بوستان تلاوت كلام وحي

معرفي و نشر آثار درزمينه علوم تلاوت كلام وحي

بوستان تلاوت کلام وحی 33

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:49 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت33

دار التلاوة بانوان 10

زينب - بن يوسف
الجزائر - البويرة
ده ساله حافظ 30 حزب قرآن
ترتيل سوره فرقان آيات 63 به بعد
روايت ورش از قرائت نافع

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3815

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 34

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:50 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت34

قبل از پنج
تلاوت با تجويد و محکم

از کودک 5 ساله: عاطف عبدالواحد محب الله
روايت حفص از قرائت عاصم

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3820

اين فايل با نرم افزار FLVPlayer اجرا مي شود كه در مرسولات قبل معرفي شد

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 35

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:51 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت35

دار التلاوة بانوان 11

تلاوت ترتيل با نغمات
نونهال: سلمى بو نعمان
از كشور مغرب
روايت ورش

براي دريافت تلاوت به اين آدرس مراجعه نماييد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3818

اين فايل با نرم افزار FLVPlayer اجرا مي شود كه در مرسولات قبل معرفي شد
موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 36

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:52 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت36

تلاوت روان

قبلا بيان كرديم كه نحوه اصلي تلاوت كه در كلام وحي توصيه شده است
تلاوت ترتيل است
خصوصيت ترتيل آرام و رها و بدون فشار و تكلف ادا شدن است
نكته مهمي كه بسياري افراد آنرا رعايت نمي كنند
هر جند بخاطر اداي خوب تلفظ حروف و صداها
و رعايت قواعد تجويد
و يا اجراي نغمات تلاوت باشد
همه بايد يادبكيرند كه طوري اين نكات را رعايت كنند
كه روان بودن و بدون زور و فشار و خالي از تكلف ادا شدن تلاوت رعايت شود
و الا از تلاوت توصيه شده در كلام وحي بدور است

براى نشان دادن نكته مهم روان بودن تلاوت نمونه اى را اين هفته براى شما ارسال مي كنيم
اين نمونه از شيخ محمد حسين الغزالي
امام جماعت مسجد شهر جده حجاز مي باشد

در اين تلاوت ضمن اداي صحيح مخارج حروف و قواعد تجويد و اظهار نغمات تلاوت
ولى همه در زير لواي روان بودن تلاوت و بدون تكلف و فشار ادا شدن انجام مي كيرد

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3817

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 37

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:53 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

دار التلاوة بانوان12

حسناء خولالي
المغرب - الرباط

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3822

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 38

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:54 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت38

تلاوت روان و آرام

قاري: الشيخ طارق البرنوصي
از كشور مغرب = مراكش
به روايت ورش قرائت نافع

نوع قرائت كه مدود طولاني و اظهار مخارج و صفات حروف او خوب است
البته به غير از حرف سين و صاد و ... كه اقتضاي ضعف عضو (زبان) شخص است، و شبيه شين ادا مي كند

قبلا اين تذكر داده شده است كه هر يك از نمونه هاى تلاوت معرفي شده در اين غرفه به جهتي است
و به معني امتياز از هر جهت نيست، و فقط در نكته معرفي شده در تيتر مرسوله محدود مي باشد.

اين تلاوت را از اين آدرس دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3821

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 39

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:55 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

دار التلاوة بانوان13

منا سعيدعبدالمجد

سوره رحمان -قمر
كشور مغرب

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3819

نرم افزار اين فايلها :

Ersaal/10/KMPlayer.v3.3.0.33.rar

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 40

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:57 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة الله

بوستان تلاوت 40


تلاوت با تمركز در نكات


با وقف و تكرار قطعات آيات؛ اذهان را را به نكات آيات توجه مي دهد
با اين نحو تلاوت مستمع نمي تواند حواسش بيراهه برود

شيخ مصطفى بوخميس
از مصر
سوره قاف

روايت ورش از قرائت نافع


اين تلاوت را از اين آدرس دريافت كنيد :

http://aelaa.net/110.aspx?id=3823

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 41 = دار التلاوة بانوان 14

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:58 am

هوالله العلي الأعلى

يا حضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمةالله

دارالتلاوت بانوان 14

مرام محمد الزناتى
از كشور مراكش

سورة ص كاملة
به روايت ورش قرائت نافع

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3824

موفق باشيد

والحمدلله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحی 42

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » دوشنبه مارس 04, 2013 1:59 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

السلام عليكم ورحمة اللهانواع تلاوت كاربرد نمونه صوتي

آموزش انواع تلاوت و دسته بنديهاى مربوطه و كاربرد آنها با ذكر نمونه هاى صوتي

مطلب اوّل:

خلاصه مطالب:
* تلاوت كلام وحي بر سه نحو انجام مي كَيرد: 1- قرائت يا (شِمُرده خواني): 2- ترتيل يا (روان موزون خواني): 3- تجويد يا (آوازموزون خواني):
* قسم اول و دوم در نماز كاربرد داشته، و قسم سوم مخصوص بيرون نماز است.
* نمونه هاى هر يك از اين اقسام در تلاوتهاى منتشره سابقه آمده، و باز هم تفصيلا منتشر مي شود

ادامه مطلب را در صفحه بعد ببينيد.
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

قبليبعدي

بازگشت به نشر آثار علوم تلاوت کلام وحی


cron
Aelaa.Net