پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره التزام به طاعت حق

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:20 am

سؤال:
گوشت ماهى در چه صورت حلال مى باشد؟ آيا داشتن يا نداشتن فلس يا استخوان درحكم آن تأثير دارد؟

جواب:
از ماهى كه فلس ندارد پرهيز شود، و استخوان داشتن يا نداشتن دخالتى در حكم حليت آن ندارد، ودر شناختن معناى فلس و پولك به تفسيري كه نزد شرع و عرف تا كنون متداول بوده است مراجعه شود نه اصطلاح علمي جديد در اين باب، و مراد شرع از فلس يا پولك داشتن ماهى، خصوصيت پوست آن ماهى است، نه اينكه قطعه يا قسمتى از آن به اسم فلس نامگذارى شود، البته ربز بودن يا درشت بودن در فلس شرط نيست، و چه بسا فلس بسيار ريز و نرم كه در نظر بدوى پوست بدون فلس بنظر برسد؛ ولى با دقت يا خراش پوست فلس دار بودن آن مسلم مى شود، كه اينها نيز ماهى فلس دار محسوب مي شود، و شايسته ذكر است كه مراد از فلس نرم به نحوى است كه محسوس با حسّ عادّى باشد، و الاّ به صرف اينكه پوست نوعى ماهى زير دستگاه (بزرگ نما) يا با اجهزه دقيقه معلوم شود كه پوست آن مثلا فلس دارد و يا لايه لايه روى هم قرار گرفته؛ و بدين حساب تعبير به فلس بشود، اين موارد ديگر مشمول حكم ماهى فلس دار نمى باشد. [شمارة ثبت: (210) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:20 am

سؤال:
صيد ماهي به جهت تفريح چه حكمي دارد؟

جواب:
اگر مورد مصرف واقع مي شود اشكالى ندارد، ولى در صورتي كه منجر به اسراف بشود اجتناب شود. [شمارة ثبت: (666) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:21 am

سؤال:
ماهي كه به جهت تفريح صيد شده خوردنش چه حكمي دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (667) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:21 am

سؤال:
ديدگاه حضرتعالى در مورد ميگو از حيث حلال يا حرام بودن چه مى باشد؟

جواب:

ميگو از نظر دسته بندى جانورشناسى در زمره خرچنگ سانان مى باشد و شكل خارجى آن هم مؤيد همين است، فلذا اصلاً جزء ماهى ها بحساب نمى آيد تا فلس دار بودن يا نبودن آن بحث شود، بنابر اين خوردن آن مباح نيست و از آن اجتناب شود. [شمارة ثبت: (213) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:22 am

سؤال:
نظر حضرتعالى در مورد كنسروهايى كه از گوشتهاى ماهى تهيّه مى گردد كه از ماهيهاى چند سانتيمترى كه بدون پاك نمودن آنها وفقط قطع كردن سر و دم آنها تهيّه مى گردد را بيان فرمائيد.

جواب:
اگر از نوع حلال گوشت (فَلس دار) باشند اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (878) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:22 am

سؤال:
از محصولات غذايي ساخت روسيه؛ تهيه نوعى فيله يا كيك پروتئينى از ماهيان ريز بوده؛ كه دين نحو است: بوسيله دستگاههاى مخصوص ماهي هاى ريز را از درشت جدا كرده و ماهى هاى ريز را پس از استخراج روغن و چربي آنها بصورت اتوماتيك كنسرو يا تبديل به فيله يا كيك مي نمايند، مصرف اين محصول چگونه مي باشد؟ نظر به اينكه تجزيه ماهيان بر اساس حجم و اندازه است حتى اكر ماهيان ريز از نوع پولك دار باشند؛ باز احتمال وجود آبزيان كوچك كه مصرفشان جايز نيست؛ در ميان آنها مي باشد، با اين وصف حكم مصرف آنها چگونه است؟

جواب:

اگر نحوه صيد ماهى آنها طورى است كه بيرون از آب مي ميرند، و ماهيان ريز مذكور از نوع پولك دار هستند، مصرف آنها و محصولات مزبور بلا اشكال مي باشد، و در صورت احراز اجمالى اين دو جهت، به صرف احتمال مخالف آن؛ خللى در جواز مصرف آنها وارد نمي كند، مگر اينكه بخصوص علم به خلاف آن پيدا كند؛ يا اينكه مخلوط بودن ماهي حلال و غير حلال و ساير آبزيان متداول و معروف بوده؛ كه در اين صورت تكليف تفاوت داشته و بايد اجتناب كند. [شمارة ثبت: (550) منبع: المسائل المغربية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:23 am

سؤال:
خوردن گوشت خروس چه حكمي دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد، و كراهت مرغ را نيز ندارد. [شمارة ثبت: (669) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:23 am

سؤال:
آيا گوشت گورخر از نظر شرع مقدس چه حكمي دارد؟

جواب:
خوردنش جايز مي باشد ولى تركش افضل است. [شمارة ثبت: (770) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:25 am

سؤال:
نوشيدن ماء الشعير چه حكمى دارد؟ در صورت اشكال داشتن آيا روش صحيحى براى تهيه آن مى باشد؟

جواب:
در صورتى كه در طي استحصال آن؛ الكل يا مسكر در آن پيدا نشود، و نتيجتا مشتمل بر الكل يا مسكر بصورت جزء غير مضمحل (ولو بقدر كم) نباشد؛ پاك بوده و مصرف آن مانعى ندارد، امّا اگر مشتمل بر آن باشد؛ پاك نبوده و مصرف آن اشكال دارد. شايان ذكر است كه همان نوع ماء الشعيرهائى كه در بازار ايران؛ به عنوان فاقد الكل عرضه مى شود؛ از نظر مراكزى (كه ملتزم به ذكر دقيق اجزاي محصولات هستند)، آنرا حاوى درصد كمى الكل اعلام مى كنند، فلذا عنوان كلى فاقد الكل؛ خصوصاً در بازارهاى تجارتى مثل ايران (كه كمتر دقّت مى كنند) كافى براى اعتماد به آن نبوده، و بايد معلوم شود كه در آن الكل يا مسكر (به نحو جزء غير مضمحل) به هيچ وجه نمى باشد.
و مراد از جزء غير مضمحل آن است كه: عنوان الكل (طبيعي) چه بسا به صورت مضمحل در عموم شيرينى ها و ميوه هاى شيرين وجود داشته باشد، ولى با اين حال پاك باشد، چونكه اين قسم الكل؛ با ازدياد نسبت آن (كه ناشي از ازدياد حجم از شيئ مشتمل است)، خاصيّت اسكار پيدا نمى كند، (مانند خرما كه طبيعتا حاوي الكل طبيعي است ولى اكر كسي جند كيلو خرما هم بخورد مست نمي شود) ولى در تركيبات صنعتى يا محصولاتى كه به روش صنعتى بدست مى آيد و الكل مى تواند به صورت جزء غير مضمحل در آن باقى بماند، و لو در آن شيئ مقدار الكل كم مى باشد و در اين حجم آن شيئ مسكر نيست، ولى در حجم بسيار آن شيئ، مقدار كم الكل غير مضمحل در آن به حدّى مى رسد كه مى تواند با مصرف آن حجم از شيئ مشتمل، اثر اسكار محقّق شود.
براى علم به طرز تهيّه روش صحيح ماء الشعير طبي و غير مسكر؛ به كتب صنايع مواد غذائى و نيز كتب طبي قديمه مراجعه شود. [شمارة ثبت: (839) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:26 am

سؤال:
خوردن آبجو كه از خارج وارد ايران مى شود يا داخل ايران ساخته مى شود چگونه است؟

جواب:
نظر به تهيه آن توسط عمل تخمير و مسبوق بودن اين منتوجات در مسكريت يا مخلوط بودن با الكل؛ فلذا نجس بوده وخوردن آن جايز نيست، مگر با ملاحظه تركيبات آن و حصول علم به عدم اشتمال آن بر الكل و احراز عدم مسكريت آن، كه در اين صورت مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (340) منبع: المسائل الخراسانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

قبليبعدي

بازگشت به آئين التزام به طاعت حق


Aelaa.Net