صدقات مستحبه

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره آئين معيشت

صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 12:35 am

صدقات مستحبه
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 12:44 am

سؤال:
گاهى اوقات افرادى به عنوان مستمند به درب منزل ها مى روند؛ يا سر راه گرفته اظهار حاجت مي كنند:
1- آيا كمك نمودن به اين افراد بعنوان صدقه بر اساس ظاهر آنها انجام گيرد؟ ويا از حال آنها بايد مطمئن شد وبعد به آنها كمك نمود؟
2- از آنجايى كه سيادت وغير سيادت بودن آنها براى ما محرز نمى باشد؛ و صدقه بر سادات حرام است؛ آيا كمك كردن به شرايطى برمى گردد؟ و يا بدون شرط بايد به آنها كمك نمود؟ (يعنى به آنها پولى به عنوان صدقه بدهيم)

جواب:
اگر علم به خلاف استحقاق نداشته باشد، دادن صدقات مستحبّه به اين افراد مانعى ندارد،
كما اينكه صرف صدقات مستحبّه در شؤون سادات نيز بلا اشكال است. [شمارة ثبت: (879) منبع: المسائل القمّيّة]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 12:46 am

سؤال:
آيا در صورت برخورد با سائل مي توانيم از صدقه اى كه روزانه كنار گذاشته ايم؛ به او بدهيم؟

جواب:
اشكالى ندارد؛ مگر اينكه بداند كه او نيازمند نمي باشد. [شمارة ثبت: (1153) منبع: المسائل الهمدانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 12:50 am

سؤال:
كسى كه صدقات مستحبه نزد اوست؛ و به مصرفى كه فرموده مى شود مى رساند، آيا مى تواند در مدتى كه مصرفى معرفى نشده؛ آن صدقات را قرض دهد؟ مصرف صدقه بودن يا نبودن قرض گيرنده در حكم دخالت دارد يا خير؟

جواب:
اگر مورد قرض مستحقين صدقات باشد اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1028) منبع: المسائل الخراسانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 12:52 am

سؤال:
كمك به كشورهايي كه مردمش غالباً مكتب اهل بيت عليهم السلام را قبول ندارند ودر حال جنگ با كشورهاي حربي مي باشند مانند كشور فلسطين چه حكمي دارد؟

جواب:
كمك نمودن به نيازمندان مسلمان كه دشمنى با اهل حق ندارند بقدر امكان لازم است. [شمارة ثبت: (1011) منبع: المسائل الإصفهانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 1:00 am

سؤال:
استفاده سادات از صدقات مستحبه چه حكمى دارد؟

جواب:
صرف صدقات سادات براي سادات مطلقا مانعى نداشته، و صرف صدقات مستحبه غير سادات براي سادات هر چند مانعى ندارد ولى اجتناب اولى است. [شمارة ثبت: (1027) منبع: المسائل الخراسانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 1:03 am

سؤال:
اگر چنانچه صدقه اى را به فقير بدهند، اين فقير مى تواند آن را به سيّد ببخشد؟ و يا او را مهمان نموده و با اين صدقه از او پذيرائى نمايد؟

جواب:
پس از تملك فقير؛ مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (1042) منبع: المسائل الخراسانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصرف صدقات مستحبه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه ژوئن 04, 2012 1:05 am

سؤال:
آيا صدقه براى سلامتى حضرت وليّ عصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) را مى توان با صدقات عادّى در يك جهت مصرف نمود؟

جواب:
مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (870) منبع: المسائل القمّيّة]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am


بازگشت به آئين معيشت


Aelaa.Net