پاكي وپاكيزگي

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره پاكيزگى و آراستگى

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:06 pm

سؤال: آيا اهل كتاب نجس هستند؟ در صورت نجاست، براى مواردى كه تماس و معاشرت انسان با آنها زياد است و حتى گاهى هم غذا شده و يا از ظروف و وسائل انسان استفاده مى كنند وظيفه چيست؟

جواب: هر چند اگر دشمنى با دين حق و اهل حق نداشته باشند، و از نجاسات اجتناب نمايند؛ معامله طهارت با ايشان مى شود، ولى به معني يكسان بودن حكم آنها با مؤمنان نيست، بلكه تنها به قدر ضرورت مخالطت بشود، چه اينكه شارع مقدس براى محدود نمودن ارتباط با آنها اين احكام را وضع نموده است، و رعايت اين دستور شرع در اين زمان بسيار آسان مي باشد، چه اينكه استفاده هر شخص از ظرف و وسيله خاص خود؛ امروزه جزو آداب ضروري معاشرت محسوب مي شود. [شمارة ثبت: (1095) منبع: المسائل المغربيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:07 pm

سؤال: حكم خوراكيها و موادى مانند عطر و ادكلن هايى كه از خارج وارد مى شود چيست؟

جواب: موادّى كه از بلاد خارجه مى آورند در صورتى كه فاقد خبائث و ارجاس (من جمله الكل و اجزاء مردار و سگ و خوك و ومانند آن) باشد؛ محكوم به طهارت است و با ترتيبات رايج در اين عصر، اجزاى اشياء نوعاً معلوم و ظاهر است، و با اندك تأملي واضح است و بيش از اين احتياج به تفحص ندارد. [شمارة ثبت: (2) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:08 pm

سؤال: ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية كالامريكية والاوروبية وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة وكذلك هل يجوز حمل محفظة النقود (الجزدين) في أثناء الصلاة في الجيب؟

جواب: ما لم يعلم بتذكية حيوانات تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة والعبادة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، كما لا تصلح استعمالها في أماكن العبادة، نعم إن علم بعدم تذكيتها ولكنها كانت مدبوغة فمحكوم بالطهارة، إلا أن تكون مصنوعة من الميتة فحكمها النجاسة وإن كانت مدبوغة. [شمارة ثبت: (371) منبع: المسائل الغروية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:09 pm

سؤال: با توجّه به وضعيّت كشتار گاو و همچنين واردات پوست از خارج چرمها بخصوص چرمهاى ضخيمى كه در بازار به فروش مى رسد از حيث نجاست و طهارت و خريد و فروش چه حكمى دارد؟

جواب: آنچه از سوق و بازار مسلمين و تجار مسلمان تهيّه مى شود محكوم به طهارت است، مگر اينكه ظاهر باشد، كه از غير تذكيه تحصيل شده است مثل چرم هاى مصنوع بلاد كفر؛ پس در صورتي كه از حيوانات نجس العين نبوده و يا دبّاغى (به مواد نجس) نشده باشد محكوم به طهارتست، ولى استعمال و همراهي آن در عبادت و اماكن عبادت جايز نبوده و ناقض عبادت است، البته مومن مستمر در تعبد وعبادت، ازين قسم كلاّ اجتناب مي نمايد، وخريد و فروش هر دو قسم بلا مانع است، أمّا در صورت علم به تهيه چرم از مردار؛ مطلقا (دباغي شده يا نشده) پاك نبوده و معامله آن هم جايز نيست.[شمارة ثبت: (903) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:10 pm

سؤال: تهيه كنسانتره پروتإينى سويا؛ با استفاده از روش استخراج با حلالهاى آلى آبي (الكلهاى 20 تا 80 درصد از قبيل الكل اتيليك يا ايزوپرپيليك) براى تثبيت پروتإين و جلوگيرى از انتشار، و نيز روش شستشو با الكل، انجام مي شود، البته پس ازين مراحل با سيستم حلاّل گير فلاش الكلها بازيافت و از محصول جدا مي شود، حكم محصولات مزبور از نظر طهارت و مصرف چگوته مي باشد؟

جواب: از آنجا كه (بنابر نقل) الكل مستعمل در صنايع غذايي الكل مسكر است، پس حكم مواد خيسانده در شراب يا مسكر (كه نجاست است) را دارد، البته در صورت الكل زدايي قطعى مصرف آن براى دام مانعى ندارد، مگر اينكه پس از آن قابل تطهير نيز باشد، كه در اين صورت مصرف آن مطلقا بلا اشكال است. [شمارة ثبت: (539) منبع: المسائل الحديثة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:12 pm

سؤال: در كشورهاى خاوردور: فرآورده ها و چاشنى هاي غذايي از مبدأ گياهى طي مراحل استحصال از جمله تخمير تهيه مي شود، كه ذيلا به عرض مي رسد، حكم محصولات مزبور از نظر طهارت و مصرف چگوته مي باشد؟
الف: چاشنى هاى غذايي از قبيل: هاماناتو و مشابه آن: تاوشيه، تاإوسي، تاإوتجو، متداول است كه از لوبياى سويا پس از خيساندن و پختن و مخلوط كردن با آرد گندم برشته و كوجى (كه خود فراورده غذايي گياهى ديگرى است) به همراه نمك و ادويه تهيه مي شود.
ب: فرآورده ايست به نام: دناتو كه آنرا در كشورهاى خاور دور به صورت غذا و چاشنى مصرف مي كنند، و آنرا نوعا از دانه .. سويا و نيز از دانه هاى گياهى ديگر مانند گندم و جو، طى مراحل استحصال از جمله تخمير تهيه مي شود.
ج: سوس سويا (شويو) كه شورمزه و اقسام و انواع و نامهاى متعددى داشته را به وسيله تخمير دانه هاى سويا … و نمك تهيه و به عنوان چاشنى جهت افزودن به غذاها استفاده مي كنند.
د: محصولى تخميري كه يا به تنهايي از سويا و يا به همراه بعضي از غلات تهيه مي شود، كه در ژاپن: ميسو؛ و در كشورهاى ديگر خاور دور به نامهاى چاينگ؛ جانگ؛ دوئن جانگ؛ تاكو؛ كاإو چيو؛ تائوسي؛ ناميده مي شود، و به عنوان چاشنى سوپ و خورشت و ديگر غذاها مصرف مي شود.
هـ: محصولات لبنى و بخصوص از انواع پنير در غرب به ويژه ايتاليا و فرانسه به نامهاى : روكفور، گورگونزولا، بلو، بلودوبرس، و نيز محصولاتي در خاوردور با عنوان سوسيس سويا و به نامهاى كوجي؛ ميسو؛ شويو؛ تـمپه؛ كه همگى در مراحل استحصال آن تخمير و كپك زدگى وجود دارد، كه پس از رشد كپكها به اندازه معينى و پس از انجام مراحل ديگر از قبيل طعم و عطر آنرا ارائه مي كنند، آيا همانطور كه انسان در نظاير طبيعى آن بر حسب طبع يا عنوان فاسد بودن اجتناب مي كند بايد اجتناب كند؟ يا اينكه به صرف اينكه اينها به علت تغييرات صنعتى مطبوع طبع است مصرفش اشكالى ندارد؟ آيا بطور كلى مصرف خوردنيهاى كپك زده يا گنديده جايز است؟ در صورت بي ضرر بودن آن چطور؟

جواب:
1- هر تخميرى مستلزم حصول نجس و تنجس ملاقي آن نيست؛ و صرفا آنچه نتيجه اش از قبيل تخمير واقع در استحصال مسكرات است، (كه در آن مسكر به نحو مجزّا و غير مضمحل حاصل مي گردد، و با مصرف مقدار لازم؛ موجب اسكار در شخص مي شود)، موجب حصول نجس و تنجس ملاقي؛ و نيز مستلزم حرمت خوردن آن شده، و بايد از آلودگي خود يا لباس يا وسايل؛ به آن در عبادت اجتناب كرد.
2- تخمير مطرح در موارد فوق اگر از قبيل تخمير ميوه ها و غلات براى استحصال مسكر است پس بحكم آنست، و اگر از قبيل تخمير حاصله در تهيه نان است اشكالى ايجاد نمي كند.
3- بنابر تحقيق: الكل مورد استفاده در صنايع غذايي و دارويي و آرايشى صرفا ازنوع الكل مسكر است.
[الف]: لازم به ذكر است كه در مراحل نهايي استحصال فرآورده هاى مذكور؛ مقدارى شراب هم افزوده مي شود، و با توجه به اينكه موارد مزبور از أغذيه مشركين بوده و توسط آنهايي كه التزامى به اجتناب از خبائث و محرمات و نجاسات ندارند تهيه مي شود، لذا تا اينكه خالى بودن آنها از حرام و نجس احراز نشده است بايد اجتناب شود.
[ب]: اگر مراحل مزبور شامل تخمير موجب حصول مسكر نبوده؛ يا سبب كپك زدگى يا فاسد شدن مضرّ نشود، اشكالي ندارد.
[ج]: انواع مختلف ژاپنى آن بلكه عمده اقسام ديگر آن كه به كشورهاى ديگر منسوب است، (بنابر آنچه فعلا رايج است) مشتمل بر الكل بوده، و بطوركلى در تهيه عمده اقسام آن به ويژه در مرحله طعم و عطردهى از انواع مختلف الكل استفاده مي شود، اجتناب از آن لازم است.
[د]: در صورت شمول مراحل استحصال بر تخمير موجب مسكر، اجتناب شود، بويژه آنكه در مراحل عطر و طعم دهى محصول استفاده از الكل رايج است.
[هـ]: به صرف اتفاق كپك زدگى در خوردنيهاى حلال، چه بطور طبيعى و اتفاقى يا به صورت عمدى و صنعتى ؛ موجب ممنوعيت شرعى مصرف آنها نمي شود، همچنانكه رغبت يا تنفر طبع شخصي مدار حلّيت يا حرمت مصرف نمي باشد، ولذا از نظر جهت كپك زدگى بحكم نانهاى كپك زده مي باشد، پس اگر نوع تخمير واقع در آن از قبيل تخمير موجب حصول مسكر نباشد، و در مراحل ديگر استحصال نيز ماده حرام يا نجسى بكار نرود، و مصرف فرآورده هاى مذكور از نظر متخصصين سالم بوده و موجب ضررى قطعى نباشد، خوردن فرآورده هاى مذكور مباح است. [شمارة ثبت: (540) منبع: المسائل المشرقية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط مراقبت » پنج شنبه فبريه 11, 2010 12:14 pm

سؤال: فرآورده هايي به اصطلاح لبنياتي از دانه هاى گياهى سويا كه با خيس كردن سويا و خردكردن و پختن آن به اضافه مراحل ديگرى تهيه مي شود، كه ذيلا انواع آن با اشاره به روش تهيه آن به عرض مي رسد، لطفا حكم استفاده از آنها را بيان فرماييد:
الف: شير سويا پس از استخراج بوسيله مراحل فوق و طي مراحل فرمولاسيون و احيانا غنى سازى با ويتامينها و مواد معدنى ، و هموژيناسيون براى ايجاد حالت خامه اى ، و پاستوريزه و استرليزه كردن آن جهت ماندگارى عرضه مي شود.
ب: پنير سويا (تافو) پس از تهيه شير سويا با افزودن نمكهاى كلسيم يا منيزيم يا اسيد استيك يا تخمير لاكتيكى بدست مي آيد.
ج: ماست سويا پس از تهيه شير سويا و حرارت دادن و مراحل افزودن مايه و تخمير و طعم دهى تهيه مي شود.

جواب: در صورت عدم استعمال الكل (مسكر) در مراحل طعم زدايي يا طعم دهي، و همچنين عدم استعمال مايه غير مباح در فرآورى ماست يا پنير؛ دو مورد اول بلا اشكال مي باشد، و در مورد اخير چون براى قوام بخشي به محصول؛ غالبا از ژلاتين استفاده مي شود؛ پس بايد توجه شود كه: در صورتى كه اين ژلاتين حلال و پاك باشد (مانند ژلاتين گياهى يا حيوانى حلال گوشت مذكى )؛ مصرف فرآورده مزبور اشكالى ندارد؛ و الا اگر از غير آن يا آنچه در كشورهاى غير مومن و ملتزم رايج است استفاده شده پس بايد اجتناب شود. [شمارة ثبت: (541) منبع: المسائل المشرقية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: پاكي وپاكيزگي

پستتوسط إشراف » يکشنبه آگوست 25, 2019 9:18 pm

سؤال1:
بنده مدتی است مشغول کرم سازی هستم، الان کرم بدون الکل با پایه لانولین درست می کنم
با دمجوش و عرقیات و روغن های گیاهی و به اصرار خانم ها که کرم سفید کننده می خواستند از اکسید آهن و اکسید دوزنگ برای اینکار استفاده کردم
در مورد اکسید آهن در ترکیب کرم سفید کننده از مرکز آموزش سوال کردم جوابیه آن را خدمتتان ارسال می کنم

جواب1:
اكسيد و زنگار آهن يا خبث الحديد و مشتقات اصلي آهن بذاته منجس (نجس كننده) نيست، اما براى نمازگزار وارد شده است كه اگر تماسي داشته مواضع تماس را به آب مسح كند، اگر ماده مزبور ظاهر باشد و در اثر تركيب مضمحل نشده باشد و با عين آن تماس پيدا شود و قبل از وضو نماز آن مواضع را نشسته باشد؛ پس مواضع تماس (آن كرم) را با آب مسح كند و بعد وضو بگيرد،

سؤال2:
اکسید آهن در چربی لانولین کامل حل می شود و رنگ کرم را تغییر می دهد . از کجا بفهمم کاملا مضمحل شده؟ ببخشید چون این مسئله برای همه خیلی مهم است بنده عکس دو رنگ از کرم را ارسال می کنم، بعد خانم ها مجددا سوال کردند که ما وضو می گیریم و کرم مصرف می کنیم و موقع نماز ممکن است فراموش کنیم بشوییم یا اصلا اگر نخواهیم بشوییم مشکل دارد یا خیر؟

جواب2:
حل شدن مهم نيست، اضمحلال مهم است، اضمحلال يعني كه اثر اوصاف اصلي (رنگ و بو و طعم) باقي نمانده باشد، اينطور كه نوشتيد رنگ را تغيير داده و رنگ خودش را به كرم داده يعني اضمحلال اتفاق نيافتاده است، فلذا مصرف كننده براى نماز قبل وضو مواضع بكاربرده را با آب مسح كند، توي نماز كه نمي خواهد كرم بمالد؟!؟ و براى نماز هم كه صورتش را مي شويد و وضو مي گيرد؟!؟ پس مشكلي ندارد، براى غيرنماز هم هرچه بمالد اشكالي ندارد، و امروزه خانمها خصوصا شهرنشين براى تماس با آب مشكلي ندارند و مرتبا دوش مي گيرند، جاى تعجب است كه براى يك مسح با آب در مواضع مصرف كرم (موردسؤال) مشكل دارند؟!
كسي كه عادت دارد كرم بمالد مال بازار و دارای الكل؛ و حاوی گليسرين كه مشتق حيواني است غالبا؛ که در اكثر كرم ها هست، بجز كولاجن و ژلاتين و بسياري مواد ديگر كه از خوك و سگ است و در لوازم آرايشي و ماتيك موجودند و در جعبه رنگي داخل كيفي همراه زنها هست فلذا اول ببيند اگر از آنها استفاده مي كند و حالش ندارد قبل وضو خود را طاهر كند؛ ايراد كرم ساخت شما بهانه است، و اگر ملتزم است و از همه اينها پرهيز مي كند و فقط از طاهر قطعي استفاده مي كند = آنوقت براى كرم با تركيب مشتقات آهني نوشته شده است صورتش را قبل نماز بشويد و بعد وضو بگيرد؛ و يا بعد نماز خودش را چرب كند، والحمد لله رب العالمین

سؤال3:
خدا قوت با توجه به این سوال و جوابیه آن (كه در تالار پاسخ برگزیده امده)
سؤال: با توجّه به مطالبي كه در مورد بعضى از موادّ آرايشى زنان بيان مطرح است؛ كه در ساخت آنها از چيزهاى نجس و حرام استفاده مى شود: الف) نماز خواندن با اين مواد آرايشي چه حكمى دارد؟ ب) بودن اين مواد آرايشى بر روى صورت در غير نماز چه حكمى دارد؟
جواب: در بعضى از آنها الكل (مسكر)؛ و در بعضى از آنها چربي سگ و خوك بكار برده مى شود، در غير نماز استفاده از محصولات قسم اول ممكن است ممنوع نباشد، ولي استفاده از محصولات قسم دوم جايز نيست، و استفاده از همه آنها در نماز مانع نماز است، و در صورت آلودگي به آن؛ براى گذاردن نماز بايد از آن پاك و مطهر شود. [شمارة ثبت: (٨٦٩) منبع: المسائل القمّيّة]

چند سوال هست که مرتب مطرح می شود و بنده نیز به خاطر کرم سازی مرتب مورد سوال قرار می گیرم و از آنجایی که مسئله مربوط به احکام دینی می باشد بر خود لازم دیدم مزاحم اوقات شریفتان شوم و سوالم را مطرح کنم

۱- در بعضی از کرمها از پایه های دیگر مثل کلد کرم و اسرین استفاده می کنم که در ترکیباتشان الکل وجود دارد . همچنین از عصاره الکلی گیاهان مختلف نیز استفاده می کنم.البته بنده کرمها را با حرارت غیر مستقیم درست می کنم آیا در اثر گرم شدن و ترکیب عصاره الکلی با کرم؛ باز همان حکم الکل را دارد؟
سوال این جاست که اگر مصرف کردیم و قبل وضو دست و صورت را بشوییم کافی است؟
یا مثل جایی که نجس است باید سه بار آبکشی شود و آب کر باشد؟
اگر آب شستشو به بدن و لباس پاشید حکم آنها چیست؟
اگر کرم به دست و صورت مالیدیم و بعد روسری و چادر پوشیدیم و مقداری از چربی یا رطوبت کرم که روی پوست است با لباس تماس پیدا کرد لباس نجس می شود؟

۲- در ترکیبی رژ لب ها از رنگ های خوراکی که در شیرینی پزی ها استفاده می شود بکار می برم (رنگهای میوه ها و مواد دیگر را امتحان کردم رنگ نمی دهند ) حکم این رنگهای مورد استفاده چیست؟ البته می دانم که از نظر پاکزیستی مناسب نیستند.
ممنون از اینکه راهنمایی می فرمایید متشکرم

پاسخ سؤالات ارسالی شما در ذیل است:

سؤال4:
در بعضی از کرمها از پایه های دیگر مثل کلد کرم و اسرین استفاده می کنم که در ترکیباتشان الکل وجود دارد . همچنین از عصاره الکلی گیاهان مختلف نیز استفاده می کنم.البته بنده کرمها را با حرارت غیر مستقیم درست می کنم آیا در اثر گرم شدن و ترکیب عصاره الکلی با کرم؛ باز همان حکم الکل را دارد؟

جواب4:
آنكه فقط ازاله عين كرم و پماد و شستن مواضع آغشتن قبل وضو كافي است مربوط به موارد خالي از تركيبات نجس؛ و فقط مشتمل بر عنصرآهن است
اما در فرض مورد سؤال؛ در صورت استفاده از الکل مسکر در ترکیب مواد آرایشی، باعث نجس شدن آنها می گردد.
حرارت دادن باعث طهارت اين کرم نجس شده (از الکل مسکر مخلوط با آن) نمی شود.

سؤال5:
2- سوال این جاست که اگر مصرف کردیم و قبل وضو دست و صورت را بشوییم کافی است؟
یا مثل جایی که نجس است باید سه بار آبکشی شود و آب کر باشد؟

جواب5:
با آغشته کردن دست و صورت به مواد نجس، ابتدا باید ازاله عین نجاست نمود، سپس محل نجس شده را آبکشی نمود؛
و برای طهارت، دو بار شستن موضع تنجس پس از ازاله عين نجاست کافیست.

سؤال6:
3- اگر آب شستشو به بدن و لباس پاشید حکم آنها چیست؟

جواب6:
در شستشو با آب کثیر مثل آب کر و جاری (مثل لوله كشي شهري)، اگر عین نجاست در آب پاشیده شده نباشد اشکالی ندارد

سؤال7:
4- اگر کرم به دست و صورت مالیدیم و بعد روسری و چادر پوشیدیم و مقداری از چربی یا رطوبت کرم که روی پوست است با لباس تماس پیدا کرد لباس نجس می شود؟

جواب7:
با فرض فوق که کرم با ترکیبات نجس درست شده است؛ با آغشته شدن لباس به آن، لباس نجس می شود، مكر اينكه كرم جذب بوست شده باشد بطوريكه مواد كرم يا رطوبتش قابل انتقال نباشد.

سؤال8:
5- در ترکیبی رژ لب ها از رنگ های خوراکی که در شیرینی پزی ها استفاده می شود بکار می برم (رنگهای میوه ها و مواد دیگر را امتحان کردم رنگ نمی دهند) حکم این رنگهای مورد استفاده چیست؟ البته می دانم که از نظر پاکزیستی مناسب نیستند.

جواب8:
رنگهای خوراکی مصنوعی، اگر فاقد خبائث (مانند اجزاء مردار و خوک و مانند آن) باشد و در آنها از مواد نجس استفاده نشده باشد، پاک هستند.

توضیحات:
رنگهای خوراکی مصنوعی دو دسته است:
1- آنچه از نفت و زغال سنگ استخراج می شوند و اصل منبع استخراج آنها پاک است، و به صورت ارزان و فراوان از صنایع نفتی در دسترس عموم قرار می گیرند از جمله در داخل ایران،
2- آنچه از خارج (توليد كافر) وارد مي شود و يا در داخل توليد مي شود اما از منابع حیوانی مانند خوک استخراج می شود که این نوع رنگها نیز با مشخصات با علایم اختصاری آن بر روی بسته بندیهایش معلوم است.
آنچه در بازار ایران عرضه می شود به سه نوع (پودر، مایع، ژله ای) عرضه می شود، که در این نوع ارائه ها نیز بايد بررسي شود كه مواد نجس آمیخته نشده باشد،
و نظر به رواج كاربرد نجس در نوع مايع و نيز منشا حیوانی (خوک و گاو غیر مذکی) داشتن مواد ژله ای (ژلاتین) وارداتی از بلاد كفر، اين نوع رنگها نجس بوده ولذا از رنگهای نوع ژله ای و یا مایع استفاده نشود.

نكاتى از جمع بندي سؤالات:
اگرچه ابتداى مراسلات سائل كفته شده بود مواد نجس مصرف نمي كند و كرم خاص و طاهر است اما در خلال سؤالات بعدي معلوم شد كه:
اولا: اطلاع كافي از منابع و تركيبات مواد مصرفي خود ندارد
ثانيا: احكام مربوطه نجاسات و متنجسات در خوراكيها و لوازم آرايشي را نداشته و در حد مطالعه پاسخ برگزيده هم مطلب را ملتزم نشده است، و فقط در حد سؤال كردن بعد از ساخت مواد مراجعه دارد
ثالثا: كرمهايي را با الكل كه نجاستش معروف است قبلا ساخته و عرضه كرده است، و راهكارهاي غلط و بي نتيجه مثل گرم كردن الكل براى تطهير استفاده مي كند!!!؟؟ كه تاثيري در تغيير نجاست الكل نداشته و همچنان نجس بوده و آميخته با آن هم نجس مي شود.

اين نكات به همه ما مى آموزد كه حتى سازنده شخص آشنا و حرف طيبات و طهارات بزند،
اما هر مصرف كننده سه چيز را بايد بداند و احراز كند:
1- دانستن احكام طهارت و نجاست
2- شناخت نجاسات و مشتقات امروزيش
3- اطلاع دقيق از تركيبات و فرايند توليد، و عدم ملاحظه توليد كننده هر كه مي خواهد باشد ولو امام شنبه شهر باشد

مگر اينكه خود شخص دنبال طهارت يا طيبات واقعي نباشد و همينطور فرماليته دنبال مجوزي باشد

والحمد لله رب العالمین
إشراف
Site Admin
 
پست ها : 52
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 25, 2010 11:00 am

قبلي

بازگشت به آئين پاكيزگى و آراستگى


cron
Aelaa.Net