الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت حدر = سریع

الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت حدر = سریع

پستتوسط barresi.telawat » شنبه آپريل 20, 2019 7:11 pm

.
barresi.telawat
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm

Re: الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت حدر = سریع

پستتوسط barresi.telawat » شنبه آپريل 20, 2019 7:43 pm

اين جوابيه براى عموم مانوسين با تلاوت
بخصوص متمكنين از تلاوت صحيح وحفاظ كامل قرآن كريم؛
مفيد است


سؤال:
در سايت غرفه الگوي آموزشي؛ از اقسام تلاوت {حدر = سريع} معرفي شده،
آيا ما كه مشغول حفظ قرآن هستيم؛ براى مرور و تثبيت محفوظات مي توانيم از اين نوع تلاوتها استفاده كنيم؟
كدام تلاوت و مصحف صوتي حدر را توصيه مي كنيد؟

جواب:
1- دقت شود كه تلاوت حدر (سريع) از نظر رعايت قواعد صحت و دقت تلاوت چيزي كم ندارد
يعني حروف حذف يا ماليده نمي شود - تلفظ حروف همچنان صحيح و دقيق ادا مي شود - حتى احكام مستحبه تلاوت كه تركش منجر به غلط معنايي نمي شود (مثل مد ها غنه ها كه بخش عمده زمان تلاوت مصروفش مي شود) ترك نمي شود.

2- استفاده از تلاوت حدر (سريع) چند نحو است:
اول: براى پخش صوت تلاوت در محيط جهت تنوير و نوراني كردن محيط قبل استفاده يا جهت خيرات براى اموات بالاي سر مقابر آنها = در اين موارد شرطي ندارد مگر اينكه پخش كردن در محيط محترم بوده و چيزي موجب بي احترامي به تلاوت نباشد

دوم: براى استماع از روي تبرك و اينكه در اوقات و فراغت مي خواهد به تلاوت گوش دهد = مانعي ندارد اگر رعايت حرمت بشود و مشغول به ديگري و چيزي نبود و متمركز در تلاوت باشد

سوم: و يا در فرصتي است مي خواهد تلاوت بطور سريع بدون در دست گرفتن مصحف = اگر امتحان كرده و مي تواند سريع همراهش بخواند مانعي ندارد - فقط دقت كند قراء رايج در سجدات تلاوت سجده نمي كنند و مواضع را بشناسد و توقف دهد به دستگاهش و سجده كند

چهارم: كسي كه حفظ قرآن كرده، و روزها ساعاتي به تكرار و مرور جهت تثبيت حفظش اختصاص مى دهد، و مي خواهد از همه فواصل كارها و از وقتها در هرجا استفاده كند = اگر تلاوت صحيح را ياد گرفته و بي غلط (لااقل سياه) تلاوت مي كند؛ و توانايي تكرار سريع همراه نوار را دارد؛ استفاده از آن اشكالي ندارد

پنجم: اما اگر هنوز تلاوت صحيح در خواندن را ياد نگرفته؛ گوش دادن به تلاوت حدر مانع دقيق يادگرفتن ظرايف تجويدي براى مبتدي بوده، و تمرين با تلاوت حدر به مانند تمرين با ساير انواع تلاوتها؛ سبب تكرار غلطهايش؛ و عدم دقت در تلاوت؛ و نادرست تمرين كردن مي شود = ولذا پرهيز كند


3- تلاوتهاي حدر كه در دسترس هست از نظر جنس فايلهاي صوتي دو نوع است

نوع اول: حدر طبيعي:
آنكه خود قاري به تلاوت حدر خوانده است كه اين را مي گويند حدر طبيعي
در اينجورتلاوتها ساختار صداي قاري محفوظ و مشخص است
و از نظر رعايت قواعد و تلفظ كلمات هم درست و محكم است
و قابل استفاده براى همه انواع كاربردهاي فوق الذكر است
نمونه هاي تلاوت حدر طبيعي را در بندهاى بعدي معرفي مي كنيم

نوع دوم: حدر مصنوعي:
اينكه قاري به تلاوت ترتيل (غيرحدر) خوانده اما با نرم افزار صوتي آنرا تسريع كرده اند كه اينجور را مي گويند حدر مسرع يا حدر مُسَرعة يا حدر الكتروني (يعني تسريع دستي و ديجيتال)
اين نحو تسريع الكتروني گاهي با حفظ ساختار صوتي شخص قاري است؛ كه صداى قاري معلوم است و نزديك به هيئت اصلي صدايش قابل تشخيص است؛ مثل مصحف ترتيل تلاوت حصري (فايلها براساس سوره هاى مصحف)

استماع
https://archive.org/details/rabieaaa201 ... 0023264375

دانلود
سورة الحمد
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/001.mp3
سورة البقرة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/002.mp3
سورة آل عمران
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/003.mp3
سورة النساء
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/004.mp3
سورة المائدة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/005.mp3
سورة الأنعام
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/006.mp3
سورة الأعراف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/007.mp3
سورة الأنفال
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/008.mp3
سورة التوبة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/009.mp3
سورة يونس
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/010.mp3
سورة هود
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/011.mp3
سورة يوسف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/012.mp3
سورة الرعد
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/013.mp3
سورة ابراهيم
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/014.mp3
سورة الحجر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/015.mp3
سورة النحل
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/016.mp3
سورة الإسراء
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/017.mp3
سورة الكهف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/018.mp3
سورة مريم
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/019.mp3
سورة طاها
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/020.mp3
سورة الأنبياء
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/021.mp3
سورة الحج
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/022.mp3
سورة المومنون
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/023.mp3
سورة النور
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/024.mp3
سورة الفرقان
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/025.mp3
سورة الشعراء
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/026.mp3
سورة النمل
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/027.mp3
سورة القصص
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/028.mp3
سورة العنكبوت
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/029.mp3
سورة الروم
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/030.mp3
سورة لقمان
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/031.mp3
سورة السجدة
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/032.mp3
سورة الأحزاب
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/033.mp3
سورة سبأ
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/034.mp3
سورة فاطر
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/035.mp3
سورة يس
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/036.mp3
سورة الصافات
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/037.mp3
سورة ص
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/038.mp3
سورة الزمر
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/039.mp3
سورة غافر
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/040.mp3
سورة فصلت
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/041.mp3
سورة شورى
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/042.mp3
سورة الزخرف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/043.mp3
سورة الدخان
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/044.mp3
سورة الجاثية
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/045.mp3
سورة الأحقاف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/046.mp3
سورة محمد
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/047.mp3
سورة الفتح
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/048.mp3
سورة الحجرات
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/049.mp3
سورة قاف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/050.mp3
سورة الذاريات
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/051.mp3
سورة الطور
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/052.mp3
سورة النجم
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/053.mp3
سورة القمر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/054.mp3
سورة الرحمان
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/055.mp3
سورة الواقعة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/056.mp3
سورة الحديد
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/057.mp3
سورة المجادلة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/058.mp3
سورة الحشر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/059.mp3
سورة الممتحنة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/060.mp3
سورة الصف
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/061.mp3
سورة الجمعة
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/062.mp3
سورة المنافقون
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/063.mp3
سورة التغابن
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/064.mp3
سورة الطلاق
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/065.mp3
سورة التحريم
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/066.mp3
سورة الملك
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/067.mp3
سورة القلم
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/068.mp3
سورة الحاقة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/069.mp3
سورة المعارج
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/070.mp3
سورة نوح
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/071.mp3
سورة الجن
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/072.mp3
سورة المزمل
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/073.mp3
سورة المدثر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/074.mp3
سورة القيامة
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/075.mp3
سورة الإنسان
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/076.mp3
سورة المرسلات
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/077.mp3
سورة النبأ
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/078.mp3
سورة المنازعات
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/079.mp3
سورة عبس
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/080.mp3
سورة التكوير
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/081.mp3
سورة الإنفطار
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/082.mp3
سورة المطففين
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/083.mp3
سورة الإنشقاق
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/084.mp3
سورة البروج
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/085.mp3
سورة الطارق
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/086.mp3
سورة الأعلى
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/087.mp3
سورة الغاشية
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/088.mp3
سورة الفجر
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/089.mp3
سورة البلد
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/090.mp3
سورة الشمس
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/091.mp3
سورة الليل
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/092.mp3
سورة الضحى
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/093.mp3
سورة الشرح
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/094.mp3
سورة التين
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/095.mp3
سورة العلق
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/096.mp3
سورة القدر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/097.mp3
سورة البينة
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/098.mp3
سورة الزلزلة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/099.mp3
سورة العاديات
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/100.mp3
سورة القارعة
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/101.mp3
سورة التكاثر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/102.mp3
سورة العصر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/103.mp3
سورة الهمزة
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/104.mp3
سورة الفيل
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/105.mp3
سورة قريش
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/106.mp3
سورة الماعون
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/107.mp3
سورة الكوثر
https://ia600309.us.archive.org/15/item ... 75/108.mp3
سورة الكافرون
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/109.mp3
سورة النصر
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/110.mp3
سورة المسد
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/111.mp3
سورة الإخلاص
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/112.mp3
سورة الفلق
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/113.mp3
سورة الناس
https://ia800309.us.archive.org/15/item ... 75/114.mp3

گاهي در تسريع فايل؛ صداي شخص قاري تغيير يافته و نازك مي شود؛ و ديگر هيئت صداي تلاوت او را ندارد؛
مثل مصحف ترتيل تلاوت حذيفي (فايلها براساس صفحات مصحف)
استماع
https://archive.org/details/Page533_203 ... 3318103333
دانلود
https://archive.org/compress/Page533_20 ... 103333.zip

اما در هر صورت همه اينها از نظر تلفظ الفاظ و رعايت قواعد درست است،
و براى كار تمرين تثبيت تحفيظ استفاده مي شود
كه شخص با شنيدن آنها مرور مي كند و همه كلمات را سريع مي شنود و محفوظاتش را كنترل مى نمايد
و يا همراهي در تلاوت مي نمايد و نوعي مصحف شنيداري است
و آنكه صدايش هم تغيير چندان نيافته براى شنيدن و استماع و همراهي تلاوت هم خوب است


4- تلاوت حدر طبيعي از نظر سرعت مراتبي دارد
قاريان امثال حذيفي و سايرين ختم تلاوت ترتيل آنها حدود 30 ساعت است
تلاوت ترتيل حذيفي مصحف كامل اما فايلهاى صوتي آيه بندي شده هر آيه يك فايل جداست و مجموع آيات يكسوره در يك بسته فشرده شده است
دانلود
https://archive.org/download/aa2ee21_ya ... 60428_0448

در تلاوت حدر ضمن رعايت احكام تجويد؛ سريعتر از ترتيل مي خوانند
نمونه سه سرعت حدر (نيمه سريع - سريع - خيلي سريع) را اينجا معرفي مي كنيم:

حدر نيمه سريع (سه جهارم يا جهار پنجم سرعت ترتيل)
كمي سريعتر از ترتيل است مثل تلاوتهاي حذيفي و سايرين در نماز شبهاى ماه رمضان؛ كه بعضي از آنها سريعتر از ترتيل بوده و از اين دسته حدر (نيمه سريع) محسوب مي شود = حدودا 25-27 ساعت
نمونه هايش قبلا در بوستان تلاوت نشر شده است

حدر سريع:
با سرعت بيشتر (دوسوم سرعت ترتيل) كه ختم تلاوتش حدود 19-17 ساعت طول مي كشد

جهت آشنايي با تلاوت معمولي قاري شيخ مشاري العفاسي = نسخه تلاوت ترتيل (غير حدر) - سوره البقرة = 126 دقيقه
https://ar.islamway.net/recitations?typ ... arration=1
نسخه تلاوت حدر سريع (دوسوم سرعت ترتيل) - مشاري العفاسي - سوره البقرة = 80 دقيقه
https://ar.islamway.net/recitation/57873/

جهت آشنايي با تلاوت معمولي قاري شيخ حيدر سلامة = نسخه تلاوت ترتيل (غير حدر) - سوره البقرة = 116 دقيقه
https://archive.org/details/ansarel7abib_763/002-.mp3
نسخه تلاوت حدر سريع (دوسوم سرعت ترتيل) - حيدر سلامة - سوره البقرة = 76 دقيقه
https://archive.org/details/golmami2005 ... 16/002.mp3

حدر خيلي سريع:
البته همان تلاوت طبيعي حدر (سريع) ياسر سلامة را؛ با نرم افزار تسريع ديجيتال كرده اند، بدون اينكه هيئت صداي قاري به هم بريزد و محفوظ و خوشايند است:
نمونه سوره البقره جهت استماع
https://archive.org/details/rabieaaa201 ... 46/002.mp3
كل مصحف با تلاوت حدر سريع طبيعي بعد از تسريع ديجيتالي = 10 ساعت

يا مثل تلاوت شيخ احمد ديبان كه سريعترين حدر را خوانده است، كه هر جزء مصحف را حدودا يكربع ساعت، و ختم تلاوت كامل مصحف را هفت ساعت و نيم انجام داده است، اين تلاوت حدر طبيعي و بدون تسريع ديجيتالي است، اما با اين حال سريعتر از بقيه و قبليهاست

نمونه كل مصحف جهت استماع
https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_201P/
كل مصحف در يك فايل صدمكابايتي (هفت و نيم ساعته) از اينجا قابل دانلود است
https://archive.org/download/alfirdwsiy2018_gmail_201P/


5- تلاوت حدر مورد استفاده؛ بايد از قاريي باشد كه تمكن و صحت و دقت تلاوتش مسلم باشد
نسخه تلاوت ترتيل يا تحقيق او مورد تاييد مشايخ تلاوت واقع شده باشد
ولذا نمونه سريعترين حدر كه فوقا معرفي شد واجد اين شرايط است

شيخ احمد ديبان (حجازي و اهل تهامة = ناحيه اى كه مكه در آن است) امام جماعت دانشگاه اسلامي مدينة و شاگرد حذيفي و مجاز تلاوت از شيخ حذيفي و ديگران است
http://ahmed-deban.com/pageother.php?catsmktba=15
براى اينكه كيفيت تلاوت معموليش را بدانيد؛ نمونه تلاوات ترتيل او به روايات مختلف را ببينيد
رواية حفص از عاصم بقصر المد المنفصل حركتان = كوتاهترين مد
استماع 128 ك ب
https://archive.org/details/22234224272 ... _yahoo_002
دانلود 128 ك ب
https://archive.org/download/2223422427 ... _yahoo_002
استماع 32 ك ب
https://archive.org/details/55555555555 ... 7247247247
دانلود 32 ك ب
https://archive.org/download/5555555555 ... 7247247247

رواية حفص از عاصم بتوسط المد المنفصل از طريق الشاطبية = مد متوسط
استماع 128 ك ب
https://archive.org/details/Srdwsiy2018_gmail_1436
دانلود 128 ك ب
https://archive.org/download/Srdwsiy2018_gmail_1436
استماع 32 ك ب
https://archive.org/details/1436SSSSSSS ... SSSSSS1807
دانلود 32 ك ب
https://archive.org/download/1436SSSSSS ... SSSSSS1807

رواية شعبة عن عاصم
استماع 250 ك ب
https://archive.org/details/alfirdwsiy1 ... 002_201705
دانلود 250 ك ب
https://archive.org/details/alfirdwsiy1 ... 002_201705
استماع 32 ك ب
https://archive.org/details/alfirdws356 ... 002_201705
دانلود 32 ك ب
https://archive.org/download/alfirdws35 ... 002_201705

مصاحفي به قراءات ديگر هم دارد

6- كساني كه سابقه تلاوت صحيح و سريع را نداشته باشند
و براى استماع يا همراهي تلاوت يا تمرين توانايي كار با تلاوت خيلي سريع را ابتداء ندارند؛
چند دور كه با تلاوت سريع (شيخ ياسر سلامة) همراهي كنند؛ به راحتى مي توانند با تلاوت خيلي سريع (شيخ احمد دَيبان) همراهي كنند
و راز توانايي همراهي با تلاوت حدر خيلي سريع؛ در تمركز هرچه بيشتر است
اگر متمركز باشيد و اهل تلاوت باشيد با تلاوت خيلي سريع هم از همان اول مي توانيد همراهي كنيد

7- نكته:
از فراوانترين موارد كاربرد احكام تجويد؛ رعايت موارد مدود و غنه ها در قران كريم است
و كاربرد اينها در تلاوت با نغمات و آهنگين لازم است برخلاف تلاوت شمرده خواني
و تنفيذ اينها سبب تطويل مدت تلاوت مي شود و بخش قابل توجهي از زمان ختم تلاوت به اداى مدود و غنه ها مي گذرد
از طرفي عدم رعايت مدود و غنه ها سبب غلط (موجب تغيير معنا) نمي شود

8- فلذا مى بينيم كه عامه كساني كه قاري حرفه اى نيستند اما صحيح (فاقد اغلاط موجب تغيير معنا) تلاوت مي كنند؛ چون با نغمات نخوانده و غالبا شمرده خواني مي كنند فلذا مدت زمان تلاوتشان با سرعت معمولي (بدون حدر) كوتاه بوده و نصف زمان ترتيل مي شود و يك ختم را در 15 ساعت حدودا تمام مي كنند

9 نتيجه:
ازين رو اين افراد با كمي تمركز و سرعت بيشتر از معمول (نه خيلي سريع) مي توانند همان نتيجه (ختم تلاوت در حدر خيلي سريع) را در همان مدت (حدود هشت ساعت) بدست آورند
زائران مشاهد الهي و حجاج بيت الله الحرام كه با قرآن كريم مانوسند ازين روش بسيار استفاده مي كنند

نتيجتا عموم مؤمنان نبايد تصويرشان از ختم تلاوت؛ خاطره تلاوت ماه رمضان و روزي يك جزء و طول كشيدن يك ختم به مدت يكماه باشد آن هم با حال ضعف روزه داري باشد؛ و ختم تلاوت بسيار آسانتر از اين خاطره و تصور مي باشد

اللهم وفقنا لتلاوة القرآن سيما في الأمكنة المقدسة والأوقات المباركة . آمين رب العالمين
والحمد لله رب العالمين
barresi.telawat
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm


بازگشت به الگوي تعليمي و آموزشي


Aelaa.Net