الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت ترتيل (مرتلة) + تحقيق

الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت ترتيل (مرتلة) + تحقيق

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:41 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله


لزوم تعلم تلاوت كلام وحي

1- معرفت حق والاترين و بالاترين فريضه الهي بر بندگان راستين حق مي باشد. و همانطور كه بديهي و واضح است؛ موضوع اين معرفت و شناخت؛ حق تعالى است، و كتاب درسي اين دانش و پژوهش: كلام وحي (قرآن كريم) مي باشد.

2- در موضوع دريافت كلام حق؛ دو رشته بوده كه بطور پيوسته بايد دنبال شوند:
(الف): تلاوت كلام وحي (ب): معرفت كلام وحي.

3- رشته علوم تلاوت كلام وحي: كه همان فراگيري جنبه ظاهري كلام حق بوده؛ و در السنه عامه به تلاوت يا قرائت معروف است.

4- بايد بدانيم كه تنها مفهوم پيام حق و كلام وحي ارزشمند نبوده؛ بلكه ظاهر آن نيز ويژگي خاص خود را داشته، چه اينكه در صورت تحقق هرچه دقيقتر آواي آن كلام نوراني؛ چه به صورت تلاوت شخصي يا استماع تلاوت؛ شخص در فضاي اصلي وحي و انوار تابان و امواج فروزان آن قرار گرفته و بركات و فيوضاتي را از ساحت قدس حق دريافت مي نمايد؛ مانند آنكه در محضر نوراني نزول وحي بر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) قرار گرفته باشد، كه بسته به فراهم شدن تلاوت صحيح و دل سپردن و سرتا پاگوش بودن شخص و رتبه معرفت و طهارت و حضور وي از آن فضاى قدسي نزول وحي و خطاب الهي بهره مند مي شود.


5- روش يادكَيري تمرين تصحيح تقويت

نكته مهم:
يادكيري تلفظ صحيح و دقيق الفاظ عربي دو مرحله دارد:
ابتدا ازطريق روش سماعي (شنيداري) قسمت مورد نظر را از قويترين و دقيقترين نمونه آموزشي در مغز خود بايد ثبت و حك نمود،
سبس در مرحله بعد از طريق روش قياسي (قواعد تجويد) آن مورد را با اصطلاح و علمي مي شناسيد،
اكر مرحله اول خوب انجام نكيرد، به نتيجه مطلوب نرسيده و در صورت رسيدن با زحمت بسيار اتفاق مي افتد،
اكر مرحله دوم را جلو بياندازيد (مانند آنجه كه در ايران شايع است) و قبل از ضبط (قويترين و دقيقترين نمونه آموزشي) توسط مغز از طريق شنيداري؛ به قواعد تجويد مراجعه كنيد،
در اين صورت فرايند فراكَيري بسيار طول كشيده و يا فراكيري آن سخت تلقي شده، و نوعا آنجه يادكرفته مي شود دقيق نبوده، و در مقام اداي آن نيز با زحمت انجام مي شود،
فلذا براى يادكيري در تلاوت فقط و فقط از آموزش شنيداري استفاده كنيد،والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مقدمات فراگيري تلاوت كلام وحي

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:42 am

5- لذا فراهم كردن امكانات ترتيل كلام وحي بطور شايسته (چه به صورت تلاوت يا استماع) امر ساده و معمولي نبوده و شخص با تحقق آن سعي در فراهم كردن آن فضاى قدسي نزول وحي و خطاب الهي داشته؛ كه با طنين هر چه نزديكتر و شبيه تر به آواي اصلي كلام حق؛ بالطبع از آثار و بركات آن بيشتر و بهتر بهره مند مي گردد.

6- شخصي كه سعي در فراگيري و يافتن ترتيل هرچه تمامتر دارد؛ در حقيقت به فراهم كردن تحقق آن طنين كلام الهي و نوسان امواج آن با فركانسي هر چه نزديكتر به كلام اصلي پرداخته است، لذا فراگيري تلاوت صحيح به صورت ترتيل فصيح به زبان عربي محمدي (صلى الله عليه وآله) و نواي اهل حجاز چنين ارزش و جايگاهي را دارد.
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ويژگيهاي تلاوت مطلوب در كلام وحي خازنان وحي

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:44 am

ويژگيهاي تلاوت مطلوب در كلام وحي خازنان وحي:
صحت
دقت
روان
لهجه عربي
سبك حجازي
حزن
تذكر
خشوع
تعبيري
....


همه اينها از مباحثي است كه درباره آن اشارات و توضيحات قبلا بيان شده است
براى مطالعه اين مباحث به اين غرفه مراجعه نمائيد
viewforum.php?f=200
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ارزش ترتيل = تلاوت مطلوب حقتعالى

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:45 am

ترتيل نحوه تلاوت مطلوب حق تعالى است
الله تبارك و تعالي در سوره مزمل فرمود:
ورتّل القرآن ترتيلاً
« و ترتيل كن قرآن را ترتيل كردني»
و در بياني از حضرت مولا علي (صلوات الله علیه) آمده است:
انّ القرآن لايقرأ هذرمه ولكن يرتّل ترتيلا
« همانا قرآن نبايد با شتاب خوانده شود، بلكه بايد آرام و با تأني تلاوت شود

از امام صادق(صلوات الله علیه) درباره آيه ترتيل پرسيدند، فرمود: امير المؤمنين فرموده است: يعني قرآن را خوب بيان كن و همانند شعرا آن را به شتاب نخوان و مانند ريگ آن را پراكنده نساز!

ترتيل: روان آرام موزون پيوسته
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تعريف ترتيل و ويژگي ترتيل الگوي آموزش و تعليم

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:46 am

تعريف ترتيل

......

در اين باره اشارات و توضيحات قبلا بيان شده است
براى مطالعه آنها به اين غرفه مراجعه نمائيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewforum.php?f=200

7- در اين راستا اضافه بر آنچه در تلاوت صحيح متداول است؛ شخص بايد مواظبت نمايد كه از اغلاط و اشتباهات رايج در ميان اهل تلاوت امروز پرهيز كند، از اين رو در انتخاب نمونه هاى آموزشي و تمريني؛ بايد دقت بسيار نمايد، چه اينكه ضعفها و اشتباهات ظريفي كه حتى در بيشتر تلاوتهاي قاريان مشهور وجود دارد؛ در صورت كاربري در حوزه آموزش و تمرين؛ تبديل به اشتباهات و نواقص عميقي در دانشجو شده؛ كه تصحيح آن بعدا بسيار مشكل است، ولذا از همان ابتدا بايد به اين امر اهتمام داشته و بر آن مواظبت نمود.

8- از اين رو بايد از استفاده تلاوتهاى كساني كه زبان اصليشان عربي نبوده؛ يا عربي كشورهاى غير حجاز بوده پرهيز نمايد، و در حجاز هم واقعا آن قاري چند نسل ساكن حجاز بوده، و بر لغت فصيح تربيت شده باشد، نه اينكه هر كه در آنجا ساكن است يا نوارش آنجا متداول است، واجد شرايط است.

9- بديهي است شرايط تلاوت نمونه آموزشي؛ تنها محدود به اين جهت نبوده و شرايط ديگري (كه نوعا معروف است) نيز لازم دارد؛ مانند نداشتن لكنت يا نقص عضوي در اداي قوي آواي كلام و حروف؛ و نيز تسلط علمي بر عربيت؛ و علم تلاوت و قواعد ترتيل؛ و دانش قراآت قرآني، كه همه اينها از شرايط اوليه آن قاري است كه نواي تلاوت او مورد تمرين قرار مي گيرد، و تا اينكه شخص دانش پژوه تعليم اوليه صحيح و دقيق تلاوت را فرا نگرفته؛ نبايد (بطور مكرر يا مستمر) از تلاوتهاي رايج و متداول كه فاقد شرايط فوق هستند استفاده كند.

10- همچنين دقت شود كه بر خلاف روش متداول نزد عوام؛ تا در رشته اصلي و حقيقي تلاوت كه به ترتيل معروف است متمكن نشده؛ به هيچ وجه به فراگيري رشته اضافي و تفنني تمرين آهنگها و نواهاى خوانندگان مختلف قرآن؛ (كه به اشتباه به تجويد التلاوة يا تلاوة مجودة معروف شده) نپردازد.
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

معرفی برترین الگوی تعلیمی و آموزشی

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:47 am

تلاوت شيخ علي حذيفي

با توجه به اصول و شرايط لازم در الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت، بايد افزون بر
تمكن و استادي قاري در امر تلاوت و تجويد
و زبان عربي زبان مادري و اصلي او بودن
و از ميان كشورها و لهجه هاي عربي فصيح ترين آنها حجاز
و از ميان قراء حجاز، آنكه حجازي اصيل است نه آنكه ساكن حجاز است،
لذا با بررسيهاي وسيع انجام شده، بهترين نمونه اين نوع تلاوت:

تلاوت شيخ علي حذيفي (كه توسط مجمع مصحف مدينه منوره) ضبط و نشر شده است) مي باشد.
اين تلاوت او غير از تلاوتهاي معمولي او در نماز و غير آنست،
از آنجا كه مجمع مصحف مدينه منوره كه بزركترين مركز جاب و نشر قرآن كريم در جهان است
و مي خواسته است، دقيق ترين و صحيح ترين مصحف صوتي و شنيداري را نيز ارائه دهند.
لذا به استادي و تبحر شيخ علي حذيفي اكتفا نكرده،
و از شيخ علي حذيفي خواسته اند تا آيه به آيه قرآن كريم را
در حضور جمعي هفت نفره از بزركان شيوخ تلاوت و مشايخ قرائت مصر و حجاز؛ با بهترين تلاوت ترتيل را اجرا نمايد،
و مشايخ مختلف تلاوت و قرائت بر اساس روايت و اسانيد شنيداري خود به قراء صدر اسلام
خودشان في المجلس تلاوت شيخ علي حذيفي را مداقه نموده،
و با احساس كوجكترين ضعفي در ارائه بهترين تلاوت
از او خواسته اند تلاوت آن آيه را تكرار نمايد
و تا اينكه تلاوت بسيار عالي و مورد رضايت ممتاز و تاييد بزركان و شيوخ قرائت را ارائه نكرده
به تلاوت آيه يا قطعه بعدي اقدام ننموده است
براى تحقق اين امر كاهي اجراى تلاوت يك قطعه بارها تكرار شده تا برترين تلاوت بدست آمده
آنكاه اين تلاوت استادانه بسيار ممتاز ضبط و به عنوان "المصحف المرتل"منتشر توسط "مجمع مصحف مدينه منوره" منتشر شده است.

برخي از اين بزركان شيوخ تلاوت و مشايخ قرائت مصر و حجاز؛ كه در مجلس اجرا و ضبط اين تلاوت حضور و اشراف داشته اند عبارتند از:
الشيخ عامر السيّد عثمان و الشيخ أحمد الزيات و الشيخ عبدالفتاح القاضي و ...
اينها براى بزركان قراء مصر و حجاز بسيار محترم بوده و نزدشان امامان علم قرائت و تلاوت شمرده مي شوند،
از امتيازات ايشان داشتن إسناد قرائت مسلسل و متصل به قراء صدر اسلام هستند،
يعني هر كدامشان بعد از تمكن در علم قرائت و تلاوت؛ بطور حضوري تمام قرآن را از استاد خود فراكرفته؛ و در حضور او تلاوت خود را ارائه داده (ختم قرآن به قراءات مختلف)، و او هم بر استاد خود همين دريافت و عرضه را داشته، و او نيز بر استاد او، .... و همينطور تا برسد به قراء سبعه در عصر صدر اسلام.

لذا نوارهاى تلاوت اساتيد و قراء جهان در هر درجه اى كه از امتياز باشد
به هيج وجه به رتبه امتياز و دقت
تلاوت ترتيل شيخ علي حذيفي به روايت حفص از عاصم كه نشر مجمع مصحف مدينه منوره است،
نمي رسد. جون با جنين ملاحظاتي اجرا و ضبط شده است.

------------------
كلامخوان7:
به نظرمي رسد تلاوتهاي ويديويي حذيفي حتى آنها كه مربوط به نماز جماعت است (و نمونه اش را در درسهاى بهره از نواي حق مثال زديد و منتشر كرديد)
قويتر از فايلهاى صوتي منتشره در غرفه نمونه اول الكوي آموزشي باشد، نظر شما جيست؟
جطور براى تمرينات توصيه به فايلهاى صوتي غرفه الكوي اموزشي مي شود؟

جواب:
1- اكر در متنهاى جندين بار توضيح داده شده درباره حكمت انتخاب اين نوارهاى او به عنوان الكوي اموزشي (نمونه اول) تامل كنيد؛
ضبط آن در حضور مشايخ قديمي صاحب إسناد تلاوت؛ و تاييد فايلهاى خروجي نهايي آن توسط ايشان؛
يكي از مهمترين دلايل انتخابش ذكر نموده ايم،
يعني عده اى از مشايخ تلاوت (كه إسناد متصل داشته اند تا زمان قراء معروف صاحب قرائت و روايت (سبعه)؛ و خودشان هم سماعا و استماعا تلاوت مشايخ متصل قبلي را شنيده اند و هم تلاوت خودشان را بعد تمكن بر مشايخ متصل قبلي خوانده اند)، بر اجرا و ضبط اين تلاوت حذيفي تفصيلا نظارت و مديريت داشته اند، و لابلاي ضبط؛ مرتبا دعوت به بازخواني و تقويت بيشتر و جه بسا تصحيح (ما كه نبوده ايم) نموده اند، و نهايتا اين تلاوت ضبط شده تاييد شده است.
حالا جنين تلاوتي را با اين سطح كنترل جطور مي شود رها كرد؟! و لو تلاوت قويتر خود او بعد 35 سال باشد را معرفي كرد به عنوان الكوي اموزش؟!؟

اولا: كه مصحف كامل تلاوت جديدش (در اين سنين) كه مال بيرون نماز باشد در دست نيست،
ثانيا: تلاوتهاى نماز او يكجا به صورت مصحف مرتل جمع آوري نشده است.
ثالثا: نظارت اجرا و ضبط و بررسي نهايي جنان مشايخ قديمي تلاوت؛ روي حرف حرف نوارهاى منتشره تلاوتهاى نماز او نشده است، كه بخواهيم معرفي كنيم

2- جهت اطلاع همكي :
حذيفي فوق تحصيلات ليسانس و دكترايش را در مصر و جامعة الأزهر قاهرة مركز سنيان معتدل كذرانده است
به مدت حدود ده سال از 1395 تا 1406 هـ.ق در مصر بوده و مشايخ قديمي تلاوت كه داراى إسناد متصل تلاوت به قراء سبعه را ديده و تلمذ كرده است
و وقتي در علوم قراني و قراءات و تلاوت متبحر شده؛
نزد مشايخ تلاوت با اسناد و اجازات قديمي مصر مجاز شده است،
و بعد آن با امكانات راديو قاهره و مجمع ملك فهد (براى نشر مصحف مدينه)؛ در حضور ان مشايخ يكدور ختم تلاوت نموده است
تا كل مصحف صوتي تاييد شده بدست آمده است ‎

نكاتي در روايت شنيداري سينه به سينه قراءآت قرآني از مشايخ حاضر تا برسد 1400 سال قبل هست، كه اكر مشايخ ممتاز باشند و فرصت كافي باشد، و اهتمام نشان دهند؛ به مستجيزشان آن ظرايف سماعي را هم منتقل مي كنند
در اين جلسات ضبط با اشراف و مديريت مشايخ تلاوت مصر؛ حذيفي عليرغم تسلط و مهارت و احاطه تلاوتي و قراءآتي و قواعد مختلف تلاوت از تجويد و وقف و ابتداء ووو؛ از اين نكات استفاده نموده است.
كفته مي شود در اين جلسات ضبط تلاوت در حضور مشايخ؛ حذيفي حدود 200 مورد ازين ظرايف (در سرتاسر قرآن كريم) را دريافت و تلاوتش را برحسب آنها بازخواني و تدقيق نموده است

3- و جالب است بدانيد كه
خروجي هر جلسه تلاوت حذيفي در حضور مشايخ صاحب اجازه و اسناد مصري قديمي و معروف = بنج دقيقه الى هشت نه دقيقه بيشتر نبوده است!!!
ولذا مجموع جلسات ضبط تلاوت او = 241 جلسه شده است!!!
البته جون بحث مي شده است بين مشايخ و نظر مي داده اند و نهايتا او تلاوت مي كرده است كل جلسه يكساعت و بيشتر مي شده است اما خروجي تلاوتش 5تا9 دقيقه بوده است و ظاهرا فقط يك جلسه است كه 11 دقيقه تلات ضبط شده است!!!!
يعني با مقدمات حضور و هماهنكيها و امادكيها = حدو ديكسال طول كشيده است!!!
خوب جنين ضبط با دقت و وسواسي كجا مي شود بيدا كرد؟!

4- البته شكي نيست از سال 1406 تا كنون 1440 كه 34 سال كذشته و مرتبا بجز تدريس تلاوت و قراءات و امامت مساجد متعدده بطور بيوسته از جلمه مسجدالحرام و مسجد النبي صلى الله عليه وآله؛ بيوسته هر روزه كه مستلزم تلاوت در نماز است؛ همجنين ساعات بسياري را صرف تلاوت كرده، و قطعا از 34 سال قبل بسيار متمكنتر شده است،
و اين كيفيت عالي را درسن 74 سالكي و با دندان مصنوعي ارائه مي دهد
با همه اينها جون شرايط نماز و اختلاف احوال در آنها و خستكي و يا تعجيل احيانا به ملاحظه مامومين و عروض ضعف مزاج و يا جهات ديكر (مثل سالمندي) نمي شود تلاوتهاى نماز هر متبحري تلاوتي حتى در ايام جواني؛ كه تلاوت عبوري و برحسب وسع و شرايط است را
با تلاوتي كه در جواني و كمال سن (40 سالكي) آن هم براى ارائه در حضور مشايخ قديمي تلاوت مى باشد و آنقدر تدقيق شده تا نمونه بهترين ارائه شود؛ مقايسه كرد.‎

ضمن اينكه مصحف مجموعي از تلاوتهاى نماز امروز او فراهم نيست هرجند بقدر 40 سال ختم تلاوت از نمازهاي او هست اما يك مصحف مجموع تدوين شده نديده ام؛ و نيز جنان كنترل و بررسي نهايي (مثل بررسي مشايخ در مصر) روي نوارهاى فعلي تلاوتهاى نماز نشده است؛
فلذا براى معرفي به متعلمين همان نوارهاى 34 سال قبل (ضبط شده در حضور مشايخ تلاوت مصر) را مي كوييم؛
هر جند كسي روي نوارهاي فعليش هم كار كند اشكالي ندارد
اما ان مجموعه ضبط شده 241 جلسه جند دقيقه اي؛ امتياز تاييد حضوري اجرا و نهايي تلاوت را دارد

------------------
كلامخوان8:
در معرفي مصحف مرتل شيخ علي حذيفي؛ اشاره به سوابق و تسلط وتدريس در علوم قرآني و مشايخ إسناد و اجازات وي در تلاوت شد، آيا مي شود، آنها را ذكر نماييد؟

جواب:
رؤوس فصول تاريخجه او در علم تلاوت جنين است:

1- وي از مواليد اول رجب 1366 هـ.ق در جنوب مكة است، اولين تلاوتها را از بدرش شيخ عبدالرحمن علي الحذيفي كه امام جماعت بود ياد كرفت واز 15 سالكي تحصيلات ديني راشروع كرد،

2- در 1388 تحصيل در دانشكده شريعت در رياض و در 1392 فارغ التحصيل ليسانس شده، و مشغول امامت و خطبه و تدريس علوم عربيت و شريعت كرديده است

3- تحصيلات فوق ليسانس در رشته فقه را در دانشكاه الازهر مصر در 1395 را شروع و در 1399 به انجام رسانده

4- و در 1398 مسجد قباء (مدينه) متولي امامت جماعت و جمعه كرديد كه ابتداى شهرت عمومي تلاوتهاي او بود

5- در شوال 1400 تا 1401 در غرفه مؤذنان و مكبران مسجدالحرام توسط راديو سعودي مصحف مرتل او (به وايت حفص از قرائت عاصم به قصر منفصل) از او ضبط شد،

6- در 1401 امامت جماعت و جمعه در مسجد الحرام 1401

7- و تحصيلات دكترى در رشته فقه را در دانشكاه الازهر مصر در 1399شروع و در 1403 به انجام رساند و در اين مدت بين عربستان و مصر رفت و آمد مي كرد‎

8- و 1397 به عنوان استاد در دانشكاه الاسلامية مدينة در دانشكده شريعت قسم فقه تدريس كرد و در 1399 امامت جماعت و جمعه مسجدالنبي شد تا 1401

9- در ايام تحصيل در قاهره، علم التجويد والقراءات را نزد بزركان علم قراءآت اين زمان تحصيل و به اجازه نائل كرديد،

يك ختم تلاوت برواية حفص از طريق الشاطبية را نزد الشيخ عبد الفتاح القاضي فراكرفت استماعا و قرائتا،
بيوكرافي شيخ عبدالفتاح القاضي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8 ... 8%B6%D9%8A

10- در 1402 به امامت مستمر جماعت و جمعه مسجدالنبي صلى الله عليه وآله رسيد،

11- باز به مصر بازكشت و شروع به قرائت به روايت قالون از قرائت نافع نزد الشيخ عبد الفتاح القاضي نمود و به بايان نرسانيد جون بخاطر امامت مسجدالحرام مدتي به مكه منتقل شد وسبس الشيخ القاضي در 1403 وفات كرد.

12- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1405 در مسجد الحرام

13- سبس به مصر بازكشت و ختم تلاوت ديكري به رواية حفص از قرائت عاصم قرائت نمود نزد شيخ محقق مدقق: عامر السيد عثمان نمود
(كه وي در اجازات تلاوت بسيار سرآمد و معروف است و مصاحف مرتلة ومجودة قاريان نامدار بسياري أمثال الشيخ محمود خليل الحصري و الشيخ محمودعلى البنا و الشيخ عبد الباسط عبد الصمد و الشيخ محمد صديق المنشاوي و الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ علي الحذيفي زير نظر مشايخي از جمله وي ضبط شده است)
بيوكرافي شيخ عامر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8 ... 8%A7%D9%86

14- در سال 1406 ضبط مصحف مرتل به روايت حفص از قرائت عاصم به مد منفصل در راديو مصر زير نظر مشايخ اجازه تلاوت مصر از جمله شيخ عامر السيد عثمان‎

15- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1406 در مسجد الحرام

14- سبس در 1408 نزد شيخ عامر السيد عثمان به استماع و تلاوت بر قراءات سبع، وموفق به اتمام نشد بخاطر بيماري و سبس وفات شيخ عامر در 3 شوال 1408 هـ.

16- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1408 در مسجد الحرام

17- سبس قرائت كرد در مدينه منورة يك ختم كامل مصحف را با قراءات سبع، نزد شيخ كبير قراءات كه نسل در نسل سلسله قراءات را داشته اند شيخ احمد عبدالعزيز الزيات (وي از 1405 تا 1420 در دانشكاه مدينه تدريس قراآت و در مجمع

ملك فهد براى نشرمصحف به عنوان مشاور علمي بوده است وبر ضبط مصاحف مرتلة نظارت مي كرده است)
بيوكرافي شيخ احمد عبدالعزيز الزيات
https://vb.tafsir.net/tafsir30634/#.XTks19LXI7Y

18- سبس قرائت كرد در مدينه منورة يك ختم كامل مصحف را با قراءات ثلاث (تتمه قراآت عشر) بر شيخ أحمد عبد العزيز الزيات مصري

19- همجنين قرائت كرد در مدينه منورة يك ختم كامل مصحف را بروايت حفص از قرائت عاصم به قصر المنفصل بر شيخ أحمد عبد العزيز الزيات مصري

20- سبس شيخ علي حذيفي نائب رئيس هيئت بررسي مصحف مدينه (همين مصحفي كه الان و سالهاست در دست همه مسلمانان وجاب مدينة است) و سبس به رياست اين هيئت رسيد،

21- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1409 در مسجد الحرام‎

22- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1410 در مسجد الحرام

23- بركزاري ختم قرآن در نماز شبهاى ماه رمضان 1411 در مسجد الحرام

24- در 1418 از رشته فقه دانشكده شريعت به رشته قراءآت دانشكده قرآن منتقل و در آنجا تدريس شروع كرد

25- در دانشكده قرآن و علوم قراآت؛ متن الشاطبيه در قراآت سبع و متن الدرة در قراآت ثلاث (تتمه قراآت عشر) را بيوسته تدريس كرد

26- مدتي سربرست دانشكده قرآن در دانشكاه مدينة بود

27- در بنيانكذاري رشته قراآت قرآني در سطح فوق ليسانس و دكترى در دانشكاه مدينه بطور فعال سهيم بود

28- اشراف بر بايان نامه هاى متعددي در سطح فوق ليسانس و دكترى در رشته هاى تخصصي قراآت و تفسير و فقه داشت

29- تدريس در مسجدالنبي در رشته فقه و نيز اقراء قرآن و قراءات به قاريان و ختم تلاوت عده اى نزد او در قراآت مختلفه و نائل شدن به اجازات قرائت

30- بعد از بازنشستكي؛ دانشكده قرآن براى تدريس قراات ثلاث جهت سال جهارم دانشكده قراءات قرارداد بست

31- اشراف بر مسابقات قرآني بين المللي متعدد و شركت به عنوان ميهمان و سخنران در كنكره هاى قرآني جهاني

32- از شيخ علي حذيفي تا كنون جهار ختم كامل مصحف مرتل صوتي با صداي وي ضبط شده است
اول: روايت حفص از قرائت عاصم به قصر منفصل از طريق الطيبة
دوم: روايت حفص از قرائت عاصم به مد منفصل از طريق الشاطبية
سوم: روايت قالون از قرائت نافع (به سكون ميم و قصر منفصل)
جهارم: روايت شعبة از قرائت عاصم = در شرف اتمام و بررسي نهاي هنوز منتشر نشده است

33- عضو هيئت نظارت بر ضبط مصحف هاي صوتي (ساير قراء) در مركز مجمع ملك فهد براى نشر مصحف است و مصاحف صوتي تلاوت كه تا كنون ضبط و نشر شده با اشراف شيخ علي حذيفي است
مصاحف مرتله ضبط شده زير نظر حذيفي در مجمع مصحف مدينة
روايت حفص از قرائت عاصم تلاوت شيخ ابراهيم الاخضر
روايت حفص از قرائت عاصم تلاوت شيخ محمد ايوب
روايت حفص از قرائت عاصم تلاوت شيخ عبد الله بصفر
روايت حفص از قرائت عاصم تلاوت شيخ ماهر المعيقلي
روايت حفص از قرائت عاصم به قصر منفصل تلاوت شيخ عماد زهير حافظ
روايت حفص از قرائت عاصم به قصر منفصل تلاوت شيخ خالد المهنا
روايت ورش از قرائت نافع تلاوت شيخ ابراهيم الدوسري
روايت الدوري از قرائت ابي عمرو البصري تلاوت شيخ عبد الله الجهني
روايت السوسي از قرائت ابي عمرو البصري تلاوت شيخ عثمان صديقي‎
==========
تفصيل فعاليتهاى شيخ علي حذيفي بطور مجموع و آماده در هيج كتاب و سايتي فراهم نبود
و موارد فوق بعد از تحقيق فراوان تهيه و بقدر فرصت نوشته شد و امكان تكميل دارد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

تلاوتهای برترين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل = شیخ علی حذیفی

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:49 am

برترين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل = شیخ علی حذیفی


ترتيل برگزيده 1

نسخه المصحف المرتل"منتشر توسط "مجمع مصحف مدينه منوره" که فوقا به امتیازات آن اشاره شد
اين تلاوت از نغمات و مقامات تلاوت نوعا در دستگاه و نغمه: مقام راست (الرست - الرصد) اجرا شده است.
تلاوت هر سوره يك فايل صوتي جداگانه دارد و شماره فايل مطابق شماره سوره مربوطه بر حسب ترتيب مصحف عثماني (رايج) است.

http://download.quran.islamway.com/quran3/99/001.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/002.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/003.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/004.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/005.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/006.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/007.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/008.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/009.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/010.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/011.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/012.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/013.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/014.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/015.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/016.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/017.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/018.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/019.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/020.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/021.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/022.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/023.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/024.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/025.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/026.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/027.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/028.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/029.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/030.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/031.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/032.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/033.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/034.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/035.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/036.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/037.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/038.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/039.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/040.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/041.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/042.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/043.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/044.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/045.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/046.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/047.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/048.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/049.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/050.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/051.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/052.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/053.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/054.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/055.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/056.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/057.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/058.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/059.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/060.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/061.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/062.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/063.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/064.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/065.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/066.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/067.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/068.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/069.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/070.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/071.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/072.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/073.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/074.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/075.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/076.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/077.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/078.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/079.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/080.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/081.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/082.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/083.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/084.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/085.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/086.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/087.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/088.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/089.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/090.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/091.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/092.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/093.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/094.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/095.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/096.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/097.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/098.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/099.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/100.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/101.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/102.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/103.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/104.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/105.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/106.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/107.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/108.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/109.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/110.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/111.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/112.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/113.mp3
http://download.quran.islamway.com/quran3/99/114.mp3

====================

همچنین فايل ضبط اصلي آن نوارها توسط راديو قاهره كه روي 25 ديسك بوده
در دسترس هست
نسخه 128 كيلوبايت كيفيت بالا؛ با فورمت ام بي تري؛ را از اين آدرس مي توانيد دانلود كنيد
https://archive.org/details/sonocairo.c ... kb/001.mp3

براى دانلود يكجا روي VBR MP3 كه در ليست سمت راست صفحه است كليك سمت راست با ماوس نماييد و حفظ به اسم نماييد در يك فايل زيپ دانلود مي شود حاوي 241 فايل اين مال كساني كه اينترنتشان قوي و قطع و وصلي ندارد

اما بقيه روي VBR MP3 كليك كنند ليست فايلهاي 241 كَانه ظاهر مي شود به صورت MP3 است يك به يك كليك سمت راست و حفظ كنيد

البته اين فايلها همه يكجا شده و برحسب 30 جزء فايل بندي شده ابتدای این مطلب درج شده و قابل دانلود است
و نوارهاي اصلي آن هم در يك كيف بشكل مصحف توسط مركز طبع و نشر نسخه كاغذي مصحف مدينه منشتر شده است و در حجاز مغازه ها دارند و حجاج مي آورند و همان سال اول تهيه و ضبط و تكثير جهت حسينيه ها شد

و فايلهاى صوتي آن هم از سايت ضبط كننده و ناشر اين مصحف صوتي مدينه (مجمع ملك فهد براى نشر مصحف شريف كه توسط موقوفه رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان تاسيس و تامين مالي شده و مي شود) قابل استماع و از برخي ديگر قابل دانلود است
https://www.qurancomplex.gov.sa/
https://audio.qurancomplex.gov.sa/site/reader.php?ID=1

اين مصحف ترتيل حذيفي بر اساس روايت حفص از قرائت عاصم - از طريق الشاطبية - مد المنفصل - مي باشد

دانلود مصحف فوق كه در قاهرة ضبط شده است اما تجميع شده و به صورت سوره اى است
دانلود سوره به سوره

https://audio.islamweb.net/audio/index. ... ra&qid=475

دانلود 114 سوره در يك فايل زيپ
http://archive.org/download/zyfyhfssssd ... br_mp3.zip

تجزيه فايلهاى مصحف آيه به آيه در 6348 فايل (با بسملة) آيات هر سوره در يك مجلد
https://archive.org/details/aa2ee21_yah ... 60503_0843

روي ZIP FILES كليك نموده هر سوره در يك بسته جداگانه است با كليك راست ماوس قابل حفظ و دانلود است

تجزيه كل مصحف صفحه به صفحه در 604 فايل = براى اهل تحفيظ كه صفحه اي حفظ مي كنند
https://archive.org/details/Quran--alho ... ll/002.mp3

روي ZIP FILES كليك نموده هر صفحه در يك فايل جداكانه است با كليك راست ماوس قابل حفظ و دانلود است‎


مصحف كامل صوتي تلاوت شيخ علي حذيفي اما هر آيه بطور جداگانه فايل شده است
لينك زير را دانلود كنيد
https://archive.org/compress/aa2ee21_ya ... 3_0843.zip

يك فايل زيپ است كه درون آن 114 فايل زيپ است كه وقتي باز شوند آيات هر سوره جدا جدا در داخل شاخه اى است و مي توانيد يك آيه خاص را گوش داده يا در جايي بكار ببريد
==========================
نسخه های موبایل مصحف مرتل موبایل = شیخ علی حذیفی

نسخه مصحف مرتل تلاوت حذيفي روي موبايل
https://play.google.com/store/apps/deta ... hman&hl=ar

برنامه تحفيظ با مصحف مرتل تلاوت حذيفي روي موبايل
https://play.google.com/store/apps/deta ... ayfitahfid
https://audio.qurancomplex.gov.sa/site/


مصحف آموزشي همراه

برترين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل
يك دهم حجم اصلي
63 مكابايت


براى سهولت دسترسي دانشجويان و علاقمندان به آموختن تلاوت صحيح
نسخه موبايل آنرا منتشر مي كنيم
كل قرآن كريم

جهت سهولت دريافت در دو بسته 30 مكابايتي است
http://www.4shared.com/get/0j2S-kaU/Qur ... 1-020.html
http://www.4shared.com/file/ZLoza8-_/Qu ... 21-114.htm


======== تلاوت شيخ علي حذيفي به ساير روايات و قراءآت قرآني ========
كلامخوان9:
در جوابيه قبلي بيان كرديد كه شيخ علي حذيفي بجز مصحف ترتيل كه در مصر ضبط شده و به روايت حفص از قرائت عاصم به مد منفصل از طريق شاطبية است؛
مصاحف ترتيل به روايات و قراءآت ديگري هم دارد،
آيا ممكن است آدرس دانلود فايلهاى با كيفيت آنرا رائه نماييد؟


جواب:
1- همانطور كه بيان شد حذيفي مصحف ترتيل ديگري دارد كه آن بر اساس روايت حفص از قرائت عاصم - از طريق الطيبة - قصر المنفصل - مي باشد
و در سال 1400-1401 در غرفه مؤذنان مسجدالحرام و روبروي ضلع جنوبي كعبه و فاصه 25 متري كعبه و مشرف بر مطاف تلاوت شده است
و توسط راديوي عربستان با كيفيت ضبط استوديو؛ ضبط شده است
و اين قبل از ضبط مصحف مرتل ضبط شده در مصر با حضور مشايخ مصر است

نظر بسياري ترجيح سبك خواندن در اين مصحف؛ نسبت به مصحف ضبط شده در حضور مشايخ مصري تلاوت است
و اين بعيد نيست چون هم فضاي معنوي مكان ضبط و هم به حال خود خواندن از اميتاز اين مصحف مي تواند باشد
اما از نظر دقت و قوت مخارج و صفات و تجويد ترجيح ندارد بلكه پايين تر از مصحف به مد منفصل است
و اين طبيعي است چون با قوت در سطح تاييد مشايخ تلاوت و ضبط شده است

با كيفيت ترين نسخه كه نسخه راديوي عربستان است
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13iiaqoirs95e84gsn
.......
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=1
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=2
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=3
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=4
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=5
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=6
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=7
https://app.box.com/s/e0jgm6i8bl0zvv13i ... gsn?page=8

براى يكجا حفظ كردن 114 سوره اين مصحف مرتل دريك فايل
http://archive.org/download/alhozyfi-qu ... br_mp3.zip

براى استماع و تك تك دانلود كردن هر يك ازسوره ها
http://archive.org/details/alhozyfi-qur ... almonfasel
روي VBR MP3 FILES كليك مي كنيد فايلهاي هر سوره ظاهر شده هر كدام را با كليك راست ماوس حفظ مي كنيد‎
غرفه مكبرية جهت تكبير گفتن و اذان گفتن كه قبلا در بربر ضلع جنوبي كعبه بود و در توسعه مطاف 1436 تخريب گردد‎

غرفه مكبريه جديد كه در سمت صفا و جسر باب النبي و روبروي ضلع غربي كعبه احداث شده است

تلاوة لـ د.على الحذيفي في جائزة الأمير سلطان العسكرية

#تلاوة مميزة لـ #الشيخ علي الحذيفي من سورة يونس برواية ورش

2- حذيفي مصحف ترتيل سوم ديگري دارد كه آن بر اساس روايت شعبة از قرائت حفص
در مجمع ملك فهد ضبط شده در شرف نهايي شدن است ولي منتشر نشده است

3- حذيفي مصحف ترتيل چهارم ديگري دارد كه آن بر اساس روايت قالون از قرائت نافع مي باشد

براى دانلود نسخة اصلي ضبط شده اين مصحف توسط مجمع الملك فهد
براى يكجا حفظ كردن 114 سوره اين مصحف مرتل دريك فايل
http://archive.org/download/zyfyyyyyooo ... br_mp3.zip

براى استماع و تك تك دانلود كردن هر يك ازسوره ها
http://archive.org/details/zyfyyyyyoooiiiilkpo
روي VBR MP3 FILES كليك مي كنيد فايلهاي هر سوره ظاهر شده هر كدام را با كليك راست ماوس حفظ مي كنيد

4- تلاوت شيخ علي حذيفي به ساير روايات و قراءآت قرآني
اگرچه از حذيفي مصحف مرتل ديگري منتشر نشده است
اما چون شيخ علي حذيفي مدرس علوم و قراءآت قرآني در دانشگاه مدينه منوره است احاطه به ساير قراءات و روايات هم دارد، همچنانكه نمونه هايي ازين تلاوتهاي او دردسترس هست كه در افتتاحيه برخي مسابقات قرآني با اشراف او تلاوت شده است كه بعضا اشاره مي شود

نمونه تلاوت حذيفي رواية ورش از قرائت نافع (از قراء سبعه) در مسابقات قرآني نيروهاى نظامي كشورهاى اسلامي
https://www.youtube.com/watch?v=ZSdnxaU7WUM

نمونه تلاوت حذيفي رواية الدوري از قرائت ابي عمرو بصري (از قراء سبعه) در مسابقات قرآني نيروهاى نظامي كشورهاى اسلامي
https://www.youtube.com/watch?v=qyBou6P ... QChuA5mqsg

اما اين موارد همه مقاطع متفرقه است و مصحف مرتل كامل نيست
و آنچه در آدرس زير به اسم مصحف مرتل شيخ علي حذيفي = از روايت ورش بارگذاري شده همان مصحف مرتل روايت حفص است
http://quran4iphone.com/ar/Ali_Alhuthaifi/index.html

والحمدلله رب العالمين‎
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دوّمين الگوي تعليمي و آموزشي ترتيل

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 08, 2010 6:51 am

ترتيل برگزيده 2
اكر از امتيازات تلاوت شيخ علي حذيفي كه فوقا شرح شد بگذريم
در درجه بعد
متقن ترين تلاوت موجود تلاوت شيخ محمود خليل حُصَري از مصر است،
ايشان جندين دوره تلاوت ترتيل از او موجود است
بهترين و متقن ترين آنها:
تلاوت ترتيل بروايت حفص از عاصم (از طريق شاطبيه) با رعايت مدّ منفصل (جهار حركت) مي باشد،

توضيح: مدّ منفصل مدّي فرعي است كه رعايت و ترك آن جائز است،
در صورت ترك مدمنفصل به مد طبيعي (دوحركت) اكتفا شده و در صورت رعايت مدمنفصل مي توان جهار تا شش حركت آنرا مد داد، كه در روايت حفص از طريق شاطبيه 4 يا 5 حركت بوده و به اندازه جهار حركت روايت مشهورتر است،
وقتي حرف مدّ در آخر كلمه اى بيايد و به دنبال آن همزه اى در اول كلمه بعدي باشد، از آنجا كه حرف مد در كلمه اى جدا و منفصل از همزه كه در كلمه ديكري است، آنرا مد منفصل مي كويند: ﴿قُلْ يَـا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (الكافرون 1)
از آنجا كه در اين تلاوت احكام مد غير لازم نيز رعايت شده و با اجراى مدهاى فراوان (غير لازم) همراه است، لذا بسيار آرام و طولاني ادا شده، و نتيجتا مدت زمان اداي هر آيه طولانيتر از تلاوتهاى ترتيل معمولي است.
اين نوع ترتيل صرفنظر از جنبه تخصصي آن در علم تلاوت و تجويد، بخاطر كندي و آرامي تلاوت؛ مي تواند كمك آموزشي خوبي براى نوآموزان باشد.

نكته:
تلاوت ترتيل از نظر سرعت بر سه دسته است:
1- التحقيق:
اين تلاوت از نظر سرعت كند محسوب مي شود بخاطر رعايت مدود (مد منفصل به حد اشباع)
اين تلاوت براى اموزش مناسبتر است جون بخاطر رعايت مدود آرامتر تلاوت مي كردد و مستمع فرصت كافي براى توجه به تلفظ و اداء صفات حروف و ديكر جهات تجويدي را دارد. بس براى اموزش اين تلاوت مناسبتر است
مثل اولين سري تلاوت شيخ محمود حصري كه ذيلا ارائه مي شود

2- التدوير:
اين تلاوت از نظر سرعت متوسط محسوب مي شود بخاطر عدم رعايت مدود (عدم مد منفصل به حد اشباع) و اصطلاحا به آن (قصر منفصل) مي كويند،
بعد از صحيح فراكرفتن براى اجراى تلاوت مي توان از اين نوع تلاوت استفاده نمود و به اين شكل تلاوت كرد = مثل تلاوت شيخ علي حذيفي كه بالاتر ارائه شد.

3- الحدر:
اين تلاوت از نظر سرعت سريع محسوب مي شود بخاطر عدم رعايت مدود (قصر منفصل)
اين نوع تلاوت فقط براى متمكنين از تلاوت است كه بتوانند ضمن رعايت تمام قواعد سريع هم بخوانند
و الا غير متمكنين در صورت انجام ترنيل به صورت الحدر مبتلا به اشتباه و ضعفهايي مي شوند
تلاوتهاي داخل نماز جه نمازهاي يوميه جه صلاة تروايح ماه مبارك رمضان كه از قراء و ائمه جماعت اجرا و ضبط و بخش مي شود، از اين دسته محسوب مي شود

تقسميات انواع تلاوت (تحقيق - ترتيل- حدر) فقط از جنبه سرعت نيست هر چند هر نوع تلاوت نهايتا تاثير در سرعت مي گذارد نه اينكه فقط براساس سرعت باشد

در تحقيق حداكثر بيان تجويد و صفات حروف از جمله مدود - بكار برده مي شود هدف حداكثر ارائه دقيق و بهتر تلاوت است هرقدر زمان ببرد ونتيجتا كندتر مي شود - فلذا براى تعليم و تمرين مناسبتر است
نه اينكه مدود كامل فقط رعايت شده مدود مثل سار نكات تجويدي بيشتر تبيين شده
و الا همان تلاوت حدر هم مدود را بقدر قاعده اش دارد

اما در تلاوت معروف به ترتيل بقدر سرعت متوسط به تبيي اداء متقن تلاوت برداخته می شود

و در تلاوت حدر همان اتقان تلاوت متقن اما با حداقل سرعت انجام مي شود

البته تلاوت حدر واقعي حداقل بانزده ساعت وقتي مي برد ختم كاملش و نمونه هاى سريعتر مثل هفت ساعته اينها با نرم افزار تسريع شده و همان تلاوت 15 ساعته بوده كه دوبرابر تسريع و در 7 ساعت ارائه شده و براى تعليم و تلاوت نيست و براى استماع حافظان است جهت تثبيت محفوظاتشان
فلذا تلاوت تحقيق حداكثر ممكن كند تلاوت كردن براى تبيين هرچه دقيقتر و شمرده تر قواعد تلاوت است اما بقدري كه از موزون بودن نيافتد و يا بيجا مد داده نشود

تلاوت حدر حقيقي از همان اول حدر است نه اينكه ترتيل را سريع كنند
فقط حدر مصنوعي
معرفي شد يك نوع از حدر است كه علاوه توضيح شد كه افراد بشناسند و سعي نكنند اينطور بخوانند
نه اينكه تلاوت حدر حقيقي اصلا نباشد و از ترتيل با نرم افزار درست كنند

تلاوت حدر عفاسي كه سوره بقره اش هست از اول حدر است
و روي ان سرعت ختم مصحف 18 ساعت مي باشد
و فقط اين سوره اش هست چون همين قدر حدر خوانده و اگر با نرم افزار از ترتيل بود مصحف حدرش منتشر مي شد

حدر مصنوعي كه از حدر معمولي واقعي تهيه شده با نرم افزار براى مرور محفوظات خوب است كه حافظان با استماع آن بياد مي آورند هم متن مصحف را هم مواضع مد ووو را كه قبلا ياد گرفته و تمرين كرده اند
و براى كسي كه قبلا ياد نگرفته و تمرين نكرده مفيد نيست و چه غلط انداز مي باشد

تلاوتهاى تحقيق به صورت مقطعي فراوان است فقط از حصري معرفي شد چون هم متقن است هم مصحف كاملش هست
از جمله تلاوت تحقيق

تلاوت شيخ عبدالفتاح ايراهيم عامر مصري كه در دبي مقيم بود و در دهه نود ميلادي قرن قبلي 1990 به بعد از كانال ماهوراه دبي ماه هاى رمضان تلاوت او بخش مي شد = تلاوت او تحقيق بود و شايد از حصري هم تفصيل تحقيقش بيشتر بود و يك تلاوتش در سايت هست

خلاصه
تلاوت تحقيق حداكثر تبيين اتقان تلاوت با رمراعات حفظ موزونيت وعدم غلط شدن تلاوت كه طبيعتا كندترين مي شود
دقت شود كلي و كيلويي كند خواندن تحقيق نمي شود
چون برخي از عامه ناس براى خوب ادا كردن بيجا كش مي دهند كه غلط مي شود مثل نستعين ت را كش مي دهند اين غلط مي شود جون ت مد ندارد فلذا اينها را تحقيق نمي گويند

همچنين
تلاوت ترتيل و حدر هم تمام قواعد بايد در آن رعايت شود حتى مدود ومقدارش
و تفاوت سه نوع تلاوت در مقدار تبيين تلفظ صحيح و متقن است كه تحقيق حداكثر تبيين را دارد و ترتيل تبيين متوسط و حدر كمترين تبيين را دارد

نكات فوق بیان شد كه تصور نشود فقط تفاوت سرعت دارند يا برخي مدود را رعایت نكرده اند.


========تلاوت التحقيق از شيخ حصري =========
المصحف المرتل

كيفيت اين فايلها 160Kbps بسيار بالا و از نوع WMAاست،
براى سهولت دانلود و دريافت فايلهاي سوره هاى بلند، آنها را در قطعات كوجك ارائه مي كنيم
آدرس دريافت فايلهاي صوتي اين تلاوت ذيلا ارائه مي شود:

al-Qarî Mahmûd Khalîl al-Husarî

Sûrah al-Fâtihah
http://www.islaam.net/audio/732/001.wma

Sûrah al-Baqarah
http://www.islaam.net/audio/733/002a.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002b.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002c.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002d.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002e.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002f.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002g.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002h.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002i.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002j.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002k.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002l.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002m.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002n.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002o.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002p.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002q.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002r.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002s.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002t.wma
http://www.islaam.net/audio/733/002u.wma

Sûrah Ali-'Imrân
http://www.islaam.net/audio/734/003a.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003b.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003c.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003d.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003e.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003f.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003g.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003h.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003i.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003j.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003k.wma
http://www.islaam.net/audio/734/003l.wma

Sûrah an-Nisâ
http://www.islaam.net/audio/735/004a.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004b.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004c.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004d.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004e.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004f.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004g.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004h.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004i.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004j.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004k.wma
http://www.islaam.net/audio/735/004l.wma

Sûrah al-Mâidah
http://www.islaam.net/audio/736/005a.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005b.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005c.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005d.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005e.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005f.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005g.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005h.wma
http://www.islaam.net/audio/736/005i.wma

Sûrah al-An'âm
http://www.islaam.net/audio/737/006a.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006b.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006c.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006d.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006e.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006f.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006g.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006h.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006i.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006j.wma
http://www.islaam.net/audio/737/006k.wma

Sûrah al-A'râf
http://www.islaam.net/audio/738/007a.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007b.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007c.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007d.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007e.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007f.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007g.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007h.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007i.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007j.wma
http://www.islaam.net/audio/738/007k.wma

Sûrah al-Anfâl
http://www.islaam.net/audio/739/008a.wma
http://www.islaam.net/audio/739/008b.wma
http://www.islaam.net/audio/739/008c.wma
http://www.islaam.net/audio/739/008d.wma

Sûrah at-Tawbah
http://www.islaam.net/audio/740/009a.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009b.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009c.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009d.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009e.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009f.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009g.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009h.wma
http://www.islaam.net/audio/740/009i.wma

Sûrah Yûnus
http://www.islaam.net/audio/741/010a.wma
http://www.islaam.net/audio/741/010b.wma
http://www.islaam.net/audio/741/010c.wma
http://www.islaam.net/audio/741/010d.wma
http://www.islaam.net/audio/741/010e.wma
http://www.islaam.net/audio/741/010f.wma

Sûrah Hûd
http://www.islaam.net/audio/742/011a.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011b.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011c.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011d.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011e.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011f.wma
http://www.islaam.net/audio/742/011g.wma

Sûrah Yûsuf
http://www.islaam.net/audio/743/012a.wma
http://www.islaam.net/audio/743/012b.wma
http://www.islaam.net/audio/743/012c.wma
http://www.islaam.net/audio/743/012d.wma
http://www.islaam.net/audio/743/012e.wma
http://www.islaam.net/audio/743/012f.wma

Sûrah ar-Ra'd
http://www.islaam.net/audio/744/013a.wma
http://www.islaam.net/audio/744/013b.wma
http://www.islaam.net/audio/744/013c.wma
http://www.islaam.net/audio/744/013d.wma

Sûrah Ibrâhîm
http://www.islaam.net/audio/745/014a.wma
http://www.islaam.net/audio/745/014b.wma
http://www.islaam.net/audio/745/014c.wma

Sûrah Hijr
http://www.islaam.net/audio/746/015a.wma
http://www.islaam.net/audio/746/015b.wma

Sûrah an-Nahl
http://www.islaam.net/audio/747/016a.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016b.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016c.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016d.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016e.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016f.wma
http://www.islaam.net/audio/747/016g.wma

Sûrah al-Isrâ
http://www.islaam.net/audio/748/017a.wma
http://www.islaam.net/audio/748/017b.wma
http://www.islaam.net/audio/748/017c.wma
http://www.islaam.net/audio/748/017d.wma
http://www.islaam.net/audio/748/017e.wma

Sûrah al-Kahf
http://www.islaam.net/audio/749/018a.wma
http://www.islaam.net/audio/749/018b.wma
http://www.islaam.net/audio/749/018c.wma
http://www.islaam.net/audio/749/018d.wma
http://www.islaam.net/audio/749/018e.wma
http://www.islaam.net/audio/749/018f.wma

Sûrah Maryam
http://www.islaam.net/audio/750/019a.wma
http://www.islaam.net/audio/750/019b.wma
http://www.islaam.net/audio/750/019c.wma

Sûrah Tâ-Hâ
http://www.islaam.net/audio/751/020a.wma
http://www.islaam.net/audio/751/020b.wma
http://www.islaam.net/audio/751/020c.wma
http://www.islaam.net/audio/751/020d.wma
http://www.islaam.net/audio/751/020e.wma

Sûrah al-Anbiyâ
http://www.islaam.net/audio/752/021a.wma
http://www.islaam.net/audio/752/021b.wma
http://www.islaam.net/audio/752/021c.wma
http://www.islaam.net/audio/752/021d.wma

Sûrah al-Hajj
http://www.islaam.net/audio/753/022a.wma
http://www.islaam.net/audio/753/022b.wma
http://www.islaam.net/audio/753/022c.wma
http://www.islaam.net/audio/753/022d.wma

Sûrah al-Mu'minûn
http://www.islaam.net/audio/754/023a.wma
http://www.islaam.net/audio/754/023b.wma
http://www.islaam.net/audio/754/023c.wma
http://www.islaam.net/audio/754/023d.wma

Sûrah an-Nûr
http://www.islaam.net/audio/755/024a.wma
http://www.islaam.net/audio/755/024b.wma
http://www.islaam.net/audio/755/024c.wma
http://www.islaam.net/audio/755/024d.wma

Sûrah al-Furqân
http://www.islaam.net/audio/756/025a.wma
http://www.islaam.net/audio/756/025b.wma
http://www.islaam.net/audio/756/025c.wma
http://www.islaam.net/audio/756/025d.wma

Sûrah ash-Shu'arâ
http://www.islaam.net/audio/757/026a.wma
http://www.islaam.net/audio/757/026b.wma
http://www.islaam.net/audio/757/026c.wma
http://www.islaam.net/audio/757/026d.wma

Sûrah an-Naml
http://www.islaam.net/audio/758/027a.wma
http://www.islaam.net/audio/758/027b.wma
http://www.islaam.net/audio/758/027c.wma
http://www.islaam.net/audio/758/027d.wma
http://www.islaam.net/audio/758/027e.wma

Sûrah al-Qasas
http://www.islaam.net/audio/759/028a.wma
http://www.islaam.net/audio/759/028b.wma
http://www.islaam.net/audio/759/028c.wma
http://www.islaam.net/audio/759/028d.wma
http://www.islaam.net/audio/759/028e.wma
http://www.islaam.net/audio/759/028f.wma

Sûrah al-'Ankabût
http://www.islaam.net/audio/760/029a.wma
http://www.islaam.net/audio/760/029b.wma
http://www.islaam.net/audio/760/029c.wma

Sûrah ar-Rûm
http://www.islaam.net/audio/761/030a.wma
http://www.islaam.net/audio/761/030b.wma
http://www.islaam.net/audio/761/030c.wma

Sûrah Luqmân
http://www.islaam.net/audio/762/031a.wma
http://www.islaam.net/audio/762/031b.wma

Sûrah as-Sajdah
http://www.islaam.net/audio/765/032a.wma
http://www.islaam.net/audio/765/032b.wma

Sûrah al-Ahzâb
http://www.islaam.net/audio/766/033a.wma
http://www.islaam.net/audio/766/033b.wma
http://www.islaam.net/audio/766/033c.wma
http://www.islaam.net/audio/766/033d.wma
http://www.islaam.net/audio/766/033e.wma

Sûrah Saba
http://www.islaam.net/audio/767/034a.wma
http://www.islaam.net/audio/767/034b.wma
http://www.islaam.net/audio/767/034c.wma
http://www.islaam.net/audio/767/034d.wma

Sûrah Fâtir
http://www.islaam.net/audio/768/035a.wma
http://www.islaam.net/audio/768/035b.wma
http://www.islaam.net/audio/768/035c.wma

Sûrah Yâsîn
http://www.islaam.net/audio/769/036a.wma
http://www.islaam.net/audio/769/036b.wma
http://www.islaam.net/audio/769/036c.wma
http://www.islaam.net/audio/769/036d.wma

Sûrah as-Sâffât
http://www.islaam.net/audio/770/037a.wma
http://www.islaam.net/audio/770/037b.wma
http://www.islaam.net/audio/770/037c.wma
http://www.islaam.net/audio/770/037d.wma

Sûrah Sâd
http://www.islaam.net/audio/771/038a.wma
http://www.islaam.net/audio/771/038b.wma
http://www.islaam.net/audio/771/038c.wma

Sûrah az-Zumar
http://www.islaam.net/audio/772/039a.wma
http://www.islaam.net/audio/772/039b.wma
http://www.islaam.net/audio/772/039c.wma
http://www.islaam.net/audio/772/039d.wma
http://www.islaam.net/audio/772/039e.wma

Sûrah Ghâfir
http://www.islaam.net/audio/773/040a.wma
http://www.islaam.net/audio/773/040b.wma
http://www.islaam.net/audio/773/040c.wma
http://www.islaam.net/audio/773/040d.wma
http://www.islaam.net/audio/773/040e.wma

Sûrah Fussilat
http://www.islaam.net/audio/774/041a.wma
http://www.islaam.net/audio/774/041b.wma
http://www.islaam.net/audio/774/041c.wma
http://www.islaam.net/audio/774/041d.wma

Sûrah ash-Shûrâ
http://www.islaam.net/audio/775/042a.wma
http://www.islaam.net/audio/775/042b.wma
http://www.islaam.net/audio/775/042c.wma
http://www.islaam.net/audio/775/042d.wma

Sûrah az-Zukhruf
http://www.islaam.net/audio/776/043a.wma
http://www.islaam.net/audio/776/043b.wma
http://www.islaam.net/audio/776/043c.wma
http://www.islaam.net/audio/776/043d.wma

Sûrah ad-Dukhân
http://www.islaam.net/audio/777/044a.wma
http://www.islaam.net/audio/777/044b.wma

Sûrah al-Jâthiyah
http://www.islaam.net/audio/778/045a.wma
http://www.islaam.net/audio/778/045b.wma

Sûrah al-Ahqâf
http://www.islaam.net/audio/779/046b.wma
http://www.islaam.net/audio/779/046b.wma

Sûrah Muhammad
http://www.islaam.net/audio/780/047.wma

Sûrah al-Fatth
http://www.islaam.net/audio/781/048.wma

Sûrah al-Hujurât
http://www.islaam.net/audio/782/049.wma

Sûrah Qâf
http://www.islaam.net/audio/783/050.wma

Sûrah adh-Dhâriyât
http://www.islaam.net/audio/784/051.wma

Sûrah at-Tûr
http://www.islaam.net/audio/784/052.wma

Sûrah an-Najm
http://www.islaam.net/audio/784/053.wma

Sûrah al-Qamar
http://www.islaam.net/audio/784/054.wma

Sûrah ar-Rahmân
http://www.islaam.net/audio/784/055.wma

Sûrah al-Wâqi'ah
http://www.islaam.net/audio/784/056.wma

Sûrah al-Hadîd
http://www.islaam.net/audio/784/057.wma

Sûrah al-Mujâdilah
http://www.islaam.net/audio/785/058.wma

Sûrah al-Hashr
http://www.islaam.net/audio/785/059.wma

Sûrah al-Mumtahinah
http://www.islaam.net/audio/785/060.wma

Sûrah as-Saff
http://www.islaam.net/audio/785/061.wma

Sûrah al-Jumu'ah
http://www.islaam.net/audio/785/062.wma

Sûrah al-Munâfiqûn
http://www.islaam.net/audio/785/063.wma

Sûrah at-Taghâbun
http://www.islaam.net/audio/785/064.wma

Sûrah at-Talâq
http://www.islaam.net/audio/785/065.wma

Sûrah at-Tahrîm
http://www.islaam.net/audio/785/066.wma

Sûrah al-Mulk
http://www.islaam.net/audio/786/067.wma

Sûrah al-Qalam
http://www.islaam.net/audio/786/068.wma

Sûrah al-Hâqqah
http://www.islaam.net/audio/786/069.wma

Sûrah al-Ma'ârij
http://www.islaam.net/audio/786/070.wma

Sûrah Nûh
http://www.islaam.net/audio/786/071.wma

Sûrah al-Jinn
http://www.islaam.net/audio/786/072.wma

Sûrah al-Muzzammil
http://www.islaam.net/audio/786/073.wma

Sûrah al-Muddaththir
http://www.islaam.net/audio/786/074.wma

Sûrah al-Qiyâmah
http://www.islaam.net/audio/786/075.wma

Sûrah al-Insân
http://www.islaam.net/audio/786/076.wma

Sûrah al-Mursalât
http://www.islaam.net/audio/786/077.wma

Sûrah an-Naba'
http://www.islaam.net/audio/787/078.wma

Sûrah an-Nâzi'ât
http://www.islaam.net/audio/787/079.wma

Sûrah 'Abasa
http://www.islaam.net/audio/787/080.wma

Sûrah at-Tâkwîr
http://www.islaam.net/audio/787/081.wma

Sûrah al-Infitâr
http://www.islaam.net/audio/787/082.wma

Sûrah al-Mutaffifîn
http://www.islaam.net/audio/787/083.wma

Sûrah al-Inshiqâq
http://www.islaam.net/audio/787/084.wma

Sûrah al-Burûj
http://www.islaam.net/audio/787/085.wma

Sûrah at-Târiq
http://www.islaam.net/audio/787/086.wma

Sûrah al-A'lâ
http://www.islaam.net/audio/787/087.wma

Sûrah al-Ghâshiyah
http://www.islaam.net/audio/787/088.wma

Sûrah al-Fajr
http://www.islaam.net/audio/787/089.wma

Sûrah al-Balad
http://www.islaam.net/audio/787/090.wma

Sûrah ash-Shams
http://www.islaam.net/audio/787/091.wma

Sûrah al-Layl
http://www.islaam.net/audio/787/092.wma

Sûrah ad-Duhâ
http://www.islaam.net/audio/787/093.wma

Sûrah ash-Sharh
http://www.islaam.net/audio/787/094.wma

Sûrah at-Tîn
http://www.islaam.net/audio/787/095.wma

Sûrah al-'Alaq
http://www.islaam.net/audio/787/096.wma

Sûrah al-Qadr
http://www.islaam.net/audio/787/097.wma

Sûrah al-Bayyinah
http://www.islaam.net/audio/787/098.wma

Sûrah az-Zalzalah
http://www.islaam.net/audio/787/099.wma

Sûrah al-'Adiyât
http://www.islaam.net/audio/787/100.wma

Sûrah al-Qâri'ah
http://www.islaam.net/audio/787/101.wma

Sûrah at-Takâthur
http://www.islaam.net/audio/787/102.wma

Sûrah al-'Asr
http://www.islaam.net/audio/787/103.wma

Sûrah al-Humazah
http://www.islaam.net/audio/787/104.wma

Sûrah al-Fîl
http://www.islaam.net/audio/787/105.wma

Sûrah Quraysh
http://www.islaam.net/audio/787/106.wma

Sûrah al-Mâ'ûn
http://www.islaam.net/audio/787/107.wma

Sûrah al-Kawthar
http://www.islaam.net/audio/787/108.wma

Sûrah al-Kâfirûn
http://www.islaam.net/audio/787/109.wma

Sûrah an-Nasr
http://www.islaam.net/audio/787/110.wma

Sûrah al-Masad
http://www.islaam.net/audio/787/111.wma

Sûrah al-Ikhlâs
http://www.islaam.net/audio/787/112.wma

Sûrah al-Falaq
http://www.islaam.net/audio/787/113.wma

Sûrah an-Nâs
http://www.islaam.net/audio/787/114.wma

==========المصحف المرتل = التحقيق = از شیخ حصری =========
المصحف المرتل

سورة الفاتحة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/001.mp3
سورة البقرة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/002.mp3
سورة آل عمران
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/003.mp3
سورة النساء
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/004.mp3
سورة المائدة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/005.mp3
سورة الأنعام
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/006.mp3
سورة الأعراف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/007.mp3
سورة الأنفال
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/008.mp3
سورة التوبة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/009.mp3
سورة يونس
https://download.quran.islamway.net/quran3/144/010.mp3
سورة هود
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/011.mp3
سورة يوسف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/012.mp3
سورة الرعد
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/013.mp3
سورة إبراهيم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/014.mp3
سورة الحجر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/015.mp3
سورة النحل
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/016.mp3
سورة الإسراء
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/017.mp3
سورة الكهف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/018.mp3
سورة مريم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/019.mp3
سورة طه
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/020.mp3
سورة الأنبياء
https://download.quran.islamway.net/quran3/144/021.mp3
سورة الحج
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/022.mp3
سورة المؤمنون
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/023.mp3
سورة النور
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/024.mp3
سورة الفرقان
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/025.mp3
سورة الشعراء
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/026.mp3
سورة النمل
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/027.mp3
سورة القصص
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/028.mp3
سورة العنكبوت
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/029.mp3
سورة الروم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/030.mp3
سورة لقمان
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/031.mp3
سورة السجدة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/032.mp3
سورة الأحزاب
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/033.mp3
سورة سبأ
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/034.mp3
سورة فاطر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/035.mp3
سورة يس
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/036.mp3
سورة الصافات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/037.mp3
سورة ص
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/038.mp3
سورة الزمر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/039.mp3
سورة غافر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/040.mp3
سورة فصلت
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/041.mp3
سورة الشورى
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/042.mp3
سورة الزخرف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/043.mp3
سورة الدخان
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/044.mp3
سورة الجاثية
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/045.mp3
سورة الأحقاف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/046.mp3
سورة محمد
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/047.mp3
سورة الفتح
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/048.mp3
سورة الحجرات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/049.mp3
سورة ق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/050.mp3
سورة الذاريات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/051.mp3
سورة الطور
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/052.mp3
سورة النجم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/053.mp3
سورة القمر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/054.mp3
سورة الرحمن
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/055.mp3
سورة الواقعة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/056.mp3
سورة الحديد
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/057.mp3
سورة المجادلة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/058.mp3
سورة الحشر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/059.mp3
سورة الممتحنة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/060.mp3
سورة الصف
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/061.mp3
سورة الجمعة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/062.mp3
سورة المنافقون
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/063.mp3
سورة التغابن
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/064.mp3
سورة الطلاق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/065.mp3
سورة التحريم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/066.mp3
سورة الملك
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/067.mp3
سورة القلم
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/068.mp3
سورة الحاقة
https://download.quran.islamway.net/quran3/144/069.mp3
سورة المعارج
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/070.mp3
سورة نوح
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/071.mp3
سورة الجن
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/072.mp3
سورة المزمل
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/073.mp3
سورة المدثر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/074.mp3
سورة القيامة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/075.mp3
سورة الإنسان
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/076.mp3
سورة المرسلات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/077.mp3
سورة النبأ
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/078.mp3
سورة النازعات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/079.mp3
سورة عبس
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/080.mp3
سورة التكوير
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/081.mp3
سورة الانفطار
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/082.mp3
سورة المطففين
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/083.mp3
سورة الانشقاق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/084.mp3
سورة البروج
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/085.mp3
سورة الطارق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/086.mp3
سورة الأعلى
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/087.mp3
سورة الغاشية
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/088.mp3
سورة الفجر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/089.mp3
سورة البلد
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/090.mp3
سورة الشمس
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/091.mp3
سورة الليل
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/092.mp3
سورة الضحى
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/093.mp3
سورة الشرح
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/094.mp3
سورة التين
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/095.mp3
سورة العلق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/096.mp3
سورة القدر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/097.mp3
سورة البينة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/098.mp3
سورة الزلزلة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/099.mp3
سورة العاديات
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/100.mp3
سورة القارعة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/101.mp3
سورة التكاثر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/102.mp3
سورة العصر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/103.mp3
سورة الهمزة
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/104.mp3
سورة الفيل
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/105.mp3
سورة قريش
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/106.mp3
سورة الماعون
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/107.mp3
سورة الكوثر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/108.mp3
سورة الكافرون
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/109.mp3
سورة النصر
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/110.mp3
سورة المسد
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/111.mp3
سورة الإخلاص
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/112.mp3
سورة الفلق
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/113.mp3
سورة الناس
https://download.quran.islamway.net/quran3/316/114.mp3

================تلاوت ترتيل (القصر) از شيخ حصري===========
المصحف المرتل - القصر

http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/001.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/002.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/003.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/004.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/005.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/006.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/007.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/008.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/009.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/010.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/011.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/012.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/013.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/014.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/015.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/016.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/017.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/018.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/019.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/020.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/021.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/022.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/023.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/024.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/025.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/026.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/027.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/028.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/029.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/030.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/031.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/032.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/033.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/034.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/035.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/036.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/037.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/038.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/039.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/040.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/041.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/042.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/043.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/044.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/045.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/046.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/047.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/048.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/049.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/050.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/051.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/052.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/053.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/054.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/055.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/056.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/057.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/058.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/059.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/060.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/061.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/062.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/063.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/064.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/065.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/066.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/067.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/068.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/069.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/070.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/071.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/072.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/073.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/074.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/075.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/076.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/077.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/078.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/079.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/080.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/081.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/082.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/083.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/084.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/085.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/086.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/087.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/088.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/089.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/090.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/091.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/092.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/093.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/094.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/095.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/096.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/097.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/098.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/099.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/100.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/101.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/102.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/103.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/104.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/105.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/106.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/107.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/108.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/109.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/110.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/111.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/112.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/113.mp3
http://audio3.islamweb.net/Quran/hosaree/Algosr/114.mp3
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سوالات الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت ترتيل (مرتلة) كلام وحي

پستتوسط amuzeshkadeh3 » سه شنبه مه 01, 2012 12:03 pm

تصحیح حمد توسط شیخ علی حذیفی


كلامخوان13:
آيا نوار ويديويي كه بطور حضوري تصحيح حمد را توسط شيخ علي حذيفي نشان دهد؛ در دسترس هست؟

جواب:
بله
تصحيح حمد مسلمانان در كشورهاى ديگر توسط شيخ علي حذيفي در سفر به آنجا براى شركت در اجتماعات قرآني:
http://youtube.com/watch?v=560aU9YYbiw

والحمدلله رب العالمين
==================
چون سائل در بيان اشكالات بعضا نياز به تصحيح و تكميل دارد فلذا تصحيحات را لابلاي سؤالش به عنوان تصحيح تذكر مي دهيم تا نياز به تكرار فقرات او نشود كليه تصحيحات از مجيب است

سوال: در فایل ویدیویی که شیخ حذیفی نمازهای افراد را تصحیح می کند برخی اشکالات را ایشان تذکر نمی دهد آیا دلیل خاصی دارد؟
تصحيح: فقط تلاوت حمد افراد را بررسي اجمالي نموده و برخي اشكالات رابرحسب فرصت هر شخص و سطح او تذكر مي دهد

جواب:
بايد دقت شود كه
اولا: كلاس آموزش سوره حمد به آن افراد نيست،

ثانيا: جلسه اختتاميه دوره ديني براى دانشجويان خارجي بوده كه در مدينه برگزار شده و شيخ علي حذيفي هم به عنوان ميهمان افتخاري و تشريف جلسه دعوت شده است،

ثالثا: به عنوان تيمن و تبرك لابلاي كل اين جلسه چند ساعته حدود فقط 10 دقيقه آن هم به صورت هر از گاهي يكنفر به تلاوت سوره حمد يكنفر گوش داده است و نكته اى را بيان كرده است

رابعا: اغلاطي كه بديهي است و همه مصاحف و همه قراءات متحد است و اين حرف را بكار نمي برند و معلوم است كه ضعف مربوط به لهجه اوست تذكر نداده است مثل: مكسور خواند همزه أنعمت، فلذا مي بينيم كه ایشان اشکالاتی که واضح است و همه متوجه ادای غلط آن می شوند را بیان نمی کند؛ بلکه به اشکالات مخفی که کمتر به آنها توجه می شود پرداخته است؛ زیرا در مقام آموزش دادن نکات و اصول اولیه نیست مانند اغلاطی که ناشی از لهجه شخص آفریقایی است و مشخص است و باید تمرین وممارست کند تا برطرف شود.

خامسا: بلکه یا اشکالاتی که خیلی فاحش باشند را بیان می کند

سادسا: همچنین اشکالاتی که کمتر به آن توجه می شود را روی آن زوم می کند

سابعا: هر كسي را برحسب سطحش تذكر داده است مثل انكه قرائتش خوب بوده ضعف در اداء مد را تذكر داده است

از مواردي كه تصحيح مي كند:
1- اشتباه شايع: ترك مد در "عا" از كلمه العالمين است، كه اين مورد غفلت بسياري است خصوصا در تلاوت شمرده خواني يا حتى ترتيل چون الف در رسم الخط مصحف عثماني نيست و نشانه الف كوچك حتى با رنگ قرمز مصاحف تجويد هم خيلي آشكار نيست
چون حرف عين مفتوح اولا بايد تلفظ صحيح و دقيق خودش ابراز و اظهار شود؛ سپس عا بودنش هم مشخص باشد فلذا مد بقدري كه اين دو امر معلوم شود در تلفظ را تذكر و تعليم مي دهد

2- اشتباه شايع: تفاوت تلفظ هـ با ح؛ كه برخي بخاطر اينكه مثلا با ح اشتباه و حلقي اداء نشود، كلا موضعش را منتفي مي كند و آنقدر مخفي اداء مي كنند كه اصلا معلوم نيست تلفظش و اينكه چه صدايي، در اينجا كه حذيفي ح حلقي نبودن هـ را تصحيح مي كند ضمنا با قوت اداء كردن هـ از جوف و اندرون شكم را هم تبيين و تعليم مي كند

3- اشتباه شايع: ادغام خواسته يا ناخواسته س ت مستقيم كه بخاطر تعجيل در خواندن يا عدم تعلم تلفظ دقيق يا عدم عادت بر ابراز و اظهار دقيق در تلفظ اتفاق مي افتد
فلذا مي بينيم كه تصحيحات او عليرغم چند مورد و در چند دقيقه و گزينشي بودن است تكراري و همه مي دونند نيست و هر كسي حتى شخص متمكن هم از اين چند دقيقه استفاده علمي مي برد و به نكاتي كه حذيفي با توجه به دانش و تسلطش مهم مي داند توجه پيدا كرده و چيزي جديد ياد مي گيرد

4- اشتباه شايع: ترك اشباع كسره، مثل عدم اشباع صاد در صراط.

5- اشتباه شايع: عدم اظهار نون در انعمت

موارد فوق به عنوان نمونه از تصحيحات حذيفي ذكر شد و ليست كامل تصحيحات او با ذكر وجه صحيح تصحيح او جا دارد كه توسط اعضاي كانال پيگيري شود
خصوصا كه سائل اگر جه مواردي را استقصا و آناليز و ليست نموده چه تصحيح شده ها چه نشده ها؛ و كار ارزشمندي است و نشانه دقت سائل در استفاده از مطالب است،
اما مواردي كه سائل نوشته است از نظر وجه تصحيح يا نوع اشكالات؛ همه اش صحيح يا دقيق نيست،
و جاى تصحيح و تكميل دارد باشد
و از متمكنين اعضاء در اين كانال خواسه مي شود كه در اين مسابقه تشخيصي شركت كنند و
موارد تصحيح حذيفي را وجه نويسي كنند، تا معلوم شود چقدر در تشخيص متمكنند،
و هم مي توانند مواردي را كه اشكال در خواندن افراد بوده چه حديفي پرداخته چه نپرداخته است را نيز ليست كنند
البته همه موارد ر ا با ذكر دقيقه و ثانيه تا معلوم شود كدام مورد مقصود است خصوصا كه برخي اشكالات تكرار شده است

فلذا نپرداختن به موارد مذكور فوق (ليست شده توسط سائل) به معني تاييد ريز موارد تصحيح شده يا نشده يا تاييد برداشت سائل از وجه تصحيح حذيفي نيست
و ممكن است برخي موارد به علت ديگري تصحيح شده باشد، يا اشكالاتي آنقدر وارد نباشد يا جا انداخته باشيد

از ديكر موارد تصحيح نمودن توسط حذيفي:

6- اشتباه شايع: مخرج ضاد خصوصا در ميان برخي عربها شاميها كه ضاد را شبيه دال ادا مي كنند

7- وقتي اشتباهي را تصحيح مي كند اگر شخص تكرار كرد ديگر تصحيح نمي كند، و اين به معناي اداي صحيح خواننده يا تاييد حذيفي در تصحيح خواننده نيست علت نپرداختن به تكرار تصحيح اين است كه چون مطلب را يكبار گفته ديگر حكمش واضح است و نياز به اتلاف وقت براى تكرار نيست.

8- از نكاتي كه در نحوه تصحيح حذيفي ديده مي شود اين است كه كساني كه مدود را خوب رعايت مي كنند تقدير مي كند، و اين اگرچه طبق قاعده اصلي مراعات همه قوانين تجويد از جمله مدود است، اما به معني اهميت و ترجيح مدود بر ساير موارد كه چه بسا غلط معنايي باشد نيست، و دليل تقدير حذيفي از مراعات كنندگان مدود، اين است كه كسي كه مدود را مي شناسد و مراعات مي كند يعني كه با قواعد آشناست و مصمم بر اجراى دقيق انست و همين شخص را نهايتا موفق مي كند و ضعفهاى ديگر او كه بر همگان و خود شخص معلوم است تدريجا رفع مي شود حتى اگر به آن پرداخته نشود، در حقيقت تلاش قاري را با اغماض از اشكالات معلومه تقدير مي كند نه اينكه ان اشكالات وارد نباشد يا مهم نباشد

9- در تصحيح تلاوت حمد كوچكترين افراد كه پنج شش ساله بوده ضمن اينكه يكبار اشتباهش را تصحيح كرد اما بقيه اش را به ماشاء الله گفتن گذراند چون همين كه كودك خردسالي در جمع جلسه مهمي در حضور شخص معروفي مثل حذيفي بتواند حمدش را بخواند و زبانش نگيرد خودش خيلي مهم ست و جاى تقدير دارد اما با اين حال يك اشكالش را تذكر داد و تصحيح كرد

والحمدلله رب العالمين
amuzeshkadeh3
 
پست ها : 7937
تاريخ عضويت: دوشنبه مارس 28, 2011 2:02 pm

سوالات الگوي تعليمي و آموزشي تلاوت ترتيل (مرتلة) كلام وحي

پستتوسط amuzeshkadeh3 » پنج شنبه مه 10, 2012 6:16 pm

سوال:
سلام علیکم
سوالی داشتم اینکه در سایتی خوانده ام که شیخ علی حذیفی شیعه نبوده و در جایی به شیعیان توهین کرده است می خواستم ببینم ایا استماع تلاوتهای ایشان اشکالی ندارد؟

جواب:
علیک السلام

*در آموزش و الگو قرار دادن شخص اصلا مطرح نيست، و چه بسيار افراد كه با اين نمونه ها آموزش ديده اند و اصلا آنها را نمي شناسند.
نوارهاى اين دو نمونه تاكنون نمونه منحصر بفرد صحت تلاوت در جهان اسلام است و تنها نوارهاى مصحف صوتي مدينة منورة نه هر نوار حذيفي و همينطور در رتبه بعد نوارهاى مصحف صوتي حصري نه هر تلاوت او.

*موضوع اين نمونه ها مثل موضوع چاپ مصحف است. چرا الان مصحف مدينة منورة معتبرترين نسخه مصحف است؟ چون مصحف مصر كه مشايخ قراء مصر در هفتاد سال قبل بررسي و تاييد شده بود را مشايخ قراء شام مورد بررسي قرار داده و بعد سالها مصحف شام منتشر شد، بعد از آن همين مصحف توسط مشايخ مصر ولبنان و حجاز هم مجددا تدقيق شد و نتيجه شد مصحف مدينة. و همين مصحف هم بعد از انتشار دهها میليوني بين مسلمانان جهان مورد تدقيق عموم اشخاص و خصوصا مطلعين قرار گرفت و مصحف دوم مدينة منتشر شد.

حالا در این بین اگر شخص بی اطلاع بگوید که ما ايراني هستيم و خودمان مي نويسيم!
آنها كه عرب بودند و سالها نوشتند براى نسخه معتبر اين همه وارسي نياز داشت! شوراي قران ايران كه هيچكدام اجازه قراءت و اسناد متصل در قراءات قراني ندارند يك مهر زده اند اخرش آيا معتبر است؟ يا قابل قياس با نسخه مدينة است؟!


*بسیاری از افراد وقتي گفته شده حذيفي فكر مي كنند شخص منظور بوده در حاليكه اينطور نيست مثل مصحف عثمان طاهاست كه شخص او مطرح نیست در حاليكه چون اين امتيازات و بررسيها در مصحف بخط او واقع شده بخاطر آن است نه شخص او.
همه افراد معترفند اين مصحف، مصحف عثمان است و مي توانند اخرش را بخوانند پس طبق مبناي اين افراد بايد مصحف خانه شان را تحريم كنند! آيا عثمان ولايتي بوده و با شيعه خوب بوده؟ مگر همان نبوده كه او را كشتند ولى مصحفش را مي خوانند و اسمش را هم عوض نكرند.
پس ناچارند ولو عثمان نوشته و عمريها نشر داده اند و با شيعه دشمن اند از آن استفاده كنند. فقط اگر تصويربرداري شود معتبر است و قابل اطمينان.


*موضوع اعتبار است؛ مصحف صوتي از مصحف كتبي بسيار پيچيده تر است، منظور از مصحف صوتي نمونه فوق الذكر است نه هر كه نشست و كليه سوره ها تلاوت كرد در يك سي دي بگذارند و بگويند مصحف فلان.
* تكرار مطالب سست رسانه ها در مقابل مطالب علمي نشاندهنده عدم رويكرد علمي شخص است و بنای ما بر حرف و پسند آنها نیست بلکه بر اساس تعالیم مکتب وحی و خازنان وحی علیهم السلام می باشد.

*اينها چيزهايي است علمي متقن هر چند جو عوامانه و الحان خواني كشور كه به اسم قراء معروفند توجه نكنند. كسي مي تواند حرف نقضي بزند كه حداقل يك اسناد متصل به عصر نزول وحي داشته باشد يعني متمكن از قراءت صحيح كه از زبان قاري متمكن صاحب اسناد يكدور لااقل كل مصحف را شنيده و يكدور هم براى خوانده و تاييد كرده باشد. البته نه هر قاري، آن قاري هم بر متمكن تا برسد به زمان نزول وحي چنين ارتباطي را در امر تلاوت داشته باشد.
در كل ايران يكنفر با چنين صلاحيتي ديده نشده است حتى در ميان حوزه ها و علماء؛ لذا نمي تواند مرجع تلاوت واقع شود و كلا در دنياي اسلام اين نمونه صوتي كه با اين شرايط تهيه شده باشد منحصر به اين دو نمونه است كه معرفي كردیم و اينها اموري نيست كه با حرف اين و آن لق بشود.

*حذيفي براى خوش آوازي نيست براى نغمه اش نيست براى ... فلان نيست كه نمونه منحصر شده براى همان نكات فوق است كه چون تلاوتش بر اساس آن دقيق اجرا شده انتخاب شد تا اين تلاوت با اين دقت ملاك و الگو باشد چه براى تعليم چه تصحيح چه تمرين.

موفق باشید
-----------------------

سوال:
برای شروع کار به دانشجویانم گفته ام که به تقلید محض از نمونه های آموزشی بپردازند می خواستم در این زمینه راهنمایی بفرمایید.

جواب:
* موضوع تصحيح و تمرين براساس نمونه آموزشي صرفا جهت فراگيري دقيق و صحيح است نه نغمه و آهنگ، لذا تعبیر «تقلید» صحیح نبوده و بكار بردن آن حاكي از اين است كه شخص هنوز فرق ميان الگوي آموزشي براى دقيق و صحيح ياد گرفتن را با نمونه هاى تقليد قراء مصري كه ميان قران آموزان ايراني رايج است متوجه نشده و مقصود ما و رايج را يكي مي پندارد. ما برايمان فرق نمي كند مثل چه شخصي بخوانيد ولى معيارهاى تلاوت با دقت در اداء در اين دو نمونه است ابتدا باید ذهن از اشتباهات خالی شود سپس با استفاده از روش صحیح، یادگیری انجام شود.

-----------------------
پاسخ به سؤالات يك كلامخوان:

كلامخوان1:
من در این هفته این دو سوره را با حذیفی تمرین نمودم ، و خدمتتان ارسال می نمایم

جواب:

1- تلاوتهايتان خوب بود
بطور كلي غلط خواني نداشت
جزئيات تحليلي صحت و دقت خواندن را بايد بخش بررسي تلاوت بنويسد

2- اما خواندنتان سبك ترتيل نداشت چه برسد تقليد حذيفي
بيشتر به سبك شمرده خواني است اما تندتر
و مثل كسي كه دارد تمرين حفظش را پس مي دهد به كسي

3- ان شاء الله براى خواندن تمريني بر سبك ترتيل و خاصتا سبك حذيفي
بايد در ساعات غير تمرين حفظ؛
بطور جداگانه
بعد از مقداري گوش دادن تلاوتهاي حذيفي
اول فضاي ترتيل و دور آرام و متين ترتيل به خواندنتان بدهيد
بعد صداي حذيفي را تقليد كنيد

4- در بوستان تلاوت از تلاوتهاي عبدالهادي كنون يكي هست كه در يك ركعت نماز به سبك حذيفي خوانده است
بنظرم همين سوره مجادله باشد
آن نمونه؛ تقليد قابل قبولي از حذيفي است

5- فايلها هم ضعيف ضبط شده است
با موبايل ضبط كنيد و ميكروفونش نزديك دهان بگيريد
با همان فورمت موبايل ا م ر بفرستيد كم حجمتر از ويو است

محفوظ و موفق باشيد‎

==============
كلامخوان2:
من امروز برای کلاس تلاوت رفتم و من در کلاس خیلی حس خوبی داشتم
و سعی می کنم که تمریناتم را بیشتر کنم و خیلی تلاوت خانم هانیه سلوى را دوست داشتم
و من امروز ساعت ۱۰ صبح به کلاس تثبیت حفظ رفتم و جزء ۱و۱۳و۲۱و۲۶و۱۶ را با معلمم خواندیم
و من غیر از کلاس در خانه هم تمرین تلاوت قرآن را دارم
و خیلی تلاش می کنم که بتوانم طبق نمونه آموزشی صوت خوبی را ارائه دهم و من محتاج به دعای شما هستم

جواب:
تمرين كردن براي رسيدن به تقليد صداي حذيفي و نيز نحوه تلاوت به ترتيل
نوعش متفاوت با تمرينات حفظي يا تثبيت حفظ است
و اين دو نوع تمرين هم با تمرين براى اتقان تلاوت و جودت اداء مثل هانية سلوى فرق مي كند
فلذا اگر بخواهيد روي اين سه نوع كار كنيد بايد براى هر كدام زمان جدا بگذاريد
و در فضاي خاص هر نوع قرار بگيريد
و مقداري اولش مكرر نمونه مربوطه را گوش بدهيد
بعد شروع به تمرين كنيد
يعني گوش و ذهن و حس در چهارچوب نوع مربوطه متمركز باشد

اولين ساعات روز كه ذهن قويتر و شادابتر است را براى جلسه تمرين ترتيل و تقليد سبك حذيفي قرار بدهيد

خداوند توفيقات شما را روزافزون فرمايد‎
------------------
كلامخوان4:
بسم الله الرحمان الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله
خدا قوت
فایل تمرینی سوره والضحی که با فایل صوتی
استاد حذیفی تمرین کردم، به مراه می باشد
تجربه این حقیر:
چون در سبک تلاوت حذیفی نسبت به حصری مقداری تندتر می خواند، بنده چندین مرتبه فایل حذیفی را آیه آیه قطع می کردم و تمرین می کردم، که خیلی کمک می کرد به صحیح خوانی و نیز حک شدن صوت تلاوت او در ذهن
والحمد لله رب العالمین

جواب:
1- تلاوت تان مجموعا خوب بود و در گام اول موفق مي باشد
البته تحليل دقيق و تفصيل جزئيات و اشكالات تلاوت را بخش بررسي تلاوت و همكاران مي توانند بنويسند

2- عليرغم تمرينتان با نوار ترتيل حذيفي
اما تلاوتتان بيشتر قرائت و شمرده خواني بود و از اين نوع تلاوت حصري (المصحف المعلم) تاثير گرفته ايد تا تلاوت ترتيل و سبك و صدي حذيفي

3- براى تلاوت ترتيل بايد از حالت جداجدا و كسيخته خواندن بيرون آمده و ضمن رعايت مواضع مكث و وقف؛ دنبال هم بخوانيد تا ترتيل بشود

4- آنچه خوانده ايد صداي خودتان است فقط متنش قران كريم است و در رعايت جهات تلفظ سعي مي نماييد

5- براى مشابهت به سبك و صداي خواندن حذيفي و هر خواننده ديگر؛
بايد از لحن و نواي خودتان بيرون بياييد
و در مقام تقليد صداي او باشيد
و در آهنگ و نواي صوتي شخص برويد و بخوانيد تا موفق شويد
براى تمرين اين امر؛ كافي است روي يك آيه كوتاه متمركز بشويد (مثل الحمدلله رب العالمين) تا لِم صداي او بدستتان بيايد
بعد اگر شبيه شد و ديگري هم گفت صدايتان شبيه حذيفي شده است
آن وقت روي تقليد صداي او و نواي او درآوردن در بقيه آيات ادامه مى دهيد

تقليد صداي ديگران و مثل آنها گفتن و خواندن كارآساني است اگر دقت سمع و استماع داشته باشيد، براى همين فروان مي شنويد كه حتى كودكان بسياري؛ صداي قراء معروفين و نامور را تقليد مي نمايند
بدون اينكه احاطه اى به قواعد تجويد يا اصول نغمات داشته باشند
و تنها از همين راه از صداي خود بيرون آمدن و نواي صوتي شخصي را تقليد كردن موفق مي شوند

والحمدلله رب العالمين‎
-------------------------------------
كلامخوان5:
از برنامه مصحف التجوید والتحفیظ قرا السماع کار کردم ولی چون تکرار نداشت با یک برنامه دیگر ولی به صوت العفاسی کار کردم
العفاسی خیلی قشنگ می خواند و مخارج را نیز خیلی خوب ادا میکند و به خاطر تغيیر در صدایش ادم را به درک کردن معنی و مفهوم ایه متوجه می کند ودر ایات با توجه به معنی و حالت نغمه و حالت صدایش را عوض می کند که این خیلی خوب است و ادم را به شنیدن مشتاق می کند
در گوگل در موردش تحقیق کردم و فهمیدم قاری و امام مسجد کبیر کویت است و در ده نوع قرائت قران مهارت یافته

جواب:
بله برخي از آن برنامه ها با صوت يك قاري منتشر مي شود مثل العفاسي
كه يكي از قراء سبك خليجي است و حرفش قبلاشده است و در شبكه قران تلويزيون ايران مديحه خوانيها و سرودخوانيهايش را مي گذارد
البته اين برنامه ها اگرچه بصوت يك قاري هست اما امكان افزودن قاريهاي ديگر هم دارد و هيچ وقت با شهرت بيشتر قراء ديگر مثل حذيفي و حصري ووو نمي آيند برنامه شان را محدود كنند و منحصر به يك قاري كنند يا از اول چند قاري معروف دارد يا اگر يك قاري گذاشته اند امكان افزودن قاري ديگر دارد

و گوش دادن گاه به گاهي به العفاسي يا قراء معمولي ديگر مشكلي ندارد اما نبايد بجاى الگوي اموزشي (حذيفي و حصري) قرار گيرد
كه سطح حك شدن و تحفيظتان به قدر تفاوت و پايين تر بودن عفاسي از حذيفي يا حضري تنزل مي يابد

اگر ملاك و امتيازات انتخاب الگوي اموزشي را در سايت با دقت بخوانيد مي فهميد كه چرا تنها اين دو نفر (حذيفي و حصري) بعد بررسيهاي علمي بسيار انتخاب شده اند وظاهرا مطلع نيستيد

اجازه قرائت داشتن عفاسي يا قراء در سطحی و به معني مهارت در آن قراءات نيست؛ هر قاري كه صحيح و متقن روايت مشهر در كشورش مثل حفص در خاورميانه و ورش در مغرب را بلد باشد و عرضه كند بر صاحب اجازات قراءات ديگر و بتواند تفاوت قرائت قايان ديگر را هم صحيح تلاوت كند و بعضا يك ختم به آن قرائت هم عرضه كند به او اجازه قرائت مي دهند و اين يك امر معمولي است و صرفا اشنايي محسوب مي شود = مهم قرائت پايه اوست كه چقدر متقن است و البته العفاسي تلاوتش نمره قبولي دارد و جزو مردودين نيست اما تا رسيدن به سطح تلاوت الگوي ـموزشي خيلي فاصله دارد
و مهمتر از همه كيفيت ضبط تلاوت الگوي آموزشي است كه با حضور مشايخ تلاوت كه خودشان صاحباجازات و مرجع تلاوات زمان بوده اند‎
و وقت ضبط تلاوت حضور داشته اند و انها بر حسب استماع از مشايخ قبلي حرف به حرف تلاوت اين دو را كنترل كرده اند
و عليرغم مبرز بودن حذيفي و حصري اما چون مي خواسته اند مصحف قرائت مشايخ گذشته (متصل به زمان قاريان اوليه) را بوجود بياورند و بسيار دقيق و قوي باشد
فلذا حرف به حرف كنترل مي كرده اند
و اگر اين دو عليرغم مهارت و تبحر و استاديشان؛ باز هم جاداشته دقيقتر و قويتر بگويند؛ تذكر مي داده اند و في المجلس حذيفي و حصري باز مجددا آن فقره را از نو بهتر خوانده و ضبط شده ..... تا اخر قرآن

چيزي شبيه كار ضبط تلويزيوني كه چندين بار يك صحنه را مي گيرند
البته بلاتشبيه و بلانسبت
و با اين تفاوت كه اينها عليرغم مبرز بودن و بدون ضعف خواندن باز هم قطع مي كرده اند و قويتر و دقيقتر مي خوانده اند
و بخاطر اين امتياز خاص علاوه برامتيازات ديگر؛ اين دو ضبط تلاوت ترجيح و الگوي اموزشي شده است
وبا تلاوتهاى مجلسي و نمازهايشان متفاوت است كه ممكن است برخي موارد ضعيفتر از اين دو ضبط شان باشد و اين نوع ضبط كردن در ضبط تلاوت قاريان ديگر نبوده است
و انها همين قدر كه خود را متمكن و مشتري دار مي ديده اند تلاوت خودشان را ضبط و نشر داده اند
+
و برنامه مصحف التحفيظ تكرار هم دارد در معرفيش بود
و نمي شود برنامه اي كه جديد ارائه مي شود امكانات ابتدايي برنامه هاي قديمي را نداشته باشد
يا جايش را پيدا نكرده ايد يا برنامه ناقص دانلود شده است،
و اولين لازمه كار تحفيظ؛ تكرار است و نمي شود برنامه خاص تحفيظ امكان ضروري تحفيظ كه تكرار است را نداشته باشد ‎

-------------------------------
برداشت کلامخوان:

سلام علیکم
از توضیحات مفصل حضرتعالی بسیار سپاسگزارم و نمونه آموزشی شیخ علی حذیفی که نزد اساتید معروف و نامی ضبط شده همان تلاوت به روایت حفص از قرائت عاصم به مد منفصل از طریق شاطبیه اهمیتش بیشتر و امتیازات کاملش بیشتر برایمان واضح و روشن شد
زیرا غیر از این خصوصیت و دقت در ضبط شخصیت خودش هم از نظر استادی مزید بر این امتیاز شد که ایشان مسلط کامل به تمام قرائات عشره است
و سالها چه تحصیل و چه تدریس دائما در این امر متمرکز و دارای درجه ای ممتاز است
مخصوصا که گاها با توضیحی که فرمودید دائما پیگیر بوده و خودش را بی نیاز نمی دانسته و از هر فرصتی برای ارتقاء سطح کیفیت تلاوتش استفاده می کرده است
و با اینکه در مثلا تلاوت به روایت حفص از عاصم اجازه داشته و حتی نوارهایش ضبط شده و برای تعلیم و استفاده پخش شده است باز در همین روایت نزد اساتید دیگری هم ختم تلاوت کرده و اجازه گرفته است و واقعا درس بزرگی است برای انسان که برای رسیدن به تلاوت ممتاز و جامع غیر از مباحث علمی و معرفتی و واژه شناسی و تفسیر و تاویل و تسلط به تجوید و علوم قرائات و علوم وقف و ابتداء و خصوصا مکث که باید خوب تعلیم دید حتما باید به طور دائمی مشغول تلاوت و تمرین بود و به صرف یک تقلید کوتاه مدت نمیتوان به امتیازی در تلاوت رسید

و متاسفانه اگر غیر این فکر کنیم که با مقداری تسلط بر مباحث تجویدی و تسلط در لحن و صدا و زیبا خواندن در علم تلاوت بی نیاز شدیم و کار تمام شده از جهلمان خواهد بود و الحمد لله از برکت همین روش تعلیمی حضرتعالی این جهل از انسان دور می شود و با دید باز و دقیق تری به موضوع نگاه می کند خصوصا که آن مباحث عظیمه و دقیقه و مفصله در تلاوت فصیح و تلاوت اهل بیت علیهم السلام مطرح است که امتیازات ان در عالم بر همه این قرائات عشره ترجیح دارد

و معلوم می شود وقتی در این حد تلاوت این همه نیاز به ممارست و تمرین است برای اضافه کردن و تمرین و ممارست و اشنایی به این مباحث فصیح تلاشی مضاعف می طلبد که باید با همت بالا از خود حضرات مقدسه علیهم السلام خواست که مدد کنند تا بتوانیم به چنین چیزی نائل شویم‎
و غیر از توصیحات حضرتعالی و آموزشهای فراوانی که این مباحث کنید بزرگترین نکته اش باز شدن دید و نگاه انسان به علم تلاوت است چه علما و چه عملا از جهت تلاوت و دور شدن از نگاه محدود و خام و محصوری که گاها گرفتار ان هستیم و همینطور دایما در فضای بیرون برایمان از زمان کودکی القاء شده است و متاسفانه افراد خیلی زود استاذ التلاوه می شوند چون نگاه نگاهی کوچک و محدود و بسته است اما با این سلسله مباحث کامل زیر و رو می شود و از این‌جهل مرکب خارج می گردد‎

در مورد امتیاز بعضی از تلاوتهایش در نماز نسبت به نمونه معرفی شده بله گاها این چنین سوالی به ذهن می زند که با توجه به گذشت سالها و قوی تر شدن در تلاوت و خصوصیت حالش در نماز گاها در تطبیق سوره ای از نمازش با نمونه اموزشی بهتر خوانده است اما در بعضی که اینچنین به نظر خودم می رسید دقت کردم ممکن است ابتدا را با قوت و فصاحت خوبی ورود می کند اما این در تمام نماز ساری و جاری نیست به همان جهاتی که فرمودید بحث نطارت اساتید نیست و شرایط حال و مزاجی سنی هم دخیل است لذا چون نمونه اموزشی باید تماما در شرایط یکسان ضبط شده باشد واضح است که همان مصحف مرتل با ان کیفیت خاص بر تمامی تلاوتهایش به جهت آموزش شنیداری ترجیح دارد هر چند که گوش دادن تلاوتهایش در نماز هم دارای اثرات خوبی برای اموزش از جنبه شنیداری است مثل اوائل تلاوت سوره الحاقه در نمازش‎

جواب:
1- تمرين و تدقيق و اتقات و ارائه و تحصيل اجازات كار خوبي است، و خودش مرحله اى از موفقيت است، و بجز كمك در جهت موفقيت و تمكن از اتقان؛ مثل مدارك دانشگاهي رايج است براى امكان فعاليت و كار و پيگيري مقاصد عاليه

2- اما چون اتقان تلاوت امرى مكتسب است؛ فلذا بسيار مرهون تمرين بسيار و استمرار است، و ساعتى كم شود نقصان و افت پيدا مي كند، قاريان معروفي كه بسيار نامور بودند و همه آنها را مبرز و استاد مى دانسند امثال شحات بدر، مصطفى اسماعيل و غالب آنها كه سالها در سطح مبرز خودشان ار حفظ كرده بودند مى گفتند ما روزانه بيش از ده ساعت تمرين و اشتغال به تلاوت داريم و اگر روزي رها كنيم افت پيدا مى كنيم

3- بجز اتقان در اداء مخارج و صفات؛ همچنين تعدد روايات از قراءات؛ و فنون ديگر تلاوت؛ و مباحث نغمات (حتى اگر به سبكهاى ساده غيرآوازى اكتفا شود، همچنين عرضه انواع خوانشها با صداهاى مختلف و دسترسي همگان به ارتباطات پيشرفته امروزى و نشر آثار تلاوتى؛ ميدان رقابت را وسيعتر و سطح آشنايي و مذاق و توقع و پذيرش مستمعين را بالاتر مى برد

اين امور مجالى به شخص آگاه براى توقف و اكتفا به داشته ها و موفقيتها نمى دهد
ديگر چه برسد بخواهد مبانى و وجوه منتشر نشده را ياد بگيرد و آنها را تدوين و ارائه داده و به تعليم و ترويج برسد

بايد خيلي كار كرد و پيوسته و ساعت به ساعت نه چهل روز يكبار آن هم صرف حرفي

وفقنا الله واياك و جميع المهتمين بعلوم التلاوة عن خزنة الوحي عليهم السلام‎

و هيچ وقتي و سنى براى كار جدى دير نيست و نبايد بخاطر عدم شروع در سنين پائينتر آنر اترك كرد،
همين شيخ علي حذيفى گفته بود كه حفظ قرآن (ختم كامل) را بعد سنين سي سالگي شروع كرده است و چون مواظبت دارد حفظ و رشد پيدا كرده است و اينطور نيست كه چون از كودكي مثلا حفظ (ختم كامل) را شروع نكرده؛ ديگر نمى شود به جايي رسيد چون حفظ كامل در سرعت احاطه و توانائيهاى به علوم تلاوت بسيار دخيل و مؤثر است‎
و اينكه برخي از اعضاى كانال به حفظ كامل اهتمام دارند، و بالاتر برخي در جهت تمكن و اتقان اداء فعالند و به اجازات داراى اسناد در روايات و قراءآت متعدد رسيده و پيوسته ادامه مى دهند بسيار ارزشمند است، و خداوند بقدر همت و جديت عنايت مى فرمايد و توفيقات را ميسر مى گرداند

و وجود ابزارهاى امروزى ضبط صوت و تصوير و ويديو و سرعت ارتباطات و دسترسي به اصوات و طرز اداء متمكنين به روايات و قراآت مختلف در سطوح مختلف در سرتاسرجهان براى همگان
كه نسبت به زمان قديم مليون برابر امكان مردمان گذشته است، و براى شنيدن روايتى بايد سفر به بلاد بعيده مى كردند آن هم با خطرات و هزينه ها و صرف زمان بسيار
و اگر مى توانست روايتي را حاضر شود؛ از مجالس ديگر باز مى ماند
و تازه آنچه شنيده بود در همان لحظه قابل دريافت بود
و اگر حفظ قوي نداشت ديگر آن نمونه آموزشى را در دسترس نداشت
وووو
همه اينها نعمت و حجت را بر همه تمام كرده است و جاى تسويف و تعلل نداريم و در برابر آنها مسؤول و مورد محاسبه ايم هر كه آگاهتر بيشتر، و آنكه ناآگاه بخاطر همان جهل و عدم تلاش براى رفع جهل مؤاخذه مى شود‎
امكان بازشنيدن نحوه اداء و تلفظ و ديدن ويديوى آن؛ امكاناتي است بسيار اختصاصي و مثل ثبت و تقرير علوم ديگر نيست كه با نوشتار حفظ و در دسترس خودش و ديگران باقي بماند، و بايد از اينها استفاده نمود و حق اين نعمات را نسبت علم تلاوت كلام وحى ادا كرد‎


البته همچنانكه قبلا و تفصيلا طي نكات عديده اى تبيين گرديد
viewtopic.php?f=1957&t=4799

هيچيك از روايات و قراءآت متداول مطابق دقيق و واجد كامل اجزاى تلاوت براساس وحى و به قرائت خاندان وحى و خازنان وحى عليهم السلام نيست
اما هر يك از آنها در آموزش برخى از اجزاء و اوصاف تلاوت مقصود مفيد هستند‎

اگر تسهيل همزه از مواصفات تلاوت مقصود است،
يا اگر عدم ادغام
يا اثبات ياء متكلم (كه زيادة و اضافة در نزد بعضي است)
يا قرابت تلفظ به ياء با اماله صغرى در ألف هاى از ذوات الياء يا تقليل ألفهايي كه در مصاحف ياء رسم شده اند
يا ضم هاء در ضمير هُم
يا تفاوتهاى لغوى قريش و حجاز از ديگر مواصفات است،
رواياتى كه به آنها التزام دارند (بي افراط و تفريط) مى توانند نحوه آنرا آموزش دهند
و قارى با ياد گرفتن آن روايات و قراءات است كه متمكن از اداء اين اوصاف مي شود‎
البته اين موارد از باب مثال بود نه تعيين؛ و تنها از شمار بحثهايي است كه نحوه اداء آن در تلقي روايات و قراآت مختلف بدست مى آيد، هر چند جزئيات و مواردش مى تواند با التزامات آنها متفاوت باشد‎

والحمدلله رب العالمين‎
amuzeshkadeh3
 
پست ها : 7937
تاريخ عضويت: دوشنبه مارس 28, 2011 2:02 pm

بعدي

بازگشت به الگوي تعليمي و آموزشي


Aelaa.Net