صفحه 1 از 2

التقويم القمري البسيط

پستارسال شده در: يکشنبه ژوئن 20, 2010 1:06 pm
توسط إشراف
التقويم القمري البسيط

التقويم الفلكي البسيط -1432

پستارسال شده در: دوشنبه دسامبر 06, 2010 10:42 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1431 حتى نهاية شعبان 1432
Ersaal/3/Saalnaame/Taqwim-Basit-1432-nashr1.pdf

التقويم القمري البسيط 1433

پستارسال شده در: پنج شنبه جولاي 07, 2011 9:10 am
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1432 حتى نهاية شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1558

التقويم القمري البسيط 1434

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 26, 2012 1:55 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1433 حتى نهاية شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2310

التقويم القمري البسيط 1435

پستارسال شده در: يکشنبه ژوئن 02, 2013 12:44 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1433 حتى نهاية شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=4780

تصوير

التقويم القمري البسيط 1436

پستارسال شده در: پنج شنبه ژوئن 05, 2014 7:20 am
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1435 حتى نهاية شعبان 1436
http://aelaa.net/110.aspx?id=6095

التقويم القمري البسيط 1437

پستارسال شده در: شنبه مه 23, 2015 2:57 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1436 حتى نهاية شعبان 1437
http://aelaa.net/110.aspx?id=8470

Image

التقويم القمري البسيط 1438

پستارسال شده در: چهارشنبه ژوئن 08, 2016 12:30 am
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1437 حتى نهاية شعبان 1438
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... it1438.pdf

التقويم القمري البسيط 1439

پستارسال شده در: شنبه آپريل 29, 2017 4:38 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1438 حتى نهاية شعبان 1439
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... it1439.pdf

Image

التقويم القمري البسيط 1440

پستارسال شده در: دوشنبه مارس 26, 2018 6:52 pm
توسط najm111
بداية رمضان المبارك 1439 حتى نهاية شعبان 1440
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... it1440.pdf

Image