صفحه 5 از 15

مجله راه آسمان (شماره 40)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:39 pm
توسط najm152
معرفت منظر قمر يا نماشناسي ماه 3

ماه آبي Blue Moon
تفاوت حجم منظر ماه در برخي از ماهها
تفاوت حجم منظر ماه در برخي از ساعتها
تفاوت حجم منظر ماه در برخي از مكانها


براي دريافت مرسوله به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan040.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/109643439/3 ... an040.html

مجله راه آسمان (شماره 41)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:39 pm
توسط najm152
راهنماي ساعت فلك

(بروج=لوح) × (كواكب=قلم)
خصوصيات و تعلقات بروج
نظرات و اتصالات بروج با يكديگر

خصوصيات و تعلقات كواكب


مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan041.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/111887442/6 ... an041.html

مجله راه آسمان (شماره 42)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:40 pm
توسط najm152
ماه شنـاسي 7 = هلال شنـاسي

دوره هاي تناوب حركت ماه

تغييرات مدار و مختصات ماه

آشنايي با اصطلاحات مربوط به رؤيت هلال ماهمرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan042.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/123135586/2 ... an042.html

مجله راه آسمان (شماره 43)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:40 pm
توسط najm152
احكام و اختيارات نجومي كسوف و خسوف

مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan043.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/118165265/6 ... an043.html

مجله راه آسمان (شماره 44)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:41 pm
توسط najm152
27 رجب بعثت جهاني حضرت رسول الله (صلي الله عليه و آله)


مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan044.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/118166461/7 ... an044.html

مجله راه آسمان (شماره 45)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:10 pm
توسط najm152
خسوف كسوف شناسي
ماهانه نبودن كسوف و خسوف


مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan045.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/118167444/8 ... an045.html

مجله راه آسمان (شماره 46)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:11 pm
توسط najm152
8 شعبان 1428 = 31 امرداد 1386 = 22 اوت 2007

جامى از سبوى معرفت مهـدوى علیه السلام
ماه شعبـان ماه تجلي حضرت مولا صاحب الأمر علیه السلام


مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan046.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/96994363/45 ... an046.html

راه آسمان (شماره 47)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:14 pm
توسط najm152
ساعت مبنا: ساعت جهاني كعبه مشرفه (مكه مكرمه)
نصف النهار مبدأ يا افق جهاني افق تقويم نجومي

http://aelaa.net/110.aspx?id=358
يا
http://www.4shared.com/office/1xrp3ld8/ ... an047.html

مجله راه آسمان (شماره 48)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:15 pm
توسط najm152
مديريت اولويتهاى اختيارات
ساعات ايام هفته ماه و اوقات زميني و هنگامهاى فلكي


مرسوله را از این آدرس دریافت نمایید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan048.pdf

یا این آدرس:
http://www.4shared.com/file/118171087/a ... an048.html

راه آسمان (شماره 49)

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 03, 2010 12:17 pm
توسط najm152
راهنماي عمومي تقاويم نجومي بنياد حيات اعلى

اين مرسوله را از اين آدرس دريافت نماييد
http://aelaa.net/110.aspx?id=2381
يا
http://www.4shared.com/file/93327533/aa ... an049.html