نماز جماعت

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره نماز و نيايش

نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » سه شنبه فبريه 16, 2010 1:25 am

نماز جماعت
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:48 am

سؤال: آيا صفوف نماز جماعت أحكام خاصى دارد؟ آيا ايستادن در صفوف متأخر امتيازى دارد؟

جواب:
بنابر صريح فرمايشات حضرات معصومين (عليهم السلام) توفيق حضور در صف اول نماز جماعت بدون ايذاي ديگران آن قدر فضيلت دارد كه مردم اگر مى دانستند، براى دست يابى بدان قرعه مى زدند،
و نيز فرموده اند: كسى كه درك كند نماز جماعت را در تكبير أوّل در صف أوّل به ثواب مؤذن لوجه الله نايل مى شود؛ كه ثواب چهل هزار شهيد و چهل هزار صديق و شفاعت از براى نجات چهل هزار گناهكار از امت اسلام به بهشت را دارد،
و نيز نود هزار ملك براى او استغفار مى كنند، و در روز قيامت تا پايان حساب در سايه عرش الهى خواهد بود، و چهل هزار هزار ملك ثواب او را مى نويسند،
و از ديگر فضايل آن اينكه: خداوند و ملائكه اش درود مى فرستند بر كسانى كه صفوف جماعت را تمام و كامل مى كنند،
و نيز فرموده اند: رعايت نظم و آراستگى و تسويه صفوف موجب تماميت نماز است، و اگر جهات فوق رعايت نشود شيطان در ميان صفوف آن جماعت راه يافته، و دلهاى ايشان از هم جدا گردد.
لذا مراعات جهات زير در صفوف نماز جماعت لازم است:
1- صفوف نماز جماعت بايد بسيار صاف و مستوى بوده، بطورى كه قدمها و شانه هاى مأمومين در يك صف، محاذى يكديگر، و بر يك خط راست استوار باشد.
2- ابتدا بايد صف اول را تكميل نمايند هر چند بسيار طولانى شود، و تا صف اول تمام و پر نشده در صف بعدى نايستند، و همچنين به ترتيب صفوف بعدى را منعقد نمايند.
3- نبايد هيچگونه خلل و فرجه اى در ميان افراد يك صف بوده، بلكه صفوف جماعت متراكم و شانه هاى مأمومين به هم ديگر مماس باشد.
و بنابر فرمايش معصومين (عليهم السلام): در صورت ايجاد خلل در صفوف حين نماز، نزديكترين نماز گزار (با حفظ حال نماز و جهت قبله) به آرامى حركت نموده و آن صف را كامل مى نمايد، و در صورت وقوع ضيق مجال در صفوف در حين نماز؛ نمازگزار (با رعايت جهت فوق) به مكان واسع منتقل مى شود، ولى به هر حال به نحوى بايد انجام شود كه تماميّت و تراكم صفوف متقدّمه از دست نرود.
بديهي است كه: بندگان درگاه ولايت كبرى (منه السلام) با رعايت اوامر مولى (عليه السلام) ضمن عمل به وظيفه، از آثار نورانى آن بهره مند شده، و آنانكه تخلّف نمايند به نتايج سوء آن گرفتار خواهند شد. [شمارة ثبت=(387) منبع: المسائل الحائرية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:49 am

سؤال:
آيا تكبيرة الاحرام امام مجوّز اقامه نماز براى تمام كسانى است كه در صف اوّل ايستاده اند يا نه؟ (مثلاً كسى كه در صف اوّل ايستاده و از امام فاصله دارد آيا بايد صبر كند كه ما قبليهايش كه به امام نزديكترند نماز را اقامه كنند يا نه بلافاصله بعد از اقامه نماز توسط امام وى نيز مى تواند اقامه كند)

جواب:
در صورت ورود يا تهيؤ للصّلاة توسط افراد واسطه اتصال او به امام جماعت؛ تكبيرة الاحرام مجوّز ورود جميع مؤمنين مأمومين (ولو در صفوف متأخر) به نماز است. [شمارة ثبت: (44) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:50 am

سؤال:
آيا مأموم مى تواند دو نماز خود را با يك نماز امام جماعت بخواند به اين طريق كه به نماز عصر امام برسد و نيّت نماز ظهر نموده و تا ركعت دوّم (قنوت) را با امام همراهى كند و بعد به فرادى نماز را به اتمام برساند و مجدداً در ركوع ركعت سوّم يا چهارم به امام ملحق و نماز عصر را بجا آورد؟

جواب:
باطل نيست و اشكالى ندارد ولى وجه ترجيحى هم ندارد بلكه مرجوح است. [شمارة ثبت: (837) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:51 am

سؤال:
تردّد و راه رفتن بين صفوف نماز جماعت، حال براى انجام كار شخصى و يا ملحق شدن به نماز جماعت و مطلقاً عبور از مقابل شخص نماز گذار چه حكمى دارد؟

جواب:
عبور از مقابل نماز گزار نهى شده است، كما اينكه نماز گزاردن در مسير تردد هم نهى شده است و از تردّد بين صفوف يا مقابل نماز گزار در حال نماز اجتناب شود مگر در ضرورت. [شمارة ثبت: (838) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:52 am

سؤال:
كسيكه در نماز جماعت يك ركعت از امام عقب تر است در ركعت دوم و چهارم امام، هنگام تشهد وظيفه اش چيست؟

جواب:
همراه امام در تشهد؛ به حالت نيم خيز منتظر مى ماند تا امام برخيزد يا از نماز فارغ شود. [شمارة ثبت: (46) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:53 am

سؤال:
مأموم مى تواند سلام نماز را زودتر از امام بگويد و از نماز خارج شود؟

جواب:
نماز صحيح است ولى به مقدار متابعت از ثواب جماعت بهره مند مى شود. [شمارة ثبت: (47) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:53 am

سؤال:
در نماز جماعت، نماز خواندن پشت ستون يا ديوارى كه مانع ديدن امام جماعت و يا صفهاى جلو مى شود چه حكمى دارد؟

جواب:
فقط مانع غير قابل عبور در سمت اتصال انحصارى مأموم با امام جماعت مانع اتصال و انعقاد جماعت براى شخص است، و در صورت اتصال از طرفين وجود مانع مقابل موجب انقطاع وي از نماز جماعت نمي شود. [شمارة ثبت: (49) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:54 am

سؤال:
اگر مأموم سهواً زودتر از امام سر از ركوع يا سجده بردارد وظيفه او چيست؟

جواب:
در صورت فرصت براى متابعت، دوباره به وضعيت قبلى برگشته و متابعت امام جماعت نمايد. [شمارة ثبت: (50) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز جماعت

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 11:55 am

سؤال:
شرايط امام جماعت چيست؟ آيا احراز عدالت در امام جماعت لازم است يا اقتداء جمعى از مؤمنين به وى كفايت مى كند؟

جواب:
شبهه در عدالت امام جماعت اگر از قبل وسوسه باشد؛ با اقتداء جمعى از مؤمنين جبران مى گردد. [شمارة ثبت: (51) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

بعدي

بازگشت به آئين نماز و نيايش


Aelaa.Net