مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

مصاحف نفيس خطي به روايت حفص از قرائت عاصم

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 4:56 am

مصاحف نفيس خطي به روايت حفص از قرائت عاصم
نظر به رواج بيشتر روايت حفص، اين مصاحف بسيار بوده و اينجا جند نمونه ممتاز را ارائه مي كنيم:

1- نسخه يكم:
مبتكر خط نسخ اين مقلة است، و ابن البواب از شاكردان او، و كسي است كه خط نسخ امروز از اوست، قران كامل بخط او هست، قديمي ترين نسخه قران بخط نسخ در جهان است
Image

آدرس دانلود نسخه:
Ersaal/10/ibn-albawab.rar

2- نسخه دوم:
متحول كننده خط نسخ ياقوت مستعصمي است، نسخه نادر و بي نظيري از مصحف شريف بخط او را در اينجا ارائه مي كنيم:
Image

آدرس دانلود نسخه:
Ersaal/10/mostaasimi.rar

3- نسخه سوم:
نسخه نفيس مصحف كامل در هفتاد صفحه توسط يك ايراني از پيروان مذهب اهل بيت عليهم السلام مربوط به سيصد سال قبل
ImageImage

آدرس دانلود نسخه:
http://aelaa.net/110.aspx?id=3570
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف چاپي به روايت حفص از قرائت عاصم

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:19 am

مصاحف چاپي به روايت حفص از قرائت عاصم
نظر به رواج بيشتر روايت حفص و وسعت جغرافيايي آن، تنوع اين مصاحف بسيار بوده و اينجا جند نوع را ارائه مي كنيم:

مصحف به ترتيب حجمي (عثماني) به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف قراء و الأزهر مصر - نسخه فلاش
دانلود
http://aelaa.net/110.aspx?id=3571

مصحف نفيس بر ترتيب نزول - نشر 1412 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف مدينة منورة - مجمع مكة المكرمة لطباعة المصحف الشريف - نسخه تصويري
دانلود
viewtopic.php?f=1955&t=662

نماي بيروني مصحف
Image

روي جلد مصحف نفيس
Image

صفحه آغاز مصحف نفيس
Image

صفحه نهايت سور مكي و بدايت سور مدني
Image

صفحه بايان مصحف نفيس
Image

مصحف تجويد بر ترتيب نزول - نشر 1420 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - مجمع مكة المكرمة لطباعة المصحف الشريف - نسخه تصويري
دانلود
viewtopic.php?f=1955&t=172

نماي بيروني مصحف
Image

روي جلد مصحف
Image

صفحه آغاز مصحف
Image

صفحه نهايت سور مكي و بدايت سور مدني
Image

صفحه بايان مصحف
Image

مطالعه اونلاین و نمايش تصویر متن: مصحف تجويد بر ترتيب نزول - نشر 1420 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - نسخه تصويري
viewtopic.php?f=1955&t=122

مصحف تجويد به ترتيب حجمي (عثماني) به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - بخط عثمان طاها - نسخه فلاش
دانلود
http://aelaa.net/110.aspx?id=3572
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف صوتي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:31 am

مصاحف صوتي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

مصحف صوتي قرآن كريم بر ترتيب نزول = شيخ علي حذيفي - برترين نمونه دقيق تلاوت با دانش و مهارت تخصصي وي، و با كارگرداني مشايخ قراءات و تلاوت
viewtopic.php?f=1955&t=4522

مصحف صوتي قرآن كريم بر ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمود خليل حصري - برترين نمونه دقيق تلاوت با دانش و مهارت تخصصي وي، و با كارگرداني مشايخ قراءات و تلاوت
viewtopic.php?f=288&t=690#p4841

مصحف صوتي قرآن كريم به ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمود خليل حصري - نسخه آموزشي براى كودكان
Mos-haf-Aamuzeshi-Kudakaan.htm

مصحف صوتي قرآن كريم به ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمد صديق منشاوي - نسخه آموزشي براى كودكان
Mos-haf-Aamuzeshi-Kudakaan.htm
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف ويديوئي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:33 am

مصاحف ويديوئي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه سپتامبر 21, 2019 3:42 pm

تفاوت تلاوت در دو طريق (الطيبة - الشاطبية) از روايت حفص


كلامخوان12:
اينكه در مشخصات تلاوت (مصحف مرتل شيخ علي حذيفي) نوشته ايد:
روايت حفص از قراءت عاصم = مد منفصل / قصر منفصل = از طريق شاطبية / از طريق طيبة = مقصود چيست؟ با اينكه هر دو روايت حفص از عاصم است؛ تفاوتش در چيست؟

جواب:
پاسخ سؤالات شما را با توضيح چند مطلب بيان مي كنيم:

مطلب اول: در شناخت تعبيرهاي {روايت حفص از قرائت عاصم}

1- در اين غرفه
viewtopic.php?f=1957&t=4799

قرائت اصلي و صحيح قرآن كريم كه در بيت وحي و خاندان وحي (علیهم السلام) محفوظ بوده و هست
و تفاوتش با ساير قراءات بيرون خانه وحي
و سير مطرح شدن قراء سبعه وعشره و اربع عشر؛ بلكه پيدايش هزار روايت و قرائت
و شهرت و رواج هر يك از قراءات در دوره اى و بلادي
و اينكه اگرچه هيچكدام از قراءات متداوله ملاك و معتبر نبوده اما چقدر مى تواند قابل استفاده باشد
را مفصلا تشريح كرده ايم
اگر تامل كنيد فراتر از صد جلد كتاب در آن نكات مهم مي يابيد

2- همچنين در اين غرفه بطور خاص
viewtopic.php?f=1957&t=4786
معرفي روايت حفص از قرائت عاصم و مشخصات و تاريخ تداول و شهرت و رواج و نيز اشكالاتش را در اين غرفه به اختصار مفيد بيان كرديم

با اطلاع از مطالب اين دو غرفه معلوم شد كه مقصود از روايت حفص و قرائت عاصم چيست.

3- هر قاري (از قراء سبعة يا عشرة) مثل عاصم؛ خود راويان و روايتهايى دارد
و وقتي گفته مي شود روايت حفص از عاصم؛ در اين روايت تنها به روايت حفص توجه مي شود

4- قرائت هر قاري و روايت هر راوي متفاوت از ديگري است (و علت اين تفاوتها حتى از يكنفر را؛ هم در آن غرفه ها بيان كرديم)

5- چونكه هر قاري خود راويان و روايتهاى متفاوتى دارد؛ فلذا با تعبير "روايت حفص" به روايت او به تنهايي پرداخته مي شود‎

6- همچنانكه هر قاري؛ راويان و روايتهاى متعددى دارد؛ هر راوي روايتي مثل حفص؛ هم خود راويان مختلفى دارد،
از جمله راويان حفص دو نفر بيشتر مطرحند:

1- عبيد بن الصباح 2- عمرو بن الصباح

و هركدام از اين دو راوي خود راويان ديگر دارند
راويان از عبيد بن الصباح دو نفرند: الهاشمي - ابوطاهر
راويان از عمرو بن الصباح دو نفرند: الفيل - زرعان

براى اينكه اصطلاح راوي سبب خلط و اشتباه نشود؛ تنها به حفص و هم طبقه او (شعبة = راوي ديگر قرائت عاصم) مي گويند حفص راوي عاصم
اما روايان از مثل حفص را و همچنين ناقلان از اين راويان طبقات سوم و چهارم را طريق مي گويند

مطلب دوم: در شناخت تعبيرهاي {طريق الشاطبية - طريق الطيبة}

7- هر يك از منابع و كتب مرجع قراءآت و مؤلفان و صاحبان اجازات و إسناد روايت حفص؛ از طريقهاى متعدد و با سلسله راويان مختلفي (كه فوقا معرفي شدند) به حفص مي رسند،
و هر كدام از اين روايات مياني و طرق مختلفه؛ تفاوتهايي در نحوه خوانش قرآن كريم (به روايت حفص) دارند
كه اين تفاوتها را با اسم طريق اجازه و يا كتاب مرجع آنها و يا اختلافات تلاوتي بينشان متمايز مي كنند مثل
طريق كتاب الشاطبية و طريق كتاب الطيبة
برخي از طريق هاى ديگر را در مطلب ششم اشاره مي كنيم‎

8- طريق صاحبان اجازات منتهي به صاحبان كتابهاى الشاطبية و الطيبة (از مراجع تجويدي و روايات قراءات متداول فعلي) به روايت حفص؛ و نيز جزئيات قرائتشان با هم متفاوت است،
و نام شخصيتهاى محل تفاوت اين روايات در اجازات تفصيلا ذكر مي شود
اما در تيترها مختصرا و بطور اشاره؛ بيشتر به نام اين دو كتاب اكتفا مي گردد مثلا:
وقتي بخواهند نوع تلاوتي را مشخص كنند مي گويند: روايت حفص از عاصم به طريق الشاطبية يا الطيبة‎

9- كتاب و قصيدة الطيبة در واقع نامش طيبة النشر (في القراءات العشر) و در حقيقت نام يك قصيده اي (1014 بيت) منظوم است
در بيان جزئيات روايات مختلف قراءات سبعه (هفتگانه) از جمله روايت حفص از عاصم؛ به روايت و طريق سراينده آن (ابن الجزري) كه از عالمان معروف علم قراءات (قرن پنجم هجري) بوده است مى باشد، و بر اين قصيده شرحها و كتابها نوشته اند، كه محور مطالعه و تحقيق و تدريس و تعليم قراءات بوده و هست.

جهت ديدن و دانلود متن قصيده طيبة النشر و برخي شروحش:
https://www.nquran.com/ar/moton/
http://www.khayma.com/tajweed/tayeba/qpdf_001.rar
https://play.google.com/store/apps/deta ... .tibaNachr

و از دير باز تا به امروز اين قصيده جزو متون حفظي هر متعلم و دانشجوي علم قراءات و تلاوت و تجويد بوده است
ولذا مى بينيم كه حتى قاريان بسياري؛ خود قصيده را نيز خوانده و صوتا ضبط و نشر كرده اند،

دانلود نمونه از خوانش متن اين قصيده با صداهاى قراء مختلف:
https://soundcloud.com/user101419967/3urwzsxfuucd
http://www.taiser.net/server/quraat/tayebatunashr.mp3
http://www.taiser.net/mtoon.php?id=12

10- كتاب و قصيدة الشاطبية در واقع نامش حرز الأماني ووجه التهاني (في القراءات السبع) و در حقيقت نام يك قصيده اي (1173 بيت) منظوم است
در بيان جزئيات روايات مختلف قراءات عشرة (دهكانه)؛ از جمله روايت حفص از عاصم؛ به روايت و طريق سراينده آن (الشاطبي) كه از عالمان معروف علم قراءات (قرن هشتم هجري) بوده است مى باشد، و بر اين قصيده نيز شرحها و كتابها نوشته اند و محور مطالعه و تحقيق و تدريس و تعليم قراءات بوده و هست.

دانلود متن قصيده الشاطيبة (حرز الأماني و وجه التهاني) و برخي شروحش:
http://www.khayma.com/tajweed/Shatebia/qpdf_001.rar
https://www.nquran.com/ar/moton/
https://play.google.com/store/apps/deta ... yyah&hl=ar
https://archive.org/details/sa71mir_gmail_20151126_1619
كه روي PDF FILES كليك كنيد ليست كابها ظاهر و كليك سمت راست ماوس و حفظ به اسم

و از دير باز اين قصيده هم جزو متون حفظي هر متعلم و دانشجوي علم قراءات و تلاوت و تجويد بوده است ولذا مى بينيم كه قاريان بسياري خود قصيده را صوتا ضبط و نشر كرده اند،

نمونه از خوانش متن اين قصيده با صداهاى قراء مختلف:
صداي العفاسي: https://audio.islamweb.net/audio/index. ... oid=146826
صداي عبد الرشيد الصوفي: https://ar.islamway.net/audiobook/450
صداي الحداد = https://ar.islamway.net/audiobook/745
طه الفهد http://www.taiser.net/server/temp/shatbeya.mp3
http://www.taiser.net/mtoon.php?id=10

مطلب سوم: اختلافات تلاوتي در دو طريق منتهى به حفص (در روايت حفص از قرائت عاصم)

11- ابن الجزري متاخر بر شاطبي بوده و از طرق متعددة روايت قراءات مي كند اما الشاطبي فقط از يك طريق نقل مي كند ولذا الطيبة ابن الجزري كتاب و قصيده و طريقه هايش شاملتر از كتاب و قصيده وطريق روايت الشاطبي است

12- طريق الطيبة با طريق الشاطبية در روايت از حفص اختلافاتي دارند در قرائت آيات قرآني و احكام تلاوتش (كه امروزه تجويد نام دارد)

13- شاخص ترين اختلاف در مواضع يكي از اقسام مد (منفصل) است كه به قصر خوانده شود يا مد؟
كه الشاطبية به مد از حفص نقل كرده و الطيبة به قصر از حفص نقل كرده

14- و موارد اختلاف ديگري هم هست كه بعضا در شناسنامه مصاحف كه در بلاد اسلامي چاپ مي شود در آخر مصحف بعضا به عنوان مشخصات مصحف مي آورند كه مثلا در روايت حفص كجاها ادغام هست، كجاها اشمام هست، يا كجا سكت هست ووو

15- وقتي گفته مي شود به مد منفصل از طريق الشاطبية يا قصر منفصل از طريق الطيبة مقصود مجموع اختلافات قرائت اين دو طريق از روايت حفص است نه فقط موضوع مد منفصل‎

مطلب چهارم: توضيح مختصر درباره مباحث مد مرتبط با پاسخ در سؤال

معني مد - حروف محل مد - مقدار مد - اقسام مد - مد منفصل از كدام قسم - مقصود از مد منفصل ومتصل - مقادير مد (قصر - توسط - مد)

16- تعريف مد: يعني كش دادن صدا (در حروف مد) از بيشتراز يك حركت (2-3-4-5-6) = َ َ = آ / ُ ُ = او / ِ ِ = اي

17- حروف مد: الف - واو - ياء = تنها اين حروف كشيده مي شوند (با شرايطي و بقدر معيني) و در كلمه نوحيها هر سه حرف آمده است.

18- مقدار مد: دو حركت = قصر / سه حركت = فويق قصر = بالاتر قصر / جهار حركت = توسط / پنج حركت = فويق توسط / شش حركت = طول يا مد / كاربرد آنها برحسب اسباب و اقسام و مواضع اجراى مد و روايات و قراءات؛ مختلف مي باشد

مقدار هر حركت: بقدر بسته يا باز كردن سريع انگشتان دست است، با معادل زماني ثلث يا ربع ثانيه براى هر حركت.‎

19- اقسام مد:‎

Image

مد لازم (آنكه موضع و مقدارش اجماعي همه قراء باشد) / الحاقّة - رادّوه.‎

Image

مد واجب (آنكه موضعش اجماعي همه قراء باشد اما مقدارش اختلافي باشد)‎مد جايز (آنكه موضع و مقدارش اختلافي باشد) ولذا هم تركش جايز است هم در مقدارش آزاد است (بين دو تا شش حركت)؛ مگر اينكه بخواهد به روايت و قرائتي خاص ملتزم باشد و آنرا اجرا كند كه موضعا و مقدار ملتزم مي شود، اما از نظر صحت و جواز تلاوت آزاد است / اين احكام (لازم - واجب - جايز) قواعد تجويدي است نه احكام شرعي

البته اين تقسيم احكامي مد بود،
و تقسيمات ديگري نيز براى مد هست مثل:

تقسيم ماهيتي و مقداري: اصلي ( طبيعي) / فرعي -
يا تقسيم سببي
و ديگر تقاسيم با نامهاى مد البدل - مد العوض - مد اللين - مد الصلة - مد العارض، ووو
كه در منابع تجويد و قراءات قرآني مفصلا بيان شده است و بيرون موضوع سؤال است.‎


20- مد متصل از قسم دوم و نوعي از مد واجب است / مد متصل يعني بعد از حرف مد در همان كلمه همزه باشد = السماء / قروء / سيئت‎

Image

21- مد منفصل از قسم سوم و نوعي از مد جايز است
مد منفصل يعني حرف مد آخر كلمه بيايد و بعد آن در اول كلمه بعدى همزه باشد = وما أريد / قالوا أساطير / في ءايتنا‎

Image

مطلب پنجم: اختلاف در مد منفصل ميان طرق نقل از روايت حفص

22- اگرچه مقادير مد پنج نوع است، و در مجموع روايات و قراءات همه اين مقادير در مد منفصل روايت شده است كه جاى نقل تفصيلش نيست
اما در مد منفصل به روايت حفص؛ در ميان طرق نقل روايت او تنها چهار مقدار نقل شده است:
القصر [دوحركت] ، فويق القصر [سه حركت] ، التوسط [چهار حركت] ، فويق التوسط [پنج حركت] .

كه از ميان آنها طريق الشاطبية به مد (مقصود غير قصر) هم چهار و هم پنج حركت را نقل كرده است (كه به اصطلاح مي شود: فويق القصر و التوسط) و اختصارا به عنوان التوسط يا مد (غيركوتاه در برابر مد قصر كه كوتاهترين مداست) تعبير مي كنند در برابر قصر (كه مد كوتاه است)

و طريق الطيبة به قصر (مد دو حركت) را نيز نقل كرده است
و نه اينكه آنها به نقل اين مقادير محدود باشند، و آنها از روايات و قراءات ديگر مقادير ديگر نيز نقل كرده اند اما مورد بحث ما رويات حفص از قرائت عاصم است

فلذا قاري (شيخ علي حذيفي در فرض سؤال)
در اجازه تلاوتش روايت حفص به مدمنفصل را از طريق الشاطبية گرفته است
و در اجازه تلاوتش روايت حفص به قصر منفصل را از طريق الطيبة گرفته است

و از طريق الشاطبية هرجا مد منفصل در قرآن كريم باشد در تلاوت به مد منفصل چهار يا پنج حركت مى كِشد.
و از طريق الطيبة هرجا مد منفصل در قرآن كريم باشد در تلاوت به قصر منفصل دو حركت مى كِشد. ‎

مطلب ششم: تلاوت روايت حفص به مد منفصل و قصر منفصل؛
فقط تفاوتش در مد منفصل نيست و فروق ديگري هم دارد‎

در تلاوت به (مد = توسُّط) المنفصل از طريق الشاطبية از روايت حفص؛ التزامات ديگرى نيز دارد كه چنين است:

1- در ﴿مد متصل﴾ دو وجه جايز است: يا به قدر التوسُّط (چهار حركت)، يا فُوَيْق التوسُّط (پنج حركت) خوانده شود.

2- ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ در سورة المرسلات ایه 20، (قْ كـُ) دو وجه جايز است:
يا با إدغام كامل خوانده مي شود بطوريكه صفت قاف از بين رفته، و تنها به كاف مشدَّد تلفظ مى شود (كـُّ)،
يا با إدغام ناقص؛ بطوريكه صفت استعلاء در قاف باقى بماند (قكُ)، و وجه اول مشهور است.

3- ﴿ن والقلم﴾، ﴿يس والقرآن﴾، در هر دو جا در حال وصل به ما بعد؛ با إظهار نون قبل واو خوانده مي شود، اينطور: "نُون والقلم"، "ياسين والقرآن".

4- ﴿عِوَجًا (س) قَيِّمًا﴾ در سورة الكهف ، ﴿مَرْقَدِنَا(س) هَذَا﴾ در سورة ياسين ، ﴿مَن(س) رَاقٍ﴾ در سورة القيامة، ﴿بَلْ(س) رَانَ﴾ در سورة المطففين ، همه اين موارد فقط با سَكت (مكث كوتاه) خوانده مي شود. {در مصاحف علامت سين كوچك مرتفع (س) نشانه محل سَكْت مى باشد، در اینجا آنرا ميان سطر نشان مى دهد}.

5- ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ در سورة يوسف ؛ دو وجه جايز است: يا با إشمام نون يا با رَوْم نون خوانده مي شود.‎

إشمام (إشمام ضمه) = بوى ضمه را رساندن، شكل تلفظ ضمه برلب بدون تلفظ ضمه، فشردن لبها به روى هم بدون فاصله خروج نفس؛ كه بدون اينكه حرف را مضموم تلفظ كنند اما حالت لبها به شكل تلفظ در ضمه مى شود،
و اين اقدام در هنگام وقف بر ضمه و در آخر كلمه انجام مى شود؛ كه با آن نشان دهند اينجا حرف مضمومى بوده است، مثل نستعينُ(ش) - يا ابراهيمُ (ش)، نشانه (ش) كوچك مرتفع براى نشان دادن اشمام است كه در اینجا ميان سطر نشان مي دهد
كه در ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ اشمام بر نون مى شود چون اصلش ﴿لاتَأْمَنُنا﴾ بوده؛ كه بخاطر ادغام شده است ﴿لاتَأْمَنَّا﴾، و با اشمام؛ وجود نون مضموم در اينجا ابراز مى شود، ضمن مراعات حكم ادغام كه فاقد ضمه است،
كه در اينجا قارى به نون كه مى رسد ضمن تلاوت نون مشدد؛ با توصيف آنى لبها اقدام به اشمام ضمه مى نمايد
و اشمام ضمه؛ يك حركت نمايشى است نه تلفظى.

و اشمام چهار قسم است: 1- جمع كردن لبها مقارن سكون حرف ادغام شده مثل اشمام ضمه ﴿لاتَأْمَنَّا﴾، 2- جمع كردن لبها بعد ساكن كردن حرف در حالت وقف مثل اشمام در ﴿عليم﴾ و اين نوع اشمام هم نمايشى است نه تلفظى، 3- اشمام حرف به حرف، كه اقدامى است تلفظى، و آن مخلوط كردن صداى تلفظ حرفى به حرفى ديگر است مثل اشمام صاد به زاى؛ كه در قرائت حمزه كوفى از ﴿صاد در الصراط﴾ نقل شده و صاد صراط با صدايى كه نه صاد است و نه زاى و مخلوط اين دو است تلفظ مى شود، 4- اشمام حركت به حركت، كه اقدامى تلفظى است، مثل قرائت كسائي در اشمام كسره به ضمه در تلفظ حركت قاف در كلمه ﴿قِيل﴾ براى اشاره به اينكه قِيل در اصل قُوِلَ بوده است.‎

رَوْم: آوردن و تلفظ دو سوم حركت را با صداى نرم (كه فقط شخص نزديك بشنود نه دور) و تنها يك سوم صداى حركت ابراز مى گردد،
رَوم فقط هنگام وقف و در آخر كلمات انجام مى شود
و در مصحف به روايت حفص تنها در يك مورد در وسط كلمه رَوم نقل شده و آن همين كلمه ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ نون ادغام شده وقتى به رَوم تلفظ مى كردد؛ ﴿لاتَأْمَنُنا﴾ دو سوم صداى ضمه نون اول اخفاء مى گردد و تنها يك سوم اظهار مى شود ﴿لاتَأْمَن-ُنا﴾.‎

6- ﴿يَبصط﴾ در سورة البقرة ، ﴿بصطة﴾ در سورة الأعراف، در هر دو جا فقط با سين خوانده مي شود.

7- ﴿المصيطرون﴾ در سورة الطور، دو وجه جايز است: هم با سين؛ يا صاد (هر دو) خوانده مي شود، و با صاد مشهورتر است.

8- ﴿بِمُصيطر﴾ در سورة الغاشية ، فقط با صاد خوانده مي شود.

9- ﴿فِرْق﴾ در سورة الشعراء، در هنگام وصل كلمه به ما بعدش؛ دو وجه جايز است: هم ترقيق راء، هم تفخيم آن.

10- ﴿فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ﴾ در سورة النمل : هنگام وقف بر(آتَانِيَ)، دو وجه جايز است: هم حذف ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتانِ"، و هم جايز است إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتاني"، و در هنگام وصل (عدم وقف) فقط إثبات و ابقاى ياء.

11- ﴿وَسَلَاسِلًا﴾ در سورة الإنسان ؛ هنگام وقف برآن؛ دو وجه جايز است: هم حذف ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسل"، و هم جايز است إثبات و ابقاى ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسلًا"، و در هنگام وصل (عدم وقف) فقط حذف الف.

12- ﴿آلله﴾ در سوره هاي يونس و النمل ، ﴿آلآن﴾ در دو موضع از سورة يونس و، ﴿آلذَّكرين﴾ در دو موضع از سورة الأنعام ، در همگى دو وجه جايز است: يا با إبدال در همزة وصل قرائت شود، و همزه تبديل به حرف مدّ گردد، و مد آن شش حركت است، يا اينكه با تسهيل همزة وصل به صورت بين همزة وألف تلفظ كردد. و وجه ابدال مقدم دانسته شده است.

13- در مدّ حرف ﴿ع = عَيْن﴾ در ﴿كهيعص﴾ از سوره مريم، و در ﴿حمعسق﴾ از سوره الشورى، دو وجه جايز است: التوسط (چهار حركت)، الطول (شش حركت)، و اخير افضل است.

14- ﴿يَلهث ذلك﴾ در سورة الأعراف ، ﴿ارْكَب معنا﴾ در سورة هود ، فقط با ادغام دو حرف (ث ذ = ذَّ) و ادغام دو حرف (ب م = مَّ) خوانده مى شود.‎

15- ﴿اجتماع نون ساكنة يا نون تنوين؛ با هر يك از حرفهاى لام - راء﴾ فقط با إدغام نون ساكنة و يا نون تنوين در لام يا راء اما بدون غُنة (نون مُدغم)، مثل: (نون ساكنة+لام) منْ لّدنك = مِلَّدُنْكَ / (نون ساكنة+راء) منْ رّبكم = مِرَّبِّكُم / (نون تنوين+لام) نفسٌن لّنفس = نَفْسُلِّنَفْس / (نون تنوين+راء) مَثَلًان رَّجلين = مَثَلَرَّجُلَيْن. و در نقلى با غنه و بدون غنه جايز است.

16- ﴿حرف ساكن آخر كلمه؛ قبل از همزه اول كلمه بعدى؛ كه ميان قُراء در حرف ساكن سَكت مطرح است مثل (إِبنَيْءادم)﴾ مائده 27، در اين طريق (الشاطبية) از روايت حفص بدون سكت خوانده مى شود.

17- در حرف ضاد از كلمه هاى ﴿ضعْف – ضعْفًا سوره روم) در سورة الرّوم، دو وجه جايز است: يا به فتح ضاد، يا به ضم ضاد.

18- ﴿بسملة﴾ بسم الله گفتن در وقتى تلاوت آيات قرآنى از وسط سوره اى شروع مى شود، خوب است، اما تركش هم جايز است.

19- ﴿تكبير﴾ (گفتن بين سوره ها) {الله أكبر, / يا / لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمـد. (همه فقرات بطور پيوسته خوانده مى شود)} از طريق الشاطبية از روايت حفص؛ عدم تكبير (تكبير گفته نشود) نقل شده است.

20- انجام مد التعظيم (مد المبالغة) به مقدار مد التوسط (چهار حركت)كه مد {لا} اگر قبل از {إله} بيايد {مثل در آيت الكرسي} براى مبالغه در نفى الوهيت غير خداوند، در طريق الشاطبية به مد منفصل از روايت حفص وجود ندارد.

اما در تلاوت به قَصْر المنفصل از طريق الطيبة از روايت حفص؛ اين التزامات غالبا متفاوت بوده، كه چنين است:

1- در ﴿مد متصل﴾ فقط به قدر التوسُّط (چهار حركت) بايد خوانده شود. و در نقلى دو وجه جايز است: يا به قدر التوسُّط (چهار حركت)، يا به قدر الطّول (شش حركت) خوانده شود.

2- ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ در سورة المرسلات، (قْ كـُ) فقط با إدغام كامل خوانده مي شود بطوريكه صفت قاف از بين رفته، و تنها به كاف مشدَّد تلفظ مى شود (كـُّ).

3- ﴿ن والقلم﴾، ﴿يس والقرآن﴾، در هر دو جا در حال وصل به ما بعد؛ به يكى از اين دو وجه قرائتش جايز است:

إظهار: با إظهار نون قبل واو خوانده مي شود، اينطور: نُون والقلم، و: ياسين والقرآن.
إدغام: كه با ادغام نون در واو ؛ موجب حذف تلفظ نون و ابقاى غنه نون و تشديد واو مى گردد: "نون وَّالقلم"، "ياسين وَّالقرآن {نشانه نون كوچك مرتفع از سطر به معني غنه است =در اینجا نمايش نمي دهد}. و در نقلى فقط وجه اظهار جايز دانسته شده است.

4- ﴿عِوَجًا(س) قَيِّمًا﴾ در سورة الكهف، ﴿مَرْقَدِنَا(س) هَذَا﴾ در سورة ياسين، ﴿مَن(س) رَاقٍ﴾ در سورة القيامة، ﴿بَلْ(س) رَانَ﴾ در سورة المطففين، در همه اين موارد به يكى از اين دو وجه قرائتش جايز است: با سَكت (مكث كوتاه) يا بدون سكت خوانده مي شود. {علامت سين كوچك مرتفع(س) نشانه محل سَكْت مى باشد كه در اینجا ميان سطر نمايش مي دهد}. در نقلى فقط وجه سكت جايز دانسته شده است. و در نقلى فقط عدم سكت.

5- ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ در سورة يوسف؛ فقط با إشمام نون خوانده مي شود.‎

6- ﴿يَبصط﴾ در سورة البقرة، ﴿بصطة﴾ در سورة الأعراف، ﴿بِمُصيطر﴾ در سورة الغاشية، در هر سه جا؛ دو وجه جايز است: هم با سين؛ يا صاد (هر دو) خوانده مي شود. در نقلى فقط با صاد جايز دانسته است.

7- ﴿المصيطرون﴾ در سورة الطور، فقط با سين خوانده مي شود.

8- ﴿فِرْق﴾ در سورة الشعراء، در هنگام وصل كلمه به ما بعدش؛ فقط با تفخيم راء خوانده مي شود.

9- ﴿فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ﴾ در سورة النمل: هنكام وقف بر (آتَانِيَ)، با حذف ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتانِ"، و در هنكام وصل (عدم وقف) با إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "(فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ)".

10- ﴿وَسَلَاسِلًا﴾ در سورة الإنسان؛ هنگام وقف برآن؛ با حذف ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسل"، و در هنگام وصل (عدم وقف) با إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "وَسَلَاسِلًا".

11- ﴿آلله﴾ در سوره هاي يونس و النمل، ﴿آلآن﴾ در دو موضع از سورة يونس، ﴿آلذَّكرين﴾ در دو موضع از سورة الأنعام، در همكى فقط با إبدال در همزة وصل قرائت مى شود، و همزه تبديل به حرف مدّ گرديده، با مدّ اشباع كه شش حركت است تلفظ مى گردد.

12- در مدّ حرف ﴿ع = عَيْن﴾ در ﴿كهيعص﴾ از سوره مريم، و در ﴿حمعسق﴾ از سوره الشورى، در روايت حفص از طريق الطيبة سه وجه جايز دانسته شده است: القصر، التوسُّط، الطول. اما بنا بر قصر منفصل؛ فقط قصر مد (دو حركت) جايز است.

13- ﴿يَلهث ذلك﴾ در سورة الأعراف، ﴿ارْكَب معنا﴾ در سورة هود، فقط با ادغام دو حرف (ث ذ = يلهذَّلك) و ادغام دو حرف (ب م = اركمَّعنا) خوانده مى شود. از طريق طيبه بروايت حفص اظهار و ادغام جايز است اما بنا بر قصر منفصل فقط ادغام مطرح است.

14- ﴿اجتماع نون ساكنة يا نون تنوين؛ با هر يك از حرفهاى لام - راء﴾ فقط با إدغام نون ساكنة يا نون تنوين در لام يا راء اما بدون غُنة (نون مُدغم)، مثل: (نون ساكنة+لام) منْ لّدنك = مِلَّدُنْكَ / (نون ساكنة+راء) منْ رّبكم = مِرَّبِّكُم / (نون تنوين+لام) نفسٌن لّنفس = نَفْسُلِّنَفْس / (نون تنوين+راء) مَثَلًان رَّجلين = مَثَلَرَّجُلَيْن.

15- ﴿حرف ساكن آخر كلمه؛ قبل از همزه اول كلمه بعدى؛ كه ميان قُراء در حرف ساكن سَكت مطرح است مثل (إِبنَيْءادم)﴾، در اين طريق (الشاطبية) از روايت حفص بدون سكت خوانده مى شود..‎

16- در حرف ضاد از كلمه هاى ﴿ضعْف - ضعْفًا﴾ در سورة الرّوم، دو وجه جايز است: يا به فتح ضاد، يا به ضم ضاد. (برخى منابع فقط فتح را نقل كرده اند).

17- ﴿بسملة﴾ بسم الله گفتن در وقتى تلاوت آيات قرآنى از وسط سوره اى شروع مى شود، متعين و لازم است.

18- ﴿تكبير﴾ (گفتن بين سوره ها) {الله أكبر, / يا / لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمـد. (همه فقرات بطور پيوسته خوانده مى شود)} از طريق الطيبة از روايت حفص؛ دو وجه نقل شده است: يكى عدم تكبير عام (تكبير عموما گفته نشود)، و ديگرى گفتن تكبير در آخر سور ختم قرآن (از آخر سورة الضحى تا آخر سورة الناس)
.
19- مد التعظيم (مد المبالغة) كه مد {لا} اگر قبل از {إله} بيايد {مثل در آيت الكرسي} براى مبالغه در نفى الوهيت غير خداوند، مقدار اين مد التوسط (چهار حركت) كه در طريق قصر منفصل؛ انجام نشده و به قصر (مد دو حركت) اكتفا مى شود.

مطلب هفتم: درباره وجوه و تفاوتهاي ذكر شده بين طريق الشاطبية (مد منفصل) و طريق الطيبة (قصر منفصل) از روايت حفص

1- دقت شود آنجه فوقا در مطلب پنجم ارائه شد (عليرغم سعى براختصار) بسيار جامعتر از آنجه در كتب تجويدى بدست مى آيد بوده، و جه بسيارى از وجوه و اقوال منقول فوق را در كتابهاى تجويدى رايج نيابيد.

2- بجز تتبع و تحقيق تفصيلى نويسنده؛ اهتمام به مراجعه متون قديمه نه جديده و از منابع اصليه، بلكه از كتب و مستندات الشاطبية و الطيبة كه آن منابع خود مرجع اجازات شاطبى و ابن الجزرى بوده اند.

3- طرايق و منابع اجازات و روايات منتهى به حفص كتابهاى بسياري هستند از جمله:

از طريق الهاشمي، صاحبان كتابهاى: الشاطبية، المستنير، الغاية، الجامع، المبهج، التيسير، التذكرة، التلخيص، و الملنجي و الخبازي از الكامل.

از طريق ابي طاهر، صاحبان كتابهاى: كفاية، الست، الروضة، الإرشاد، المصباح، التذكار، و الفارسي و الخياط از التجريد، الجامع، الكامل، الكفاية.

از طريق الفيل، صاحبان كتابهاى: الحمامي و الطبري از المستنير، الحمامي و ابن خليع از المصباح، الحمامي و الطبري از الكامل، الجامع، الكفاية، روضة المعدل، الروضة، الغاية، المبهج، التذكار، الوجيز.

از طريق زرعان، صاحبان كتابهاى: الحمامي و السوسنجردي از الروضة، الحمامي و المصاحفي از الجامع، روضة المعدل، المستنير، الغاية، المصباح، التجريد، التذكار، طريق الداني، الكفاية.

هر كدام ازين طرايق در نقل تفاوتهاى مورد بحث اختلافاتى داشتند، و اين نكات در منابع دست جندم رايج نه تنها نمى آيد بلكه اصلا از آن بى اطلاعند.

4- نقل تفاصيل و جزئيات تفاوتها به نقلهاى مختلف و توضيح ريز موارد به تفصيل؛ علامت تاييد و اهميت از نظر نويسنده نبوده و صرفا بر اساس رويه تحقيقى و تدوينى و پاسخگويى پاسخ دهنده سؤال مى باشد.

5- در قرائت صحيح قرآن كريم بر اساس كلام خازنان وحى (عليهم السلام) نسبت به هر يك از موارد مطرح شده تجويدى و تلاوتى؛ تعليقات خاصى بوده،
و بسيارى ازين موارد غيرمانوس با لغت فصيح و طبع سليم اصلا منتفى بوده،
و اين تشتت آراء و سرگشتگيهاى عامه ناس بخاطر انقطاع و انحراف از خاندان و بيت وحى (عليهم السلام) مى باشد،
شرح هر يك از مطالب و بيان روش وقرائت صحيح در اين مجال نمى كنجد.‎

مطلب هشتم: تفاوت نشانه هاى سجاوندى و تجويدى مصاحف بين طريق ها و روايت ها و قرائت هاى قرآنى از جمله الشاطبية (مد منفصل) و طريق الطيبة (قصر منفصل) از روايت حفص

چون مصحف مدينة منورة منتشره در حجاز به روايت حفص بر حسب طريق الشاطبية است،
و قاعدتا علامات سجاوندى و نشانه هاى تجويدى (مثل: اماله، سكت، رَوم، ...) و التزامات مذكوره متفاوت در هر طريق را؛ برحسب الشاطبية نوشته اند،
فلذا در مصاحف مزبور ديگر نشانه هاى مربوطه از طريق الطيبة را قارى نمى يابد.
البته اين تفاوت تنها درباره طريق الطيبة نيست و ساير روايات و قراءات هم همين وضع را خواهند داشت،
ولذاست كه هر روايت و قرائت؛ مصحف مخصوص و جداگانه خودش را مى طلبد،
و ازين روست كه به تعداد اين روايات و قراءات؛ مصاحف متعددى با نشانه هاى تجويدى مربوط به خودش چاپ شده است،

براى ملاحظه كردن تفاوت نشانه ها روى مصحف بر حسب روايات و قراءات مختلف مى توانيد سايت زير را ببينيد
http://www.nquran.com/ar/othmania/?&rew ... a=42&aya=1

كه مصحف عثمانى رايج را برحسب روايات و قراءات مختلف با نشانه هاى سجاوندى مربوط به خودش نشان مى دهد،
و امكان انتخاب روايت و قرائت و طريق مورد نظر را مى دهد،
و سپس برحسب گزينه؛ و كليك روي نام سوره مورد نظر؛
صفحه يا صفحات مربوطه مصحف را با نشانه هاى روايت و طريق منتخب ارائه مى كند،
در اين صورت نشانه هايى كه در مصحفهاى ايرانى يا مصحف مدينه (به روايت حفص از قرائت عاصم از طريق الشاطبية) پيدا نمى كنيم.‎

مطلب نهم: جايگاه ارزشى مبحث مدود
اگرچه در اولويت بنديهاى آموزش سريع و فوريتى براى مبتدئين
مباحثى مثل مدود (مدها) و غنه ووو را جزو فوريترين سطح آموزشى قرار نداديم
و آنها را در سطوح بعد و جزو مباحث غير فوريتى دسته بندى كرديم
اما اين امر به معنى زائد بودن يا بى فايده بودن اين مباحث نمى باشد
و مدود؛ فراتر از زينت تلاوت؛ از نظر جودت اداء و نيز رساندن معانى نيز نقش ارزشمندى دارند.

والحمد لله رب العالمين‎
pejuhesh232
 
پست ها : 6660
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

Re: مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط pejuhesh232 » يکشنبه سپتامبر 22, 2019 10:33 pm

راهنماي انجام اقتباس صوتي تلاوت شيخ علي حذيفي در دو طريق (الطيبة - الشاطبية) از روايت حفص


1- فايلهاى هر دو تلاوت كه دسترستان هست

2- ليست موارد تفاوتها از هر دو طريق و نيز عناوين و اصطلاحات تجويدي مطرح شده در جوابيه به كلامخوان12 هم كه فوقا درج شده است

3- امثله مختلفه تجويديه هم براى ان اصطلاحات در تصاوير آمده و در كتابها هم هست و خودتان هم مي دانيد - كافي است براى هر نوع مد مصطلح و نيز مقدار مد به هر يك از سه حرف مدي نمونه اي ارائه كنيد

4- آدرس همه موارد و امثله فوق هم كه مشخص است

5- كافي است به آدرس مربوطه هر عنوان و مثال و تفاوتها در نوار تلاوت برويد و آن آيه را اقتباس و به اسم فايل جدا حفظ كنيد
شماره نشانه مقدار مد است

مد منفصل2-الف-الشاطبية
مد منفصل2-الف-الطيبة
...........
مد منفصل6-الف-الشاطبية
مد منفصل6-الف-الطيبة
و هكذا ساير اصطلاحات و مباحث و امثله و تفاوتها به هر دو طريق

6- بعد هم روي فايل هر آيه؛
مقطع چند ثانيه نحوه خواندن يا تفاوت را سه بار كپي و تكرار دنبال مي كنيد
كه مستمع با استماع فايل متوجه شود محل اموزش مثلا مد دو حركت كجاي فايل است و مد سه حركت كدام تا شش حركت و هكذا ساير موارد نحوه اداء اشمام يا روم يا تسهيل يا ادغام كامل و ناقص ووو

7- با توجه به مشخص بودن موارد؛ فايلسازي جداگانه همه موارد و تكرار سه مرتبه مقطع اداء يا تفاوت زماني نمي برد
و اگر همت كنيد صبح تا عصر تمام و قابل ارائه است ان شاء الله

براى هر كه بخواهد اين تمرين اقتباسي از فايل حذيفي را انجام بدهد:
1- براى انجام آن هيچ نيازي به آشنايي قبلي با مباحث تجويدي ندارد
2- چون تشخيص تجويدي و احاطه بر مفاهيم اصطلاحات تجويدي و مواضع انها در قران را لازم ندارد
3- چونكه تمام موارد در جوابيه 12 ليست شده است و كلمه محل تفاوت و آدرس سوره آن معلوم است
4- و كافي است گوشش كمي دقت در شنيدن داشته باشد
5- فلذا با تعليقات افراد و احاله كار به تخصص وووو واهمه نكنيد

متشكرم‎
pejuhesh232
 
پست ها : 6660
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

Re: مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط pejuhesh232 » يکشنبه سپتامبر 22, 2019 10:34 pm

امتیازات و برتریهای تلاوت شیخ علی حذیفی


1- با توجه به اصول و شرايط لازم در الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت،
شیخ علی حذیفی از ميان قراء حجاز، حجازی اصیل و چندین نسل او ساکن حجاز بوده اند.

2- تلاوت شيخ علي حذيفي (كه توسط مجمع مصحف مدينه منوره) ضبط و نشر شده
در حضور جمعي هفت نفره از بزرگان شيوخ تلاوت و مشايخ قرائت مصر و حجاز؛ با بهترين تلاوت ترتيل اجرا کرده است
و تا اينكه تلاوت بسيار عالي و مورد رضايت ممتاز و تاييد بزركان و شيوخ قرائت را ارائه نكرده
به تلاوت آيه يا قطعه بعدي اقدام ننموده است

3- گفته مي شود در اين جلسات ضبط تلاوت در حضور مشايخ؛ حذيفي حدود ٢٠٠ مورد ازين ظرايف (در سرتاسر قرآن كريم) را دريافت و تلاوتش را برحسب آنها بازخواني و تدقيق نموده است

4- حذيفي فوق تحصيلات ليسانس و دكترايش را در مصر و جامعة الأزهر قاهرة مركز سنيان معتدل گذرانده است

5- به مدت حدود ده سال از ١٣٩٥ تا ١٤٠٦ هـ.ق در مصر بوده و مشايخ قديمي تلاوت كه داراى إسناد متصل تلاوت به قراء سبعه را ديده و تلمذ كرده است

6- خروجي هر جلسه تلاوت حذيفي در حضور مشايخ صاحب اجازه و اسناد مصري قديمي و معروف = پنج دقيقه الى هشت نه دقيقه بيشتر نبوده است!!!
ولذا مجموع جلسات ضبط تلاوت او = ٢٤١ جلسه شده است!!!

7- از سال ١٤٠٦ تا كنون ١٤٤٠ كه ٣٤ سال گذشته و مرتبا بجز تدريس تلاوت و قراءات و امامت مساجد متعدده بطور پيوسته از جمله مسجدالحرام و مسجد النبي صلى الله عليه وآله؛ پيوسته هر روزه كه مستلزم تلاوت در نماز است؛ همچنين ساعات بسياري را صرف تلاوت كرده، و قطعا از ٣٤ سال قبل بسيار متمكنتر شده است،

8- تحصيل در دانشكده شريعت در رياض و بعد از فارغ التحصیلی مشغول امامت و خطبه و تدريس علوم عربيت و شريعت گرديده است

9- در غرفه مؤذنان و مكبران مسجدالحرام توسط راديو سعودي مصحف مرتل او (به وايت حفص از قرائت عاصم به قصر منفصل) از او ضبط شد

10- تدریس در دانشگاه الاسلامية مدينة در دانشكده شريعت قسم فقه

11- در ايام تحصيل در قاهره، علم التجويد والقراءات را نزد بزرگان علم قراءآت اين زمان تحصيل و به اجازه نائل گرديد

12- يك ختم تلاوت برواية حفص از طريق الشاطبية را نزد الشيخ عبد الفتاح القاضي فراگرفت

13- در بازگشت به مصر و شروع به قرائت به روايت قالون از قرائت نافع نزد الشيخ عبد الفتاح القاضي نمود ولی به پايان نرسانيد

14- ختم تلاوت ديگري به رواية حفص از قرائت عاصم قرائت نزد شيخ محقق مدقق: عامر السيد عثمان

15- ضبط مصحف مرتل به روايت حفص از قرائت عاصم به مد منفصل

16- برگزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان

17- نزد شيخ عامر السيد عثمان به استماع و تلاوت بر قراءات سبع پرداخت، ولی موفق به اتمام نشد

18- يك ختم كامل مصحف را با قراءات سبع، نزد شيخ كبير قراءات كه نسل در نسل سلسله قراءات را داشته اند شيخ احمد عبدالعزيز الزيات گذراند

19- در مدينه منورة يك ختم كامل مصحف را با قراءات ثلاث (تتمه قراآت عشر) را قرائت كرد

20- يك ختم كامل مصحف را بروايت حفص از قرائت عاصم به قصر المنفصل بر شيخ أحمد عبد العزيز الزيات مصري قرائت كرد

21- در دانشكده قرآن و علوم قراآت؛ متن الشاطبيه در قراآت سبع و متن الدرة در قراآت ثلاث (تتمه قراآت عشر) را پيوسته تدريس كرد.

22- اشراف بر پايان نامه هاى متعددي در سطح فوق ليسانس و دكترى در رشته هاى تخصصي قراآت و تفسير و فقه داشت

23- تدريس در مسجدالنبي در رشته فقه و نيز اقراء قرآن و قراءات به قاريان و ختم تلاوت عده اى نزد او در قراآت مختلفه و نائل شدن به اجازات قرائت

24- از شيخ علي حذيفي تا كنون چهار ختم كامل مصحف مرتل صوتي با صداي وي ضبط شده است

25- عضو هيئت نظارت بر ضبط مصحف هاي صوتي (ساير قراء) در مركز مجمع ملك فهد براى نشر مصحف است و مصاحف صوتي تلاوت كه تا كنون ضبط و نشر شده با اشراف شيخ علي حذيفي است

برای آشنایی تفصیلی با امتیازات و صلاحیت های تلاوت ایشان به غرفه زیر مراجعه نمایید:
viewtopic.php?f=288&t=690&p=24776#p4839
pejuhesh232
 
پست ها : 6660
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

Re: مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط pejuhesh232 » يکشنبه سپتامبر 22, 2019 10:34 pm

تفاوت تلاوت شيخ علي حذيفي در دو طريق (الطيبة - الشاطبية) از روايت حفصنمونه هايي از مد منفصل

در طریق الشاطبیة:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ebiyye.mp3

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ(24)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ebiyye.mp3

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
فِي إِيمَانِهَاخَيْرًا ۗ قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ebiyye.mp3


در طریق الطيبة:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ayyebe.mp3

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ(24)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ayyebe.mp3

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
فِي إِيمَانِهَاخَيْرًا ۗ قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Monfase ... ayyebe.mp3

نمونه هايي از مد متصل

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5)

1- در طریق الشاطبیة: در ﴿مد متصل﴾ دو وجه جايز است: يا به قدر التوسُّط (چهار حركت)، يا فُوَيْق التوسُّط (پنج حركت) خوانده شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ebiyye.mp3


وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ(33)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ebiyye.mp3


۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ(76)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ebiyye.mp3


وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

1- در طریق الطیبة: در ﴿مد متصل﴾ فقط به قدر التوسُّط (چهار حركت) بايد خوانده شود. و در نقلى دو وجه جايز است: يا به قدر التوسُّط (چهار حركت)، يا به قدر الطّول (شش حركت) خوانده شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ayyebe.mp3

وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ(33)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ayyebe.mp3

۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ(76)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mottase ... ayyebe.mp3


نمونه ها: شیخ علی حذیفی؛ حنفاء در طریق الشاطبیة از روایت حفص را 5 حرکت و در طریق الطیبة از روایت حفص را 4 حرکت خوانده است
سیء در طریق الطیبة از روایت حفص را چهار حرکت خوانده شده و در طریق الشاطبیة از روایت حفص را 5 حرکت خوانده است
لتنوء در هر دو طریق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص را چهار حرکت خوانده است


----------------------
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (سورة المرسلات 20)

2- در طریق الشاطبیة: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ در سورة المرسلات ، (قْ كـُ) دو وجه جايز است:
يا با إدغام كامل خوانده مي شود بطوريكه صفت قاف از بين رفته، و تنها به كاف مشدَّد تلفظ مى شود (كـُّ)،
يا با إدغام ناقص؛ بطوريكه صفت استعلاء در قاف باقى بماند (قكُ)، و وجه اول مشهور است.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nakhloq ... ebiyye.mp3


أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (سورة المرسلات 20)

2- در طریق الطیبة: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ در سورة المرسلات، (قْ كـُ) فقط با إدغام كامل خوانده مي شود بطوريكه صفت قاف از بين رفته، و تنها به كاف مشدَّد تلفظ مى شود (كـُّ).
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nakhloq ... ayyebe.mp3

شیخ علی حذیفی در طریق الشاطبیة از روایت حفص با ادغام کامل خوانده است
--------------------

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nun-Ashaatebiyye.mp3

يس (1) وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ (2)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yaasin-Ashaatebiyye.mp3
3- در طریق الشاطبیة: ﴿ن والقلم﴾، ﴿يس والقرآن﴾، در هر دو جا در حال وصل به ما بعد؛ با إظهار نون قبل واو خوانده مي شود، اينطور: "نُون والقلم"، "ياسين والقرآن".http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nun-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yaasin-Attayyebe.mp3
3- در طریق الطیبة: ﴿ن والقلم﴾، ﴿يس والقرآن﴾، در هر دو جا در حال وصل به ما بعد؛ به يكى از اين دو وجه قرائتش جايز است:
إظهار: با إظهار نون قبل واو خوانده مي شود، اينطور: نُون والقلم، و: ياسين والقرآن.
إدغام: كه با ادغام نون در واو ؛ موجب حذف تلفظ نون و ابقاى غنه نون و تشديد واو مى گردد: "نون وَّالقلم"، "ياسين وَّالقرآن {نشانه نون كوچك مرتفع از سطر به معني غنه است =در اینجا نمايش نمي دهد}. و در نقلى فقط وجه اظهار جايز دانسته شده است.


شیخ علی حذیفی در طریق الطیبة از روایت حفص، با اظهار نون قبل واو خوانده است

-------------------

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ (1) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ewajaa-Ashaatebiyye.mp3

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Marqade ... ebiyye.mp3

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ (27)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Man-Raa ... ebiyye.mp3

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Bal-Raa ... ebiyye.mp3
4- در طریق الشاطبیة: ﴿عِوَجًا (س) قَيِّمًا﴾ در سورة الكهف ، ﴿مَرْقَدِنَا(س) هَذَا﴾ در سورة ياسين ، ﴿مَن(س) رَاقٍ﴾ در سورة القيامة ، ﴿بَلْ(س) رَانَ﴾ در سورة المطففين، همه اين موارد فقط با سَكت (مكث كوتاه) خوانده مي شود. {در مصاحف علامت سين كوچك مرتفع (س) نشانه محل سَكْت مى باشد، در اینجا آنرا ميان سطر نشان مى دهد}.الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ (1) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ewajaa-Attayyebe.mp3

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Marqade ... ayyebe.mp3

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ (27)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Man-Raaq-Attayyebe.mp3

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Bal-Raana-Attayyebe.mp3

4- در طریق الطیبة: ﴿عِوَجًا(س) قَيِّمًا﴾ در سورة الكهف، ﴿مَرْقَدِنَا(س) هَذَا﴾ در سورة ياسين، ﴿مَن(س) رَاقٍ﴾ در سورة القيامة، ﴿بَلْ(س) رَانَ﴾ در سورة المطففين، در همه اين موارد به يكى از اين دو وجه قرائتش جايز است: با سَكت (مكث كوتاه) يا بدون سكت خوانده مي شود. {علامت سين كوچك مرتفع(س) نشانه محل سَكْت مى باشد كه در اینجا ميان سطر نمايش مي دهد}. در نقلى فقط وجه سكت جايز دانسته شده است. و در نقلى فقط عدم سكت.


شیخ علی حذیفی در طریق الطیبة از روایت حفص این موارد را با سکت خوانده است

------------------

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (سورة يوسف 11)

5- در طریق الشاطبیة: ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ در سورة يوسف ؛ دو وجه جايز است: يا با إشمام نون يا با رَوْم نون خوانده مي شود.‎

إشمام (إشمام ضمه) = بوى ضمه را رساندن، شكل تلفظ ضمه برلب بدون تلفظ ضمه، فشردن لبها به روى هم بدون فاصله خروج نفس؛ كه بدون اينكه حرف را مضموم تلفظ كنند اما حالت لبها به شكل تلفظ در ضمه مى شود،
و اين اقدام در هنگام وقف بر ضمه و در آخر كلمه انجام مى شود؛ كه با آن نشان دهند اينجا حرف مضمومى بوده است، مثل نستعينُ(ش) - يا ابراهيمُ (ش)، نشانه (ش) كوچك مرتفع براى نشان دادن اشمام است كه در اینجا ميان سطر نشان مي دهد
كه در ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ اشمام بر نون مى شود چون اصلش ﴿لاتَأْمَنُنا﴾ بوده؛ كه بخاطر ادغام شده است ﴿لاتَأْمَنَّا﴾، و با اشمام؛ وجود نون مضموم در اينجا ابراز مى شود، ضمن مراعات حكم ادغام كه فاقد ضمه است،
كه در اينجا قارى به نون كه مى رسد ضمن تلاوت نون مشدد؛ با توصيف آنى لبها اقدام به اشمام ضمه مى نمايد
و اشمام ضمه؛ يك حركت نمايشى است نه تلفظى.
و اشمام چهار قسم است: 1- جمع كردن لبها مقارن سكون حرف ادغام شده مثل اشمام ضمه ﴿لاتَأْمَنَّا﴾، 2- جمع كردن لبها بعد ساكن كردن حرف در حالت وقف مثل اشمام در ﴿عليم﴾ و اين نوع اشمام هم نمايشى است نه تلفظى، 3- اشمام حرف به حرف، كه اقدامى است تلفظى، و آن مخلوط كردن صداى تلفظ حرفى به حرفى ديگر است مثل اشمام صاد به زاى؛ كه در قرائت حمزه كوفى از ﴿صاد در الصراط﴾ نقل شده و صاد صراط با صدايى كه نه صاد است و نه زاى و مخلوط اين دو است تلفظ مى شود، 4- اشمام حركت به حركت، كه اقدامى تلفظى است، مثل قرائت كسائي در اشمام كسره به ضمه در تلفظ حركت قاف در كلمه ﴿قِيل﴾ براى اشاره به اينكه قِيل در اصل قُوِلَ بوده است.‎

رَوْم: آوردن و تلفظ دو سوم حركت را با صداى نرم (كه فقط شخص نزديك بشنود نه دور) و تنها يك سوم صداى حركت ابراز مى گردد،
رَوم فقط هنگام وقف و در آخر كلمات انجام مى شود
و در مصحف به روايت حفص تنها در يك مورد در وسط كلمه رَوم نقل شده و آن همين كلمه ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ نون ادغام شده وقتى به رَوم تلفظ مى گردد؛ ﴿لاتَأْمَنُنا﴾ دو سوم صداى ضمه نون اول اخفاء مى گردد و تنها يك سوم اظهار مى شود ﴿لاتَأْمَن-ُنا﴾.‎

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Laa-Tae ... ebiyye.mp3


قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (سورة يوسف 11)
5- در طریق الطیبة: ﴿لاتَأْمَنَّا﴾ در سورة يوسف؛ فقط با إشمام نون خوانده مي شود.‎

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Laa-Tae ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در طریق الشاطبیة از روایت حفص این کلمه را ﴿لاتَأْمَن-ُنا﴾ و در طریق الطیبة از روایت حفص، ﴿لاتَأْمَنَّا﴾، قرائت کرده است

-------------------

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة 245)
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الأعراف آیه 69)

6- در طریق الشاطبیة: ﴿يَبصط﴾ در سورة البقرة ، ﴿بصطة﴾ در سورة الأعراف ، در هر دو جا فقط با سين خوانده مي شود.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yabsoto ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Basta-Ashaatebiyye.mp3


مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة 245)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yabsoto-Attayyebe.mp3

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الأعراف آیه 69)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Basta-Attayyebe.mp3

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (سورة الغاشية آیه 22)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Bemosay ... ayyebe.mp3

6- در طریق الطیبة: ﴿يَبصط﴾ در سورة البقرة، ﴿بصطة﴾ در سورة الأعراف، ﴿بِمُصيطر﴾ در سورة الغاشية، در هر سه جا؛ دو وجه جايز است: هم با سين؛ يا صاد (هر دو) خوانده مي شود. در نقلى فقط با صاد جايز دانسته است

شيخ علي حذيفي در طریق الطيبة از روايت حفص با صاد خوانده است

----------------------

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (سورة الطور آیه 37)
7- در طریق الشاطبیة: ﴿المصيطرون﴾ در سورة الطور، دو وجه جايز است: هم با سين؛ يا صاد (هر دو) خوانده مي شود، و با صاد مشهورتر است.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mosayte ... ebiyye.mp3


أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (سورة الطور آیه 37)
7- در طریق الطیبة: ﴿المصيطرون﴾ در سورة الطور، فقط با سين خوانده مي شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Mosayte ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در طریق الشاطبية از روايت حفص با صاد خوانده است

-------------------

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (سورة الغاشية آیه 22)
8- در طریق الشاطبیة: ﴿بِمُصيطر﴾ در سورة الغاشية ، فقط با صاد خوانده مي شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Bemosay ... ebiyye.mp3

--------------------

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ(سورة الشعراء آیه 63)
9- در طریق الشاطبیة: ﴿فِرْق﴾ در سورة الشعراء، در هنگام وصل كلمه به ما بعدش؛ دو وجه جايز است: هم ترقيق راء، هم تفخيم آن.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ferq-Ashaatebiyye.mp3


فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ(سورة الشعراء آیه 63)
8- در طریق الطیبة: ﴿فِرْق﴾ در سورة الشعراء، در هنكام وصل كلمه به ما بعدش؛ فقط با تفخيم راء خوانده مي شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ferq-Attayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در طريق الشاطبية از روايت حفص با تفخیم راء خوانده است

--------------------
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (سورة النمل آیه 36)

10- در طریق الشاطبیة: ﴿فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ﴾ در سورة النمل : هنگام وقف بر(آتَانِيَ)، دو وجه جايز است: هم حذف ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتانِ"، و هم جايز است إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتاني"، و در هنگام وصل (عدم وقف) فقط إثبات و ابقاى ياء.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ataaniy ... ebiyye.mp3


فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (سورة النمل آیه 36)

9- در طریق الطیبة: ﴿فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ﴾ در سورة النمل: هنگام وقف بر (آتَانِيَ)، با حذف ياء، كه اينطور خوانده شود: "فما آتانِ"، و در هنگام وصل (عدم وقف) با إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "(فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ)".
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Ataaniy ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص به وصل و ابقای یاء = "(فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ) خوانده است

-------------------
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (سورة الإنسان 4)

11- در طریق الشاطبیة: ﴿وَسَلَاسِلًا﴾ در سورة الإنسان ؛ هنگام وقف برآن؛ دو وجه جايز است: هم حذف ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسل"، و هم جايز است إثبات و ابقاى ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسلًا"، و در هنكام وصل (عدم وقف) فقط حذف الف.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Salaase ... ebiyye.mp3


إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (سورة الإنسان 4)

10- در طریق الطیبة: ﴿وَسَلَاسِلًا﴾ در سورة الإنسان؛ هنگام وقف برآن؛ با حذف ألف، كه اينطور خوانده شود: "سلاسل"، و در هنكام وصل (عدم وقف) با إثبات و ابقاى ياء، كه اينطور خوانده شود: "وَسَلَاسِلًا".
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Salaasela-Attayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص به وصل و حذف الف خوانده است

------------------------

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (سورة يونس 59)
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aallaah ... ebiyye.mp3

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة النمل 59)

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (سورة يونس 51)
آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (سورة يونس 91)

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (سورة الأنعام 143)
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة الأنعام 144)

12- در طریق الشاطبیة: ﴿آلله﴾ در سوره هاي يونس و النمل، ﴿آلآن﴾ در دو موضع از سورة يونس و ، ﴿آلذَّكرين﴾ در دو موضع از سورة الأنعام، در همگى دو وجه جايز است: يا با إبدال در همزة وصل قرائت شود، و همزه تبديل به حرف مدّ گردد، و مد آن شش حركت است، يا اينكه با تسهيل همزة وصل به صورت بين همزة وألف تلفظ گردد. و وجه ابدال مقدم دانسته شده است.


http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aallaah ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aalaan1 ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aalaan2 ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aazzaka ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aazzaka ... ebiyye.mp3


قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (سورة يونس 59)
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة النمل 59)

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (سورة يونس 51)
آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (سورة يونس 91)

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (سورة الأنعام 143)
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة الأنعام 144)

11- در طریق الطیبة: ﴿آلله﴾ در سوره هاي يونس و النمل، ﴿آلآن﴾ در دو موضع از سورة يونس، ﴿آلذَّكرين﴾ در دو موضع از سورة الأنعام، در همكى فقط با إبدال در همزة وصل قرائت مى شود، و همزه تبديل به حرف مدّ گرديده، با مدّ اشباع كه شش حركت است تلفظ مى گردد.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aallaaho1-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aallaaho2-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Alaan1-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Alaan2-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aazzaka ... ayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Aazzaka ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص آن را با إبدال در همزة وصل خوانده است، و همزه تبديل به حرف مدّ میگردد.

----------------------

كهيعـــص (1)
حم (1) عـــسق (2)
13- در طریق الشاطبیة: در مدّ حرف ﴿ع = عَيْن﴾ در ﴿كهيعص﴾ از سوره مريم، و در ﴿حمعسق﴾ از سوره الشورى، دو وجه جايز است: التوسط (چهار حركت)، الطول (شش حركت)، و اخير افضل است.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ain1-Ashaatebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ain2-Ashaatebiyye.mp3


كهيعـــص (1)
حم (1) عـــسق (2)
12- در طریق الطیبة: در مدّ حرف ﴿ع = عَيْن﴾ در ﴿كهيعص﴾ از سوره مريم، و در ﴿حمعسق﴾ از سوره الشورى، در روايت حفص از طريق الطيبة سه وجه جايز دانسته شده است: القصر، التوسُّط، الطول. اما بنا بر قصر منفصل؛ فقط قصر مد (دو حركت) جايز است.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ain1-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ain2-Attayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در طریق الشاطبیة از روایت حفص "ع" را به شش حرکت و در طریق الطیبة از روایت حفص به پنج حرکت تلفظ می کند.

---------------------
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الأعراف 176)
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (سورة هود 42)

14- در طریق الشاطبیة: ﴿يَلهث ذلك﴾ در سورة الأعراف ، ﴿ارْكَب معنا﴾ در سورة هود ، فقط با ادغام دو حرف (ث ذ = ذَّ) و ادغام دو حرف (ب م = مَّ) خوانده مى شود.‎

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yalhas-Ashaatebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ErkabMa ... ebiyye.mp3


وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الأعراف 176)
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (سورة هود 42)

13- در طریق الطیبة: ﴿يَلهث ذلك﴾ در سورة الأعراف، ﴿ارْكَب معنا﴾ در سورة هود، فقط با ادغام دو حرف (ث ذ = يلهذَّلك) و ادغام دو حرف (ب م = اركمَّعنا) خوانده مى شود. از طريق طيبه بروايت حفص اظهار و ادغام جايز است اما بنا بر قصر منفصل فقط ادغام مطرح است.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Yalhas-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/ErkabMa ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص ؛ ﴿يَلهث ذلك﴾ را به وقف می خواند و وصل نمی کند – و همچنین؛ ﴿ارْكَب معنا﴾ را به ادغام می خواند = (اركمَّعنا)

---------------------
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (سورة الإسراء 80)
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (سورة الکهف 29)
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ (سورة الإنفطار 19)
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (سورة النحل 76)

15- در طریق الشاطبیة: ﴿اجتماع نون ساكنة يا نون تنوين؛ با هر يك از حرفهاى لام - راء﴾ فقط با إدغام نون ساكنة و يا نون تنوين در لام يا راء اما بدون غُنة (نون مُدغم)، مثل: (نون ساكنة+لام) منْ لّدنك = مِلَّدُنْكَ / (نون ساكنة+راء) منْ رّبكم = مِرَّبِّكُم / (نون تنوين+لام) نفسٌن لّنفس = نَفْسُلِّنَفْس / (نون تنوين+راء) مَثَلًان رَّجلين = مَثَلَرَّجُلَيْن. و در نقلى با غنه و بدون غنه جايز است.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Men-Lad ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Men-Rab ... ebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nafson-Ashaatebiyye.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Rajolai ... ebiyye.mp3


وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (سورة الإسراء 80)
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (سورة الکهف 29)
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ (سورة الإنفطار 19)
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (سورة النحل 76)

14- در طریق الطیبة: ﴿اجتماع نون ساكنة يا نون تنوين؛ با هر يك از حرفهاى لام - راء﴾ فقط با إدغام نون ساكنة يا نون تنوين در لام يا راء اما بدون غُنة (نون مُدغم)، مثل: (نون ساكنة+لام) منْ لّدنك = مِلَّدُنْكَ / (نون ساكنة+راء) منْ رّبكم = مِرَّبِّكُم / (نون تنوين+لام) نفسٌن لّنفس = نَفْسُلِّنَفْس / (نون تنوين+راء) مَثَلًان رَّجلين = مَثَلَرَّجُلَيْن.


http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Men-Lad ... ayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Men-Rab ... ayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Nafson-Attayyebe.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Rajolain-Attayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص ، با إدغام نون ساكنة و يا نون تنوين در لام يا راء اما بدون غُنة (نون مُدغم) خوانده است

-------------------
۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (سورة المائدة 27)

16- در طریق الشاطبیة: ﴿حرف ساكن آخر كلمه؛ قبل از همزه اول كلمه بعدى؛ كه ميان قُراء در حرف ساكن سَكت مطرح است مثل (إِبنَيْءادم)﴾ مائده 27، در اين طريق (الشاطبية) از روايت حفص بدون سكت خوانده مى شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/EbnayAa ... ebiyye.mp3

۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (سورة المائدة 27)
15- در طریق الطیبة: ﴿حرف ساكن آخر كلمه؛ قبل از همزه اول كلمه بعدى؛ كه ميان قُراء در حرف ساكن سَكت مطرح است مثل (إِبنَيْءادم)﴾، در اين طريق (الشاطبية) از روايت حفص بدون سكت خوانده مى شود.

http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/EbnayAa ... ayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص "بدون سکت" خوانده است

-----------------
۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)

17- در طریق الشاطبیة: در حرف ضاد از كلمه هاى ﴿ضعْف – ضعْفًا سوره روم ﴾ در سورة الرّوم، دو وجه جايز است: يا به فتح ضاد، يا به ضم ضاد.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Zaef-Ashaatebiyye.mp3


۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)

16- در طریق الطیبة: در حرف ضاد از كلمه هاى ﴿ضعْف - ضعْفًا﴾ در سورة الرّوم، دو وجه جايز است: يا به فتح ضاد، يا به ضم ضاد. (برخى منابع فقط فتح را نقل كرده اند).
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Zaef-Attayyebe.mp3

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص به "فتح ضاد" خوانده است

------------------

18- در طریق الشاطبیة: ﴿بسملة﴾ بسم الله گفتن در وقتى تلاوت آيات قرآنى از وسط سوره اى شروع مى شود، خوب است، اما تركش هم جايز است.

17- در طریق الطیبة: ﴿بسملة﴾ بسم الله گفتن در وقتى تلاوت آيات قرآنى از وسط سوره اى شروع مى شود، متعين و لازم است.

نمونه ای موجود نبود

-------------------

19- در طریق الشاطبیة: ﴿تكبير﴾ (گفتن بين سوره ها) {الله أكبر, / يا / لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمـد. (همه فقرات بطور پيوسته خوانده مى شود)} از طريق الشاطبية از روايت حفص؛ عدم تكبير (تكبير گفته نشود) نقل شده است.

18- در طریق الطیبة: ﴿تكبير﴾ (گفتن بين سوره ها) {الله أكبر, / يا / لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمـد. (همه فقرات بطور پيوسته خوانده مى شود)} از طريق الطيبة از روايت حفص؛ دو وجه نقل شده است: يكى عدم تكبير عام (تكبير عموما گفته نشود)، و ديگرى گفتن تكبير در آخر سور ختم قرآن (از آخر سورة الضحى تا آخر سورة الناس)

شيخ علي حذيفي در هر دو طريق (الطيبة و الشاطبية) از روايت حفص وجه عدم تكبير را اختيار كرده است
توضیح: وجه گفتن تكبير و تهليل و تحميد ميان قاريان به تلاوت آوازخواني (مجودة سبك مصري) رايج است‎
و قاريان ترتيل و تحقيق و قرائت نماز غاليا وجه نگفتن آنرا ملتزم هستند
-------------------

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)

20- در طریق الشاطبیة: انجام مد التعظيم (مد المبالغة) به مقدار مد التوسط (چهار حركت)كه مد {لا} اكر قبل از {إله} بيايد {مثل در آيت الكرسي} براى مبالغه در نفى الوهيت غير خداوند، در طريق الشاطبية به مد منفصل از روايت حفص وجود ندارد.‎
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Laa-Ela ... ebiyye.mp3


اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)

19- در طریق الطیبة: مد التعظيم (مد المبالغة) كه مد {لا} اگر قبل از {إله} بيايد {مثل در آيت الكرسي} براى مبالغه در نفى الوهيت غير خداوند، مقدار اين مد التوسط (چهار حركت) كه در طريق قصر منفصل؛ انجام نشده و به قصر (مد دو حركت) اكتفا مى شود.
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/Laa-Ela ... ayyebe.mp3

شیخ علی حذیفی در طریق الشاطبیة از روایت حفص به چهار حرکت و در طریق الطیبة از روایت حفص به دو حرکت خوانده است

والحمدلله رب العالمین
pejuhesh232
 
پست ها : 6660
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

قبلي

بازگشت به مصاحف قراءآت قرآني


cron
Aelaa.Net