مشاوره نجومي: اختيارات امور شخصي

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات امور شخصي

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:33 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور شخصي
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلایل فلکی امور شخصي

پستتوسط آموزشيار نجوم 3 » پنج شنبه جولاي 07, 2011 1:01 am

در امور شخصي مهمترين كوكب قمر مي باشد
قمر دلالت بر احوال انسان دارد.


دلالات قمر:
قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.

=========================
وصیت نوشتن:

دلائل فلكي: 7 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - ايام تحت الشعاع – قمر در بروج منقلب نباشد تا وصيت تغيير نپذيرد.

شرائط: قمر در برج ثابت (ثور اسد عقرب دلو) تا ان وصیت تغییر نپذیرد.
كمالات: قمر صاعد شمالي- ساعت مشتري- باید که قمر بطی السیر باشد و متصل بکوکب بطی السیر باشد که ان نیز دلالت کند بر عدم تغییر وصیت

=========================
برش پارچه جهت دوخت لباس:

دلائل فلكي: 7 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- قمر در بروج ثابت.

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج منقلب(حمل سرطان میزان جدی).

كمالات: نیکو حال بودن زهره (زهره در بيت شرف حد مثلثه خود مستقيم السير) - ساعات زهره مشتری شمس عطارد قمر.

====================
سفر

سفر زميني:

دلائل فلكي: 14 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 8 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج آبی (سرطان عقرب حوت) خصوصا عقرب

شرائط: قمر زاید النور- شرایط عمومی سفر- قمر در برج خاكي(ثور سنبله)- مریخ در فرح و قوی حال و متصل بسعود باشد تا ضرر کمتر رسد.

كمالات: ترجيحا قمر در برج منقلب(حمل ميزان جدي) - مقارنه عطارد با قمر- قمر در نظر به مشتري و يا اتصال دوستي با آفتاب باشد- نظر قمر به سعود (مشتري زهره) يا در بيوت سعود (میزان و ثور قوس) باشد- قمر زاید در عدد باشد - نظر دوستی عطارد با مشتری و اگر به تربیع با مشتری باشد نشان رجعت سریع است- اگر آفتاب به تربیع یا مقابله سعود باشد زود از سفر باز میگردد- اتصال قمر به کوکبی که دلالت بر مردمانی دارد که مسافر بسوی آنها میرود- ساعات مشتری عطارد زهره شمس قمر.
=========================
سفر هوايي:

دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: مريخ محترق نباشد- قمر در برج منقلب (حمل سرطان ميزان) باشد- قمر در برج هوايي (جوزا ميزان)- غير ساعت مريخ باشد.

كمالات: قمر و عطارد نيكو حال (بیت شرف یا اتصال به سعود(مشتري زهره) )- عطارد مستقیم السیر - ساعات مشتری عطارد زهره شمس قمر.

=========================
نقل و انتقالات

نقل و تحویل (جابجائي و تغيير محل سكونت كسب كار اقامت)

دلائل فلكي: 7 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در در بروج ثور، اسد، دلو حوت و یا بروج مجسده (جوزا سنبله قوس حوت).

كمالات: قمر صاعد- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.
=========================
پنهان كردن اموال جهت حفظ از دزد:

دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 1 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: برخي محذورات كلي(ايام محذور قمري، رومي، شمسي باستاني)- برخي مناحس عمومی قمر (وبال (جدی) ، هبوط (عقرب)، احتراق ، خالي السير ، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل) و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران اکلیل طرفة سعد ذابح) )- ایام استقبال

شرائط: قمر در تحت الشعاع- قمر در بروج منقلب(حمل سرطان میزان جدی) و دلو.

كمالات: عطارد در تحت الشعاع شمس باشد- در غير ساعت شمس.

====================
براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=31
كه بر اساس بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52


براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
آموزشيار نجوم 3
 
پست ها : 10
تاريخ عضويت: شنبه ژوئن 11, 2011 11:47 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net