آئين امساك و روزه

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره التزام به طاعت حق

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:23 am

سؤال:
روزه دارى كه بعد از اذان صبح خوابيد و محتلم گرديد حكم روزه آن روزش چيست؟

جواب:

صحيح است. [شمارة ثبت: (863) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:24 am

سؤال:
اگر در ماه مبارك رمضان در اثر شوخى و ملاعبه، انسان جنب شود حكم روزه او چيست؟

جواب:

روزه او باطل بوده، ضمن اينكه بقيه آن روز را هم امساك مى نمايد، و قضاى آن همراه با كفاره افطار عمدى بر او واجب است، اين در صورتى است كه وسيله موجب جنابت حلال خود شخص باشد، و الاّ جنب به مورد حرام بايد كفاره جمع به جاي آورد. [شمارة ثبت: (63) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:25 am

سؤال:
آيا زن در ماه رمضان مى تواند از قرصهاي ضد رگل استفاده كند تا بتواند روزه يك ماه را كامل بگيرد؟

جواب:
در صورت نداشتن ضرر قطعي، استفاده از آن در ساعات افطار (غروب تا فجر) مانعي ندارد، هر چند كه اين نوع ادويه خيلي وقتها نتيجه عكس داده؛ و نه تنها مانع عادت نشده بلكه سبب وقوع در مشكل حتى پس از ايام عادت نيز مي گردد. [شمارة ثبت: (238) منبع: المسائل الحائريّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:25 am

سؤال:
هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه؟

جواب:
لابأس بذلك للمعذورين مع عدم الإجهار بالإفطار على الصائمين. [شمارة ثبت: (365) منبع: المسائل الغروية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:26 am

سؤال:
هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟

جواب:
إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، وأما مع مراعاة حرمة الشهر المبارك والصائمين كما إذا يقوم بذلك على غير مرأى الصائمين. [شمارة ثبت: (401) منبع: المسائل الغروية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:26 am

سؤال:
تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار؟ أم الحكم من عدم الافطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره؟

جواب:
تناول المفطر نسيانا لايبطل الصوم مطلقا رمضانا كان أو غيره. [شمارة ثبت: (366) منبع: المسائل الغروية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:27 am

سؤال:
اگر انسان نذر كند هر سال يك روز معين (مثلاً تولّد امام رضا (عليه السلام) ) را روزه بگيرد اگر در يك سال فراموش كرد حكمش چيست؟

جواب:
نذر دو قسم است يكى آنكه: به صيغه نذر شرعى يا مفاد آن و لو به زبان غير عربى انجام شود، كه اين قسم نذر ترك عمدى آن جايز نبوده و مستلزم كفّاره است، و قسم ديگر آنكه به غير نحو مذكور باشد مانند اينكه فقط قصد داشته يا در ذهن داشته، كه در اين قسم هر چند رعايت آن شايسته و چه بسا لازم است ولى ترك آن مستلزم كفّاره نمى باشد، و به هر حال، در صورت فوت يوم النّذر اشكالى ندارد: پس اگر نذر بر يك روز روزه گرفتن بوده با تعيين خصوصيت روزى خاص پس در صورتى كه از قسم اول باشد فقط بايد قضا نمايد، ولى اگر اصل نذر بر خصوص روزه روز معينى از سال بوده باشد؛ با فوت سهوى آن قضاء لازم نيست، اين در قسم اوّل. و اما در قسم دوّم مطلقاً تكليفى ندارد. [شمارة ثبت: (202) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:28 am

سؤال:
اگر انسان نذر كند به مناسبت تولّد حضرت صاحب الامر (عليه السلام) روز نيمه شعبان را روزه بگيرد بعد از آن بفهمد كه تولّد حضرتش (عليه السلام) روز هشتم ماه شعبان بوده است تكليف چيست؟

جواب:
اگر در نذر وى نيمه شعبان اصل بوده و مناسبتش ولادت بوده است روز نيمه شعبان روزه بگيرد، ولى اگر مدار نذر او؛ ولادت حضرت (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) بود، و روز ديگرى بر او مسلم شود پس همين روزي را كه اخيرا برايش مسلّم شده روزه بگيرد؛ و در فرض مذكور قضا ندارد. [شمارة ثبت: (203) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:29 am

سؤال:
آيا در نسيان صوم منذور در يوم معيّن قضاء لازم است؟

جواب:
در صورتي كه نذر به صيغه نذر شرعى يا مفاد آن و لو به زبان غير عربى انجام شود، و نذر او بر يك روز صوم ولي در روز معين پس بايد قضا نمايد، ولى اگر اصل نذر بر خصوص صوم روز معينى از سال بوده باشد؛ با نسيان آن قضاء لازم نيست. [شمارة ثبت: (291) منبع: المسائل الخراسانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط مراقبت » شنبه مارس 20, 2010 12:29 am

[b]سؤال:[/b]
زني كه كفاره روزه واجب به عهده اوست و شوهرش راضي به پرداخت آن نيست آيا بر عهده اوست كه بپردازد و يا مسوليتي بر عهده زن نمي باشد؟

جواب:
اگر شوهر او را مجبور به افطار كرده و زن اكراه داشته؛ كفاره به عهده شوهر بوده، و زن تكليفي از اين جهت ندارد، و الاّ شوهر تكليفي در أداي كفاره همسر ندارد. [شمارة ثبت: (998) منبع: المسائل الإصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

قبليبعدي

بازگشت به آئين التزام به طاعت حق


Aelaa.Net