بوستان تلاوت كلام وحي

معرفي و نشر آثار درزمينه علوم تلاوت كلام وحي

ادامه بوستان تلاوت کلام وحی 67

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:04 pm

شايان ذكر است كه كشور سودان محاذي منطقه حرمين شريفين و تهامة و حجاز است و تنها درياي سرخ فاصله است.
آيا مهاجرتها و رفت و آمدهاى مردم سودان به حجاز و اقامت برخي از آنها سبب اين تأثر و تاثير شده است؟


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است در بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.موفق باشيد


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 68

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:12 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

راهنماي قرآن كريم بر ترتيب نزول

معرفي مصحف خزنة الوحي والتنزيل
اين مرسوله حاوي نكات دقيق و مهمي است
همجتين به عنوان يك راهنما و كاتالوكَـ براى مصحف تنزيل مي تواند مفيد باشد
براى آشنايي با مصحف تنزيل و نيز معرفي آن از اين مرسوله كمك بكَيريد


اين مرسوله را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

موفق باشيد


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 69 = دارالتلاوة بانوان 27

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:14 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


تلاوت خانم فاطمة بلتاجي
معروف به ام كلثوم از مصر
خواننده شهير جهان عرب


نمونه اى از تلاوت مجودة ام كلثوم را از سوره قصص
از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 70

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:17 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله
تلاوتي از قاري مغربي: عبد الهادي كنون

در بنج دقيقه اول:
بر سبك حذيفي به صورت ترتيل تلاوت كرده است
البته به روايت ورش از قرائت نافع


در بنج دقيقه دوم:
بر سبك مغربي
به روش محزون و دلنشين خود اين قاري كه بسيار تاثيرگذار است
تلاوت كرده است


اين تلاوت مربوط به سوره مجادله بوده و در قرائت نماز صبح اجرا شده است

اين تلاوت از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است ادر بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديگر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 71 = دارالتلاوة بانوان 28

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:28 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


تلاوت خانم نُصَيبَة محمد
نوجوان از لندن

تلاوت ترتيل از سوره قلم


از آدرس زير دريافت كنيد:

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 72

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:31 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

تلاوتي از قاري حجازي:
شيخ محمد حسين الغزالي
امام جماعت مسجد شهر جده حجاز

از سوره الغاشية


قبلا در مرسوله 36 به نام تلاوت روان
بيان كرديم كه نحوه اصلي تلاوت كه در كلام وحي توصيه شده است
تلاوت ترتيل است، خصوصيت ترتيل آرام و رها و بدون فشار و تكلف ادا شدن است
نكته مهمي كه بسياري افراد آنرا رعايت نمي كنند،
هر جند بخاطر اداي خوب تلفظ حروف و صداها
و رعايت قواعد تجويد
و يا اجراي نغمات تلاوت باشد
و به اشتباه فكر مي كنند براى اداي صحيح و دقيق و قوي بايد به تكلف و فشار روبياورند
همه بايد يادبكيرند كه طوري اين نكات را رعايت كنند
كه تلاوت: صحيح و دقيق و قوي و روان (بدون زور و فشار و خالي از تكلف) ادا شود
و الا از تلاوت توصيه شده در كلام وحي بدور است


اين نمونه تلاوت حائز شرايط فوق مي باشد
در اين تلاوت ضمن اداي صحيح مخارج حروف و قواعد تجويد و اظهار نغمات تلاوت
ولى همه در زير لواي روان بودن تلاوت و بدون تكلف و فشار ادا شدن انجام مي كيرد


اين تلاوت از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است ادر بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 73 = دارالتلاوة بانوان 29

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:33 pm

الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللهخانم ماريا أولفا (مريم أُلفَت)
از اندونزي

تلاوة مجودة
موزون آوازخواني به سبك مصري
از سوره قدر


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


موفق باشید

والحمد لله رب العالمین
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 74

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:34 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

تلاوت ترتيل + تجسمي تعبيري تفسيري

1- بعد از صحيح و دقيق و قوي ادا كردن
نوبت نحوه ادا مي رسد
در اين زمينه دو مقصد مطرح است:
الف: اداي محزون و با خشوع تلاوت است كه در تعاليم مكتب وحي توصيه شده است، در اين زمينه نمونه هائي را قبلا معرفي كرديم.


ب: موزون ادا كردن تا برسد به => خوشنوائي .... و در اين راستاست كه سبكهاى مختلف و بعد از آن انواع نغمات و مقامات مطرح است، در اين زمينه مرسولات توضيحي متعددي همراه با نمونه هائي را تا كنون منتشر كرده ايم.

ج: تجسم آيات كلام وحي
موفقيت نهائي در تلاوت
رساندن معناي آيات با نحوه تلاوت است
كه به آن تلاوت تفسيري يا تعبيري نيز مي كويند


2- اين امر از خوشنوائي در تلاوت بالاتر است

3- كمترين حد اين امر آنست كه نحوه تلاوت مانند روخواني يك متن نبوده
بلكه آنرا اجرا كرده و بياده كند

همانطور كه در محاورات روزمره مان جملاتي را كه ادا مي كنيم روخواني نيست
و بر حسب مورد نحوه ادا و صدا تغيير مي كند

4- شيوخ تلاوت نوعا اين تلاوت در نوع تلاوت مجودة عملي مي نمايند، قبلا نمونه هائي را از شيخ محمد ابوشوشة و شيخ مصطفى اسماعيل منتشر كرديم

5- اجراى تلاوت تجسمي در نوع تلاوت ترتيل با اينكه اولويت دارد ولى كمتر افرادي به آن موفق شده اند
قبلا نمونه هائى از تلاوت ترتيل تجسمي را از شيخ مصطفى بوخميس مصري به عنوان تلاوت با تمركز در نكات، و نيز از شيخ عبدالمنعم عبدالبارئ مصري به عنوان تلاوت با تذكر منتشر نموديم

ادامه مطلب در پست بعدی میباشد
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

ادامه: بوستان تلاوت کلام وحی 74

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:36 pm

6- در اين مرسوله نمونه ديكري را از تلاوت ترتيل تجسمي منتشر مي نمائيم
اين تلاوت از
الشيخ طارق البرنوصي
از كشور مغرب = مراكش
به روايت ورش قرائت نافع
نوع تلاوت ترتيل
و بر سبك مغربي است

حالت حزن و خشوع در تلاوت نيز رعايت شده است

افزون بر اينها در اداي تجسمي تلاوت موفق بوده است


اين تلاوت از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

اين تلاوت اظهار مخارج و صفات حروف او و ساير نكات تجويدي خوب است
اكر تفاوتهائي در نحوه اداي برخي موارد دارد
اينها اشتباه قاري نبوده
بلكه مربوط به نحوه تلاوت روايت ورش قرائت نافع است
كه با روايت حفص از عاصم (كه بيشتر رايج است) بسيار متفاوت است


البته به غير از برخي حروف (ش - س - ز ... ) كه كاهي به اقتضاي ضعف عضو (زبان) مقداري آبدار و غير شفاف ادا مي كند

قبلا اين تذكر داده شده است كه هر يك از نمونه هاى تلاوت معرفي شده در اين غرفه به جهتي است
و به معني امتياز از هر جهت نيست، و فقط در نكته معرفي شده در عنوان مرسوله محدود مي باشد


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است ادر بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 75

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 7:38 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

كلام خواني1

اين مرسولات بخش هاي متعددي داشته
و اين شماره آغازنامه آنهاست
اين مرسولات از نظر حجم مختصر و فشرده بوده
و اساتيد تلاوت آن را براي دانشجويان شرح مي دهند

مرسوله متني را از اين آدرس دريافت نماييد:
viewtopic.php?f=36&t=10434&start=0

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

قبليبعدي

بازگشت به نشر آثار علوم تلاوت کلام وحی


Aelaa.Net