آئين امساك و روزه

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره التزام به طاعت حق

پستتوسط aelaa.net » چهارشنبه آگوست 03, 2011 6:26 am

سؤال:
اكر كسي دو سال است كه به اشتباه فكر كرده كه روزه در ايام عادت جايز و صحيح است
الان متوجه اشتباه خودش شده است
تكليف او در اين باره جيست؟

جواب:
كسي كه ايام حيض را روزه گرفته؛ روزه او باطل است
براى ارتكاب اين معصيت استغفار نموده
و قضاي انها را در وقت طهارت بايد بگيرد،
و در صورت نگرفتن قضاي آن تا ماه رمضان بعدي،
اضافه بر قضاي انها؛ بايد براى هر روز يك مد طعام؛ كفاره تأخير بدهد
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » چهارشنبه آگوست 03, 2011 6:28 am

سؤال:
آيا باید کفاره تأخير را با فطریه مان بدهیم؟

جواب:
تكليف اداي كفاره تاخير ارتباطي با زكات فطره نداشته و دو وظيفه مستقل است،
كفاره تأخير را در اولين فرصت كه مي تواند ادا مي كند.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مقدار كفاره تاخير

پستتوسط aelaa.net » چهارشنبه آگوست 03, 2011 6:44 am

سؤال:
مقدار كفاره تأخير جقدر است؟

جواب:
مقدار كفاره تأخير قضاي هر روز روزه؛ يك مد شرعي از طعام است
يك مد شرعي هم يك بنجم صاع شرعي است
صاع شرعي = 6367.1412 كرم = حدود 6400 كرم
مد شرعي = 1273.4282 كرم = حدود 1300 كرم
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » چهارشنبه آگوست 03, 2011 6:58 am

سؤال:
شخص روزه قضا داشته ولى روزه مستحبی گرفته؛ جون نمی دانسته روزه قضا دارد، حالا فهميده كه قضاي روزه واجب شرعا بدهكار استیم قضای آن روزها حساب می شود؟

جواب:
نه خير
براى قضاي روزه بايد در هنكام شروع آن و در وقت مربوطه اش نيت قضاي روزه واجب ماه رمضان نمايد
نه اينكه همينطوري بعدا از روزه هاى انجام شده حساب كند
لذا عليرغم انجام روزه مستحبي ولى قضاي روزه هاى واجب او همجنان به ذمه اش باقي است، و بايد قضا نمايد.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه آگوست 04, 2011 11:21 am

سؤال:
اكر كسي در روزه ماه مبارك رمضان فراموش كند كه روزه است يا عملش مفطر است، و مرتكب يكي از مفطرات بشود، حكم روزه اش جيست، و در صورت اشكال آيا كفاره به عهده اوست؟ در روزه قضا يا نذر يا مستحبي حكمش متفاوت است؟

جواب:
اكر سهوا يا نسيانا مرتكب يكي از مفطرات شود، استغفار نمايد، ولى روزه اش صحيح است و قضاء و كفاره ندارد، و همينطور است در روزه قضا و نذر و مستحبي.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه آگوست 04, 2011 11:24 am

سؤال:
در ماه مبارك رمضان يا بطور كلي در هر وقت كه روزه مي گيريم؛ وقت فضيلت براى افطار چه هنگامي است؟ آيا بعد از فراغت از نماز مغرب و عشاء و نوافل و تعقيبات آن مي باشد؟ با توجه به اينكه كسي كه 12 ساعت و بيشتر امساك كرده است؛ مي تواند نيم ساعت ديگر هم صبر كند.

جواب:
1- فاصله انداختن بين نماز مغرب و عشاء و هر يك را در وقت خود گذاردن از تعاليم معصومين (عليهم السلام) است.

2- نه تنها با دخول وقت مغرب شرعي افطار فورا جايز است؛ بلكه براى روزه دار در بيشتر اوقات مستحب است كه فورا روزه اش را با يك افطار سبك (مانند آب گرم و خرما يا كشمش يا شيريني) باز نمايد؛ و اين توصيه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بوده و خودشان نيز همينطور عمل مي كرده اند.

3- البته در مواردي كه وسيله افطار آماده نبوده، و يا براي انجام نماز و لوازم و توابع آن ضعف نداشته باشد؛ و يا نفس او در صورت تقديم نماز؛ به افطار مشغول نشود؛ در اين گونه شرايط؛ تقديم نماز بر افطار مستحب است.

4- اين مقدار افطار مختصر در مدت زمان گفتن اذان نماز مغرب نوعا عملي بوده، و با انجام آن همراه با اذان؛ ضمن عمل به فضيلت افطار فوري؛ و رفع شدت ضعف قواى بدن؛ و دفع توجه نفس به غذا؛ مي تواند پس از اتمام اذان مغرب ؛ نماز را با آرامش و آداب آن گذارده؛ و با فراغت از تعقيب و نافله مغرب؛ به اتمام افطار مي پردازد.

5- البته اين افطار كامل (كه پس از فراغت از نماز مغرب و نوافل و تعقيبات آن مي باشد) به قدري است كه شخص تجديد قوا نموده و توانايي ادامه روزه را داشته باشد، نه اينكه به اسراف و افراط در خوردن گرفتار شود؛ كه اين از پاداش الهي روزه او كم كرده؛ و نيز با سنگيني ناشي از اين زياده روي؛ موجب كم توفيقي يا محروميت خود از بركات معنوي شب زنده داري ليالي مباركه ماه رمضان مي گردد، چه اينكه هنگام اصلي بهره مندى از ضيافت الهي؛ همانا شبهاى مباركه اين ماه است، و روزه گرفتن روزهاى آن؛ زمينه ساز بهره مندي از شبهاى آنست.

خداوند توفيق صوم ظاهري و باطني روزهاى اين ماه مبارك؛ و قيام و احياى معنوي شبهاى آنرا؛ به همه ما بيش از پيش كرامت فرموده، و ما را در اين ماه مبارك از غير خودش پاك نموده و در محضر قربش پذيرا فرمايد، آمين رب العالمين. خداوند توفيق صوم ظاهري و باطني روزهاى اين ماه مبارك؛ و قيام و احياى معنوي شبهاى آنرا؛ به همه ما بيش از پيش كرامت فرموده، و ما را در اين ماه مبارك از غير خودش پاك نموده و در محضر قربش پذيرا فرمايد، آمين رب العالمين. [شمارة ثبت: (1251) منبع: المسائل المشرقية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه آگوست 04, 2011 11:26 am

سؤال:
لطفاً بفرماييد: خانمي كه ويار(استفراغ دوران حاملگي) دارد، و در روز چندين بار ممكن است استفراغ كنند روزه آن چه حكمي دارد؟

جواب:
اگر ناخواسته و غير عمدي است اشكالي ندارد؛ ولى مواظبت كند آنچه در دهان آمده را فرو ندهد. [شمارة ثبت: (1261) منبع: المسائل الهمدانية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه آگوست 04, 2011 11:27 am

سؤال:
اگر كسي نذر كند كه دو ماه مبارك رجب و شعبان را روزه بگيرد و براي وي مسافرتي پيش بيايد و در راه در حالي كه سوار بر اتوبوس است محتلم شود (در شب)، و وقت براي غسل و تيمم داشته باشد ولي به خاطر شرايط خاص (نبودن آب براي غسل و تطهير و در حركت بودن اتوبوس) نتواند غسل يا تيمم كند؛ تكليف او درباره روزه آن روز و نماز صبح چيست؟ در حالي كه قبل از نماز ظهر به مقصد برسد.

جواب:
شخص مزبور ظاهرا از تيمم و چه بسا از غسل هم متمكن بوده، چه اينكه انجام غسل و تيمم شرعي نياز به امكانات و شرايط متداول و رايج معمول (از فضاى مخصوص و آب فشاري و زمان طولاني) ندارد، و با مقدار كمي آب و خاك يا غبار ميسر است، ولى به هر صورت در فرض مذكور: استغفار كرده و با رسيدن قبل از ظهر به مقصد؛ تطهير و غسل نموده و بقيه روزه را ادامه داده و روزه اش صحيح بوده و نماز صبح را قضا مي نمايد.[شمارة ثبت: (1221) منبع: المسائل الهندية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: آئين امساك و روزه

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه آگوست 04, 2011 11:47 am

سؤال:
خانمي كه تقريباً پنج ماهه حامله است و روزه ها را مي گيرد، اما بعضي از روزها ضعف شديدي به او دست مي دهد بطوري كه در خواندن نماز هم مشكل دارد، از طرفي هم نگران است كه مبادا اين روزه گرفتن براي جنين ضرر داشته باشد، بويژه آنكه پزشك مربوطه هم دستور به نگرفتن روزه داده است، تكليفش چيست؟

جواب:
اگر انجام آن فوق طاقت باشد؛ يا خودش علم به ضرر براى او يا جنينش داشته باشد يا اينكه پزشك متعهد اين نظر را بدهد؛ روزه نمي گيرد. [شمارة ثبت: (1243) منبع: المسائل الهندية]
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

حكم و كفاره ناتوان از روزه

پستتوسط aelaa.net » دوشنبه آگوست 29, 2011 5:26 pm

سؤال:
تكليف كسي كه ناتوان از روزه است وبعلت بيماري روزه نگرفته است جيست؟ كفاره او جقدر است؟

جواب:
قضاي انرا در وقت سلامتي مي كيرد
اكر ماه رمضان اينده رسيد و ان مانع روزه برطرف نشده بود، براى هر روز روزه انجام نشده؛ يك كفاره مي دهد، كه يك اطعام مسكين يا يك مُد غذايي است كه مصرف مي كند مثل برنج يا نان.
مد شرعي = 1273.4282 كرم = حدود 1300 كرم
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

قبلي

بازگشت به آئين التزام به طاعت حق


cron
Aelaa.Net