الگوي تعليمي و آموزشي اذان

الگوي تعليمي و آموزشي اذان

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:55 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

در دروس آموزشي اوليه بيان شده است كه:

1- مهمترين و فوريترين آموزش در زمينه تلاوت: اذان و نماز
سبس تلاوت ترتيل
و بعد از آن نوبت تلاوت مجوده است

2- در اداي اذان افزون بر صحت تلفظ حروف كلمات اذان، اداي با لحن عربي نيز مهم است.

3- در سبك اداي اذان بايد تناسب مفهوم و معنا و بيام اذان رعايت شود
بيام "شتابيدن به نماز" محتواي اذان است
ازاين رو روش "استعجال" و نداي "بشتاب" بايد رعايت شود
مانند هر ندائي كه شتاب را از شنونده مي طلبد
البته آهنك صدا بيغام شتاب داشتن؛ به معني شتاب در كفتن فقرات اذان نيست، از اين جهت دقت شود

4- اين روش همان سبك اداي اذان عصر نزول وحي است
از اين رو براى فراكَيري و تمرين مي توان از روش معمول اداي اذان در سرزمين وحي (حجاز) كه بطور موروثي تا كنون متداول بوده است، استفاده كرد.


5- اذان متداول در حجاز خود انواع مختلفي در ادا دارد، كه دو نوع مكي و مدني معروفترين آن است
خصوصيت اذان مكي ابهت در اداء مي باشد. معروفترين مؤذن مكه: "علي ملا" است
صوصيت اذان مدني ظرافت در اداء مي باشد. معروفترين مؤذن مدينه: "عصام بخاري" است.

6- از آنجا كه "علي ملا" از نظر مهارت و تسلط برتر است،
مؤذن رسمي مسجد الحرام بوده و به بلال حجاز و بلبل مكه مشهور است،
اما نوع اذانهاى او بر سبك مكي است، و ما مي خواهيم جمع بين دو ويزكي اذان مكه و مدينه و مهارت او نمائيم،
ولذا فايل كميابي كه نمونه اى از اذان علي ملا بر سبك مدني را اينجا مي آوريم،
تا علاقمندان به تمرين بتوانند از آن استفاده كنند،

7- از آنجا كه نوع اين اذانها از نظر فقرات ناقص است
طبيعي است كه تكميل اذان بر اساس عقائد حقه توسط خود كاربر اهل ايمان انجام مي شود
ولي ما در اينجا نمونه تكميل شده را ارائه كرده ايم

8- اذان مؤذن حرم مكي "علي ملا" بر سبك مدني
به همراه اقامه توسط شيخ علي حذيفي را
از آدرس زير دريافت كنيد
Ersaal/10/NemuneAmuzeshiAzaan+Eqaame2.mp3
1.54 MB

9- البته ممكن است برخي از اين اذانها ضعفهاى تجويد داشته باشد،
ولي منظور از نمونه معرفي شده فقط يادكَيري سبك است نه ديكر جهات،

10- تصور نشود كه اداي اذان بر اين سبك (نداي بشتاب) منحصر به مردان است،
نمونه اذان برخي از بانوان دانشجو بر اين سبك كه در اين زمينه موفقيتي داشته اند
قبلا در غرفه بوستان تلاوت منتشر شده است
[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ][/url]

11- براى يادكَيري نحوه تلفظ دقيق فقرات اذان از نظر تجويد
اذان شيخ محمود خليل الحصري معرفي مي شود،

هر جند اين اذان از نظر سبك مورد نظر (بشتاب) هم بهره اى دارد
ولي از اين نظر قوي نبوده ولذا براى آموزش سبك توصيه نمي شود.


12- اذان مؤذن برتر مصر "شيخ محمود خليل الحصري"
كه از نظر تجويد متقن است را
از آدرس زير دريافت كنيد:
[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]
يا
[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1959
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سؤال {1} رسيده از حوزه 008005؛ به بخش بررسي تلاوت

پستتوسط barresi.telawat » يکشنبه ژانويه 22, 2017 2:20 pm

سؤال {1} رسيده از حوزه 008005؛ به بخش بررسي تلاوت:

سلام علیکم
سوالی داشتم از خدمتتان
در فقره الله اکبر اذان و اقامه نوعا دو تا الله اکبر را با وصل میخوانند
و بخشهاى تصحیح آزمون در آموزشكده ها اگر کسی جدا تكبيرات را بخواند ایراد گرفته و میگویند باید برای رعایت نغمه اذان دو الله اکبر با هم متصل خوانده شود
حال سوال اینست
آیا دو تایی خواندن اولی بر یکی یکی خواندن است ؟
و در صورتی که شخص یکی یکی بخواند و حال آنکه نغمه اذان هم خراب نشود؛ باز هم دو تایی خواندن اولی است؟
زیرا ظاهرا تکی خواندن؛ با توجه به معنای آن بهتر باشد،
مثل اینکه کسی با آرامش عظمت خداوند را اعلام کند: خدای بزرگ و یا اینکه صدا بزند: خدای بزرگ خدای بزرگ
لطفا جواب معرفي روش صحیح را بفرمایید که از ابتدا سبب آموزش غلط در افراد نشود
متشکرم

جواب:
عليك السلام

1- از آنجا كه مبناي اصلى صحت و دقت اذان و تلاوت وووو همه روايت و سماع موروث متصل به زمان وحي است
و در روش رايج قدمي در سرزمين وحي كه تا به امروز هم ادامه دارد
و نمونه اموزشي اذان هم بر همين نحو است = بيوسته خواني
بنابراين بيوسته خواني اولويت دارد
هرچند همانطور كه قبلا توضيح شد: جداخواني بشرطي كه فقرات تكبير گسيخته نشود هم وجهي دارد و بلامانع است.

2- نحوه جدا خواني مي تواند مختلف باشد كه با مقدار مكث آن مربوط است
و براى حفظ شرط مذكور و عدم گسيختكي بايد در جداخواني كمترين مكث را بكار برد
اين نوع اذان گفتن هم هنوز در نواحي قدمي و يا دورافتاده حجاز و مصر و افريقا بعضا رواج دارد = محيطهايي كه سبك موروثي را ملتزم بوده و از سبكهاي جديد قرن اخير متاثر نشده اند.

3- اگر اشكالي در بررسي آزمون اذان براى جداخواني مطرح شده است مربوط به گسيخته خواني است
و آنكه با مكث آني هم جداخوانده هم گسيخته نخوانده اذانش از اين جهت بلا اشكال است

4- معناي تكبير اين است {خداوند (الله = همان معبود) بزرگترين است
خداي بزرك معادلش مي شود (الله الكبير) كه تكبير نيست

5- حتما لازم است در برنامه تمريني و تصحيحي خودتان و مهمتر نسبت به ديگران
اصول و مباني آموزشكده علوم تلاوت و روش تصحيح و تمرين و تدريس آنرا دقيقا آشنا شده و همان را عينا بكار بريد
و از روش رايج در ميان قاريان ايراني (و يا حتى عربي و به ترتيب معروف به تجويد و آموزش قواعد و ساختن اصوات بر اساس آن)
و بدتر از همه ترجمه ها و روشهاى تعليم فارسي كه به جعل اصطلاحات غيردقيق پرداخته اند؛ بپرهيزيد،
و براساس روش آموزش سماعي (شنيداري) از الگوي آموزشي عمل كنيد
و به ترتيب اولويتهاى اغلاط خطير (سياه و بعد قرمز و بعد نارنجي ووووو) عمل كنيد

در اين روش چگونه بايد باشد را با شنيدن از الگوي اموزشي ابتدا فراگرفته و تمرين كرده
و سپس توصيفات علمي و مشخصات فني تجويدي آن را ياد مي گيرند
و معلم غالبا در نشان دادن اغلاط از تلفظ خودش كمك مي كيرد؛ نه در نشان دادن نمونه صحيح
كه بايد از الگوي اموزشي گرفته شود كه قويترين اداء است و همان بايد در سامعه و ذاكره متعلم حك شود
و نه صدايي كه در اثر تطبيق قواعد اموخته؛ خود متعلم مي سازد، با فيلتر فهم خودش و فيلتر توانايي معلم خود

در اين باره قبلا اجمالا آشنا شده ايد
و مقداري هم در دروس كلام خواني تدوين و تبيين شده است
البته نسخه كلام خواني منتشره در تالار مربوط به كليات و مباني اوليه مباحث تلاوت بطور اختصار است
و متن كامل منتشر نشده و بيشتر بحثها در لابلاي آموزشهاي به معلمين و دانشجويان بيان شده است
barresi.telawat
 
پست ها : 218
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm

سؤال {2} رسيده از حوزه 008005؛ به بخش بررسي تلاوت

پستتوسط barresi.telawat » يکشنبه ژانويه 22, 2017 2:25 pm

سؤال {2} رسيده از حوزه 008005؛ به بخش بررسي تلاوت:

سلام علیکم
بنده متوجه پیام تعجیل و حالت دعوت سریع و شتاب به سوی نماز نبودم
ظاهرا به این سادگی نمی شود در فقره یکی یکی این پیام را رساند
لذا همان دو تایی گفتن فعلا ارجح است
مگر لحن و روش و نغمه مناسبی پیدا شود
که بشود به صورت یکی یکی این پیام مهم را رساند
متشکرم

جواب:
شما بايد از فضاي ذهني روش رايج بيرون بياييد تا بتوانيد روش صحيح را خوب بگيريد
بنا نيست اذان را بر اساس نغمه تنظيم كرد كه باجداخواني بشود يا نشود
اذان را از روي نمونه اموزشي به روش شنيداري شنيده؛ در ذهن ضبط كرده و همانرا بازآفريني و تقليد و عينا كپي مي كنند
البته آنكه قواعد و نغمات مي داند مي تواند تحليل كند كه چه نغمه و سبكي دارد

آنچه گفته شد كه جداخواني پيوسته با حفظ صفت استعجال در اداء اذان؛ مرجوح است و بيوسته خواني ترجيح دارد
بخاطر شهرت بيشتر اين روش (بيوسته خواني) از طريق شنيداري منقول از زمان نزول وحي است
نه بخاطر اينكه از نظر نغمات مي شود يا نمي شود
و الا جداخواني بي گسيختگي از نظر نغمه عملي است و اسان هم هست
barresi.telawat
 
پست ها : 218
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm

Re: الگوي تعليمي و آموزشي اذان

پستتوسط amuzeshkadeh3 » دوشنبه سپتامبر 23, 2019 4:54 pm

ويديوهاى مرئي؛ اذان علي ملا جهت تدقيق نحوه اداء اذان


كلامخوان19:

سؤال:
ويديوهاى تلاوت مرئي شيخ علي حذيفي؛ خيلي آموزنده بود و با اينكه جند آيه بيشتر نبود ولى تصويري از تلاوت او به ما مى دهد كه مى توانيم نوارهاى صوتي او را هم بطور مرئي تصور كنيم
مي خواستم ببينم براى تمرين اذان حرم مكي هم ويديوى مرئي هست كه جهت تدقيق نحوه اداء اذان استفاده كنيم؟

جواب:
1- بله ويديوهايي از اذانهاى حرم مكي و بخصوص علي ملا و نيز حرم مدني هست كه براى تعلم سبك توسط افراد مستعد مى تواند مفيد باشد

2- ويديوهاى مرئي؛ اذان علي ملا مؤذن شهير حرم مكي كه نسل اندر نسل مؤذن حرم مكي بوده اند و وارث سبك اذان (حرمين و نداي تعجيل به نماز) به نغمه حجاز موروثي خاص اذان بوده اند

اذان مرئي علي ملا در ماليزيا
https://www.youtube.com/watch?v=oWzjCB5_iwM

اذان علي ملا مرئي از مكبرية محل تكبير حرم مكي
https://www.youtube.com/watch?v=a9VN2Q5oPrY

اذان علي ملا مرئي از مكبرية محل تكبير حرم مكي 1436
https://www.youtube.com/watch?v=GVizUTf2DRA

اذان علي ملا مرئي = در جواني = 1413 رمضان
https://www.youtube.com/watch?v=4n2DHaTSFa8

https://www.youtube.com/watch?v=u-eZvUydRh4

3- اقامه نماز = علي ملا در مقام عشاق = در ماليزي
https://www.youtube.com/watch?v=q-toZbEwpa4

4- تكبيرات عيد = مرئي = علي ملا
https://www.youtube.com/watch?v=Jbmz7_7DdKk

5- تعليم اذان مكي توسط علي ملا
مصاحبه اى با علي ملا شده است كه درباره موروثي بودن اذان سبك حرمين و تصوير اباء و اجداد مؤذنش و روش اذان حرمين مي گويد كه حجاز است و نحوه خواندش را هم تعليم مي دهد
https://www.youtube.com/watch?v=mlqlZXFYFiE

6- تقليد اذان علي ملا
تقليد جلوي خودعليملا توسط نونهال ماليزيايي
https://www.youtube.com/watch?v=DsAHtES8D2k

همان طفل ماليزيايي تقليد اذان علي ملا
https://www.youtube.com/watch?v=z3MPW2_ELCw

7- تقليد اذان علي ملا و حرم مكي = مسجد علي بن ابي طالب در جدة = مؤذن هادي عبدالله الجعفري
https://www.youtube.com/watch?v=id5Z13uPRFU

8- اذان حرم مكي از حضراوي = مؤذن معروف ديكر حرم مكي بر همان سبك اذان (حرمين و نداي تعجيل به نماز) قابل استفاده است
https://www.youtube.com/watch?v=Ssa6bscF104

9- ويديوي اذان مرئي عصام حسين بخاري مؤذن شهير حرم مدني بر همان سبك اذان (حرمين و نداي تعجيل به نماز)
https://www.youtube.com/watch?v=2hBbQ9zhv3k
https://www.youtube.com/watch?v=573T1Sf4gkM

10- فقط صوت = اولين اذان مستقيم بخش شده از راديو عربستان - حرم مدني مال پدرش حسين عبدالعزيز بخاري 1370 قمري = هفتاد سال قبل
https://www.youtube.com/watch?v=d9eJ9LHoopQ

11- ويديوي اذان مرئي محمد حكيم - از ديگر مؤذنان حرم مدني بر همان سبك اذان (حرمين و نداي تعجيل به نماز)
https://www.youtube.com/watch?v=3YxPEGV2H5Y


12- اذانهاى مختلف حرم مكي جهت مقايسه سبك صحيح و غير صحيح

اذانهاي مرئي مؤذنان حرم مكي در سال 1439 = هر كدام چند ثانيه
مال علي ملا خوب مرئي است كه طبق معمول سبك حرم مكي و واجد صفت استعجال
https://www.youtube.com/watch?v=nxTjwMFlLBM
در اين ويديو نمونه ها = افراد مسن بر سبك استعجال ملتزمند و جوانها بعضا استعجال ضعيف مي خوانند و در نغمه حجاز هم نيست و به بيات و صبا ووو

اين ويديو براي تمييز رعايت سبك استعجال با عدم رعايت آنست

رعايت = كش ندادن اوايل و اواسط فقرات اذان و به تعجيل خواندن و كش دادن در كلمات اخر فقرات

عدم رعايت = كش دادن در هر كلمه و اوايل و اواسط مانند مصريها و غير سبك حرمين هر چند لحن ان شبيه اذان حرمين است

13- تعليم اذان حرم مكي و بيان انواع حجاز و حجاز موروثي و تفاوت اذان مكي با اذان مدني جديد كه به نغمه بيات و فاقد روش صحيح
https://www.youtube.com/watch?v=SySSaAHDcCY

14- مؤذن ترك ارائه نمونه هاى مختلف اذان حرمين با تعجيل و اخرش نمونه سبك مصري تفاوتش را نشان مي دهد
https://www.youtube.com/watch?v=B3lFtO_baSk

15- اذان به مقامات هشتگانه نغمات عربي توسط معلم نغمات عربي
https://www.youtube.com/watch?v=Fznm9yXzKYA
كه تنها مقام حجاز آن كمي به سبك اذان استعجال نزديك است
و بقيه مقامات دور از اذان برسبك استعجال حرمين است،
و همين نغمه حجاز را هم دور از سبك موروثي حرمين و زمان وحي مي خوانند
و جنبه استعجالش ضعيف است
و هرچه خواننده اوازخوانتر باشد تا مؤذن؛ حجاز خواندن او دور از حجاز اذان موروثي مي باشد


16- اذانهاى مؤذنان جديد حرمين كه فاقد سبك موروثي اذان به سبك استعجال = جهت پرهيز از تقليد و اينكه هرچه به اسم اذان مدينه يا مكه است تقليد نشود
نمونه از مؤذن عبدالمجيد السريحي البدن | 9-5-39 HD
https://www.youtube.com/watch?v=IidHYU8fkHU

اذان برسبك مدني جديد كه بر نغمه بيات و فاقد سبك تعجيل واستعجال = ويدوي مرئي نيست
https://www.youtube.com/watch?v=8xRfc4t5NnA

17- مربوط به معلم مصري است اشكالات رايج در اذان گفتن مؤنان را از نظر تلفظ غلط يا كش دادن بيجا ووو بيان مي كند از نظر سبك مورد نظر نيست
https://www.youtube.com/watch?v=gHJ3u5o1_8I

18- ان شاء الله با اين انواع عديدة نمونه هاى مرئي
و ويديوهاى آموزشي سبك اذان بشتاب و استعجال و نغمه حجاز موروثي اذان در اذان حرم مكي و مدني
و تفاوتهاي آن
اذانهاى جديد حرمين كه واجد شرايط نيست
و نيز نحوه اذان به مقامات و نغمات مختلف
موضوع اموزش اذان صحيح = براى متعلمين بهانه جو هم حل شود و از ناتواني ذهني شان بيرون آيند و بعد ده سال بتوانند اذان صحيح را ارائه دهند = براى توفيق خودشان نه اينكه كسي معطل اذانشان باشد

والحمدلله رب العالمين
amuzeshkadeh3
 
پست ها : 7937
تاريخ عضويت: دوشنبه مارس 28, 2011 2:02 pm


بازگشت به الگوي تعليمي و آموزشي


Aelaa.Net