مشاوره نجومي: اختيارات امور آموزشي و علمي

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات امور آموزشي و علمي

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:27 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور آموزشي و علمي
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلائل فلكي و اختيارات امور آموزشي و علمي

پستتوسط najm111 » پنج شنبه ژوئن 09, 2011 9:00 am

بسم الله الرحمان الرحيم
دلائل فلكي و اختيارات امور آموزشي و علمي


در اين زمينه دلالات و احوال قمر و عطارد مهمترين هستند
قوت احوال قمر + قوت احوال عطارد + ارتباط بين عطارد و قمر
زيرا كه قمر دلالت بر احوال انساني دارد و عطارد دلالت بر علم ونطق و ارتباط
براي هر يك از موضوعات خاص تعليمي خوب است كه قمر ارتباط به كوكب آن موضوع داشته باشد
مثلا براي امور ذوقي و هنري زهره
براي رياضيات و منطق خاصة عطارد
براي ورزشهاي رزمي و با تحرك مريخدلالات قمر:
قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.


ساعت عطاردو يا ارتباط با عطارد:
زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.
مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.


دلالات عطارد:
عطارد دلالت بر ارتباطات، اطلاعات ، نشر و اخبار و امور علمي و نطق و بيان دارد
عطارد سياره ذهن و ارتباطات است: عطارد بر ارتباط برقرار كردن دلالت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شيوه‌ هاي مختلفي استفاده مي ‌كنيم. كه تمامي آنها در زمره ‌ي دلالات عطارد قرار مي ‌گيرند. به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي ‌كنيم بنابراين عطارد بر تكلم، سخنگو و سخنرانيها دلالت دارد. ما با استفاده از صحبت كردن و زبان علاوه بر ارتباط برقرار كردن، استدلالات، دلايل منطقى و عقلايى خود را بيان مي ‌كنيم. بنابراين عطارد بر منطق و تفکر دلالت دارد. با توجه به عرصه ‌ي پهناور ارتباطات به طور خلاصه مي ‌توان گفت كه عطارد دلالت دارد بر: نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابها، اسناد، ويرايشگران، ماشين تحريرها ، مذاکره، قرارداد و معامله بستن ، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه‌ها، تلفنها، پست، پيامها، تبليغ كردن، هرچيز حامل اطلاعات ، علايم مخابراتى ،مخابره کردن ، نقل و انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد همچنين دلالت دارد بر سيستم عصبي، چون عصبها در واقع سيستم ارتباط بدن مي ‌باشند. و هم بر جهات ارتباطات فيزيكي دلالت دارد و هم بر ارتباطات فكري و معنوي.
ماه نيز مانند عطارد بر درك كردن دلالت دارد اما در ماه همراه با احساسات در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است. چنانكه زهره نيز بر احساسات دلالت دارد امّا احساساتي كه مرتبط با خوشى و عيش و لذت است و اساساً فردي مي ‌باشد. همچنين درك كردن در دلالات ماه به معني همدردي و دلسوزى است نه به معني درك كردن و تفاهم جهاني مربوط به دلالات مشتري و يا به مفهوم درك كردن فرمولهاي رياضي و منطق مربوط به دلالات عطارد است.


===============================================

دلائل فلكي:
========================

شروع تعلیم علوم و معارف الهي و امور دیني
دلائل فلكي: 11 نشانه دارد = 1 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 7 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - خسوف
شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج انسي باشد(جوزا عذراء قوس دلو)- شمس و قمر قوي حال باشند
كمالات: قمر در خانه عطارد (جوزا سنبله)- قمر در بیوت مشتری(قوس حوت) و یا اتصال قمر با مشتری- اتصال نیک قمر با عطارد- قوت عطارد- قوت مشتری و خالی بودن آن از نحوست و ضعف – و در تعلیم دینی بايد كه کوکب ملت و دین اسلام (زهره) نيكو حال بود و در مطلق آموختن بايد كه عطارد مسعود نيكو حال بود تا در آموختن سعى كند و در علوم دقيق النظر بود

====================================

مراجعه و ديدار با شخصيتهاي برجسته علمي و نويسندگان
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر زاید النور- قمر در خانه عطارد (جوزا سنبله) و میزان
كمالات: اتصال قمر با مشتری یا اتصال نیک قمر با عطارد- ساعات مشتری عطارد زهره شمس قمر

====================================

شروع تأليف و تحقيق علمي
دلائل فلكي: 11 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 6 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر زاید النور- حال نیکو و قوی قمر- قمر در برج انسی باشد (جوزا عذراء قوس دلو)
كمالات: قمر در خانه عطارد (جوزا سنبله) یا اتصال قمر با عطارد - قمر سریع السیر- قوت حال عطارد در بیت یا شرف خود(سنبله و جوزا)- عطارد مستقیم السیر باشد- ساعات عطارد مشتری زهره و برای کارهای هنری و خلاقانه ساعت زهره. - طالع برج انسي باشد

====================================

شروع تدريس علمي
دلائل فلكي: 11 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 6 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج آبی (سرطان حوت) يا انسی (جوزا عذراء قوس دلو)
كمالات: قمر در خانه عطارد (جوزا سنبله) يا اتصال قمر با عطارد- حال نیکو و قوی قمر(اتصال تسدیس با مشتری)- قمر سریع السیر- عطارد در بروج انسی (جوزا سنبله دلو) یا در خانه خود (سنبله و جوزا) و يا شرف خود (سنبله)- عطارد مستقیم السیر باشد ساعات عطارد مشتری زهره شمس و برای کارهای هنری و خلاقانه ساعت زهره.

==================================

شروع آموزش كودكان

موارد مربوط به قوت قمر و عطارد مهمترين هستند (قمر دلالت بر احوال انساني – عطارد دلالت بر منطق و علم و بيان و تعليم)

دلائل فلكي: 26 نشانه دارد = 16 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 6 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف)- مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط (قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ، زحل)، مقارنه با ذنب، هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- تربيع و مقابله قمر با شمس در غير اين صورت زمینه گريزان بودن كودك از آموزش و چیزي نیاموختن وجود دارد- قمر ناقص النور(زمینه بدشواری آموختن کودک و فراری بودن آن از مکتب) - عطارد تحت الشّعاع باشد كه فرزند از راه مكتب نفور بود- قمر بمرّيخ و زحل ناظر باشد

شرائط: قمر زاید النّور (تا زود چيزى آموزد)- برج قمر بروج انسی (جوزا، عذراء، قوس، دلو) خصوصا بیوت عطارد(جوزا، سنبله) باشد - ساقط بودن قمر و عطارد از نحوس- عطارد راجع و در هبوط نباشد(در غیر این صورت زمینه گریزان بودن کودک از تعلیم و نخواندن او وجود دارد).

كمالات: هم آيي قمر با منازل مطلقا سعد(ثریا، صرفة، سماك، سعد السعود)- نظر قمر بسعود- مستقیم و مشرقی و صاعد بودن عطارد- اتصال مقبول قمر با عطارد اگر سعدين بديشان ناظر باشد بسيار بياموزد و فرزند در مكتب آرام گيرد و همت بر آموختن مصروف دارد - نظر عطارد بسعود- ساعات مشتری، شمس، عطارد، قمر

---------------

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=31

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=34&p=8117#p8117

براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مشاوره نجومي: اختيارات آموزش كودكان

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 12:33 pm

درخواست:
سلام عليكم
در رابطه با شروع آموزش به كودكان
در اختيارات نجومي براي دو ماه اينده(رجب وشعبان1432) زمان مناسبي نيست
در صورت امكان با وجود مشغله زياد قبول زحمت نمائيد و به ما زماني براي شروع اين امر به ما بدهيد
با تشكر

جواب:

عليك السلام
1- براي شروع كار لازم نيست يك مدت طولاني جند روزه يا يك روزه بدون نحوست باشد بلكه حتي يك دقيقه بدون نحوست يا با كمترين نحوست باشد در همان يك دقيقه مي شود كار را شروع كرد و بعد هم ادامه داد و همين كفايت مي كند چون قمر در اكثر مواقع نحوستهايي را دارد و اوقات بدون نحوستش خيلي كم است
جنين لحظاتي به صورت كامل در اين ماه نيست ولي در هنكام نحوست ضعيف قمر اوقات قوي نيز هست كه برخي با رسم طالع مشخص مي شود
ابتدا از نحوست دقيق پرهيز مي شود و تعليم هم كه با امور ديني شروع مي شود و جنبه دنيوي نداشته باشد
براي نوع نحوست باقي مانده نيز متناسب با آن صدقه و ساير امور علاج و تدبير فلكي در نظر مي گيرند مانند نمونه هايي كه در مرسوله تدبير عوارض فلكي منتشر شد


2- شروع آموزش كودكان

موارد مربوط به قوت قمر و عطارد مهمترين هستند (قمر دلالت بر احوال انساني – عطارد دلالت بر منطق و علم و بيان و تعليم)

و اين وضعيتها در اختيارات بايد نسبت به بروج نجمي رصدي سنجيده شوند

دلائل فلكي: 13 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - تربيع و مقابله قمر با شمس در غير اين صورت زمینه گريزان بودن كودك از آموزش و چیزي نیاموختن وجود دارد- قمر ناقص النور(زمینه بدشواری آموختن کودک و فراری بودن آن از مکتب)

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج انسی (جوزا عذراء قوس دلو) خصوصا بیوت عطارد(جوزا سنبله) باشد - ساقط بودن عطارد از نحوس- عطارد راجع و در هبوط نباشد(در غیر این صورت زمینه گریزان بودن کودک از تعلیم و نخواندن او وجود دارد).

كمالات: نظر قمر بسعود- مستقیم و مشرقی و صاعد بودن عطارد- اتصال مقبول قمر با عطارد- نظر عطارد بسعود- ساعات مشتری شمس عطارد قمر.

3- زمان با شرايط مناسب و محذورات كمتر:
روز شنبه 9 رجب 1432 مصادف با 21 جوزا = 21 خرداد 1390 ساعت 8:31 تا ساعت 9 صبح به وقت كشور... با احتساب تغيير ساعت فصلي (و ساعت برج طالع و ساعت كواكب براي افق شهر ....)

4- قوتهاي اين وقت:
- خارج از محذورات: محدوده خسوف و كسوف وايام محذور شمسي و قمري- تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - تربيع و مقابله قمر با شمس
- قمر زائد النور(زمینه آسانی فراگیری و رشد آن را دارد)
- قمر در برج انسي عذراء (بيت عطارد) دلالت بر امور علمي و قوت حالات انساني
- طالع برج جوزا (دلالت بر امور علمي و خانه عطارد)
- كوكب مستولي بر طالع: كوكب سعد اكبر: مشتري (در وسط السماء:بيت دهم) (كه هدايت كننده ومبناي دلالات مي شود)
- ساعت شمس
- شروع اتصال قوي مقبول تثليث عطارد با قمر (عطارد در شرف قمر و قمر در خانه عطار است)
- شروع اتصال مقبول تثليث قمر با شمس (شمس در ثور كه شرف قمر است)
- قمر در حد مشتري(كه سعد است و دلالت بر كَسترش امور)
- قمر سريع السير كه جهت سرعت تعلم خوب است
- قمر در بيت 4 كه موضع قوت آن است
- قمر نظر تثليث به برج شرفش دارد
- عطارد راجع نيست و مستقيم است كه نشان دهنده قوت دلالات آن است
- عطارد ساقط از نحوس(مريخ و زحل) است
- قمر صاعد در فلك اوج است که نشانه رشد امور است5- طالع اين وقت:

Image

6- محذورات موجود:
- انتهاي انصراف مقارنه قمر با زحل(بيش از 8 درجه فاصله كه انتهاي قوت جرم زحل است و نزديك به انصراف تام كه دلالت آن كم مي شود) و جون قمر در سنبله و در مثلثه خود است بس اتصال مقبول و عاقبت كار به صلاح است ولی به جهت تراجع زحل عوارضي دارد
- عطارد در هبوط است(نزديك به نقطه هبوط در فلك اوج و حضيض)


بعد از ساعت مذكور قمر وارد حد زحل مي شود كه محذور است و تا آخر برج سنبله قمر در حد زحل و مريخ است
قبل از اين ساعت ساعت كوكب مريخ است كه خوب نيست – همجنين به محدوده انصراف با زحل نزديك مي شود
در روزهاي بعد قمر در محدوده روزهاي محذور خسوف قرار ميگيرد.

نتيجه:
بهترين وقت:روز شنبه 9 رجب 1432 مصادف با 21 جوزا = 21 خرداد 1390 ساعت 8:31 تا ساعت 9 صبح به وقت كشور... با احتساب تغيير ساعت فصلي (و ساعت برج طالع و ساعت كواكب براي افق شهر ....)


7- جهت دفع عوارض موجود اين نحوسات ميتوان عمل انجام در محذور را انجام داد و نوع دعا و صدقه هايي كه در مرسوله تدبير عوارض فلكي هست (دعاي روز 4 شنبه(روز 4 شنبه متعلق به عطارد است) و روز دوشنبه(دوشنبه متعلق به قمر است)+صدقه متناسب با قمر و عطارد+....)
براي اطلاع از تدبير و علاج عوارض فلكي به اين آدرس مراجعه نماييد
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 8117#p8117

همجنين توصيه هاي انجام در محذور
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... t=10#p1093

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net