صفحه 7 از 15

مجله راه آسمان (شماره 60)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:22 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 61)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:24 pm
توسط najm152
تجلّى حق از كعبه و جلوه مولا درقبله
روز ششم ذى حجّه مباركه
تولدحضرت مولا امير المؤمنين منه السلام

مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... hejjah.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/74212486/53 ... ejjah.html

مجله راه آسمان (شماره 62)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:25 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 63)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:25 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 64)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:26 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 65)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:26 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 66)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:27 pm
توسط najm152
.

راه آسمان (شماره 67) = تنجيم ساعات كواكب

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:27 pm
توسط najm111
بيان مبانى ساعات كواكب از تعاليم مكتب وحى و شرح احكام نجومى آن از تنجيم كهن و اسلامى

ترتيب ايام هفته و تعداد ساعات ايام و ارتباط آنها با كواكب
كواكب ايام هفته و ساعات كواكب
تناسب مقاصد و حوائج با دلالات و ساعات كواكب
دِلالات و اختيارات (اجمالى) ساعات كواكب
‏ دلالات و اختيارات (تفصيلى) ساعات كواكب
دلالات و اختيارات طبى ساعات كواكب
سعادت و نحوست ساعات كواكب
روش استخراج اوقات ساعات كواكب براى اماكن نزديك به محل استخراج
تقويم دائمي ساعات كواكب و دقت آن


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6229

مجله راه آسمان (شماره 68)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:27 pm
توسط najm152
.

مجله راه آسمان (شماره 69)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:27 pm
توسط najm152
.