صفحه 1 از 1

معرفي تعاون اينترنتي

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 13, 2011 5:09 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

تعاون اينترنتي 1 - 141

پستارسال شده در: جمعه فبريه 18, 2011 12:54 pm
توسط najm134
معرفي تعاون اينترنتي
با توجه به اينكه بعضي از كارتهاى اتصال به اينترنت زماني بوده
و سهميه كارت بيش از فرصت مورد استفاده شخص است
بنا به اقدام داوطلبانه بعضي از مشتركين
بخشهاى اضافي كارتهاى اينترنتي خود را به سايرين واكذار مي كنند
اين كارت تنها براى استفاده توسط
استفاده كنندكان از مجله عرضه مي شود
جهت استفاده تعداد بيشتري از مشتركين
فعلا براى دريافت ايميلهايتان استفاده كنيد
مكر در وقتهاى قبل از 6 صبح كه براى استفاده صحيح از اينترنت هم اشكالي ندارد
از اهداء كننده اين كارت تشكر مي نماييم