صفحه 1 از 17

بوستان تلاوت كلام وحي

پستارسال شده در: يکشنبه مارس 07, 2010 10:44 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحيم

بوستان تلاوت كلام وحي 1

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:52 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحيم

تلاوت يك نفس (گوش نواز): 55 ثانيه

قاری: محمد الليثي

به سبك منصور حري

كشور: مصر

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]


و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 2

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:52 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحيم

تلاوت يكنفس(گوش نواز): 65 ثانیه

قاری: شيخ معمر زين العابدين

کشور: اندونزي

با رعايت قواعد تجويد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 3

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:53 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحيم

تلاوت يك نفس(گوش نواز): 82 ثانيه

قاری: مهندس رأفت حسين

كشور: مصر

خوش صدا بودن و تطبيق قواعد تجويد در تلاوت و ...

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 4

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:53 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحيم

طوطي و تلاوت

تلاوت سوره حمد و توحيد توسط طوطي

كه صاحبش باكستاني است

و ضعف لهجه او بر طوطي ناخواسته تاثير كَذاشته است

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 5

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:54 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحیم

تلاوت يك نفس(گوش نواز): 87 ثانيه


قاری: مهندس رأفت حسين

كشور: مصر

تلاوت يك نفس سوره حمد

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 6

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:54 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحیم

تلاوت خاشع

قاری: شيخ كرعاني

كشور: مراكش(مغرب)

ترتيل، لحن مناسب با خشوع و حزن

سوره: الغاشيه

تلاوت همراه با تحرير صدا در دستكاههاى آواز؛ كه به
تجويد يا مُجَوَّد معروف است نوعي بهره مندي كَوشنواز بوده كه در انس با
كلام وحي بكار كَرفته شده است، و با شرايط خاص تنها جزو بهره منديهاى مباح بشمار مي رود
ولى تلاوت مناسب قرآن كريم در اصل به نحو ترتيل است در تعليم وحي هم به اين نحو توصيه شده است.

از بهترين نمونه هاى تلاوت ترتيل تلاوت شيخ علي حذيفي است، كه با آن آشنا هستيد.

در اين شماره نمونه اى تلاوت ترتيل با لحن مناسب با خشوع و حزن معرفي مي شود

اين مرسوله را از آدرس زير دانلود نماييد:

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 7

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:55 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحیم

تلاوت يك نفس(گوش نواز): 91 ثانيه

قاری: مهندس رأفت حسين

كشور: مصر

تلاوت يك نفس سوره حمد و اوايل سوره بقره

در برخي از شماره هاى پيشين مجله اشاره اى به انواع تلاوتها شد،
ولى براى وضوح بيشتر موضوع؛ با ذكر چند جمله بدان مي پردازيم:

1-ترتيل (مُرَتَّل): تلاوت مناسب و مورد توصيه شرع شريف براى أداى كلام وحي مقدس همان تلاوت ترتيل است
نمونه آن تلاوت شيخ علي حذيفي مي باشد

2- تجويد (مُجَوَّد): يكي از لذتهاى گوش آدمي و حس شنوايي انسان؛ شنيدن نواي موزون است، نواى موزون اگر محتوا و اداي آن مفيد و رشد آميز باشد، شرع شريف آنرا روا دانسته و افزون بر گوشنوازي؛ جان نواز نيز خواهد بود.

يكي از روشهاى گوشنوازي جان نواز؛ بهره از كلام وحي مقدس در نغمه هاى موزون و مناسب قرآني است كه نمونه آن نوع تلاوتهاى (مجود) قراء مصري است؛ و بر سبك ايشان در ديگر كشورهاي عربي و غير عربي نيز رواج پيدا كرده است، همان تلاوتهايي كه در پيشخواني اوقات اذان از راديو ايران نيز پخش مي شود

* بهره افراد از شنيدن اين نوع تلاوت مختلف است بطور عمومي از تلذذ به خوش نوائي صدا شروع شده و به قدري كه شخص از معناى الفاظ آيه مطلع باشد و يا از مناسبتهاى فراز و نشيب صدا با توجه به معاني آيه آكَاه بوده يا از خصوصيات نغمه ها مطلع باشد مي تواند بهره اش متفاوت باشد

*از جمله نمونه هاى تلاوتهاى گوشنوازي جان نواز؛ مواردي را در مجله براى مشتركين ارسال كرده ايم
*اولين نمونه تلاوت شيخ محمد ليثي بر سبك شيخ منصور حرّي بود
*بعد از آن يك سري تلاوت براى شما ارسال شده است؛ كه ضمن هنرنمائي در نغمات و تجويد و قراءات؛
همچنين در ركود شكني تلاوت يكنفس و تطويل نفَس در تلاوت نمونه بوده است، آنچه نزد اهل فنّ اين رشته معروف است؛ نوعا تا حدود 50 ثانيه ركود بالا محسوب مي شود
*ولى بحمد الله در مجله نمونه هاى بسيار ممتاز و بسيار نادري را توانسته ايم منتشر كنيم
ما از فوق ركورد معروف يعني 65 ثانيه تلاوت معمر اندونيسي شروع كرديم و با مرحله بسيار متفاوت 82 و 87 ثانيه از رأفت حسين مصري ادامه داديم

*در اين شماره ركورد شكني تلاوت طولاني يكنفس در سطح ثانيه 91 ثانيه را از سوره حمد و اوايل سوره بقره تلاوت مهندس رأفت حسين مصري داريم
*اين قطعه تلاوت بطور اشتباه در برخي از محافل قرآن به نام عبد الباسط منتشر شده كه صحيح نبوده و تلاوت همان رأفت حسين مي باشد

اين مرسوله را از آدرس زير دانلود نماييد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=3485

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 8

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:55 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحیم

تلاوت محزون

قاری: فارس عبّاد

كشور: يمن

تلاوت ترتيل از آيات شريفه اوايل سوره مباركه ياسين

شرع شريف در باره جكونكي تلاوت كتاب الهي توصيه نموده است كه*
تلاوتش با حزن باشد، جونكه حزن علامت خشوع است و خشوع واكنش تعظيم به حضور حق است
نواي محزون نحوه عمومي تلاوت است*


*البته براى شخص متمكن از تشخيص معاني و تطبيق نواي مناسب هر معنا تلاوت به نحوي ديكر نيز مطرح است
شرح اين نوع اخير ان شاء الله در فرصتي ديكر معرفي مي شود.

در اين شماره نمونه تلاوت محزون به نحو ترتيل از آيات شريفه اوايل سوره مباركه ياسين توسط قاري
فارس عبّاد FAARES ABBAAD
از كشور يمن معرفي مي شود
*در اين نمونه بطور يكنواخت سرتاسر محزون بدون تغيير لحن تلاوت مي شود
و لذا براى فراكيري لحن محزون نمونه بسيار مناسبي است
*نوع ديكري از تلاوتهاى محزون هست كه ضمن داشتن نواي محزون، همجنين با توجه به معاني مختلف لحن صدا متناسب تغيير مي كند كه جون فراكيري آن تخصصي تر مي شود، فعلا به آنها نمي بردازيم


تذكر مهم:

نمونه هاى تلاوت كه در مجله معرفي مي شود فقط در محدوده موضوع معرفي شده مورد نظر است ولذا ممكن است از نظر جهات ديكر مانند دقت در تلفظ و يا لحن و يا تجويد و ... مورد توصيه يا تاييد براى تمرين يا تعليم تلاوت نباشد
بهترين نمونه تلاوت براى تعليم و تمرين فعلا: تلاوت ترتيل شيخ علي حذيفي است

اين مرسوله را از آدرس زير دانلود نماييد:

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

و الحمد لله ربّ العالمين

بوستان تلاوت كلام وحي 9

پستارسال شده در: جمعه مارس 12, 2010 11:56 am
توسط najm152
بسم الله الرحمان الرحیم

تلاوت يك نفس(گوش نواز): 93 ثانیه

قاری: مهندس رافت حسين

كشور: مصر

صرفنظر از هنر خوش صدا بودن و تطبيق قواعد تجويد در تلاوت و مقامات نغمه هاى موزون، و ....

شما براى اينكه كمي از ارزش و هنر و توانمندي اين كونه تلاوتهاى يكنفس را تجربه و احساس كنيد
خودتان سعي كنيد يك آيه اى را با هر نحو كه بلد هستيد بخوانيد يكنفس
و ببينيد حد اكثر بلندي نفستان جقدر است
و بعد سعي كنيد بنج ثانيه اين توانايي را اضافه كنيد
آنوقت مي توانيد ببينيد كه در مقياسهاى بالاتر از دقيقه هر ثانيه اش خودش توانمندي خاصي است
ضمن اينكه تمام خصوصيات تلاوت و قواعد و نغمه ها بايد مراعات شود.

در برخي از شماره هاى پيشين مجله اشاره اى به انواع تلاوتها شد،
ولى براى وضوح بيشتر موضوع؛ با ذكر چند جمله بدان مي پردازيم:

1- ترتيل (مُرَتَّل):
تلاوت مناسب و مورد توصيه شرع شريف براى أداى كلام وحي مقدس همان تلاوت ترتيل است
نمونه آن تلاوت شيخ علي حذيفي مي باشد

ادامه مطلب را در پست بعدی ببينيد