بوستان تلاوت كلام وحي

معرفي و نشر آثار درزمينه علوم تلاوت كلام وحي

بوستان تلاوت کلام وحي 106

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 8:58 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

انتشار سومين نوع مصحف بر ترتيب نزول:

مصحف نفيس بر ترتيب نزول


1- در كلام خازنان وحي عليهم السلام آمده است كه :
بر مردم است كه قرآن را همانطور كه نازل شده است تلاوت كنند


2- نسخه رايج فعلي از قرآن كريم معروف به مصحف عثماني است
هر جند كه اكثر مسلمانان تلاوتشان بر روايت حفص (از اصحاب امام صادق عليه السلام)
از قرائت عاصم (از راويان احاديث امام مجتبى و مولا علي عليهما السلام)
از ابوعبد الرحمان سلّمي (از اصحاب امام علي عليه السلام)
از ابي بن كعب (بهترين صحابه در تلاوت)
از حضرت امام علي (عليه السلام) كاتب وحي به املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
از حضرت صاحب وحي محمد مصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)
از امين وحي جبرئيل (عليه السلام) مي باشد


3- ترتيب مصحف رايج ترتيب حجمي است
و ابتداء هفت سوره بسياربلند و بعد سوره هاى بلند و بعد سوره هاى هم حجم ديگر آورده شده است تا به آخر مصحف كه به سوره هاى مختصر اختصاص داده شده است

4- جميع مسلمانان معترفند كه ترتيب مصحف رايج (عثماني) فعلي بر اساس نزول نيست
عليرغم ترتيب حجمي رايج
از ابتداي عصر نزول وحي
استفاده از مصحف بر ترتيب نزول همواره مورد اهتمام جميع مسلمانان بوده است
و كتابهاى بسياري در اين زمينه تاليف و نشر شده است
در سالهاى اخير نيز جند تفسير قرآن بر اساس ترتيب نزول منتشر شده است

5- ترتيب نزولهاي نقل شده در ميان فرق مسلمين نيز
بواسطه يا بيواسطه از حضرت مولا علي (عليه السلام) نقل شده است،
و خودشان جندين نوع ترتيب نقل كرده اند
از آنجا كه نقلهاى آنها دقيق نبوده،
دقيق ترين نقل در ترتيب سور را كه در كلام خازنان وحي (عليه السلام) آمده بود
انتخاب كرده با سائر كلمات خازنان وحي در شأن نزول سور سنجيده،
و دقيقترين ترتيب نزول را تا اين تاريخ استخراج نموده ايم

6- قبلا مصحف مكتوب به خط عثمان طاها
در نشر 1418 به ترتيب نزول قبلا منتشر شد

و بعد از آن مصحف تجويد را كه به خط عثمان طاها
و با رنگ آميزي حروف مصحف رعايت قواعد تجويد را آسان مي نمايد
و بر اساس ترتيب نزول تدوين شده است را
در نشر 1420 منتشر نموديم

اين بار مصحف نفيس
را كه بر اساس ترتيب نزول تدوين شده است
منتشر مي نمائيم
اين مصحف نيز به خط عثمان طاها نوشته شده است
و اين نشر مربوط به سال 1412 است

مصحف نفيس كه بخاطر نفيس بودن خط و تذهيب و اوراق مطلا و چاپ مجلل آن شهرت داشته
و از ابتداي به عنوان يك هديه سلطنتي براى ملوك و رؤساي دول و ملل استفاده مي شود


تصويري از نماي بيروني مصحف
تصوير

تصويري از روي جلد مصحف نفيس
تصوير

تصويري از جلد داخلي مصحف
تصوير


8- متن اصل مصحف نفيس : 603 صفحه
مقدمه 6 صفحه
و
مؤخره 16 صفحه

مقدمه مشتمل بر معرفي و راهنماي مصحف و ترتيب سور مكي و مدني و دعاي آغاز تلاوت
مؤخره مشتمل بر دعاي پايان تلاوت و شناسنامه مصحف نفيس و توضيح رموز و نشانه هاى تجويدي در تطبيق قواعد تجويد در تلاوت

مجموع صفحات مصحف نفيس : 625 صفحه

9- در اين تدوين همانند موارد قبلي
سوره هايي كه قبل از هجرت نازل شده و مكي هستند
با نشان كعبه مشرفه معين شده است
سوره هايي كه بعد از هجرت نازل شده و مدني هستند
با نشان قبه منوره نبويه مشخص گرديده است


تصويري از صفحه آغاز مصحف نفيس
تصوير

تصويري از صفحه نهايت سور مكي و بدايت سور مدني
تصوير

تصويري از صفحه بايان مصحف نفيس
تصوير


10- براى "مصحف نفيس بر ترتيب نزول" جند نوع نسخه در نظر گرفته شده است:

=====================================
نوع اول: نسخه چاپي (مكه مكرمه) فعلا در دسترس ما نيست
و در صورت دسترسي و تهيه در تعداد بسيار
متعاقبا اطلاع رساني مي شود

=================
نوع دوم: نسخه پرينت رنگي
روي كاغذ رنكَي اعلى
كه با قيمت يك بنجم قيمت بازار براى پرينت رنگي
هر صفحه مصحف قطع بزرك A4 دو رو = 120 تا 100 تومان
هر صفحه مصحف قطع رقعي A5 دو رو = 50 تا 60 تومان
+
هزينه جلد و صحافي مصحف قطع بزرك = 4000 تومان
هزينه جلد و صحافي مصحف قطع رقعي = 2000 تومان
+هزينه تفاوت قيمت كاغذ رنگی
+ هزينه ارسال

= هزينه برينت و صحافي مصحف قطع بزرك حدود 40000 تومان
= هزينه برينت و صحافي مصحف قطع رقعي حدود 20000 تومان

نكته مهم:
جهت حفظ كيفيت نسخه در برينت
نمونه هاى ارائه شده مصحف نفيس بر ترتيب نزول
توسط جابخانه هاي مرتبط با حيات اعلى
از روي نسخه pdf يا تصويري كم حجم منتشر در اينجا نبوده
و از روي تصاوير نسخه اصلي با كيفيت بسيار عالي انجام مي شود
اين تصاوير زمينه اى بي رنك داشته و روي كاغذ رنكي اعلا برينت و چاپ مي شوند
رنك كاغذ: زرد بسيار روشن

تذكر: افرادي كه بطور شخصي برينت اين مصحف را تهيه مي كنند:
الف: براى خراب نشدن كيفيت و رنك زمينه صفحات
يا بايد آنرا روي كاغذ رنكي اعلا با استفاده از تصاوير زمينه بي رنك برينت نمايند

ب: اكر از تصاوير منتشره در اينجا
كه زمينه اش مطابق رنك كاغذ مصحف زرد بسيار روشن است استفاده مي كنند
بايد با برينت ليزري آنرا برينت بكيرند
و الا برينت جوهرافشان تصاوير زمينه رنكي را سبز ماشي روشن ارائه مي دهد
و رنك زمينه صفحات بعد از برينت تصاوير كم حجم مطابق نسخه اصلي چاپي نمي باشد

ج: به اندازه مورد نياز براى مصرف صحافي از حاشيه كاغذ فضا اختصاص دهند
تا اينكه حاشيه صفحات داخل صحافي نشود


========================
نوع سوم: نسخه تصويري 30 جزء يكجا
كه در يك فايل pdf فشرده كل مصحف يكجا ارائه مي شود

آدرس دريافت فايلها:
Ersaal/10/02/MOS-HAF-TANZIL1412.rar

آدرس دريافت در 4 قسمت جهت اينترنت كم سرعت
Ersaal/10/02/MOS-HAF-TANZIL1412.part1.exe
Ersaal/10/02/MOS-HAF-TANZIL1412.part2.rar
Ersaal/10/02/MOS-HAF-TANZIL1412.part3.rar
Ersaal/10/02/MOS-HAF-TANZIL1412.part4.rar

========================
نوع جهارم: نسخه تصويري 30 جزء جدا
كه در سي جزء جدا به صورت فايل تصويري فشرده ارائه مي شود


آدرس دريافت فايلها:
Ersaal/10/02/1412-01.rar
Ersaal/10/02/1412-02.rar
Ersaal/10/02/1412-03.rar
Ersaal/10/02/1412-04.rar
Ersaal/10/02/1412-05.rar
Ersaal/10/02/1412-06.rar
Ersaal/10/02/1412-07.rar
Ersaal/10/02/1412-08.rar
Ersaal/10/02/1412-09.rar
Ersaal/10/02/1412-10.rar
Ersaal/10/02/1412-11.rar
Ersaal/10/02/1412-12.rar
Ersaal/10/02/1412-13.rar
Ersaal/10/02/1412-14.rar
Ersaal/10/02/1412-15.rar
Ersaal/10/02/1412-16.rar
Ersaal/10/02/1412-17.rar
Ersaal/10/02/1412-18.rar
Ersaal/10/02/1412-19.rar
Ersaal/10/02/1412-20.rar
Ersaal/10/02/1412-21.rar
Ersaal/10/02/1412-22.rar
Ersaal/10/02/1412-23.rar
Ersaal/10/02/1412-24.rar
Ersaal/10/02/1412-25.rar
Ersaal/10/02/1412-26.rar
Ersaal/10/02/1412-27.rar
Ersaal/10/02/1412-28.rar
Ersaal/10/02/1412-29.rar
Ersaal/10/02/1412-30.rar

============================================
نوع بنجم: نسخه فلاش تصوير زنده و فعال مصحف كه قابل ورق زدن است

============================================
نوع ششم: نسخه فلاش + صوتي فعال كه مصحف ضمن نمايش تصويري با بخش صوتي تلاوت همراه است

* دو نوع اخير ان شاء الله متعاقبا ارائه مي شود


و الحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 107 = دارالتلاوة بانوان 43

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 8:59 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

نمونه اى از تلاوت مجودة
آياتي از سوره هاي طاها

الشيخة سكينة حسن
از مصر
از نظر نغمات خوب است و تلاوت محزون است

وي از بانوان مشهور آواز مصر در قرن كذشته بوده است
وي متولد 1896
تلاوتهاى او مربوط به صد سال قبل مي باشد = 1910
و روي صفحه و ديسكهاى سنكَي ضبط شده و ولذا به عنوان فايلهاى نادر و عتيقه مطرح است

او در مسجد راس الحسين دمشق (اموي)
و در مسجدجامع و مشهد حضرت زكرياء در حلب
و مسجد جامع ادلب سوريا
در مجالسي عمومي تلاوت نموده است

وي به صاحب صداي عاطفي معروف بوده است

اين تلاوت مربوط به قبل از جنك جهاني اول است!


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد
Ersaal/2/SakinaHasan-SureTaahaa.mp3


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است در بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 108

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 9:02 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

دو تلاوت در نماز
شيخ علي حذيفي
شبهاي اول و سوم ماه مبارك رمضان امسال 1431
در مسجد النبي صلى الله عليه وآله

اين تلاوتها را از آدرسهاى زير دريافت كنيد

http://aelaa.net/110.aspx?id=3921
و
http://aelaa.net/110.aspx?id=3922

تذكر:
كيفيت تلاوت در نماز وي مثل تلاوت نمونه آموزشي نبوده
و براى تعليم و تمرين استفاده نمي شود


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 109

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 9:03 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


تلاوت درخواستي1
حاوي
دعاي آغاز تلاوت
+
تلاوت آغاز كلام وحي و قرآن كريم بر ترتيب نزولاين تلاوت حاوي قراءات اهل بيت نيز بوده
كه قبل از نشر نوع آنها حذف شده است

البته موارد تسهيل همزة
كه از خصوصيات لغت عربي محمدي و قرائت فصيح است
باقي است


فايل نوار ويديوئي است
كيفيت تصوير بسيار معمولي
به علت ضبط با امكانات بسيار ساده

اين تلاوت معمولي بوده
و صرفا بخاطر درخواست برخي از مشتركين منتشر مي شود
و نمونه آموزشي يا تمريني نمي باشد

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

كليه نسخه ها تمام شد!

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 110

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 9:04 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

باسخ سؤال درباره: تسهيل همزة


najm124 : سؤال:
از نشر بوستان تلاوت 109متشکرم
يک سوال برايم پيش آمده که
مطلبي که در اين مرسوله به آن اشاره شده بود
موارد تسهيل همزه بود
چندين بار اين مرسوله را گوش کردم
و با نمونه آقاي حذيفي مقايسه کردم
نمي دانم درست برداشت کردم يا نه
ولي در اين مرسوله همزه ها نرمتر و رقيقتر از شيخ حذيفي بيان شده بود
از طرفي چون مرسولات در کلاسها گذاشته مي شود و ممکن است دانشجويان سوال کنند
چنانچه لطف کنيد و در مورد تسهيل همزه توضيحاتي را بيان نماييد متشکر مي شوم
با تشکر التماس دعا والحمد لله رب العالمينجواب:
1- چون موضوع تسهيل همزة در مجموعه تلاوتهاى درخواستي بطور وافر محسوس مي باشد
لذا به ناچار اين نكته تذكر داده شد
تا اينكه شنونده آنرا ناشي از عدم دقت در ادا تلقي نكند

2- ولي از طرفي توضيح تفصيلي مطلب مقدمات تحصيلي لازم دارد
كه عموم چون آنرا طي نكرده اند نمي شود به آنها پرداخت
و ان شاء الله اگر دانشجوياني باشند كه:
الف: تلاوت شان از مرحله اول و دوم بي غلط باشد
ب: دروس واژگان شناسي را طي كرده باشند
ج: دروس سطح يك لغت عربي محمدي و فصيح را طي كنند
بطور تفصيل از اين مبحث مطلع مي شوند
هم از نظر مباني علمي لغت عربي
و هم آموزش قراءات مربوطه
و هم موارد تسهيل در كليه همزه هاى قرآني

3- اما عجالتا براى اينكه سؤال شما بي جواب نماند
توضيحاتي مختصر داده مي شود
ولي اجراى آن در دروس تلاوت لازم نبوده هر چند بسيار آسان است
اما چون مباني را مطلع نيستند ممكن است در نظر عامه ناس تلاوتشان نادرست يا غير دقيق تلقي شود

4- لغت عربي اصلي كه زبان وحي بوده
و در ابلاغ همه كتب و صحف آسماني توسط جبرئيل امين وحي به همه انبياء الهي بكار مي رفته است
با لغت عربي متداول قديم و امروزين مقداري متفاوت است
خصوصيات و تفاوتهاي آنرا در سلسه دروس لغت نوراني وحي و عربي محمديه به تفصيل تدريس و بيان نموده ايم
يكي از خصوصيتها و تفاوتها در
نحوه اداي همزة است

5- در لغت عربي اصلي و زبان وحي و عربي فصيح محمدي
همزة به روش متداول امروز تلفظ نمي شود
اين نحو كه در رايج با گرفتگي از بيخ حلق به نحو صداي تهوع ادا مي كنند نمي باشد
بلكه اين صدا اصلا اجرا نمي شود مثل:
ؤ => و / مؤمن => مومن
اسئلك => اَسَلك
شيئ => شيّ

6- البته تسهيل در ميان قراء سبعة و عشرة و اربعة عشر و سايرين بسيار متداول بوده
و اگر كسي قراءات را مروري كند مي بيند كه قول شايع در قراءات تسهيل همزة است
روايت حفص از عاصم عليرغم اتقان و دقتش ولي يكی از ضعفهايش در تسهيل همزة است
با اين حال در اين روايت نيز موارد معدودي به تسهيل نقل شده است
مثل كلمه نبيّ كه اصلش نبيئ است ولى بخاطر تسهيل همزة نبيّ خوانده مي شود و هستند قراءت خلاف قاعده اى كه نبيئ مي خواند مثل رفتار همزه اى ها در بقيه موارد مشابه

7- در ميان تلاوتهاى منتشره در بوستان تلاوت
موارد بسياري است كه به روايت ورش از قرائت نافع كه قراءت اهل مدينة قديم بوده است مي باشد
اكر موارد تلفظ همزة را در آن تلاوتها تامل كنيد نحوه اداي آنرا بوضوح مي بينيد

8- البته نحوه تسهيل چند جور است
كه مراتبي از آن به افراط است و بيرون لغت عربي محمدي است
و شرح آن در اين مبحث نمي گنجد

9- رسم الخط مصحف عثماني عليرغم ضعفها و اشتباهاتش
ولي در مورد تسهيل همزة بخوبي گويا و نمايان است
و طوري است كه تسهيل را بوضوح نشان مي دهد
همزة تابع حركت حرف ماقبل است كه يا حذف شده يا به صورت الف يا به صورت واو يا به صورت ياء خوانده مي شود
يستـــءـذنوك: را بدون دندانه همزه روي كشيدگي ت قرار داده يعني كه اين همزه خودش حرفي نيست و خوانده نمي شود
افـــءــدتهم: را بدون دندانه همزه روي كشيدكي ف قرار داده يعني كه اين همزه خودش حرفي نيست و خوانده نمي شود
فينبــءــهم: فينبيهم خوانده مي شود
مؤمن: اين مومن است، همزه اي است كه به صورت واو خوانده مي شود، نه اينكه واو همزة دار
البته تفصيلات بسياري دارد نحوه تسهيل همزة كه در اين بحث نمي گنجد10- مباحث بسيار مفيد و آموزنده اى هست كه در زمينه تلاوت جاي انتشار دارد
ولي چون دانشجويان با شروط سابق الذكر مراجعه ننموده اند
به ناچار از آنها صرفنظر كرده و به امور قابل استفاده همگان مي پردازيم


موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 111

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 9:05 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


تلاوت درخواستي2
ختم تلاوت قرآن كريم
حاوي

تلاوت خاتمة و كلام وحي و قرآن كريم بر ترتيب نزول
+
دعاي ختم تلاوت


فايل نوار ويديوئي است
كيفيت تصوير بسيار معمولي
به علت ضبط با امكانات بسيار ساده

اين تلاوت معمولي بوده
و صرفا بخاطر درخواست مشتركين منتشر مي شود
و نمونه آموزشي يا تمريني نمي باشد

اين تلاوت را از آدرس زير دريافت نماييد:

كليه نسخه ها تمام شد


والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 112

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 10:03 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

اصلاح عادت غلط شايع "تقليد بيرون جنس صداي خود"

1- در نكات آموزشي سابقه بيان شد كه:
هدف ما از تلاوت ارتباط و تقرب به حق تعالى و بهره مندي از سروش وحي و كلام خداوند متعال است،
و اين با رعايت آداب تلاوت و استماع آن بدست مي آيد،
و راز آن در ترتيل و قرائت روان و بي تكلف و فشار است.

2- البته در مواردي خاص به مناسبت اتمام مطلب مفاد آيه و انجام توقف در آخر آيه،
يا اوج كرفتن صدا و تحريرهاى نادر ، قاريان حرفه اى؛ در تلاوت به ارتفاع صوت و اداي با فشار (بخاطر انتهاى نفس) مبتلا مي شوند،
ولي اين يك روش دائمي نيست و ندرتا بايد باشد.

3- توانائي افراد و نوع حنجره و مقدار نفس و قوت صوت و شكل صداي هر يك متفاوت است،
برخي صداي بم و برخي صداي زير، برخي نفسهاى طولاني و بعضي نفس كوتاه دارند.

4- يكي از اشتباهات رايج ميان اصحاب تلاوت و قاريان عصر ما،
تقليد از ستاركان تلاوت بدون ملاحظه اين تفاوتهاست،
امري است كه حتى در صورت موفقيت؛
نتيجه هاى نامناسبي همجون رواج تلاوت بافشار و تكلف را در بي داشته است،
بطوريكه براى بسياري اينطور جا افتاده است كه: تلاوت با آواز و نغمات مجودة، از همان ابتدا بايد با فشار آوردن به حنجره و بلندكردن صدا توأم باشد،
جونكه خواسته است از فلان قاري معروف در فلان قطعه تلاوت تقليد كند،
و فكر كرده است كه اكر هميشه اين نحو ادا را داشته باشد موفق تر است.


5- اين برداشت اشتباه جند دهه ادامه داشت
تا در سالهاي كذشته قاري مصري نامداري در جهان تلاوت درخشيد،
به نام شيخ شحات محمد انور،
ايشان افزون بر خصوصيات قراء نامدار و امتياز در صدا و الحان و نغمات
ويزكي خاصي داشت
كه وي را در ميان قراء سابق و حاضر بي تا نموده بود
و آن هنر مديريت صدا و اجراي بهترين نغمات و الحان در طبقات صوتي بائين و بدون فشار و تكلف در صدا.

6- شهرت جهاني او
و آشنايي اصحاب تلاوت ايران با او از همان سالهاى آغازين شهرتش؛
كه سب مسافرتهاى بسيار به ايران و اجراي تلاوتهاى بي شمار در ايران كرديد
موجب شد تا توجه عموم قاريان ايراني را به خود جلب كرده
و با اقبال آنها به تقليد از تلاوتهاى او
خودبخود آن انحراف (تكلف در ادا و تلاوت با فشار و تقليد صداي قوي با صداي ضعيف) نيز
كه بيماري شايعي در ميان قاريان ايراني شده بود را
تا حدود بسياري تصحيح و درمان نمايد،
با تلاوت هاي شيخ شحات انور؛ قاريان ايراني ياد كرفتند:
تلاوت يعني از همان اول داد زدن و فشار آوردن به حنجره نيست،
و لازم نيست قاريان كشورهايي مانند ايران و شرق آن
(كه غالبا بخاطر خصوصيت جغرافيائي از صداهاي قويي مانند مردم مصر برخوردار نيستند)
بيجا تقليد صداي درشت كرده
تا اينكه يا در همان ابتدا حنجره هاى خويش را ناكار كرده
يا تلاوت سنكين و بر تكلفي را اجرا كنند
به هر قاري نشان داد كه: موهبتي خدادادي دارد و آن استعداد موهبتي را بايد شكوفا كند
به او ياد داد كه: جنس صداي خودش را بشناسد
و با حفظ ساختار صداي خويش؛ بهترين تلاوات را در بهترين نغمه ها اجرا كند
نه اينكه وضعيت خويش را فراموش كرده؛ جشم بسته اسلوب مناسب حنجره و صداي ديكري را تقليد نمايد
او نشان داد كه: هنرنمائي در تلاوت؛ نه تنها در كَرو تلاوت با زور و فشار نيست،
بلكه هنر آنست كه: تلاوت بيراسته از فشار و تكلف باشد


7- اشكالي كه به تلاوت او بود اجراي: قلقله كاف، بود
كه تلفظ كاف را نزديك به قاف مي نمايد
و اين مسلكي است شايع در ميان قراء مصري
ولي از فصاحت در قرائت به دور است

8- وي به سبب بيماري كبد در 57 سالكي فوت نمود
تلاوت هاى او با صدق الله العلي العظيم
و اذان همراه با شهادت ولايت او
مكررا از راديو و تلويزيون ايران بخش مي شود
شاكردان بسياري داشته از جمله فرزندان جوان او
كه بحمد الله راه بدر را ادامه داده وتلاوتهاى موزون ولطيف ايشان نيز
مرتبا از تلويزيون ايران بخش مي شود

9- از آنجا كه كنجينه هاى متعددي از تلاوات او در ايران وجود دارد
ما در اينجا به ذكر آدرسي براى تلاوتهاى قديمي او كه نوعا در غير ايران است اشاره مي كنيم:
در فايل وورد زير: آدرس 533 تلاوت از ايشان به جهت دانلود وجود دارد:

http://aelaa.net/110.aspx?id=4666

تلاوتهايي كه با وصف "روعة" يا "ممتاز" ناميده شده است
از نظر اهل تلاوت ممتاز مي باشد

==================
يكي از تلاوتهاى وي در ايران كه با حضور شيخ سيد متولي عبدالعال اجرا شده
از تلاوتهاى ممتاز او محسوب مي شود
فايل به صورت ويديو با كيفيت عالى كه جهت سهولت دانلود شش قسمت شده است:


قسمت 1 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3969
قسمت 2 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3970
قسمت 3 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3972
قسمت 4 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3971
قسمت 5 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3973
قسمت 6 = http://aelaa.net/110.aspx?id=3974والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 113 = دارالتلاوة بانوان 44

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 10:07 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

نمونه اى از تلاوت مجودة
آياتي از سوره اسراء

الشيخة مبروكة
از مصر

وي از بانوان مشهور آواز مصر در قرن كذشته بوده است

تلاوت او مربوط به صد سال قبل مي باشد = 1910
و روي صفحه و ديسكهاى سنكَي ضبط شده
ولذا به عنوان فايلهاى نادر و عتيقه مطرح است

اين تلاوت مربوط به قبل از جنك جهاني اول است!


اين تلاوت را از آدرس زير دريافت كنيد
http://www.aelaa.net/Ersaal/4/Bustaan113-mabruka.mp3


تذكر:
همانطور كه قبلا يادآوري شد
معرفي نمونه هاي صوتي
به معني تاييد از هر جهت نمي باشد،
و تنها محدود به جهت مورد مثال است،
هر جند ممكن است ادر بسياري از اوقات ز جهت يا جهات ديكر هم مورد تاييد باشد،
ولى با اين حال مي خواهيم كه به محل ذكر مثال و وجه تمثيل دقت شود.

والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 114

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 10:08 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

آموزش علوم تلاوت

تلاوت از راه استماع
تلاوت از حفظ
و ارزش حفظ قرآن كريم

viewtopic.php?f=36&t=10434&start=0
والحمد لله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

بوستان تلاوت کلام وحي 115

پستتوسط Amuzesh.Telaawat » سه شنبه مارس 05, 2013 10:11 pm

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

مصحف آموزشي همراه


برترين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل

يك دهم حجم اصلي

63 مكابايت

قبلا آموختيم كه:

برترين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل

ترتيل برگزيده 1

با توجه به اصول و شرايط لازم در الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت، بايد افزون بر
تمكن و استادي قاري در امر تلاوت و تجويد
و زبان عربي زبان مادري و اصلي او بودن
و از ميان كشورها و لهجه هاي عربي فصيح ترين آنها حجاز
و از ميان قراء حجاز، آنكه حجازي اصيل است نه آنكه ساكن حجاز است،
لذا با بررسيهاي وسيع انجام شده، بهترين نمونه اين نوع تلاوت:
تلاوت شيخ علي حذيفي (كه توسط مجمع مصحف مدينه منوره) ضبط و نشر شده است) مي باشد.
اين تلاوت او غير از تلاوتهاي معمولي او در نماز و غير آنست،
از آنجا كه مجمع مصحف مدينه منوره كه بزركترين مركز جاب و نشر قرآن كريم در جهان است
و مي خواسته است، دقيق ترين و صحيح ترين مصحف صوتي و شنيداري را نيز ارائه دهند.
لذا به استادي و تبحر شيخ علي حذيفي اكتفا نكرده،
و از شيخ علي حذيفي خواسته اند تا آيه به آيه قرآن كريم را
در حضور جمعي هفت نفره از بزركان شيوخ تلاوت و مشايخ قرائت مصر و حجاز؛ با بهترين تلاوت ترتيل را اجرا نمايد،
و مشايخ مختلف تلاوت و قرائت بر اساس روايت و اسانيد شنيداري خود به قراء صدر اسلام
خودشان في المجلس تلاوت شيخ علي حذيفي را مداقه نموده،
و با احساس كوجكترين ضعفي در ارائه بهترين تلاوت
از او خواسته اند تلاوت آن آيه را تكرار نمايد
و تا اينكه تلاوت بسيار عالي و مورد رضايت ممتاز و تاييد بزركان و شيوخ قرائت را ارائه نكرده
به تلاوت آيه يا قطعه بعدي اقدام ننموده است
براى تحقق اين امر كاهي اجراى تلاوت يك قطعه بارها تكرار شده تا برترين تلاوت بدست آمده
آنكاه اين تلاوت استادانه بسيار ممتاز ضبط و به عنوان "المصحف المرتل"منتشر توسط "مجمع مصحف مدينه منوره" منتشر شده است.

برخي از اين بزركان شيوخ تلاوت و مشايخ قرائت مصر و حجاز؛ كه در مجلس اجرا و ضبط اين تلاوت حضور و اشراف داشته اند عبارتند از:
الشيخ عامر السيّد عثمان و الشيخ أحمد الزيات و الشيخ عبدالفتاح القاضي و ...
اينها براى بزركان قراء مصر و حجاز بسيار محترم بوده و نزدشان امامان علم قرائت و تلاوت شمرده مي شوند،
از امتيازات ايشان داشتن إسناد قرائت مسلسل و متصل به قراء صدر اسلام هستند،
يعني هر كدامشان بعد از تمكن در علم قرائت و تلاوت؛ بطور حضوري تمام قرآن را از استاد خود فراكرفته؛ و در حضور او تلاوت خود را ارائه داده (ختم قرآن به قراءات مختلف)، و او هم بر استاد خود همين دريافت و عرضه را داشته، و او نيز بر استاد او، .... و همينطور تا برسد به قراء سبعه در عصر صدر اسلام.

لذا نوارهاى تلاوت اساتيد و قراء جهان در هر درجه اى كه از امتياز باشد
به هيج وجه به رتبه امتياز و دقت
تلاوت ترتيل شيخ علي حذيفي به روايت حفص از عاصم كه نشر مجمع مصحف مدينه منوره است،
نمي رسد. جون با جنين ملاحظاتي اجرا و ضبط شده است.


=====================
براى سهولت دسترسي دانشجويان و علاقمندان به آموختن تلاوت صحيح
نسخه موبايل آنرا منتشر مي كنيم
كل قرآن كريم

جهت سهولت دريافت در دو بسته 30 مكابايتي است
1Ta20
http://aelaa.net/110.aspx?id=3919

21Ta114
http://aelaa.net/110.aspx?id=3920

والحمدلله رب العالمين
Amuzesh.Telaawat
 
پست ها : 136
تاريخ عضويت: پنج شنبه ژوئن 17, 2010 12:24 am

قبليبعدي

بازگشت به نشر آثار علوم تلاوت کلام وحی


Aelaa.Net