صفحه 1 از 1

تقویم ساعات کواکب

پستارسال شده در: شنبه مه 31, 2014 2:53 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحیم

تقويم شمسي دائمي ساعات كواكب

با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى

ترتيب ايام هفته و تعداد ساعات ايام و ارتباط آنها با كواكب
كواكب ايام هفته و ساعات كواكب
تناسب مقاصد و حوائج با دلالات و ساعات كواكب
دِلالات و اختيارات (اجمالى) ساعات كواكب
‏ دلالات و اختيارات (تفصيلى) ساعات كواكب
دلالات و اختيارات طبى ساعات كواكب
سعادت و نحوست ساعات كواكب
روش استخراج اوقات ساعات كواكب براى اماكن نزديك بر اساس اين تقويم


والحمد لله رب العالمين

تقویم ساعات کواکب مشهد مقدس

پستارسال شده در: شنبه مه 31, 2014 5:06 am
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب مشهد مقدس
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


Image

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6228

تقویم ساعات کواکب تهران

پستارسال شده در: جمعه ژوئن 20, 2014 2:31 pm
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب تهران
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


Image

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6825

تقویم ساعات کواکب قم

پستارسال شده در: جمعه ژوئن 20, 2014 2:35 pm
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب قم
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


Image

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6826

تقویم ساعات کواکب اصفهان

پستارسال شده در: جمعه ژوئن 20, 2014 2:50 pm
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب اصفهان
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى

Image

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6230

تقویم ساعات کواکب شيراز

پستارسال شده در: دوشنبه سپتامبر 29, 2014 4:16 am
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب شيراز
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6827

تقویم ساعات کواکب يزد

پستارسال شده در: دوشنبه سپتامبر 29, 2014 4:19 am
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب يزد
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6828

تقویم ساعات کواکب كرمانشاه

پستارسال شده در: دوشنبه سپتامبر 29, 2014 4:27 am
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب كرمانشاه
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6830

تقویم ساعات کواکب نايين

پستارسال شده در: دوشنبه سپتامبر 29, 2014 4:31 am
توسط najm111

تقويم شمسي دائمي، ساعات كواكب نايين
با بيان مبانى آن از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6829