بوستان تلاوت كلام وحي

معرفي و نشر آثار درزمينه علوم تلاوت كلام وحي

ادامه بوستان تلاوت کلام وحی 52

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:17 pm

از نمونه هاى تلاوت به سبك مغربي
از كشور مغرب:

عبد الهادي كنون
سوره ملك


اين فايل را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


شايان ذكر است در اين كشورها بخاطر اينكه تلاوتشان بين ترتيل و مجود است،
ديگر دو قسم تلاوت ترتيل و مجود نداشته و همين نوع تلاوت مغربي را دارند،
البته ممكن است يك قاري مغربي سبكي مصري يا عراقي يا حجازي را تقليد كند، كه ديگر سبك مغربي نبوده و خواه ناخواه از اين رو به تقسيم بندي اين سبكها نيز وارد مي شود، و آنوقت ديگر سبكي مثلا مصري است كه طبعا ترتيل هم جداگانه دارد.
ولي نوعا حتى وقتي سبكي مثلا ترتيل حجازي را تقليد مي كنند، آميخته با روش آوازخواني خودشان نيز مي شود. كه باز از نوع دقيق ترتيل حجازي بيرون رفته است.


موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 53 = دارالتلاوة بانوان 20

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:19 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

خانم بنت الراضية
از اندونزي


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 54

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:20 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


سخن در بيان انواع تلاوت
و نيز سبكهاى كَوناكَون تلاوت مجود يا موزون آوازخواني كلام وحي بود
سبك حجازي و عراقي و مصري و مغربي را با نمونه هاى صوتيش معرفي كرديم:

مطلب دهم:
سبكهاى ديكَر

هر جند سبكهاى تلاوت تجويد يا مجود يا آوازموزون خواني در جهار دسته بارز سابق الذكر تنظيم شد،
ولى اين به معني حصر در اينها نبوده،
جه اينكه تنوع حنجره ها و سليقه ها و مفتوح بودن مجال ابداع؛
قطعا كَونه هاى ديكري را ظاهر مي نمايد،
ولى به هر حال از تلاوتهاى موجود آنجه ديده و شنيده شده است از اين جهار قسم بيرون نبوده
و تفاوت كلي و بسيار متفاوتي با اينها نداشته است


از قبيل اين سبكهاى ديكر:
الف:
سبك تلاوت اهل تونس وليبي است


در تلاوت اهل تونس و ليبي
تفاوت و خصوصيت مشخصي ملموس است
ولى بخاطر همجوار بودن از يكسو به مصر
و از سوي ديكر به الجزائر و مغرب و آميختكي شديد؛ تمايز آنرا از سبكهاى مجاور مشكل مي كند.


ادامه مطلب در پست بعدی میباشد
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

ادامه بوستان تلاوت کلام وحی 54

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:21 pm

در اين مرسوله به معرفي نمونه اي از تلاوت اهل كشور ليبي مي بردازيم:
اين تلاوت نيز بين ترتيل و مجودة مي باشد
و در حقيقت ترتيلي ممزوج با مجودة
ولي مقدار اين امتزاج كمتر از نمونه مغربي سابقا ارائه شده است

قاري: داوود حمزة

سورة الأنبياء


[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

اين تلاوت بسيار موزون و آهنكين و دلنشين است
اين قاري بر ارائه مفاهيم و مضمون آيات اهتمام دارد
آهنك صداي و لحن او بر حسب محل آن متفاوت مي شود
كَاهي از ترتيل به شمرده خواني (قرائت) مي رسد

تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است در بسياري از اوقات از جهت يا جهات ديكَر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 55 = دارالتلاوة بانوان 21

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:24 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


خانم صبيحة سعيد عبد الفتاح
از كشور مراكش

تلاوت سوره هود آيه 1 تا 56
به روابت ورش قرائت نافع

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

نرم افزار اجرا كننده اين فايلها را از اين آدرس دريافت نماييد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

موفق باشيد


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 56

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:29 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

سخن در بيان انواع تلاوت
و نيز سبكهاى كَوناكَون تلاوت مجود يا موزون آوازخواني كلام وحي بود
سبك حجازي و عراقي و مصري و مغربي را با نمونه هاى صوتيش معرفي كرديم
سبس سخن از سبكهاى ديكر شد،
سبك ممتزج معرفي شد


دومين نوع از سبكهاي ممتزج:

ب: سودان
همچنين برخي قراء كشورها مانند سودان
بخاطر تفاوت واضح نوع صدا و حنجره شان؛
هر چند از تلاوتهاى سابق الذكر متفاوتند
ولى به سبب تاثر از تلاوت كشورهاى مصر و حجاز؛ نحوه تلاوتشان مشخصات بارز و قابل شمارشي ندارد
در اينجا نمونه اى از تلاوت اهل سودان را جهت آشنايي شما ارائه مي دهيم


تلاوت شيخ محمد بن عبد الكريم
از قراء سودان
سوره عنكبوت
بروايت حفص


[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

تلاوت اين قاري خوشنوا بوده و مورد تقليد قراء بسياري
از جمله ائمه جماعت حرم مكي مانند ماهر معيقلي قرار كرفته است

---------------------
تلاوت ديكر از برادر كوجك او
شيخ اسعد بن عبد الكريم
سوره النازعات
روايت الدوري از قرائت كسائي


[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


اين قرائت تفاوت آشكاري با روايت حفص دارد

تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است ادر بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 57 = دارالتلاوة بانوان 22

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:31 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

خانم شيماء عادل محمد
از كشور مراكش

تلاوت سوره هواي فتح و حجرات
به روابت ورش قرائت نافع


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

نرم افزار اجرا كننده اين فايلها را از اين آدرس دريافت نماييد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 58

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:32 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

مطلب دوازدهم:
سبكهاى قديمي و بومي:


سخن در بيان انواع تلاوت
و نيز سبكهاى گوناگون چهارگانه متداول و نيز سبك ممتزج معرفي شد،

در اين شماره سبكهاى قديمي را مطرح مي كنيم:
اين سبكهاى هر چند امروزه خيلي متداول نيستند
ولى از سبكهاى رايج فعلي بطور آشكار متمايز بوده


اولين نوع از سبكهاى قديمي:
سبك قديمي مصر


سبك مصري قديم
كه بعدا با تحولات بسيار به سبك مصري جديد تبديل شده است

سبك مصري جديد را قبلا معرفي كرديم

از آنجا كه سبك مصري قديم سبك اصلي تلاوت مردم قديم مصر محسوب مي شود
و از طرفي به تلاوتهاى ساده عصر نزول وحي هم نزديك است
و در آن حالت انس و تذكر و خشوع ويژه اى است
لذا اين سبك را مستقلا و با فاصله مطرح و معرفي نموديم تا تحت الشعاع سبك مصري جديد كه رايج است نشود

از خصوصيات اين سبك آنست كه آميخته از سه نوع تلاوت (قرائت - ترتيل مجود) است
كه قاري با شمرده خواني و قرائت شروع كرده و در ادامه تلاوتش را به ترتيل مي آميزد و در اوج تلاوت آنرا به نحو مجود ادا مي كند
البته روش اصلي و متعارف تلاوت هم همينطور بايد باشد، و دسته بنديهاى سه گانه كه بعدا تعريف و جدا شده است، روش مستحدثي است.ادامه مطلب در پست بعدی میباشد
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

ادامه بوستان تلاوت کلام وحی 58

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:33 pm

[color=#0000ff]از بزرگان قرائي كه بر اين سبك تلاوت كرده اند
شيخ سعيد محمد نور قاري مصري سوداني الأصل است
قبل از او شيخ محمود البربري اين سبك را اجرا و حفظ كرده است

سوره اعلى
[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر چند ممكن است در بسياري از اوقات از جهت يا جهات ديگر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 59 = دارالتلاوة بانوان 23

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 6:35 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللهخانم ماريا أولفا (مريم أُلفَت)
از اندونزي

تلاوة مجودة
موزون آوازخواني به سبك مصري جديد

از سوره قارعة


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد

http://aelaa.net/110.aspx?id=3844

تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر چند ممكن است در بسياري از اوقات از جهت يا جهات ديگر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

قبليبعدي

بازگشت به نشر آثار علوم تلاوت کلام وحی


Aelaa.Net