مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

معرفي و نشر آثار در زمینه تقويم الهي

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده -ج10

پستتوسط najm111 » پنج شنبه مارس 21, 2024 4:15 pm

جزء دهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان بركزيده

37- بندر بلیلة - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 183 تا ص 187 مصحف ترتيب نزول = .سوره انعام آیات 15 تا 57 به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

38- محمد خلیل قاری -عربستان- (نوع صدا: درشت) = از ص 188 تا ص 192 مصحف ترتيب نزول = .سوره انعام آيه هاى58 تا 93 به روایت حفص از قرائت عاصم كوفى

39- ایاد مُهرة - سوریه- (نوع صدا: نرم) = از ص 193 تا ص 197 مصحف ترتيب نزول = .سوره انعام آيه هاى 94 تا 128 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

40- محمود علي البنا- مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 198 تا ص 202 سوره انعام آیه 129 تا 155 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

دانلود جزء 10 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1Y5e8R9 ... p=drivesdk

فایل ویدیویی صلاة القیام تلاوت سوره انعام از آیه 15 تا 57 از قاری بندر بلیلة
https://drive.google.com/file/d/1LZ39zp ... drive_link
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج11

پستتوسط najm111 » پنج شنبه مارس 21, 2024 4:17 pm

جزء یازدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان بركزيده

41- خالد الجلیل - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 203 تا ص 207 مصحف ترتيب نزول = .سوره انعام آیات 156 تا آخر سوره و سوره صافات از آیه 1 تا 93 به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

42- زکي داغستانی -عربستان- (نوع صدا: درشت) = از ص 208 تا ص 212 مصحف ترتيب نزول = .سوره صافات از آیه 94 تا آخر سوره و لقمان از آیه 1 تا 16 به روایت حفص از قرائت عاصم كوفى

43- عبدالمنعم طوخي - مصر - (نوع صدا: نرم) = از ص 213 تا ص 217 مصحف ترتيب نزول = .سوره لقمان از آیه 17 تا آخر سوره و سبأ از آیه 1 تا 20- به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

44- شحات انور - مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 218 تا ص 222 سوره سبأ از آیه 21 تا آخرسوره و زمر آیه 1 تا 7 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

دانلود جزء 11 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1xyndV6 ... p=drivesdk
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج12

پستتوسط najm111 » جمعه مارس 22, 2024 11:48 am

جزء دوازدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان بركزيده

45- سعد الغامدي - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 223 تا ص 227 مصحف ترتيب نزول = .سوره زمر آیات 8 تا 51 به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

46- رعد الکردی- عراق- (نوع صدا: درشت) = از ص 228 تا ص 212 مصحف ترتيب نزول = .سوره زمر از آیه 52 تا آخر سوره وغافر از آیه 1 تا 20 به روایت حفص از قرائت عاصم كوفى

47- یاسر سلامة - عربستان - (نوع صدا: نرم) = از ص 233 تا ص 237 مصحف ترتيب نزول = .سوره غافر از آیه 21 تا 61 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

48- طاها الفهد - لیبی- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 238 تا ص 242 سوره غافر از آیه 62 تا آخرسوره و شوری آیه 1 تا 23 - به روايت قالون از قرائت نافع مدنی

دانلود جزء 12 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1mp5ovW ... sp=sharing

دانلود فایل ویدیویی تلاوت سوره زمر از آیه 52 تا آخر سوره وغافر از آیه 1 تا 20 قاري رعد الکردي
https://drive.google.com/file/d/1EghUoA ... sp=sharing
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده -ج13

پستتوسط najm111 » يکشنبه مارس 24, 2024 12:32 pm

جزء سیزدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده

49- یوسف نوح احمد - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 243 تا ص 246 مصحف ترتيب نزول = .سوره شوری آیات 24 تا آخر سوره - به روايت ابن جماز از قرائت أبي جعفر مدني

50- صدقات علی- پاكستان - (نوع صدا: درشت) = از ص 247 تا ص 251 مصحف ترتيب نزول = .سوره زخرف از آیه 1 تا 64 - به روایت حفص از قرائت عاصم كوفى

51- حسن عبدالعزیز النخلی - عربستان (روحانی شیعه اهل مدینه) - (نوع صدا: نرم) = از ص 252 تا ص 256 مصحف ترتيب نزول = .سوره زخرف از آیه 65 تا آخر سوره و سوره دخان آیه 1 تا آخر سوره - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

52- عبدالله کامل - مصر - (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 256 تا ص 264 سوره جاثیه و سوره احقاف - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفی

دانلود جزء 13 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1kQXXVL ... FizDu/view
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج14

پستتوسط najm111 » يکشنبه مارس 24, 2024 12:37 pm

جزء چهاردهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده

53- الدرويز الاحسائي - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 264 تا ص 268 مصحف ترتيب نزول = .سوره های الذاریات و الغاشیة - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

54- إبراهيم عبدالفتاح الشعشاعي- مصر- (نوع صدا: درشت) = از ص 264 تا ص 272 مصحف ترتيب نزول = .سوره کهف از آیه 1 تا 38 - به روایت حفص از قرائت عاصم كوفى

55- عبدالعزيز سحيم - الجزائر - (نوع صدا: نرم) = از ص 272 تا ص 276 مصحف ترتيب نزول = .سوره کهف از آیه 39 تا 78- به روايت ورش از قرائت نافع مدني

56- هیثم الدخین - یمن- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 277 تا ص 283 سوره کهف از آیه 79 تا آخر سوره و سوره نحل از آیه 1 تا 34- به روايت حفص از قرائت عاصم كوفی

دانلود جزء 14 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1MrZZ0F ... p=drivesdk
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده -ج15

پستتوسط najm111 » دوشنبه مارس 25, 2024 4:45 am

جزء پانزدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده

57- احمد النفیس - کویت(نوع صدا: نرم) = از ص 283 تا ص 288 مصحف ترتيب نزول = .سوره نحل آیه 35 تا 78 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفى

58- منصور بلحاج- الجزائر - (نوع صدا: درشت) = از ص 288 تا ص 292 مصحف ترتيب نزول = .سوره نحل آیه 79 تا 115 - به روايت ورش از قرائت نافع مدني از طریق أبي‌بکر الأصبهاني

59- رشيد الشرقاوي المراكشي - مراکش - (نوع صدا: نرم) = از ص 292 تا ص 297 مصحف ترتيب نزول = .سوره نحل آیه 116 تا آخر سوره و نوح و ابراهیم از آیه 1 تا 11- به روايت ورش از قرائت نافع مدني از طریق أبي‌ بکر الأصبهاني

60- محمود الشحات انور - مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 298 تا ص 302 سوره ابراهیم از آیه 12 تا آخر سوره - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفی

دانلود جزء 15 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1wFvRfh ... p=drivesdk

دانلود فایل ویدیویی تلاوت سوره ابراهیم از آیه 12 تا آخر سوره قاري محمود شحات أنور
https://drive.google.com/file/d/1OIx4Bm ... p=drivesdk
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده -ج16

پستتوسط najm111 » چهارشنبه مارس 27, 2024 12:59 pm

جزء شانزدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده

61- نبيل حتيم - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 302 تا ص 308 مصحف ترتيب نزول = .سوره أنبياء آیه 1 تا 61 - به روايت ورش از قرائت نافع مدني از طریق أبي‌بکر الأصبهاني

62- عبد العزيز العسيري- عربستان - (نوع صدا: درشت) = از ص 308 تا ص 316 مصحف ترتيب نزول = .سوره أنبياء آیه 62 تا آخر سوره و مومنون آیه 1 تا 50 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

63- عبدالرحمان مسعد - مصر- (نوع صدا: نرم) مصحف ترتيب نزول = از ص 316 تا ص 319 سوره مومنون از آیه 51 تا 92 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفی

64- عبدالعلي أعنون - مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 319 تا ص 323 سوره مومنون 93 تا آخر سوره و سوره سجده - به روايت ورش از قرائت نافع مدني از طریق أبي‌بکر الأصبهاني

دانلود جزء 16 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1ldEjV3 ... sp=sharing
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج17

پستتوسط najm111 » چهارشنبه مارس 27, 2024 1:01 pm

جزء هفدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده

65- احمد العبید - عربستان (نوع صدا: نرم) = از ص 323 تا ص 330 مصحف ترتيب نزول = .سوره طور و ملک و حاقة - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

66- محمد خیری - اندونزی - (نوع صدا: درشت) = از ص 330 تا ص 331 مصحف ترتيب نزول = .سوره نبآ - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

67- غسان محمود الشوربجي - فلسطین ( امام مسجد شهدا در غزه )- (نوع صدا: نرم) = از ص 332 تا ص 337 مصحف ترتيب نزول = .سوره نازعات و انفطار و انشقاق و روم از آیه 1 تا 21 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

68- عيسى الشاذلي - مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 337 تا ص 341 سوره روم از آیه 22 تا آخر سوره - به روايت ابن جماز از قرائت ابي جعفر المدني

دانلود جزء 17 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1aIcUOr ... sp=sharing
لینک دانلود فایل ویدیویی تلاوت سوره نبأ قاري محمد خیري
https://drive.google.com/file/d/1kIHo_s ... sp=sharing
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج18

پستتوسط najm111 » پنج شنبه مارس 28, 2024 5:00 pm

جزء هجدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده
طبق اوصاف مأثوره از خازنان وحى (عليهم السلام) در نحوه تلاوت قرآن كريم

65- شريف مصطفى - فلسطین (نوع صدا: نرم) = از ص 343 تا ص 349 مصحف ترتيب نزول = .سوره عنکبوت آیه 16 تا آخر سوره - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

66- میثم التمار (روحانی شیعه؛ سبک عراقی) - عراق - (نوع صدا: درشت) = سبک عراقی - از ص 349 تا ص 354 مصحف ترتيب نزول = .سوره توحید و مطففین و اعلی و لیل و بقره آیه 1 تا 24- به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي
معرفی سبک عراقی
viewtopic.php?f=36&t=170&start=50#p39387

67- علا عقل - عربستان - (نوع صدا: نرم) = از ص 355 تا ص 359 مصحف ترتيب نزول = .سوره بقره از آیه 25 تا 61 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

68- حسن نور ابوشوشه - مصر- (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 360 تا ص 365 سوره بقره از آیه 62 تا 101 - به روايت شعبة از قرائت عاصم کوفي

دانلود جزء 18 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1Ngx7lP ... sp=sharing
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده-ج19

پستتوسط najm111 » جمعه مارس 29, 2024 7:03 pm

جزء نوزدهم: مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزيده
طبق اوصاف مأثوره از خازنان وحى (عليهم السلام) در نحوه تلاوت قرآن كريم

73- نورالدين سليم نوري - کردستان عراق (نوع صدا: نرم) = از ص 366 تا ص 370 مصحف ترتيب نزول = .سوره بقره از آیه 102 تا 134- به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

74- عکاشه کیمني - غنا - (نوع صدا: درشت) = از ص 371 تا ص 375 مصحف ترتيب نزول = .سوره بقره از آیه 135 تا 169- به روايت البزي از ابن كثير المكي

75- حسام صديق خوجة - عربستان - (نوع صدا: نرم) = از ص 376 تا ص 380 مصحف ترتيب نزول = .سوره بقره از آیه 170 تا 196 - به روايت حفص از قرائت عاصم كوفي

76- نورين محمد صديق - سودان - سبك سوداني - (نوع صدا: درشت) مصحف ترتيب نزول = از ص 381 تا ص 385 سوره بقره از آیه 197 تا 224 - به روایت الدوري از قرائت أبي عمرو البصري
معرفی سبک سودانی
viewtopic.php?f=36&t=170&start=70#p39407

دانلود جزء 19 مصحف صوتى بر ترتيب نزول - تلاوت قاريان برگزیده

https://drive.google.com/file/d/1B-cx39 ... sp=sharing
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبليبعدي

بازگشت به آثار تقويم الهي


Aelaa.Net