مشاوره نجومي: اختيارات نشر- رسانه - ارتباطات

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات نشر- رسانه - ارتباطات

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:39 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات نشر- رسانه - ارتباطات
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1519
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلائل فلكي اختيارات نشر- رسانه - ارتباطات

پستتوسط najm111 » جمعه ژوئن 10, 2011 11:04 am


دلائل فلكي اختيارات نشر- رسانه - ارتباطات


در اين زمينه دلالات و احوال قمر و عطارد مهمترين هستند
قوت احوال قمر + قوت احوال عطارد + ارتباط بين عطارد و قمر
قمر دلالت بر احوالات انساني دارد و عطارد دلالت بر ارتباطات و اطلاعات و نطق و بيان


دلالات قمر:
قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.


ساعت عطارد يا ارتباط با عطارد:
زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.
مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.


دلالات عطارد:
عطارد دلالت بر ارتباطات، اطلاعات ، نشر و اخبار و امور علمي و نطق و بيان دارد
عطارد سياره ذهن و ارتباطات است: عطارد بر ارتباط برقرار كردن دلالت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شيوه‌ هاي مختلفي استفاده مي ‌كنيم. كه تمامي آنها در زمره ‌ي دلالات عطارد قرار مي ‌گيرند. به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي ‌كنيم بنابراين عطارد بر تكلم، سخنگو و سخنرانيها دلالت دارد. ما با استفاده از صحبت كردن و زبان علاوه بر ارتباط برقرار كردن، استدلالات، دلايل منطقى و عقلايى خود را بيان مي ‌كنيم. بنابراين عطارد بر منطق و تفکر دلالت دارد. با توجه به عرصه ‌ي پهناور ارتباطات به طور خلاصه مي ‌توان گفت كه عطارد دلالت دارد بر: نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابها، اسناد، ويرايشگران، ماشين تحريرها ، مذاکره، قرارداد و معامله بستن ، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه‌ها، تلفنها، پست، پيامها، تبليغ كردن، هرچيز حامل اطلاعات ، علايم مخابراتى ،مخابره کردن ، نقل و انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد همچنين دلالت دارد بر سيستم عصبي، چون عصبها در واقع سيستم ارتباط بدن مي ‌باشند. و هم بر جهات ارتباطات فيزيكي دلالت دارد و هم بر ارتباطات فكري و معنوي.
ماه نيز مانند عطارد بر درك كردن دلالت دارد اما در ماه همراه با احساسات در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است. چنانكه زهره نيز بر احساسات دلالت دارد امّا احساساتي كه مرتبط با خوشى و عيش و لذت است و اساساً فردي مي ‌باشد. همچنين درك كردن در دلالات ماه به معني همدردي و دلسوزى است نه به معني درك كردن و تفاهم جهاني مربوط به دلالات مشتري و يا به مفهوم درك كردن فرمولهاي رياضي و منطق مربوط به دلالات عطارد است.


اختيارات امور ارتباطات رسانه ها وسايل ارتباط جمعي

دلائل فلكي: 19 نشانه دارد = 11 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 6 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروح مجسده(جوزا سنبله حوت)

كمالات: حال نیکو و قوی قمر (اتصال تسدیس با مشتری)- عطارد مستقیم السیر باشد- قمر در خانه عطارد (سنبله و جوزا) یا اتصال قمر با عطارد- قوت حال عطارد- ساعات عطارد مشتری زهره شمس قمر.

---------------

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=31
كه نسبت به بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... t=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 8117#p8117

برای تعیین ساعات کواکب به منجم تقویم ساعات کواکب مراجعه نمایید:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1519
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مشاوره نجومي: اختيارات اجاره فضای سایت و دوماين

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 1:03 pm

مشاوره نجومي:
يك وقت مناسب براي اجاره فضای سایت(هاست) و دوماين در ماه ذيحجه سال ... به افق شهر .... مي خواستيم و اينكه چه شرايطي در آن بايد لحاظ شود؟

جواب:
1- اين كار از نوع عقد اجاره و شراكت و رعايت شرايط عقد اجاره در آن مهم است و ابتدا اين مورد شرط است
در مرحله بعد به جهت ارتباط با كار اطلاعات و ارتباطات حال قمر و عطارد و ارتباط آنها نيز مهم است كه دلالت بر جنس مورد معامله دارد (عطارد دلالت بر ارتباطات و اطلاعات)


از جهت عقد اجاره:
محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج حمل(زمينه جدايي)، ثور(عاقبت كار بد است و فايده اي حاصل نمي شود)، سرطان(زمينه غدر و خيانت)، ميزان(زمينه تباهي كار طرفين)، عقرب(زمينه جنگ و ناخوشي)، قوس(زمینه منفعت همراه با خصومت) و دلو(زمینه زیان) را فراهم مي كند.

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروح مجسده(جوزا سنبله حوت).
كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره).

امور ارتباطات رسانه ها وسايل ارتباط جمعي
محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروح مجسده(جوزا سنبله حوت) برج ذوجسد به جهت مدت محدود اجاره و اينكه اكَر فضاي بهتري بيدا شد بتوان ميزبان را تغيير داد و در برج ثابت يا منقلب خوب نيست.
كمالات: حال نیکو و قوی قمر (اتصال تسدیس با مشتری)- عطارد مستقیم السیر باشد- قمر در خانه عطارد (سنبله و جوزا) یا اتصال قمر با عطارد- قوت حال عطارد- ساعات عطارد مشتری زهره شمس قمر.

البته اين شرايط و كمالات در مورد ارتباطات بيشتر براي زمان افتتاح سايت مي باشد ولي برج ذوجسدين قمر و شرايط عطارد رعايتش باعث سعادت و كمال اين اختيار است.

2- وقت مناسب:
ساعت 9:30 صبح7 ذيحجه تا غروب آفتاب به وقت شهر.... يعني ساعت16:10 دقيقه بعد از ظهر در ساعت كواكب مناسب (به جز ساعات كواكب مريخ و زحل)

3- قوتهاي اين وقت:
- قمر در برج حوت (برج مجسده مناسب براي عقد اجاره)
- قمر زائد النور (مناسب براي عقد اجاره و ارتباطات)
-عطارد مستقیم السیر
- قمر در حد مشتري و عطارد
- عطارد در حد عطارد
- اتصال مقبول قمر با عطارد(در حدود يكديكَر هستند)

- خارج از همه محذورات عقد اجاره و ارتباطات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري و شمسي، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))-قمر در بروج حمل(زمينه جدايي)، ثور(عاقبت كار بد است و فايده اي حاصل نمي شود)، سرطان(زمينه غدر و خيانت)، ميزان(زمينه تباهي كار طرفين)، عقرب(زمينه جنگ و ناخوشي)، قوس(زمینه منفعت همراه با خصومت) و دلو(زمینه زیان) را فراهم مي كند.

4- و بهتر است در يكي از اين ساعتها انجام شود:

از لحاظ ساعات كواكب به افق شهر ....
-------------------------------------------
از ساعت9:30 تا 10:05 ساعت مشتري
و بعد آن ساعت مريخ است و ساعت جنكَ است و براي معامله خوب نيست
از ساعت 10:48 تا 13:40 ساعت شمس و زهره عطارد قمر است و اين وقت خوب است
و بعد ساعت زحل است و خوب نيست
و ساعت 14:23 تا 15:06 مشتري است و خوب است
و بعد آن خوب نيست

ساعت مشتري بهترين ساعت است

نتيجه:
بهترين وقت: ساعت مشتري روز 7 ذيحجه به وقت شهر.... كشور ...


براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

نتيجه:
بهترين وقت:

5- در اين زمان عطارد با مريخ نيز در اتصال است ولي به جهت حضور عطارد در حد خود اين اتصال مقبول و ضرري نمي رساند

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1519
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net