هفته نامه راه آسمان

راه آسمان (شماره 50)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:18 pm

مباني قواعد روشهاي تشخيص اختلاف اوقات

از اين آدرس دريافت نماييد
http://aelaa.net/110.aspx?id=2384
يا
http://www.4shared.com/office/DIknnBzF/ ... an050.html
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

راه آسمان (شماره 51)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:18 pm

راهنماي تقويم فشرده قمري

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=2389
يا
http://www.4shared.com/office/RwbJkJUE/ ... aan51.html
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

راه آسمان (شماره 52)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:19 pm

جداول اختلاف ساعت شهرها با افق جهاني مكه مكرمه

از اين آدرس دريافت نماييد
http://aelaa.net/110.aspx?id=2390
يا
http://www.4shared.com/office/nbVuJ66u/ ... an052.html
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

راه آسمان (شماره 53)

پستتوسط najm111 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:19 pm

راه آسمان 354 =اوقات دعاء و حاجت خواهي و هنگام شناسي استجابت دعاء ‏

بيان مباني علمي و احكام آن از تعاليم مكتب وحي:
اوقات مرتبط با شرايط اندروني (حال)‏
اوقات مربوط با شرايط بيروني (عمل)‏
اوقات عام (كه با دانش عمومي براي همگان قابل تشخيص است)‏
اوقات خاص (كه براي تشخيص آن نياز به دانش تخصصي است)‏

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6297
نسخه دوم

راه آسمان 358 = دلائل فلكي و شرايط نجومي زمان رواشدن حاجت ‏

بيان شواهد از كلمات و تأليفات فقهاء دين و كتب اسلامي

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6299
نسخه دوم


راه آسمان 362 = نشانه هاي آسماني اوقات نامناسب و مناسب حاجت خواهي ‏

دلائل عامه و خاصه اختيارات وقت دعاء حاجت خواهي
موانع فلكي يا اوقات محذور و نامناسب براى حاجت خواهي
مقتضيات فلكي يا اوقات مناسب براى حاجت خواهي
شرائط نجومي موفقيت دعاء برحسب نوع حاجت
فرصتها و افزونه هاي فلكي براى دعاي مستجاب
نظر مسالك غيرالهى درباره شرايط فلكي وقت استجابت دعاء ‏

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6301
نسخه دوم

راه آسمان 366 = طالع فلكي اجابت دعا (طالع وقت و طالع تولد)‏ ‏

محذورات شرايط طالع وقت در استجابت دعاء
واجبات و شرايط ايجابي و بايسته هاي شرايط طالع وقت دعاء
كمالات و فرصتهاي امتيازي و شايسته هاي طالع وقت دعاء
تعيين تناسب نوع حاجت با شرايط طالع وقت در اوقات دعاء
اختيار وقت مسعود استجابت دعا مطابق زايچه (طالع تولد)‏
محذور طالع وقت دعاء حاجت خواهي نامتناسب با زايچه (طالع تولد)‏
بايسته ها و شرايط عامه اختيار دعاء حاجت خواهي مطابق زايچه
اختيار خاص وقت حاجت خواهي مطابق زايچه

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6304
نسخه دوم

راه آسمان 370 = کف الخضیب در تعاليم ديني‏ ‏

كف الخضيب در كلام خازنان وحی ‏عليهم السلام و كلمات فقهاى دين و كتب اسلامى ‏

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6305
نسخه دوم

راه آسمان 374 = هنگام شناسي ستاره حاجت ياب (كف الخضيب)‏‏ ‏

محذورات اقتران كواكب با كف الخضيب در دعاء حاجتخواهي
اقترانهاي مسعود كواكب با ستاره حاجت ياب در اجابت دعاء
برج و منزل طالع هنگام ستاره حاجت ياب وسط السماء
موقعيت سماوي ستاره حاجت ياب در درجه 5 برج حمل نجمي
امتيازات هيئت فلكي و طالع هنگام كف الخضيب در وسط السماء ‏


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6308
نسخه دوم

راه آسمان 378 = ستاره شناسي صورت فلكي دعاء (ستاره كف الخضيب، حاجت ياب)‏‏ ‏

توصیف صورت فلکی دعاء متناسب با مكتب وحي وفرهنگ اسلامي
مشخصات ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) در نجوم جديد
نام گذاريهاي بر صورت فلكي دعاء و ستاره حاجت ياب ‏
سبب شهرت ستاره حاجت ياب به انواع نامها
مختصات سماوي ستاره حاجت ياب (كف الخضيب)‏
موقعيت ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) در وسط السماء
راهنماي رصد صورت فلكي دعاء (ذات الكرسي) در آسمان
تفاوت رصد سالانه صورت فلكي دعاء در سال سال شمسي
خواص و آثار غير فلكى رصد نجوم از جمله كف الخضيب
خواص رصد تأثيرى ستاره كفّ الخضيب
تفاوت وقت كف الخضيب وسط السماء در طول سال ‏
نسبت وقت ستاره حاجت ياب وسط السماء با زوال شمس ‏
رصد و طلوع و غروب ستاره حاجت ياب در بلاد
مدت استفاده از هنگام كف الخضيب وسط السماء
جداول و فهرست دلائل فلكي و رخدادهاي دعاي مستجاب ‏


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=6309
نسخه دوم

----------------------------------

نسخه كامل

كتاب اوقات دعاي مستجاب

Image

نسخه كامل كتاب مخصوص دانشجويان آموزشكده علوم تقويم نجوم و تنجيم است

==============================================


راه آسمان 377 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (1)‏‏
ارتباط اجزاى اجسام ‏هستى با نشانه هاي فلكي و نجوم و كواكب آسماني‏


مجموعه ارزشمند راه آسمانهای راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی
راهنماى اطباء و منجمان كهن و اسلامي در حوزه تشخيص طبّي و مديريت ‏درمان می باشد
که شرح بکارگیری دانش نجوم و تنجيم برای بهداشت و سلامتی تن و روان را ارایه می نماید
که مورد استفاده حکما و دانشمندان نجوم و نوابغ از اطباء بوده است


Image

این شماره شامل:
پيش نياز کاربرد راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی
برخي از نشانه هاي فلكي مرتبط با اوصاف و ألقاب مولا علي‏
راهنماي طب نجومي يا تنجيم طبي
ارتباط طبيعيات و همه اجزاء عالم اجسام با نشانه هاي فلكي و نجوم
منسوبات کواکب سبعه سیاره متعلقه به علم طب
‏طبایع كواكب
جنسيت كواكب
نهاری و لیلی از كواكب‏
عُلوي و سفلی از كواكب‏
نسبت عناصر به كواكب
نسبت قامت و هيكل به كواكب
سعادت و نحوست كواكب
نسبت الوان به كواكب
نسبت کیفیات مشمومه (بو) به كواكب
نسبت کیفیات ملموسه به كواكب
نسبت کیفیات مذوقه (طعم) به كواكب
نسبت امکنه به كواكب
نسبت معادن و فلزات و احجار به كواكب
نسبت نباتات و زروع به كواكب
نسبت اشجار به كواكب
نسبت اثمار و حبوب به كواكب
نسبت حیوانات وحشرات به كواكب
نسبت طیور به كواكب
نسبت اخلاط به كواكب
نسبت قُوَی به كواكب
نسبت اعضاء بسیطه آدمي به كواكب
نسبت اعضاء مرکبه آدمي به كواكب
نسبت آلات حواس آدمي به كواكب
نسبت امراض آدمي به كواكب


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J1-N4.pdf
نسخه دوم - در 36 صفحه

راه آسمان 381 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (2)‏‏
ارتباط اندامها و حواس آدمي با نشانه هاي فلكي و نجوم و كواكب آسماني‏‏


سير انسان در عوالم متعدده آفريده الهي
دلالت فلكي: کواکب (= قلم) × بروج (= لوح)‏
طبع و مزاج بروج
دلالت بروج بر اعضاء و اندامهاي بشر
ارتباط اندامهاي آدمي با بروج دوازده گانه آسماني
ارتباط اندامها با بروج به دلالت اوّليه و ثانويّه
سبب تفاوت در برخي نظرات نجومي
تفصيل دلالات بروج بر اعضاء و اجزاي بدن انسان
اعضاء و اجزاي بدن مرتبط با برج حمل تا حوت (اندام موضعي - اندام سراسری بدن)
بررسي نظريات اختلافي در اندام بروج
ارتباط اندامهاي آدمي با كواكب آسماني
جدول پيوند اعضا و آلات و حواس و اخلاط با كواكب و بروج بيوت


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J2-N1.pdf
در 174 صفحه


راه آسمان 385 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (3)‏‏
ارتباط بيماريهاي آدمي با نشانه هاي فلكي و نجوم و كواكب آسماني‏‏


دلالات (جزئي) بروج بر بيماريهاي آدمي
دلالات طبي برج مقابل
دلالات بروج بر انواع كلي بيماريها
دلالات بروج بر رويكرد بيماري در برابر درمان
طبایع کواکب
دلالات کواکب بر بیماریهای آدمی
دلالات طبي كوكب برج
مهمترين احوال كواكب در دلالت بر سلامتى و بيمارى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J3-N1.pdf


راه آسمان 389 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (4)‏‏
تشخيص پزشكي با نشانه هاي فلكي و نجوم و كواكب آسماني‏‏


روشهاى نجومى تشخيص طبى
‏1- تشخیص نجومى طبي با تقويم طبى
‏2- تشخیص نجومى طبي با تنجيم مواليد (زايچه مولود - طالع تولد)‏
‏3- تشخیص نجومى طبي با تنجيم مسائل يا تنجيم ساعي (طالع سؤال)‏
‏4- تشخیص نجومى طبي با تنجيم آغاز واقعه (بيمارى يا طبابت يا عيادت)‏
‏5- تشخیص نجومى طبي با تنجيم كلان (احكام سَنَى العالم يا طالع سال)‏
مبادى و مداخل استخراج و تشخیص نجومى طبي
نتايج قابل استخراج در تشخیص نجومى طبي
تشخيص بیمار بودن یا تندرست بودن
تشخيص علت اصلى بيمارى (سرايت - مزاجى)‏
تشخيص آفت اندام يا نوع و اندام بيمارى (بیماریهای مغز، چشم، گوش، زبان، قلب، معده، کبد ووو)
تشخيص درمان آسان و سريع؛ بى وسيله طبابت
تشخيص خفيف يا شديد بودن بيماري
تشخيص سريع العلاج يا مزمن بودن بيمارى
تشخيص عوارض و بيمارى ديگر سبب شدن
تشخيص اوقات و مدت و سرانجام بحران
تشخيص احوال طبيب (علم، توانايي، ميزان موفقيت، و رفتار با بيمار)‏
تشخيص نوع دارو و ابزار طبى لازم در معالجه
تشخيص ميزان تأثير و عدم تاثير دارو و غذا
تشخيص ارتباط بيمار با (طبيب، برنامه درمان، خانواده و همراهى)‏
تشخيص قابل علاج يا لاعلاج بودن
تشخيص سرانجام بيمارى؛ شفا يا مرگ، علت و بيمارى مرگ
تشخيص هزينه معالجه (صدقه، اجرت طبيب، تهيه دارو و...)‏
تشخيص زمینه شيوع عمومى بيماریها (همه گیری = اپيدمى)‏


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J4-N1.pdf
در 81 صفحه


راه آسمان 393 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (5)‏‏
ارتباط داروهاي طبي با نشانه هاي فلكي و نجوم و كواكب آسماني‏‏


تشخيص نجومي و هنگام شناسي طبي كاربرد داروهاي گياهي
انواع ارتباطات گياهان دارويي با كواكب سبعه
داروهاي گياهي منسوب به کواکب سبعه (بيان به اجمال)‏
تعيين نوع كاربرد داروهاي گياهي بر اساس دلالات فلكي
داروهاي گياهي منسوب به کواکب سبعه (بيان به تفصيل)‏
قوت و ضعف داروها و گياهان به نسبت قوت كوكب آنها
شرايط نجومي: كاشت، رويش، پرورش، برداشت، ساخت، تجويز، كاربرد


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J5-N1.pdf
در 20 صفحه


راه آسمان 397 = راهنمای طب نجومی یا تنجیم طبی (6)‏‏
هنگام شناسي نجومی اقدامات پزشکی و عمليات طبي‏‏


هنگام شناسي و توصيه هاي طبي و بهداشتي سلامت جسم و روان
در معرفت كاربردهاي دلالات طبي و روش بكارگیري آنها
هنگام شناسي طبي فصول و تقويم اسكندر ذوالقرنين
هنگام شناسي طبى خسوف و كسوف
هنگام شناسي طبي نور قمر
هنگام شناسي طبي اهله قمر
هنگام شناسي طبي احوال و اتصالات كواكب
راهنماي اختيارات نجومي طبي
راهنماي اختيارات طبي بروج قمر
راهنماي نجومي اقدامات معمول پزشكي در هر درمان ‏
راهنماي نجومي اقدامات (غير تهاجمي) پزشكي (دفع زواید اخلاط، به ‏کار بردن دارو از: دهان، بینی و گوش، چشم، انتهای روده، مهبل، پوست)‏
راهنماي نجومي اقدامات (تهاجمي) پزشكي (جراحی و لیزر درمانی و نمونه ‏برداری، فصد و حجامت، شوک حرارتی، دندان پزشکی، چشم پزشکی)‏
اوقات محذور و شرايط مشترك اقدام تهاجمي بر همه اعضاء
راهنماي نجومي اقدامات مراقبتي و بهداشتي (حمام قدیم و سونا، ‏اصلاح موی سر، تنویر، گرفتن کودک از شیر مادر)‏
كاربرد احكام طبى ساعات كواكب در پزشكى
اختيارات ساده در شرايط محدوديت انتخاب
انجام امور در اوقات محذوره
آيين آغاز و انجام سال قمري
منابع علمی
آثار منتشره در علوم تقويم نجوم و تنجيم بنياد حيات اعلى
سامانه هاي منجم اونلاين در بنياد حيات اعلى


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/TebbNojumi-Ta ... -J6-N1.pdf
در 127 صفحه


نسخه كامل

كتاب راهنماي طب نجومي يا تنجيم طبي

Image

از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8100
نسخه اول - در 420 صفحه

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1645
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مجله راه آسمان (شماره 54)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:20 pm

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

مجله راه آسمان (شماره 55)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:20 pm

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

مجله راه آسمان (شماره 56)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:20 pm

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

راه آسمان (شماره 57)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:21 pm

ميقات طور
معرفي موسم، تواريخ و مناسبتها، اعمال، آداب


از اين آدرس دريافت نماييد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=2391
يا
http://www.4shared.com/office/NQ21RdZM/ ... aan57.html
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

مجله راه آسمان (شماره 58)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:21 pm

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

مجله راه آسمان (شماره 59)

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 03, 2010 12:21 pm

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

قبليبعدي

بازگشت به هفتوانه


Aelaa.Net