مشاوره نجومي: اختيارات نجومي ازدواج

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات نجومي ازدواج

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:14 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات نجومي ازدواج
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلائل فلكي امور ازدواج

پستتوسط آموزشيار نجوم 3 » يکشنبه ژوئن 19, 2011 1:10 am

دلائل فلكي امور ازدواج:

در امر خواستكَاري - ازدواج- عروسي- و زفاف مهمترين كواكب قمر و زهره مي باشند
قمر دلالت بر احوال انسان و زهره دلالت بر امور مرتبط با زنان و ذوق و سليقه و لذتها دارد

براي طلاق برعكس مي باشد و قمر بايد ضعيف الاحوال باشد و ارتباط با زهره نداشته باشد و دلالئل قطع داشته باشد و زحل دلالت بر قطع دارد (روز زحل - ساعت زحل و ...)


دلالات قمر:
قمر دلالات بر احوال انساني و تغيير و تحولات جامعه و فرد دارد
سياره نيازها و احساسات: همانطور كه خورشيد منبع روشنايي و انرژي در جهان ماست، ماه نيز منعكس كننده‌ي اين روشنايي است. گرچه بقيه ‌ي سيارات نيز همين كار را انجام مي ‌دهند ولي اين بازتابش كردن نور خورشيد در آنها از ماه كمتر است. بنابراين ماه بر منعكس كردن احوالات دلالت دارد. بس ماه بر هيجانات، همدردى و موافقت، حسها و احساسات دلالت دارد و نشان دهنده‌ي اين است كه ديگران ما را درك مي ‌كنند. احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.
دلالت بر : منعكس كردن، نماد عمل كردن در پاسخ به برخي چيزها. بنابراين ماه بر واكنش و يا عكس العمل نشان دادن دلالت دارد. در واقع ماه دلالت دارد به پاسخهاي دروني ما به چيزها و چگونگی عكس العمل ما بستگي دارد به عادتها و تجربيات گذشته ‌و يادگيري اينكه چگونه بايد كارها را انجام دهيم. در برخي از مسائل ما واکنش نشان مي‌ دهيم بدون آنكه فكر كنيم و يا اينكه آموزش كامل و يا تجربيات سخت و كاملي داشته باشيم. در واقع نوع يادگيري مرتبط با ماه ناخودآگاه و غريزي مي باشد اساس اين پاسخهاي غريزى و فطرى را مي ‌توان در نيازها و يا اصل حفظ بقا رديابي كرد.
ماه همچنين دلالت دارد بر امنيت و اقدامات تامينى چون واكنشهاي غير ارادي ما اغلب به منطور حفظ بقاء و همچنين ايمني و امنيت.
همچنانكه ماه نور خورشيد را دريافت مي‌كند ماه دلالت دارد بر پذيرفتن و درک کردن.
سير ماه در آسمان حركتي دوره ‌اي است و در طي دور‌ه ‌ي خود از حالت خوشه‌ اي و رنگ پريده به حالت بدر كامل پيوسته در تغيير است. بنابراين دلالت دارد بر تغيير كردن دوره‌اي و همچنين كنترل كردن نوسان ميان ترقي و تنزل و افت و خيز ها. به عنوان مثال ديگر مي‌توان به پديده‌ي جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن نقشي اساسي دارد. و همجنين بر زندكي انساني همانطور ماه متولد مي شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تا تحت الشعاع و محو مي شود دلالت بر دوره زندكي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرك را در بر دارد.
ماه دلالت دارد بر خاطره، تصور و رؤياها و تمايل به گوش دادن به خاطرات خوب و برخورداري از تخيل قوى و قوه ي ابتكار. همچنين موجب روياهاي منظم، و روياهايي همچون اشتياق و آروزوهاي احساسي و عاطفي. در حالي كه اورانوس دلالت بر روياها و تخيلات عقلانى و روشنفكري براي بهتر كردن آينده ‌ي بشريت دارد، روياها و تخيلات ماه اساساً بيشتر بر پايه ‌ي احساسات مي ‌باشند.
ماه مربوط به جنس زن است و دلالت بر مادر دارد.
خانه ‌ي ماه برج سرطان مي ‌باشد، و بيت آن چهارم و در اين وضعيت دلالت قويتري دارد. دلالت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و دلالت دارد بر تغييرات مرتبط با ديگر حوادث. بيوت و بروجي كه ماه در آنها قرار مي ‌گيرد نشان دهنده‌ ي اين هستند كه ما چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشيم و يا چكارهايي از روي عادت انجام مي دهيم ؟ و چه كارهايي لازم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دهيم؟
ماه دلالت دارد بر نيازهاي ما به نگهداري و محافظت براي رشد و پيشرفت و اين تنها به پرورش كودك و توانايي ما براي نگهداري و محافظت از ديگران به منظور رشد و پيشرفت ايشان خلاصه نمي شود.


دلالات زهره:
سياره‌ خوشى و عيش و لذت بردن و زيبايي و تجمل: زهره دلالت دارد بر هماهنگ كردن و متناسب بودن و مجذوب ساختن و دلربايي ، زيبايى ، اسايش و تجمل. زيبايي اغلب مترادف است با توازن در صورتيكه زشتي ارتباط دارد با ناهماهنگي . زماني كه هماهنگ و متوازن با كسي هستيم، ما در واقع جذب آنها شده ايم، ما به آنها علاقه داريم و يا به آنها عشق مي‌ورزيم. توران و هماهنگي اشاره به تعادل نيز دارد.
زهره دلالت مي‌كند بر اينكه كجا ما لذتها را بدست مي‌آوريم و دلالت بر علاقه و ميل. زماني كه ما كسي و يا چيزي را دوست داريم اين بدان معني است كه احساس خوبي نسبت به آنها داريم، و ما مجذوب آنها شده‌ايم و بدان معني است كه در برخي جنبه‌ها به هم شبيه هستيم. معني دوست داشتن مشترك است به معني احساس علاقه به چيزي و لذت بردن از آن و يا آگاه شدن از اينكه چطور يك چيز شبيه ديگري است اين مسئله شامل تفكر به موضوع به يكديگر پيوستن و يا متحد شدن با ديگري يا چيزي نيز مي‌شود. زهره احساسات خلاق است كه اين موجب ايجاد زيبايي مي‌شود.
او همچون خورشيد خودش را اظهار مي‌كند تا موجب تعجب و شگفتي و تحسين شود يا تحت تاثير قرار مي‌دهد.
زهره مظهر عشق است و مردم تحت دلالت زهره بسيار جذاب هستند. برخي اوقات در حسهاي فيزكي و برخي اوقات هم در حسهاي ذهني و فكري همچنین دارايى و تمول ، عشقها ، هنر، چيزهاي با ارزش انسان (مادي و معنوي)، ارتباط داشتن و به يكديگر ، ارزيابى کردن همگي از دلالات زهره هستند.
ماه نيز دلالت بر احساسات دارد ولي احساسات مورد بحث در دلالات ماه اساساً تنها در حيطه‌ي همدردى و همفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است. چنانكه زهره نيز بر احساسات دلالت دارد امّا احساساتي كه مرتبط با خوشى و عيش و لذت است و اساساً فردي مي ‌باشد.
زهره دلالت دارد بر صلح يا دست كم بدور از جنگ . زهره تمايل به تعادل و توازن ميان مردم دارد


ساعت زهره:
ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن. زمان خوب براي هرنوع سرگرمي,شادماني و تفريح و برگزاري جشن. مهمانيها, گرداوريهاي اجتماعي مراسم عقد و عروسي, ديد و بازديدها, رفتن به تئاتر و نمايش و گالري هاي هنر. موفقيت هنرمندانه و اجتماعي. فعاليتهاي لذت بخش, دوستانه و انس گير از جمله تك نوازيها, پنهان كردن زيورالات. خريد هديه, لباس و وسائل راحتي. درمانهاي زيبائي و مساعدت خواستن از زنان.
همدردي هاي دوطرفه افزايش يافته و ممكن است فرصتي براي مصالحه و بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار شود. زهره الهام و القاء را افزايش مي دهد و به هنرمندان, موسيقي دانان, بازيگران و ديگر مردمان خلاق كمك ميكند. اين ساعت براي انجام امور محاسباتي و كارهايي كه دقت فوق العاده مي خواهد خوب نيست.


=========================

خواستگاري:
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج منقلب (حمل سرطان ميزان)- ساقط بودن زهره از نحسین (زحل مريخ).

كمالات: اتصال قمر با سعدین (مشتري زهره) بخصوص زهره- قمر در برج آتشي(حمل قوس)- ساعت زهره مشتري عطارد شمس قمر.

===================

عقد ازدواج:
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - مقارنه قمر با زحل و ذنب خاصة .

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج ثابت(ثور اسد دلو).

كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره)-باید که ماه و مشتری و زهره هر سه در یک مثلثه باشد و بهترانکه در مثلثه ابی بود-باید که ماه در شرف زهره باشد یا درخانه وی بود .

اختیارات طالع وقت:

1-باید که طالع و سایر اوتاد سالم باشد از نحوس .
2-باید که زهره که کوکب غرض است در خانهای مسعود باشد یا در حدود ایشان و اگر زهره در بروج مذکر بود و مشتری در بروج مونث مرد را در ان تزویج بهتر از زن باشد و ینعکس و بالعکس .
3-باید که زهره ناظر باشد بطالع و بخداوند طالع .
4-باید که زهره بخداوند خانه خود متصل بود اگر سعد بود و از وی منصرف باشد اگر نحسی بود .
5-باید که افتاب و طالع و خداوند طالع و ان ستاره که قمر از وی منصرفست سالم باشد از نحوس که این دلیل کار مرد است.
6-باید که ماه و زهره و سابع و صاحبش و ان ستاره که قمر بوی متصل است پاک باشد از نحوس که ان هم دلیل کار زنست.
7- باید که عاشر و خداوندش نیز نیکو باشند که ان دلیل معاش ایشان باشد و باید که بهیچ حال وسط السماء از سعدی خالی نباشد تا بخوبی معیشت گذرانند.
8- باید که رابع و صاحبش را بصلاح ارد و سعدی در وی نهد که ان دلالت بر عاقبت کار ایشان کند.
9- باید که از اصلاح خداوند خانه ماه غافل نشود که ان نیز دلیل انجام کار مناکحت است.
10-باید که از ثوابت انچه بر مزاج زهره و زحل اند چون شجاع و حرفه و ظهرالاسد در یکی از اوتاد باشد یا با ماه و سهم السعاده.
11-باید که میان صاحب طالع و صاحب سابع ممازجتی محمود بود .
12- اگر سعدی در هفتم بود بهتر بود و کار برمراد رود .
13- باید که دوم و هشتم و خداوند ایشانرا اصلاح کند که یکی بیت المال ناکح است و دیگری بیت المال منکوحه .
14- اگر غرض طلب فرزند بود باید که خامس و خداوند او را نیز اصلاح کند و صاحب پنجم را بطالع ناظر سازد و صاحب طالع را در پنجم نهد واگر در این حال قمر در سوم غایت کار باشد.
15-باید راس در خانه پنجم بود که ان دلالت بر بسیاری فرزند کند با عمر دراز و شادمانی.
16- باید که سهم التزویج و سهم الولد و سهم الحال و سهم السعاده در اوتاد باشند در مایلی مقبولی از خداوند خانه خویش.
17- باید که قمر از وتد بسعدی نگرد که ان دلالت بزیادت شدن مال کند .
18-محی الدین مغربی گفته است که اگر در وقت تزویج عطارد بسعود ناظر باشد بهتر بود چه ان دلالت کند برانکه زود فرزند پدید اید.
19- باید که مشتری بصاحب طالع و صاحب سابع ناظر بود که دلیل سعادت و عفت و صیانت است و اگر نظر زهره با این حال دست دهد غایت کار باشد .
20-نشاید که ماه از وتد بنحوس نگرد خصوصا بنظر تربیع که ان دلیل مرض و خصومت بود و گفته اند اگر از مقابله نگرد از تربیع منحوس تر بود و اگر نظر بتثلیث و تسدیس بود هر دو را با هم ساختگی باشد اما که رنج و بیماری و بی ؟ بدیشان رسد اگر اتصال قمر بنحوس از مقارنه باشد دلالت کند بر هلاکت یکی از زوجین خصوصا که قمر در طالع یا عاشر بود .
21-بود نشاید که قمر در ثانی عشر افتد یا در سادس و ثامن که بیم باشد.
22-نباید که قمر در طالع یا عاشر بود که عاقبت انکار بفضیحت انجامد .
23- نشاید که نحسی درطالع بود و اگر ذنب در طالع یا مجاسد صاحب طالع بود بدتر بود و میان ایشان دشمنی خیزد.


===================

زفاف:
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - شب یکم ماه بجز ماه مبارک رمضان و شب نيمه و شب آخر ماه قمري- تحت الشعاع قمر – شب چهارشنبه- شب عید قربان- شب عید فطر- نیمه ماه شعبان- اوقات بین الطلوعین و بین العشائین- هنگام زردي آفتاب در طلوع و غروب - روز و شب که در آن آیات الهی واقع شود مانند: زلزله و باد زرد و سياه – بين اذان و اقامه- مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج دلو – نیمه اول جوزا- قمر به درجه اجتماع و استقبال.

شرائط: قمر در غیر بروج منقلب- قمر در برج ثابت بجز دلو و عقرب (= ثور اسد) - یا قمر در ذوجسدین(نیمه دوم جوزا - سنبله -قوس - حوت).

كمالات: قوت زهره (مستقیم السیر بیت یا شرف یا اتصال به مشتری)- شب دوشنبه- شب سه شنبه- شب پنجشنبه –شب جمعه بعد از عشاء- هنگام عصر جمعه تا غروب آفتاب- ساعات زهره و مشتري.

اختیارات طالع وقت:

1-باید که زهره بقمر و طالع ناظر بود.
2-حذر کند از بودن قمر در ثامن و سادس و ثانی عشر بود .


===================

مجلس عروسی:
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج دلو – نیمه اول جوزا- ميان ماه قمري- قمر به درجه اجتماع و استقبال.

شرائط: قمر در غیر بروج منقلب- قمر در برج ثابت بجز دلو و عقرب (= ثور اسد) - یا قمر در ذوجسدین(نیمه دوم جوزا - سنبله -قوس -حوت).

كمالات: قوت زهره (مستقیم السیر بیت یا شرف یا اتصال به مشتری)- ساعات زهره و مشتري.

====================

مباشرت و آميزش:
دلائل فلكي: 7 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: شب یکم ماه بجز ماه مبارک رمضان و شب نيمه و شب آخر ماه قمري- تحت الشعاع قمر – شب چهارشنبه- شب عید قربان- شب عید فطر- نیمه ماه شعبان- اوقات بین الطلوعین و بین العشائین- هنگام زردي آفتاب در طلوع و غروب - روز و شب که در آن آیات الهی واقع شود مانند: زلزله و باد زرد و سياه و خسوف و كسوف– بين اذان و اقامه- اتصال قمر با زحل

شرائط: قمر در بروج حمل میزان جدی و بروج آتشي(حمل اسد قوس)، اگر میخواهند بچه بوجود نیاید در بروج عقیم(جورا- اسد- سنبله) باشد.

كمالات: نظر مودت به مریخ– قمر متصل به زهره يا قمر در برج حوت و بروج آتشي و متصل به مشتری- قمر متصل به شمس باشد. شب دوشنبه- شب سه شنبه- شب پنجشنبه بعد از عشاء- شب جمعه - هنگام عصر جمعه تا غروب آفتاب- ساعت زهره

اختیارات طالع وقت:

1-اگر خواهد كه فرزند پديد نيايد طالع نيز از اين بروج عقيم آن جوزا و اسد و سنبله است و قمر از سعدين ساقط.
2-نبايد كه زحل در سابع بود كه آن دليل متاهى و خلل بود .

====================

انعقاد:
دلائل فلكي: 13 نشانه دارد = 7 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- شب یکم ماه بجز ماه مبارک رمضان و شب نيمه و شب آخر ماه قمري- تحت الشعاع قمر – شب چهارشنبه- شب عید قربان- شب عید فطر- نیمه ماه شعبان- اوقات بین الطلوعین و بین العشائین- زردي آفتاب هنگام طلوع و غروب - روز و شب که در آن آیات الهی واقع شود مانند: زلزله و باد سیاه- قمر در نیمه اول جوزا، عقرب، میانه جدی و تمام دلو نباشد– مقارنه قمر ذنب - قمر در حد نحس آخر برج - قمر نزدیک درجه استقبال یا اجتماع

شرائط: قمر زاید النور- میان آفتاب و نحوس نظری نباشد خصوصا نظر دشمنی.

كمالات: تربيع اول ماه- قمر متصل به زهره باشد- خالي بودن زهره از نحوست¬- شب دوشنبه- شب سه شنبه- شب پنجشنبه –شب جمعه بعد از عشاء(فرزند از ابدال مي شود)- هنگام عصر جمعه تا غروب آفتاب- ساعت زهره مشتري.

اختیارات طالع وقت:

1-بايد كه سعدى در طالع يا عاشر يا بيت الرجا بود.
2- بايد كه صاحب خامس بطالع ناظر بود بمودت .
3- بايد كه قمر در يازدهم بود و صاحب خانه اش بوى ناظر.
4-اگر فرزند نرينه خواهد بايد بايد كه قمر در برجى مذكر بود و در مثلثه شمس و خداوند طالع و صاحب بيت قمر و خداوند خامس در بروج مذكر تا ارباع مذكر بود.
5- اگر انثى خواهد اين دلايل در بروج تا ارباع مؤنث بايد.
6-بايد كه در طلب مذكر عدد ساعات معوجه ماضيه از روز يا شب فرد باشد و در طلب مؤنث عدد آن ساعات زوج بود .
7-طلب ذكور بايد كه در ربع اوّل روز بود كه شمس زايد است و درين وقت نطفه بهتر كرد و طلب اناث در ربع آخر شب ؟ در طلب مذكر خداوند ساعت كوكب مذكر بايد و در طلب ؟ برعكس
8-بايد كه خداوند خانه خامس مشرقى بود و نيكو حال.
9-بايد كه طالع برج مستقيم الطلوع بود.
10-نبايد كه خداوند ساعت در طالع يا خامس بود .
11-بپرهيزد از رجعت و احتراق و نحوست صاحب خامس.


====================

طلاق:
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: ايام استقبال- قمر در بیوت زهره (ثور و میزان)

شرائط: قمر ناقص النور- – قمر اتصال به زهره نداشته باشد - در غیر جمعه باشد-تحت الشعاع باشد.

كمالات: ساعت زحل- روز شنبه

====================

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=31
كه بر اساس بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=34&p=8117#p8117

براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
آخرين ويرايش توسط آموزشيار نجوم 3 on يکشنبه جولاي 10, 2011 6:42 pm, ويرايش شده در 2.
آموزشيار نجوم 3
 
پست ها : 10
تاريخ عضويت: شنبه ژوئن 11, 2011 11:47 am

مشاوره نجومي: اختيارات مجلس عروسی

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 11:46 pm

مشاوره نجومی: مجلس عروسي

مشاوره نجومی: براي مجلس عروسي و اجاره تالار يك وقت به ما داده شده كه روز 29 شهريور 1390 است آيا اين روز براي اين كار مناسب است؟

جواب:
1- مورد مورد نظر مربوط به اختیارات مجلس عروسی است که میبایست موارد زیر در نظر گرفته شود.

دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج دلو – نیمه اول جوزا- ميان ماه قمري- قمر به درجه اجتماع و استقبال.

شرائط: قمر در غیر بروج منقلب- قمر در برج ثابت بجز دلو و عقرب (= ثور اسد) - یا قمر در ذوجسدین(نیمه دوم جوزا - سنبله -قوس -حوت).

كمالات: قوت زهره (مستقیم السیر بیت یا شرف یا اتصال به مشتری)- ساعات زهره و مشتري.

2-بررسي وقت ذكر شده:

از شب 21شوال(29شهریور) س 22:11 تا شب 22 (30شهریور) س00:06 بامداد به وقت مكه مكرمه قمر در برج نجمي رصدي ثور است.
که البته هبوط زهره است که نقض شرایط کمال است و از روز 21 شوال(29شهریور= 20 سبتامبر 2011) س 12:54 به وقت مكه مكرمه تا انتهای این محدوده زمانی هم تربیع قمر با زهره است که باعث قوت این وقت است بعد از اين ساعت وارد بر جوزا مي شود كه نيمه اولش محذور است ولي مجلس شما در قبل آن شروع شده است و اشكالي ندارد-
اين زمان تربيع شمس و قمر است ولي جون شمس در بيت حود اسد و قمر هم در شرفش است اتصال مقبول و ضرر نمي رساند
مقارنه قمر با ذنب نيز هست ولي جون قمر در شرف خود است و ذنب هم راجع نيست اتصال مقبول و اشكالي ندارد
در حدود نحس(حد مریخ) مي باشد و در محذوريت است


-3 قوتهاي اين وقت:
خارج از محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، ، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)- قمر در برج دلو - نیمه اول جوزا- ميان ماه قمري- قمر به درجه اجتماع و استقبال
-تربیع قمربا زهره(اتصال با زهره خوب است حتي تربيع خصوصا كه قمر در شرف خود مي باشد و اتصالش مقبول است)


4- محذوريتهاي اين وقت:
- قمر در حد نحس مريخ
-قمر در وجه نحس زحل
- رو. محذور عام ماه شمسی باستانی طبق حدیث امام صادق علیه السلام


5- تدبير فلكي و انجام در محذور:
هر جند اين وقت از حهات مختلفي وقت سعد است ولي محذوريت فوق را نيز دارد كه در صورت اضطرار عمل انجام در محذور و تدبير فلكي مناسب را انجان دهيد
تدبيرات عوارض فلكي مربوط به قمر - مريخ و زحل كه كواكب مورد تاثير اين وقت هستند
تدبير صدقات مرتبط با اين كواكب - تدبير تعويذات(حواندن دعا هاي روز دوشنبه - شنبه و سه شنبه) و ساير تدبيرات


در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=34&p=8117#p8117

5- تذكر براي تعیین وقت مناسب زفاف:
نکته ای را باید اینجا متذکر شد که بحث زفاف است كه ممكن است وقتي برای مجلس خوب باشد و برای زفاف نه و در انتهای محدوده زمانی گفته شده قمر وارد برج جوزا می شود که نیمه اول آن از محذورات زفاف است وبرای وقت مناسب آن می توانید به سالنامه اختیارات مراجعه کنید.

6-ساعات كواكب مناسب:

شب22 شوال (30 شهریور ) شب 4شنبه است که برای این کار ساعت مشتری وزهره مورد توصیه است که ساعت مشتري سعدترين ساعتهاست و زمان مناسب براي اكثر امور و ساعت زهره ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن

شب4 شنبه : شب زحل است که ساعت دوم ونهم متعلق به مشتری وساعت پنجم متعلق به زهره است و براي دعوت و شروع مجلس از ساعت دوم شب كه حدود يك ساعت بعد از اذان مغرب است و ساعت مشتري مي باشد مي توانيد مجلس را شروع نماييد

طالع اين وقت:

Image


نتيجه:
ساعت مناسب شروع مجلس در اين روز: ساعت دوم شب 30 شهريور (ساعت مشتري)


برای تعیین ساعات کواکب به منجم تقویم ساعات کواکب مراجعه نمایید:
Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشید

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net