پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره التزام به طاعت حق

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:12 am

سؤال:
بي حس كردن حيوانات توسط دستگاه يا هر وسيله ديگر قبل از ذبح چه حكمي دارد؟

جواب:

اگر به قدرى باشد كه ذبيحه حركتى پس از آن نداشته باشد؛ تذكيه واقع نشده و مصرف آن حلال نيست، ولى اگر به قدر كمى بوده كه كنترل ذبيحه ميسر باشد، ضمن اينكه پس از ذبح؛ حيوان حركتى ولو به يكى از اعضا داشته باشد؛ اشكالى نداشته و تذكيه واقع مي گردد. البته ضعيف نكردن علايم نشاط و حيات در ذبيحه پيش از ذبح؛ هر چه بيشتر رعايت شود بهتر است. [شمارة ثبت: (672) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:13 am

سؤال:
سر بريدن حيوانات با دستگاههايي كه اخيراً متداول شده چه حكمي دارد؟

جواب:
اگر مانع تطبيق احكام شرعيه وارده در ذبح نباشد اشكالى ندارد و الا اجتناب شود. [شمارة ثبت: (673) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:13 am

سؤال:
گفتن بسم الله؛ توسط نوار در هنگام ذبح چه حكمي دارد؟ آيا ذبح صحيح است؟

جواب:
اگر گوينده نوار؛ شخص ذابح؛ يا كسي كه دستگاه ذبح (شرعي) را روشن مي كند بوده و واجد شرايط ذبح هم باشد؛ اشكالى ندارد، و چه بسا صحيح باشد از هر گوينده اى كه صلاحيت ذبح را داشته باشد. [شمارة ثبت: (674) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:14 am

سؤال:
ژامبون بوقلمون كه اكنون در بازار ايران عرضه مي شود؛ آيا حلال است و مي توان مصرف كرد؟

جواب:
آنچه در بازار مسلمين عرضه مي شود محكوم به حليت بوده مگر آنكه علم به خلاف آن حاصل شود. [شمارة ثبت: (694) منبع: المسائل الأندلسيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:14 am

سؤال:
خوردن گوشتهائي كه از خارجه وارد ايران مى شود همچنين خوردن سوسيس و كالباسهايي كه از خارجه وارد ايران مى شود چگونه است؟

جواب:

بدون احراز تزكيه؛ خوردن آن مورد اشكال است، فلذا اجتناب شود. [شمارة ثبت: (338) منبع: المسائل الخراسانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:15 am

سؤال:
ذبح حيوانات در چه وقتي اعم سال، ماه، هفته، روز، خوب است صورت بگيرد؟

جواب:

از ذبح در شب تا طلوع فجر هر روز، و از ذبح و صيد در روز جمعه تا پس از اداى فريضه جمعه حتى الإمكان پرهيز شود مگر در ضرورت. [شمارة ثبت: (675) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:16 am

سؤال:
آيا خود انسان مي تواند حيواني كه پرورش داده است را ذبح نمايد؟

جواب:
شايسته نيست انسان حيواني را كه بدست خود پرورش داده؛ بدست خود ذبح نمايد، بلكه اين موارد را به ديگرى محول نمايد، كما اينكه در خانه يا مكاني كه پرورش يافته؛ و يا مقابل هم جنس آن ذبح نشود. [شمارة ثبت: (676) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:17 am

سؤال:
خوردن كداميك از اعضاء حيوانات حلال گوشت؛ خصوصاً گوسفند حرام مي باشد؟

جواب:
از خوردن اين قسمتها در ذبايح مانند شتر و گاو و گوسفند اجتناب شود: اجزاء و آلات تناسل و توالد، و نيز مثانه و كثافات داخل شكم و خون و طحال و رگهاي بزرگ و كيسه صفراء و غده ها (از جمله آنچه بعضا در مغز پيدا شود)، و نيز نخاع و عصبهاي بزرگ (كه نگهدارنده عضلات است مانند زردپي) و نيز سياهي چشم و مو و شاخ و سم و استخوان و پوست بيروني حيوان. [شمارة ثبت: (1014) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:18 am

سؤال:
آيا مصرف گوشت گوساله اى كه ذبح شرعي شده باشد كراهت دارد؟

جواب:
اشكالى ندارد؛ در قرآن كريم ياد شده است كه: حضرت ابراهيم (عليه السلام) از ميهمانانشان با گوساله بريان پذيرايي نمودند. [شمارة ثبت: (778) منبع: المسائل المشرقية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاك خوردن و خوردنيهاي پاك

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 1:19 am

سؤال:
خوردن چه قسم از ماهي ها جايز مي باشد؟

جواب:

1- آنكه در جانورشناسي از دسته ماهيان باشد نه هر آبزيى ؛ مانند كوسه و ميگو و خرچنگ و صدف نباشد.
2- از دسته ماهيان سمي نباشد، و ملحق به اينهاست آنهاييكه در اثر پرورش غير طبيعي يا آلودگي آب به نظر متخصصين صلاحيت مصرف نداشته باشند.
3- از جنس مسوخ (مانند انواع جنس كوسه؛ مارماهي؛ جرّيّ؛ زمّار؛ و زمّير) نباشد.
4- ساختار آن ماهي فلس دار بوده؛ ولو كم و در بعض نواحي آن داشته باشد؛ و يا در نتيجه تقلاى زياد در صيد بريزد. البته نه اينكه هر پوشش زبر يا سختى را پولك بنامند، و ماهي داراي شكل فلس زير بوست صاف و بدون فلس جزو ماهي فلس دار محسوب نمي شود، البته اكر بر روي بوست فلس داشته ولى خزه و لجن آب روي آنرا بوشانده باشد؛ اشكالي ندارد.
5- بيرون از آب بميرد، و اين جهت را يا به مباشرت و علم خود يا صياد مسلمانى كه گواهى بر آن مي دهد معلوم مي كند ولى اعتماد بر گواهى كافر يا كسى كه قول او مقبول نيست نمي شود، مگر اينكه از قراين ديگر بدان علم پيدا كند، مانند اينكه بداند صيد بوسيله و روشى بوده كه موجب مردن در آب نبوده و بيرون آب اتفاق افتاده است. [شمارة ثبت: (668) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

قبليبعدي

بازگشت به آئين التزام به طاعت حق


cron
Aelaa.Net