مشاوره نجومي: اختيارات امور استخدامي

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات امور استخدامي

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:35 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور استخدامي
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلایل فلکی امور استخدامي

پستتوسط آموزشيار نجوم 3 » پنج شنبه جولاي 07, 2011 12:20 pm

در امور استخدامي مهمترين كواكب قمر و زهره مي باشند
قمر دلالت بر احوال انسان و زهره دلالت بر امور مرتبط با راحتی و ذوق و سليقه و لذتها دارد


دلالات قمر:
قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.دلالات زهره:

سياره‌ خوشى و عيش و لذت بردن و زيبايي و تجمل: زهره دلالت دارد بر هماهنگ كردن و متناسب بودن و مجذوب ساختن و دلربايي ، زيبايى ، اسايش و تجمل. زيبايي اغلب مترادف است با توازن در صورتيكه زشتي ارتباط دارد با ناهماهنگي . زماني كه هماهنگ و متوازن با كسي هستيم، ما در واقع جذب آنها شده ايم، ما به آنها علاقه داريم و يا به آنها عشق مي‌ورزيم. توران و هماهنگي اشاره به تعادل نيز دارد.
زهره دلالت مي‌كند بر اينكه كجا ما لذتها را بدست مي‌آوريم و دلالت بر علاقه و ميل. زماني كه ما كسي و يا چيزي را دوست داريم اين بدان معني است كه احساس خوبي نسبت به آنها داريم، و ما مجذوب آنها شده‌ايم و بدان معني است كه در برخي جنبه‌ها به هم شبيه هستيم. معني دوست داشتن مشترك است به معني احساس علاقه به چيزي و لذت بردن از آن و يا آگاه شدن از اينكه چطور يك چيز شبيه ديگري است اين مسئله شامل تفكر به موضوع به يكديگر پيوستن و يا متحد شدن با ديگري يا چيزي نيز مي‌شود. زهره احساسات خلاق است كه اين موجب ايجاد زيبايي مي‌شود.
او همچون خورشيد خودش را اظهار مي‌كند تا موجب تعجب و شگفتي و تحسين شود يا تحت تاثير قرار مي‌دهد.
زهره مظهر عشق است و مردم تحت دلالت زهره بسيار جذاب هستند. برخي اوقات در حسهاي فيزكي و برخي اوقات هم در حسهاي ذهني و فكري همچنین دارايى و تمول ، عشقها ، هنر، چيزهاي با ارزش انسان (مادي و معنوي)، ارتباط داشتن و به يكديگر ، ارزيابى کردن همگي از دلالات زهره هستند.
ماه نيز دلالت بر احساسات دارد ولي احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است. چنانكه زهره نيز بر احساسات دلالت دارد امّا احساساتي كه مرتبط با خوشى و عيش و لذت است و اساساً فردي مي ‌باشد.
زهره دلالت دارد بر صلح يا دست كم بدور از جنگ . زهره تمايل به تعادل و توازن ميان مردم دارد

===================
استخدام و بكارگيري كارمند در دفاتر خدماتي و نمايندگی ها و ادارات

دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج میزان- خالی بودن زهره از نحوست و ضعف- خالی بودن عطارد از نحوست و ضعف.

كمالات: اتصال سعد قمر با زهره- اتصال سعد زهره با نپتون.
====================

استخدام و بكارگيري كارمند در فعاليتها و مؤسسات اقتصادي

دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج میزان- خالی بودن زهره از نحوست و ضعف - عدم اتصال زهره با نحوس.

كمالات: اتصال سعد قمر با سعود - اتصال سعد زهره با پلوتون. ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر

====================
استخدام و بكارگيري در صنعت و حرفه ها

دلائل فلكي: 9 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج (جوزا یا سنبله یا نصف اول قوس) - خالی بودن زهره از نحوست و ضعف - خالی بودن عطارد از نحوست و ضعف.


كمالات: اتصال سعد قمر با سعود(مشتري زهره) - اتصال سعد قمر با مريخ- اتصال سعد زهره با مريخ. ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر


====================
استخدام و بكارگيري نيروهاي خدماتي در محيط كار و خانه:

دلائل فلكي: 5 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در حمل(زمینه خائن و پلید و دزد بودن خدمتکار) و سرطان(زمینه گردن کشی خدمتکار) و جدی(زمینه دروغگویی و بدگو بودن خدمتکار) و عقرب(زمینه سخن چین و ضعیف دل و خائن بودن خدمتکار) و حوت(زمینه بد اندیش بودن خدمتکار) و اگر یکی از سعدین (مشتري زهره) در این بروج باشد از نحوست آن کم می کند.

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج (جوزا یا سنبله یا میزان یا دلو یا نصف اول قوس). ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر

====================

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=31
كه بر اساس بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52


براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
آموزشيار نجوم 3
 
پست ها : 10
تاريخ عضويت: شنبه ژوئن 11, 2011 11:47 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net