صفحه 5 از 17

بوستان تلاوت کلام وحی 33

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:49 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت33

دار التلاوة بانوان 10

زينب - بن يوسف
الجزائر - البويرة
ده ساله حافظ 30 حزب قرآن
ترتيل سوره فرقان آيات 63 به بعد
روايت ورش از قرائت نافع

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3815

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 34

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:50 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت34

قبل از پنج
تلاوت با تجويد و محکم

از کودک 5 ساله: عاطف عبدالواحد محب الله
روايت حفص از قرائت عاصم

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3820

اين فايل با نرم افزار FLVPlayer اجرا مي شود كه در مرسولات قبل معرفي شد

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 35

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:51 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت35

دار التلاوة بانوان 11

تلاوت ترتيل با نغمات
نونهال: سلمى بو نعمان
از كشور مغرب
روايت ورش

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3818

اين فايل با نرم افزار FLVPlayer اجرا مي شود كه در مرسولات قبل معرفي شد
موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 36

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:52 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت36

تلاوت روان

قبلا بيان كرديم كه نحوه اصلي تلاوت كه در كلام وحي توصيه شده است
تلاوت ترتيل است
خصوصيت ترتيل آرام و رها و بدون فشار و تكلف ادا شدن است
نكته مهمي كه بسياري افراد آنرا رعايت نمي كنند
هر جند بخاطر اداي خوب تلفظ حروف و صداها
و رعايت قواعد تجويد
و يا اجراي نغمات تلاوت باشد
همه بايد يادبكيرند كه طوري اين نكات را رعايت كنند
كه روان بودن و بدون زور و فشار و خالي از تكلف ادا شدن تلاوت رعايت شود
و الا از تلاوت توصيه شده در كلام وحي بدور است

براى نشان دادن نكته مهم روان بودن تلاوت نمونه اى را اين هفته براى شما ارسال مي كنيم
اين نمونه از شيخ محمد حسين الغزالي
امام جماعت مسجد شهر جده حجاز مي باشد

در اين تلاوت ضمن اداي صحيح مخارج حروف و قواعد تجويد و اظهار نغمات تلاوت
ولى همه در زير لواي روان بودن تلاوت و بدون تكلف و فشار ادا شدن انجام مي كيرد

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3817

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 37

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:53 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

دار التلاوة بانوان12

حسناء خولالي
المغرب - الرباط

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3822

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 38

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:54 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت38

تلاوت روان و آرام

قاري: الشيخ طارق البرنوصي
از كشور مغرب = مراكش
به روايت ورش قرائت نافع

نوع قرائت كه مدود طولاني و اظهار مخارج و صفات حروف او خوب است
البته به غير از حرف سين و صاد و ... كه اقتضاي ضعف عضو (زبان) شخص است، و شبيه شين ادا مي كند

قبلا اين تذكر داده شده است كه هر يك از نمونه هاى تلاوت معرفي شده در اين غرفه به جهتي است
و به معني امتياز از هر جهت نيست، و فقط در نكته معرفي شده در تيتر مرسوله محدود مي باشد.

اين تلاوت را از اين آدرس دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3821

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 39

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:55 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

دار التلاوة بانوان13

منا سعيدعبدالمجد

سوره رحمان -قمر
كشور مغرب

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3819

نرم افزار اين فايلها :

Ersaal/10/KMPlayer.v3.3.0.33.rar

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 40

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:57 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت 40


تلاوت با تمركز در نكات


با وقف و تكرار قطعات آيات؛ اذهان را را به نكات آيات توجه مي دهد
با اين نحو تلاوت مستمع نمي تواند حواسش بيراهه برود

شيخ مصطفى بوخميس
از مصر
سوره قاف

روايت ورش از قرائت نافع


اين تلاوت را از اين آدرس دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3823

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 41 = دار التلاوة بانوان 14

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:58 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هوالله العلي الأعلى

يا حضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمةالله

دارالتلاوت بانوان 14

مرام محمد الزناتى
از كشور مراكش

سورة ص كاملة
به روايت ورش قرائت نافع

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3824

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين

بوستان تلاوت کلام وحی 42

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 04, 2013 1:59 am
توسط Amuzesh.Telaawat
هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة اللهانواع تلاوت كاربرد نمونه صوتي

آموزش انواع تلاوت و دسته بنديهاى مربوطه و كاربرد آنها با ذكر نمونه هاى صوتي

مطلب اوّل:

خلاصه مطالب:
* تلاوت كلام وحي بر سه نحو انجام مي كَيرد: 1- قرائت يا (شِمُرده خواني): 2- ترتيل يا (روان موزون خواني): 3- تجويد يا (آوازموزون خواني):
* قسم اول و دوم در نماز كاربرد داشته، و قسم سوم مخصوص بيرون نماز است.
* نمونه هاى هر يك از اين اقسام در تلاوتهاى منتشره سابقه آمده، و باز هم تفصيلا منتشر مي شود

ادامه مطلب را در صفحه بعد ببينيد.