دلیل سقوط امپراطوری روم را مصرف آب حاوی سرب می دانند، زیرا در آن زمان فقط طبقات مرفه روم از آب لوله كشی استفاده می كردند و بعلت سربی بودن لوله ها اطفال آنها در معرض خطرات سمیت عصبی سرب قرار می گرفتند. رشد مغزی بسیاری از این اطفال كه بعدها اداره كننده روم بودند كامل نبوده و اجتماع روم مواجه با كمبود رهبران شایسته گردید.
تصوير

2- مواد آلى: آلودگی از جانب مواد آلی زمانی رخ می دهد که (برخی کودها و یا گنداب ها) به داخل آبهای زیرزمینی نفود کند، زمانی که میزان مواد آلی در آب بالا رود برخی تجزیه های شیمیایی در آب ممکن است رخ دهد. در این میان حتی به دلیل وجود 2 O ممکن است این تجزیه ها سریع تر هم انجام پذیرد. فقدان اکسیژن باعث خواهد شد میکروارگانیسم های موجود در آب از بین رود. همزمان که این میکروارگانیسم ها می میرند، به کمک تجزیه کننده ها شکسته شده که این موضوع باعث کاهش بیشترمیزان 2 O موجود در آب است.

3- آلودگى گرمايى در مجاورت مراكز صنعتى و كارخانجات: اين آلودگى زمانی رخ می دهد که آب در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. این کاربرد باعث تغییر دما شده و میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش می دهد.
تصوير

4- آلودگى اكولوژيكي: آلودگی اکولوژیکی (بوم شناسی) زمانی اتفاق می افتد که آلودگی شیمیایی، آلی و یا گرمایی به جای انسان توسط محیط اطراف صورت گیرد مانند: ریزش برخی مواد آلوده کننده به داخل آب پس از زمین لرزه یا آلودگى آب بر اثر فعالیت های آتشفشانی و يا مجاورت و عبور آب چشمه ها و آبهاى زيرزمينى از معادن سطحى كه سبب آلودگى آن ميشود.
تصوير


آب شرب مردم ایران پنج برابر استاندارد جهانی کُلر دارد
دلیل خیلی از بیماریها دور شدن از زندگی طبیعی است؛ آبی که از لوله‌کشی خارج شده و مردم ایران مصرف می‌کنند، پنج برابر استاندارد جهانی کُلر دارد؛ کُلر به عنوان نخستین سلاح شیمیایی در جنگهای جهانی استفاده شده است و چرا باید آبهای مورد مصرف مرم ایران در تمامی شهرها کُلر داشته باشد؟!

کدام کشور اروپایی در آب کُلر می‌زند؟! حتی در ایران، کارخانه‌های آب معدنی را هم به زدن کُلر مجبور می‌کنند؛ کُلر زدن، فرمول و دستور دارد؛ امام رضا(علیه السلام) می‌فرمایند اگر نمی‌دانی آبی سالم است، آن را بجوشان و بخور.

یکی از مسئولان بهداشت به بنده گفت که در اواخر تابستان و اوایل پاییز به جای 800ppm ،200ppm کُلر وارد آب شرب مردم می‌کنند یعنی چهار برابر استاندارد، کُلر وارد آب می‌شود و بعد می‌گوییم میزان نازایی در کشور 5 برابر شده است.
رشد جمعیتی ایران منفی است و به 1.6 رسیده و برای اینکه رشد جمعیتی در حد نرمال باقی بماند و همین جمعیت 80 میلیونی در کشور باقی بماند باید رشد جمعیتی به 2.3 برسد.‎
اگر می‌خواهید از آب لوله‌کشی به عنوان آب شرب در وقت اضطراري استفاده کنید باید دو یا سه ثانیه بجوشد تا کُلر آن از بین برود و به دلیل تغلیظ نیترات، نباید این جوشش از 33 ثانیه بیشتر شود. همچنين مي توانيد آب را يكشبانه روز بگذاريد بماند تا كلرش از بين برود‎


گزارشات و اخبار منتشره درباره وضعيت آب آشاميدنى در برخى شهرهاى كشور:

 آب تهران آلوده هست؟ نيست؟
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f ... 1934#p2516

 آلودگى آب اصفهان !؟؟
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f ... 1934#p2515

 آلودگى آب زنجان !!
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f ... 934#p11932

 آب ساری آلودگی میکروبی و شیمیایی دارد؟ ندارد!؟
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f ... 934#p11933

 آلودگى آب مشهد !!؟
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f ... 934#p11934

==========


اصول مهم و ضرورى در برداشت آب از چشمه ها:

- در معرض آلودگى ها و مكانهاى آلوده كه در بالا به آن اشاره شد نباشد.

- آبريز چشمه(محل برداشت – جايى كه آب چشمه از زمين خارج ميشود) پوشيده باشد و از اندكى جلوتر از آن كه آب بر روى زمين جارى ميشود بتوان آب برداشت.

- در صورتيكه آنجا محل مراجعه و برداشت آب اهالى آن محل ميباشد بايد نكاتى را مد نظر داشت: الف: محل چشمه روباز نباشد. ب: برداشت آب همراه با ورود اشخاص به درون آب و برداشت نباشد. ج: در صورت وجود گودال يا شبيه آن در آبريز چشمه(كه باعث جمع شدن آب در آبريز ميشود) بايد از مقدارى جلوتر از آن محلى براى برداشت آ قرار دهند و براى پر كردن، ظروف را به درون آبريز نزنند. ج: حاشيه چشمه و محل آبريز را محصور و محفوظ كنند تا علاوه بر اينكه از ورود انسان جلوگيرى كنند از ورود و تخريب چشمه بوسيله جانوران هم جلوگيرى كنند.
تصوير

و الحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آب نوشيدني گوارا (چشمه - بكر)

پستتوسط najm152 » دوشنبه آگوست 22, 2011 9:31 am

معرفى نمونه هاى آب بكر:

الحمدلله امروزه دهها چشمه پاكيزه با آب گوارا و واجد شرايط فوق در ايران؛ فعال بوده
كه صدها مليون ليتر از آن برداشت شده و در بسته بنديهاى مناسب عرضه مي شود
اين چشمه ها از نظر كيفيت سختي و نوع و املاح و پاكي آن يكسان نمي باشد

از آنجا كه كيفيت آب عرضه شده اين جشمه ها متغير است
سعي مي كنيم هر بار كه نوع بهتري را مطلع شديم آنرا معرفي نماييم
آخرين نمونه آب معدني داماش بود، كه بعد از آن بهترش را يافتيم و آن آب چشمه نستله مي باشد
فلذا آنرا در اينجا معرفي مي نمائيم


آب معدنی پلور:
پلور، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان بالا لاریجان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۳۱۶ نفر (۸۶خانوار) بوده‌است

Image
چشمۀ پلور
این چشمه در پلور از شکاف سنگ های آهکی از دل زمین خارج می شود. این آب کیفیت بسیار خوبی دارد که بخشی از آن به کارخانۀ آب معدنی پلور هدایت می شود و بقیۀ آب وارد رودخانۀ هراز می شود. شاید از این نظر تنها آب معدنی است که به صورت اصولی از آن بهره برداری می شود.

Image

طبق استانداردهای موجود حداکثر میزان نیترات و نیتریت در آب معدنی طبیعی
به ترتیب 50 و 0.02 میلی گرم در لیتر می باشد؛ در حالیکه میزان این مواد در آب معدنی پلور
در طول چهار فصل سال به ترتیب 0.5 و 0.002 میلی گرم در لیتر و حدود صفر می باشد
و به همین دلیل مصرف این محصول برای مصرف کنندگان بالاخص کودکان بسیار مناسب است.

=============
آب داماش يك نمونه از آبهاى بكر بوده بنابر بررسي
و الان هم سالهاست كارخانه اش تعطيل و مالكش هم اعدام شده است

اگر نمونه اى به مناسبتي با توصيفاتي در زماني معرفي مي شود همه جزئياتش را بفهميد و برحسب آن تعقل كنيد؛ فلذا اگر روزي ملاكهايش را ازدست داد يا بهتري پيدا شد يا اصلا تعطيل شد بتوانيد درست عمل كنيد
خدا و قران و معصوم نيست كه ثابت و لايتغير باشد و به عنوان ملاك و مراحل نقل شود

آب معدني واتا اگر چه خوشگوار است و منع مصرف ندارد اما دو جهت در عدم ترجيح بر آب بكر ممتاز دارد
1-در مقايسه انواع آب هاى بسته بندي ضعيفترين تركيب املاح مفيد را دارد = براى مصرف مستمر كمبود دارد
2- در منطقه كوه سبلان واقع است كه شرح الودگي اتمي آن در رسانه منتشر شد؛ اما چون از نظر موقعيت چشمه در نقطه مقابل دورترين سمت سبلان نسبت به مشكين شهر و محل ثبت آلودگيها و شيوع سرطان واقع است فلذا حمل بر سالم بودن شد و منع مصرف نشد اما در هرصورت اولويت ندارد ‎

آب بكر ممتاز فعلي كشور ايران كه در بسته بندي در دسترس عموم است
طبق بررسيهايي كه شد با لحاظ شرايط بكر مطلق و عدم وجود هرگونه آبادي و مزرعه و باغ = كه احتمال استفاده سمومات و شيميايي و آلوده كردن زمين منتفي باشد = چشمه
آب پلور بود كه اويل به همين نام بسته بندي و توزيع مي شد بعد به اسم پلور آناهيتا و سپس توسط شركت نستله خريداري شد و با مارك نستله و نام آب آشاميدني پيور لايف فعلا توريع مي شود

Image

آبهاى بسته بندي ديگر هم بررسي شده و غالبا اشكالي از نظر بكر بودن يا افزودن املاح به آنها ووو داشته يا از نظر املاح و كيفيت آب پايينتر بوده است
همين اخير به سلامتجويان توصيه مي شود

البته براى تهيه از مركز توزيع اصلي آن در محلتان بگيريد كه قيمتش با مغازه بسيار متفاوت است

اگر كسي آب بسته بندي ديگري واجد شرايط بكر بودن و آنچه در غرفه مربوطه نشر شد و اشكالات فوق را هم نداشته باشد = پيدا كرد با شرح مستنداتش به آموزشكده طب جامع معرفي كند تا بررسي شود

اين در صورتي است كه بخواهند بخرند و نه اينكه خودشان از چشمه بياورند يا به روش جوشاندن و يا نگهداري شبانه روز اصلاح آب شهر كنند.
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

نكات ايمنى و بهداشتى در حفظ و نگهدارى آب

پستتوسط najm152 » چهارشنبه آگوست 24, 2011 11:56 am

نكات ايمنى و بهداشتى در حفظ و نگهدارى آب:

چنانچه قصد داريد آب را در ظروف پلاستيكى(مانند ظروف 20 ليترى) در منزل نگهدارى كنيد بايد نكات ايمنى و بهداشتى زير را مد نظر قرار دهيد:

- ظرف آب بايد دور از آفتاب و گرما و در محيطى با دماى معمولى نگهدارى شود.
تصوير

- حدااكثر زمان نگهدارى آب در ظروف پلاستيكى(ظروف 20 ليترى) در دما و نور مناسب كمتر از 1 ماه ميباشد. و پس از اين زمان ديگر آب از نظر بهداشتى قابل خوردن نيست.
تصوير

- بايد توجه داشت كه نگهدارى آب در ظروف پلاستيكى(اعم از ظروف نو و كهنه) براى مدت چند روز علاوه بر اينكه سبب آلوده شدن به سموم و مواد مضر ناشى از جنس ظرف ميشود بلكه سبب از بين رفتن كيفيت آب و غيره قابل شرب شدن آن ميشود.

- استفاده مكرر از يك ظرف سبب مستهلك شدن آن و كسب آمادگى آن جهت نفوذ آلودگى هاى محيط ميشود.

- استفاده از ظروف پلاستيكى مانند بطرهاى آب جهت نگهدارى آب در يخچال و يا در فريزر باعث آلودگى آب و ابتلاى به انواع بيمارى از جمله سرطان و خصوصا سرطان سينه در زنان ميشود.

برخى از مضرات و آلودگى هاى ظروف پلاستيكى را كه در منابع و تحقيقات علمى به اثبات رسيده است را در اينجا بصورت اجمال ذكر ميكنيم:

- بطور كلي پلاستيك ها پليمرهايي هستند كه از سنتز مواد اوليه اي به نام مونومر تهيه مي شوند. مونومرها موادي سمي و براي سلامت انسان مضر هستند. در حالي كه پليمرها خنثي هستند و مشكلي ندارند اما اشكال كاراينجاست كه معمولا"در فرآيند تهيه پليمرها مقداري مونومر باقي مي ماند براي همين در استفاده از پلاستيك ها به عنوان ظروف خطرناك است. استفاده نابجا از ظروف پلي اتيلن (پلاستيكي)موجب آزاد شدن مواد آلي و تركيبات شيميايي موجود در ديواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذايي مي شود كه مصرف آنها براي سلامتي مضر است و ممكن است مشكلات گوارشي و حتي بروز برخي بدخيمي ها در افراد را به دنبال داشته باشد.

- ظروف پلاستيكى حاوى ماده اى به نام ديوكسين هستند كه اين ماده اى سمى و بسيار خطرناك است و از جمله مضرات آن اين است كه باعث بروز سرطان در انسان ميشود. در هنگام استفاده از اين ظروف اين ماده آزاد ميشود و باعث آلودگى آب ميشود.

- در ساخت ظروف پلاستيكى ماده اى بنام پلى استايرن وجود دارد كه اين ماده سمى و بسيار خطرناك است و سبب بروز بيماريهايى در سیستمهای عصبی، قلب و گوارش انسان و کم اشتهایی، عصبانیت و بروز بیماریهایی اعم از جهش در زنان باردار و بیماریهای ریوی و بتدریج موجب خستگی، بی‌خوابی، کم شدن پلاکت‌ها و گلوبین، غیرعادی شدن کروموزوم‌ها، شیوع انواع سرطان‌ها(سرطان کبد، ریه و پروستات) و انتقال مواد خطرناک از طریق ژن ها از نسلی به نسل دیگر خواهد شد.

- انستیتو سرطان فرانسه نیزمیزان سرطان زایی ظروف پلاستیکی را از درجه 3 به درجه 2 کاهش داده یعنی آن ها را مواد به شدت خطرناک اعلام کرده است.

- «بیس فنول آ» ماده‌ای است که برای تهیه پلاستیک‌های سبک اما سخت به نام پلی‌کربنات کاربرد دارد و می‌تواند رویDNA سلول‌ها اثر بگذارد و جهش ژنتیکی به وجود آورد که کنترل آن مشکل خواهد بود. این ماده سمی موجب بسیاری از ناهنجاری‌های غیرقابل جبران در بدن مي‌شود و بیماری‌های غیرقابل علاجی را به وجود مي‌آورد که بعضی از آنها عبارتند از: بلوغ زودرس و رشد بیش از اندازه سينه‌‌‌ها در دختران جوان، به وجود آمدن رفتارها و خلق و خوی جنس مخالف در شخص، تغییرات در عملکرد هورمون‌ها و کاهش ترشح هورمون تستوسترون، بزرگ شدن غده پروستات در مردان، کم شدن تعداد و کیفیت اسپرم مردان، تغییرات در فعالیت‌های سیستم ایمنی بدن، تغییرات خلق و خو و بروز تندخویی و پرخاشگری، همچنين زنان بارداری که در معرض دائم اين ماده قرار می‌‌گیرند، بیشتر صاحب فرزند پسری می‌‌شوند که دچار اختلالات تناسلی هستند.

- محققان انگليسي و آمريکايي تاثيرات ماده شيميايي بيس ‌فنول آ را مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند، بالا بودن مقدار اين ماده در نمونه‌هاي ادرار با ابتلا به بيماري قلبي ارتباط دارد. محققان با بررسي هزار و 493 فرد 18 تا 74 ساله تاييد کردند که ماده شيميايي بيس‌ فنول آ در بروز بيماري ديابت و برخي انواع بيماري هاي کبدي نيز نقش دارد.

- نكته‌ای كه كارشناسان به تازگی نسبت به آن هشدار می‌دهند این است كه در ایران پلی‌اتیلن‌‌ها یا پی‌وی‌سی‌های استاندارد (food grade) برای بسته‌بندی مواد غذایی و بهداشتی تولید نمی‌شود و از نوع صنعتی این مواد، بدون توجه به مضراتشان، در صنایع غذایی و بهداشتی استفاده می‌شود. در شرایطی كه در تمام دنیا استفاده از پی‌وی‌سی‌ صنعتی برای مصارف غذایی و بسته‌بندی به طور كامل منسوخ شده است و حتی اخیرا برای لوازم منزل و اسباب‌بازی نیز این محدودیت در جهان به وجود آمده، به گفته كارشناسان، در ایران به ‌رغم نظارت وزارت بهداشت، همچنان به دلیل صرفه‌های اقتصادی، گروهی از تولیدكنندگان همچنان از موادی استفاده می‌كنند كه تاثیر آنها بر سلامت مردم در درازمدت آشكار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، با وجود توصيه‌هاي مكرر كارشناسان و متخصصان بهداشت در خصوص زيان‌آوربودن استفاده از ظروف پلاستيكي يكبار مصرف، استفاده از اين ظروف امروزه، بسيار متداول شده است.
هنگام پخش غذاي نذري به‌ خصوص در ماه محرم و صفر، آبميوه و بستني ‌فروشي‌ها، ساندويچ فروشي‌ها، رستوران‌ها و حتي ادارات و دانشگاه‌ها نيز به ‌وفور از اين ظروف استفاده مي‌كنند.
اين در حالى است كه اغلب مردم از اين خطرات و موارد استفاده هر كدام از اين ظروف‌ بى‌اطلاع هستند و لازم است اطلاعات مربوط به موارد مجاز استفاده و ممنوعيت‌هاى آن به صورت اتيكت روى محصول درج شود.
سازمان غذا و داروي آمريكا شركت‌هاي توليد كننده مواد غذايي را ملزم به استفاده از پلاستيك‌هايي مي‌كند كه درجه خلوص بالاتري نسبت به پلاستيك‌هاي ديگر دارند و اصطلاحاً پلاستيك مواد غذايي ناميده مي‌شود.

* ظروفي كه خوردني‌ هستند

ظروف يكبار مصرف گياهي كه اين روزها بسيار تبليغ مي‌شود، از نشاسته ذرت و گندم تهيه مي‌شوند، اگر چه كمي گران‌تر از ظروف يكبار مصرف پلاستيكي هستند، اما نه ‌تنها مواد سمي و شيميايي ندارند بلكه طي چندين ماه در خاك تجزيه شده و حتي قابل خوردن هستند.
در حال حاضر ايران يكي از 5 كشور اول دنيا در استفاده از ظروف يكبار مصرف است، به‌طوري كه فقط در سال 84، 570 هزار تن ظروف يك‌بار مصرف در كشور استفاده شده، اين در حالي است كه تقريباً 100 درصد اين ظروف پلاستيكي هستند و مي‌توان اذعان كرد كه ظروف گياهي نتوانسته‌اند حتي يك درصد مصرف مردم را هم به خود اختصاص دهند كه البته مي توان اين مسئله را به سبب گرانقيمت ‌بودن اين ظروف نسبت به ظروف پلاستيكي دانست.

* يكبار مصرف‌هاي شفاف را براي خوراكي‌هاي سرد استفاده كنيد

يك كارشناس بهداشت مي‌گويد: در حال حاضر استفاده از ظروف يكبار مصرف به اندازه‌اي متداول شده است كه حداقل كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم آن است كه استفاده صحيح را درباره اين موضوع به كار بگيريم.
الهه حسن‌پور بيان مي‌كند: ظروف يكبار مصرف بي‌رنگ و شفاف تنها براي غذاها و نوشيدني‌هاي سرد مناسب است و نبايد مواد خوراكي داغ در آن‌ها ريخته شود.
وي اظهار داشت: به سبب آنكه در ساخت بعضي از ظروف موادي به كار مي‌رود كه اگر آب جوش يا غذاي داغ در آن ريخته شود، مواد شيميايي آزاد و در خوراكي حل مي‌شود كه منجر به بروز سرطان‌هاي خاص مي‌شود.
اين كارشناس بهداشت ادامه مي‌دهد: در هنگام استفاده از ظروف رنگي بايد احتياط بيشتري شود زيرا جنس ظروف طوري است كه توانايي رنگ را ندارد و با تماس با آب و غذاي چاق رنگ موجود حل مي‌شود و يك لايه از آن وارد غذا مي‌شود.
حسن‌پور در خصوص جنس بطري‌هاي آب تصريح كرد: معمولاً جنس بطري‌هاي آب از pvc است و اگر آب بيش از 6 ماه در اين بطري‌ها قرار گيرد، آلوده مي‌شود.
وي افزود: براي نگهداري لبنيات نيز نبايد از ظروف پلاستيكي يكبار مصرف استفاده شود و يكي از مشخصه‌هاي ظروف نامرغوب، مواد بازيافتي تيره و كدر هستند.
اين كارشناس بهداشت اضافه كرد: در حال حاضر ظروف يكبار مصرفي كه تجزيه‌پذير و گياهي هستند و بر پايه نشاسته سيب‌زميني و ذرت است، مضرات ظروف يكبار مصرف بازيافتي را ندارد و نيز قابل تجزيه در محيط هستند.

* يك بار مصرف‌هايي كه اسباب‌بازي مي‌شوند!

ظروف پلاستيكي موسوم به (pepe) به سبب اينكه از منابع نفتي توليد مي‌شوند، سال‌هاي طولاني در خاك باقي مانده و جذب نمي‌شوند،
البته بايد ظروف (pet) مانند بطري‌هاي آب معدني، نوشابه و دوغ را از اين ظروف جدا كرد، زيرا اين بطري‌ها به‌علت ضخامت قابل قبولي كه دارند، بازيافت مي‌شوند، خوشبختانه تكنولوژي بازيافت ظروف (pet)‌ در كشور راه‌اندازي شده است به ‌طوري كه هم‌اكنون در مشهد اين ظروف در مرحله بازيافت به شكل لايه‌هاي چيپس درآمده و براي ساخت وسايل مختلف مانند كليد برق و اسباب‌بازي به چين صادر مي‌شوند، اين درحالي است كه پلاستيك سبك و نازك به هيچ‌وجه و در هيچ كجاي دنيا قابل بازيافت نيست و پس از مصرف به‌ عنوان زباله وارد خاك مي‌شود.

* 118 نوع بيماري از طريق ظروف يكبار مصرف به انسان منتقل مي‌شود

يك پزشك عمومي مي‌گويد: استفاده از ظروف يك بار مصرف بيش از 118 نوع بيماري را به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌كند.
حميد عليزاده ادامه مي‌دهد: استفاده از ظروف پلاستيكي و يكبار مصرف براي نگه داشتن مايعات داغ و غذاهاي گرم بسيار مضر است و عوارض جبران ناپذيري را براي انسان به همراه دارد.
وي بيان مي‌كند: زماني‌كه چاي و آب داغ، قهوه و غذاهاي گرم در ظروف يكبار مصرف ريخته مي‌شود از اين نوع ظروف مواد شيميايي سمي منتشر و در مايعات حل مي‌شود و سبب بروز بيماري‌هايي همچون سرطان‌هاي ريه، كبد و پروستات مي‌شود.
اين پزشك عمومي مي‌افزايد: در صورت نياز مي‌توان از ظروف يكبار مصرف گياهي به جاي ظروف يكبار مصرف پلاستيكي استفاده كرد تا از عوارض اين ظروف در امان بمانيم.

* از ظروف يكبارمصرف گياهي استفاده كنيد

عليزاده تأكيد مي‌كند: استفاده مكرر و نادرست از ظروف يكبار مصرف خطرات جدى به دنبال دارد و متاسفانه برخى از اين ظروف در دماى بالا منجر به بروز سرطان در افراد مى‌شود و نيز با ريختن غذاى داغ و چرب در آنها، محيط خوبى براى رشد انواع ميكروب‌ها به وجود مي‌آيد.
وي ادامه مي‌دهد: بايد براي مردم روشن شود كه ظروف يكبار مصرف براى يكبار استفاده ساخته شده‌اند زيرا در صورت تكرار، شيارهاى بسيار كوچكى كه قابل رويت هم نيستند در اين ظروف به وجود مى‌آيد كه علاوه بر مستعدكردن شخص به عفونت‌هاى دستگاه گوارش به علت آزاد كردن مولكول‌هاى آلى و صنعتى به داخل آب يا غذا، انسان را در معرض انواع سرطان قرار مى‌دهند.
اين پزشك عمومي عنوان مي‌كند: در حال حاضر ظروف يكبار مصرف تجزيه‌پذير گياهي وجود دارند كه در اشكال و رنگ‌هاي مختلف توليد مي‌شود و مي‌تواند يك جايگزين مناسب براي ظروف پلاستيكي باشد.

* بطري‌هاي آب يكبار مصرف يخ‌زده باعث بروز سرطان مي‌شوند

اين پزشك عمومي بيان مي‌كند: پلي‌استايرن در ليوان‌هاي آب، كارد، چنگال،قاشق و ظروف غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و معمولا در رستوران‌ها ظروفي كه به صورت فوم هستند، نوعي پلي‌استايرن است كه در ساخت آنها از گاز هگزان استفاده مي‌شود.
عليزاده اضافه مي‌كند: اين گاز در دماي 160 درجه آزاد مي‌شود و با توجه به اينكه دماي غذاي داخل ظرف 200 درجه است، اين گاز همراه با غذا به بدن انسان انتقال پيدا مي‌كند و عوارضي مانند سر درد را به دنبال دارد.
وي يادآور مي‌شود: بسياري از بطري‌هاي يكبار مصرف آب به صورت يخ‌زده هستند و هنگامي كه يخ درون ظروف يكبارمصرف آب مي‌شود از جداره بطري مواد سرطان‌زا به درون آب آزاد مي‌شود كه عوارض جدي را به دنبال دارد.
عليزاده عنوان مي‌كند: ظروف پلي‌استايرني شفاف براي نوشيدني‌هاي سرد ساخته شده‌اند و ريختن مواد داغ مانند چايي و قهوه در آنها خطرناك است.

* ظروف يكبار مصرف را داخل ماكروويو قرار ندهيد

عليزاده عنوان مي‌كند: مواد غذايي داغ در ظروف يكبار مصرف با رنگ روشن و شيشه‌اي به علت ضعيف بودنشان موجب آزادشدن مونومرها مي‌شود و نيز ضرر ظروف يك‌بار مصرف پلي‌استايرن در هنگام مصرف مواد نوشيدني اسيدي و چرب مانند نوشابه و كاكائو، بسيار بيشتر از مصرف چاي داغ است.
وي ادامه مي‌دهد: ظروف پلاستيكي يكبار مصرف را نبايد داخل ماكروويو قرار داد به خصوص در غذاهاي حاوي روغن و چربي زيرا گرما و پلاستيك و روغن با هم تركيب مي‌شوند و در نتيجه سم ديوكسين توليد مي‌شود.
اين پزشك عمومي بيان مي‌كند: در كل استفاده از ظروف يكبار مصرف خطر ابتلا به سرطان كبد را افزايش مي‌دهد و اين ظروف علاوه بر سمي‌بودن به سبب آزادكردن ماده "مونومر استايرن" باعث ايجاد سرطان كبد مي‌شوند.
عليزاده مي‌افزايد: در ظروف پلاستيكي يكبار مصرف ماده‌اي سمي بنام ديوكسين آزاد مي‌شود كه خطر بروز سرطان به خصوص سرطان سينه را در زنان افزايش مي‌دهد و استفاده دراز مدت از اين ظروف به طور قطع سبب مشكلات گوارشي، خستگي و ناراحتي اعصاب مي‌شود.

* توصيه‌هاي وزارت بهداشت درباره ظروف يكبار مصرف

بنابر اعلام وزارت بهداشت، استفاده از ليوان‌هاي يك بار مصرف از جنس پلي‌استرن كه بي‌رنگ و شفاف هستند، براي نوشيدني‌هاي داغ مانند قهوه و چاي مجاز نيست و سبب ايجاد عوارض مختلفي در انسان مي‌شود.
همچنين ظروف يك بار مصرف فرم‌دار سفيد‌رنگ كه از جنس پلي‌استرن هستند نبايد براي مواد غذايي خيلي داغ همچون پيتزا با دماي 140 درجه سانتي‌گراد استفاده شوند زيرا استفاده نا بجا از ظروف پلي‌اتيلن مي‌تواند موجب آزادشدن مواد آلي و تركيبات شيميايي موجود در ديواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذايي شود كه مصرف آنها براي سلامتي مضر است.
در ساخت ظروف يك بار مصرف، به‌ منظور جلوگيري از شكنندگي ظروف، از مواد پلاستي لايزر كه داراي پايه ‌‌فنون‌ها هستند، استفاده مي‌شود. اگر درون اين ظروف آب جوش يا غذاي داغ مانند آش ريخته شود، اين مواد حل شده وارد بدن مي‌شود كه به سبب داشتن تركيبات خاص منجر به بروز سرطان‌هاي مختلف مي‌شود.
اين خاصيت به خصوص در مورد ظروف يك بار مصرف شفاف كه درصد بالاتري از مواد سرطان‌زا را دارا هستند و در جامعه كاربرد بيشتري هم دارند، بسيار حائز اهميت است.
كارشناسان وزارت بهداشت توصيه مي‌كنند از نگهداري غذاهاي داغ و چرب در ظروف پلاستيكي اجتناب كنيد، زيرا بر اثر نفوذ غذاها به خصوص روغن‌ها، سطوح اين ظروف به محيطي مناسب براي رشد انواع ميكروب‌ها تبديل مي‌شود كه اين خود مي‌تواند موجب آلودگي غذاها شود.

و الحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am


بازگشت به بازارچه طيبات مواد غذايي


Aelaa.Net