صفحه 3 از 4

تقويم نجومي همگاني شماره 29: ماه صفر 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:28 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/80987899/ae ... -1430.html

تقويم نجومي همگاني شماره 30: ماه ربيع الأوّل 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/get/89099939/3ab ... -1430.html

تقويم نجومي همگاني شماره 31: ماه ربيع الآخر 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/get/93029291/ddd ... -1430.html

تقويم نجومي همگاني شماره 32: ماه جمادی الأولی 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:29 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666054/6 ... -1430.html

تقويم نجومي همگاني شماره 33: ماه جمادى الأخرى 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:30 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666085/a ... 30-01.html

تقويم نجومي همگاني شماره 34: ماه رجب 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:31 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666075/2 ... -1430.html

تقويم نجومي همگاني شماره 35: ماه شعبان 1430

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 2:31 pm
توسط najm152
از اين آدرس دريافت نمائيد:

http://www.4shared.com/file/101666063/d ... -1430.html

سالنامه تقویم نجومی همگانی 1430-1431

پستارسال شده در: دوشنبه دسامبر 06, 2010 11:33 pm
توسط najm111
از اول ماه مبارك رمضان 1430 تا آخر ماه شعبان 1431
http://www.4shared.com/file/116156441/5 ... 30-31.html

سالنامه تقویم نجومی همگانی -1432

پستارسال شده در: سه شنبه دسامبر 07, 2010 12:43 am
توسط najm111
از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا آخر ماه شعبان 1432
Ersaal/3/Saalnaame/Taqwim-NojumiHamegaani-1432.pdf

سالنامه تقويم نجومي همگاني 1433

پستارسال شده در: شنبه جولاي 23, 2011 7:28 am
توسط najm111
http://aelaa.net/110.aspx?id=1671
رمضان المبارك 1432 تا شعبان 1433