مشاوره نجومي: اختيارات امور اداري

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات امور اداري

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:30 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور اداري
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلایل فلکی امور اداري

پستتوسط آموزشيار نجوم 3 » پنج شنبه جولاي 07, 2011 2:08 pm

در اين زمينه دلالات و احوال قمر و عطارد مهمترين هستند
قوت احوال قمر + قوت احوال عطارد + ارتباط بين عطارد و قمر
قمر دلالت بر احوالات انساني دارد و عطارد دلالت بر ارتباطات و اطلاعات و نطق و بيان


دلالات قمر:

قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.ساعت عطارد يا ارتباط با عطارد:

زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.
مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.


دلالات عطارد:

عطارد دلالت بر ارتباطات، اطلاعات ، نشر و اخبار و امور علمي و نطق و بيان دارد
عطارد سياره ذهن و ارتباطات است: عطارد بر ارتباط برقرار كردن دلالت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شيوه‌ هاي مختلفي استفاده مي ‌كنيم. كه تمامي آنها در زمره ‌ي دلالات عطارد قرار مي ‌گيرند. به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي ‌كنيم بنابراين عطارد بر تكلم، سخنگو و سخنرانيها دلالت دارد. ما با استفاده از صحبت كردن و زبان علاوه بر ارتباط برقرار كردن، استدلالات، دلايل منطقى و عقلايى خود را بيان مي ‌كنيم. بنابراين عطارد بر منطق و تفکر دلالت دارد. با توجه به عرصه ‌ي پهناور ارتباطات به طور خلاصه مي ‌توان گفت كه عطارد دلالت دارد بر: نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابها، اسناد، ويرايشگران، ماشين تحريرها ، مذاکره، قرارداد و معامله بستن ، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه‌ها، تلفنها، پست، پيامها، تبليغ كردن، هرچيز حامل اطلاعات ، علايم مخابراتى ،مخابره کردن ، نقل و انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد همچنين دلالت دارد بر سيستم عصبي، چون عصبها در واقع سيستم ارتباط بدن مي ‌باشند. و هم بر جهات ارتباطات فيزيكي دلالت دارد و هم بر ارتباطات فكري و معنوي.
ماه نيز مانند عطارد بر درك كردن دلالت دارد اما در ماه همراه با احساسات در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است. چنانكه زهره نيز بر احساسات دلالت دارد امّا احساساتي كه مرتبط با خوشى و عيش و لذت است و اساساً فردي مي ‌باشد. همچنين درك كردن در دلالات ماه به معني همدردي و دلسوزى است نه به معني درك كردن و تفاهم جهاني مربوط به دلالات مشتري و يا به مفهوم درك كردن فرمولهاي رياضي و منطق مربوط به دلالات عطارد است.


====================
افتتاح و شروع پروژه ها و كارهاي مهم:

دلائل فلكي: 10نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - عدم مقارنه ذنب با شمس و قمر

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج ثابت (ثور اسد دلو)

كمالات: روز یکشنبه- مقارنه قمر با مشتری- قمر در بروج مستقيمه(تابستان و پاییز) - قمر شمالي صاعد- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر

اختیارات طالع وقت:

1-بايد كه طالع و جاى ماه برج مستقيم الطلوع باشندتا آن كار آسان برآيد.
2-بايد كه صاحب طالع بطالع ناظر باشد تا آن شغل زود به اتمام رسد.
3-بايد كه سعدى در طالع باشد يا در خانه ى حاجت .
4-بايد كه خداوند حاجت در وتد بود مسعود بود تا آن كار زود برآيد و نيك بود.
5-نشايد كه نحسى در طالع بود يا در يكى از اوتاد .
6-نبايد كه صاحب طالع راجع و منحوس و محترق بود .
7-صاحب حاجت ستاره نحس بود روا نباشد كه در وتد افتد كه آن حال دلالت بر تا تأخير و تعويق مهم كند .
8-حذر بايد كرد از آنكه ذنب در طالع بود يا در خانه حاجت يا در مجاسده نيرين كه آن به غايت نا پسنده باشد .


====================

مراجعه و ديدار با شخصيتهاى ديني و محلي و اجتماعي، مراجع اداري و كشوري، قضايي، وكلا و مراجع حقوقي، دبيرخانه و منشيان ادارات و شركتها:

دلائل فلكي: 7 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- در برج جوزا جایز است و بروج ناری حمل اسد و نیمه اول قوس خاصه اتصال نیک با شمس در غیر محذور.

كمالات: نيك حال بودن عطارد و نيك حال بودن مشتري- ساعات مشتری شمس زهره عطارد قمر و برای اهل علم ساعت مشتری و عطارد.


اختیارات طالع وقت(برای دیدن اکابر وملوک):

1- باید که طالع برج ثابت باشد خصوصا اسد.
2- باید که خداوند طالع بستاره سعدی پیوندد و اگر خود سعد باشد بهتر بود.
3- باید که خداوند عاشر و ثانی را با هم موافقتی باشد .
4- نشاید که نحوس بطالع و خداوندش و عاشر و صاحبش و خداوند ماه ناظر باشد و در این اختیار صلاح (حال ) کواکب انکس که پیش وی میرود ملاحظه باید کرد و صاحب طالع وخداوند اختیار را بوی ناظر باید گردانید و اگر بحاجتی میرود با شرایط باب حاجت باید تمزیج داد و این نکته که ذکر رفت از ضروریات است.


اختیارات طالع وقت(برای حاجت خواستن از اکابر وملوک):

1-باید که طالع برج ثابت باشد خاصه اسد اگر حاجت از سطان خواهد و در برج ذوجسدین نیز جایز داشته اند.
2-باید که صاحب طالع بسعود پیوندد.
3-باید که ماه در طالع بود و گفته اند اگر در ثور بود در وسط السماء بهتر بود .
4-باید که صاحب طالع مقبول بود از صاحب عاشر .
5-باید که صاحب طالع بطالع ناظر باشد .
6-اگر ماه بخداوند بیت خود پیوندد حاجت بهتر برآید .
7-باید که ماه با صاحب طالع بود یا متصل بدو .
8-باید که ماه بخانه خود نگرد از عاشر یا مایل الوتد که دلیل روا بشدن حاجت بود .
9-باید که ما باثنی عشریه خود ناظر بود.
10- نظر خداوند خانه نیرین بنیرین و طالع دلالت کند بر روا شدن حاجت و بمراد رسیدن.
11- باید که سهم الرجا در موضعی نیکو افتد از طالع و در حادی عشر اولی بود .
12- باید که صاحب طالع متصل بود بکوکبی که دلیل آن بزرگ باشد که محتاج الیه است چنانکه سلاطین را شمس و وزرا را مشتری و علی هذا القیاس.
13-باید که م السعاده در عاشر بود .
14-بایدکه سعدی در بیت الرجا بود و مشتری اولی.
15- باید که میان صاحب طالع و صاحب یازدهم قبول اتصال باشد بمودت.
16- باید که صاحب طالع به نیر مودت ناظر باشد از موضعی با مودت تا کار بمراد براید .
17- اگر این حاجت خواستن برقعه نوشتن باشد سعادت عطارد مطلوب است و اتصال او بصاحب طالع و عاشر بدوستی.
18- بایدکه سابع و خداوند او که دلیل مقصد بود مسعود باشند .
19-باید که سابع و خداوند او بطالع ناظر باشند بنظر پسندیده تا حاجت روا بود بدلخوشی .
20-اگر قمر در طالع یا ثانی عشر باشد به تربیع سعدی در برج مجسده بود حاجت بزودی روا گردد و در دوم دیرتر روا شود.
21- اگر طلب عمل میکند باید که در وقت اجتماع سعدی در طالع بوده باشد و بنزدیک استقبال در سابع تا کار بر مرداد بود .
22- باید کصاحب طالع ممازج صاحب سابع بود.
23-باید که اوتاد بسعود مزین باشند که آن دلیل یافتن مراد باشد.
24- (باید) که اثنی عشریه ماه با سعدی بود و اثنی عشریه آن سعد با ماه بود.
25-باید که صاحب ساعت در عاشر بود .
26- باید که از ثوابت آنها که بر مزاج مریخ و زهره اند در یکی از اوتاد باشند یا با ماه یا با م السعاده تا در حدود والی طالع یا عاشر یا در حدود سعود بشرطی که سعدی بدیشان ناظر باشد که آن دلالت بر حصول مراد و مقصود کند.
27- نشاید که قمر در مقابله طالع باشد.
28-به پرهیزد از سقوط قمر از خداوند خانه خود که آن دلالت بر دشواری کار و تعویق مهم کند.
29- حذر کند از رجعت صاحب طالع که مهم ساخته نشود .
(کلدانیان گویندچون آفتاب در میزان بود و قمر بوی متصل مقصود از پادشاهان حاصل نشود و زحل در حمل از روسا و مشتری در جدی از قضاه و زهره در سنبله از زنان و عطارد در حوت از دبیران و مریخ در سرطان از ترکان وقتی که این کواکب در هبوط باشند و قمر بدیشان نگرد دلیلست برروا شدن حاجات و در توقف ماندن مقصود )


====================

استخدام و بكارگيري كارمند در دفاتر خدماتي و نمايندگی ها و ادارات:

دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج میزان- خالی بودن زهره از نحوست و ضعف- خالی بودن عطارد از نحوست و ضعف.

كمالات: اتصال سعد قمر با زهره- اتصال سعد زهره با نپتون.

====================

وام گرفتن و انجام امور بانكي:

دلائل فلكي: 11 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - مقابله قمر با شمس و زحل

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج قوس، اسد، دلو، حوت- قوت عطارد و عدم اتصال آن با نحوس (مريخ و زحل) در غير اين صورت زمینه تعویق در ادای وام و خصومت فراهم می شود - غیر ساعات آفتاب و زحل.

كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره)- اتصال عطارد به كواكب سعد (مشتري زهره) - اتصال سعد قمر به عطارد- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر- اگر وام گرفتن پنهانی مطلوب است در تحت الشعاع در حالیکه قمر از آفتاب منصرف می شود و به سعدی می پیوندد مناسب است.

اختیارات طالع وقت:

1-بايد كه طالع يكى از برجهای عقرب يا قوس يا اسد يا دلو يا حوت باشد.
2-بايد كه صاحب طالع و صاحب سابع مشاكل يكديگر باشند و از نحوس پاك شوند. ( اگر قمر با عطارد بود و عطارد دور از مرّيخ آن وام بزودى گذارده شود)
3-بهتر آن بود كه عطارد در طالع بود و خداوند هفتم با او يا خداوند خانه او قوى حال تا انكار باسانى تمام گردد و در اين حال قمر در طالع نيز روا داشته اند.

====================
براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=31
كه بر اساس بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52

براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
آموزشيار نجوم 3
 
پست ها : 10
تاريخ عضويت: شنبه ژوئن 11, 2011 11:47 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net