صفحه 49 از 49

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 481

پستارسال شده در: شنبه جولاي 29, 2017 9:55 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

کتاب
اصحاب استجاره و مسجد سهله
شمه ای از آثار و برکات عمل استجاره و مسجد سهله

جزء هفتاد و پنجم
نتیجه شکایت و خواسته بیجا با عمل استجاره در مسجد سهله

11 صفحه

مرسوله متنی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/AmaleEstejaare-6-75.PDF

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 482

پستارسال شده در: جمعه آگوست 04, 2017 6:47 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

کتاب
اصحاب استجاره و مسجد سهله
شمه ای از آثار و برکات عمل استجاره و مسجد سهله

جزء هفتاد و ششم
انکار توصیه به مسجد سهله و نجات به برکت اهل استجاره

3 صفحه

مرسوله متنی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/AmaleEstejaare-6-76.PDF

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 483

پستارسال شده در: جمعه آگوست 11, 2017 9:00 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

کتاب
اصحاب استجاره و مسجد سهله
شمه ای از آثار و برکات عمل استجاره و مسجد سهله

جزء هفتاد و هفتم
نتیجه بخشی عمل استجاره در مسجد سهله حتی برای غافلان

3 صفحه

مرسوله متنی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/AmaleEstejaare-6-77.PDF

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 484

پستارسال شده در: جمعه آگوست 18, 2017 11:59 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

کتاب
اصحاب استجاره و مسجد سهله
شمه ای از آثار و برکات عمل استجاره و مسجد سهله

جزء هفتاد و هشتم
صد واقعه تشرف در 50 سال؛ با عمل استجاره در مسجد سهله

3 صفحه

مرسوله متنی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/AmaleEstejaare-6-78.PDF

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 485

پستارسال شده در: جمعه آگوست 25, 2017 8:57 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

کتاب
اصحاب استجاره و مسجد سهله
شمه ای از آثار و برکات عمل استجاره و مسجد سهله

جزء هفتاد و نهم
حکم تشرفات در عالم رؤیا و مکاشفه در عالم بیداری

8 صفحه

مرسوله متنی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/AmaleEstejaare-6-79.PDF

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 486

پستارسال شده در: شنبه سپتامبر 23, 2017 11:06 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/Yaade-Mawlaa486.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 487

پستارسال شده در: جمعه سپتامبر 29, 2017 3:22 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/Yaade-Mawlaa487.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 488

پستارسال شده در: جمعه نوامبر 03, 2017 7:09 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

حفظ (ازبرشدن) قرآن كريم به عنايت حضرت ولايت كبرى (منه السلام)

Image

مرسوله را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa488.pdf
193 صفحه

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 489

پستارسال شده در: جمعه نوامبر 17, 2017 5:05 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتی را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/Yaade-Mawlaa489.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين