صفحه 4 از 15

مجله راه آسمان (شماره 30)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:34 pm
توسط najm152
مطالب منتشر شده در این شماره:

هنگام شناسي قمر در بروج

جهت دریافت مرسوله به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan030.pdf

يا اين آدرس:
http://www.4shared.com/file/52017897/6f ... aan30.html

راه آسمان (شماره 31)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:34 pm
توسط najm152
جدول مجالس و برنامه هاى دينى

برنامه هاى يوميه [شبانه روزى]

برنامه هاى مجالس هفتوانه

برنامه هاى مجالس سالانه


http://aelaa.net/110.aspx?id=2387
يا
http://www.4shared.com/file/97461665/5c ... an031.html

مجله راه آسمان (شماره 32)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:34 pm
توسط najm152
ماه شنـاسي2

ماه شناسي قرآني

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan032.pdf

يا اين آدرس:

http://www.4shared.com/file/97461666/9c ... an032.html

مجله راه آسمان (شماره 33)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:35 pm
توسط najm152
ارتباط احوال بشري و وقايع جهاني با هنگامهاى فلكي

ارتباط هنكامهاى فلكى با موجودات و حوادث روى كره زمين


مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan033.pdf

يا اين آدرس:

http://www.4shared.com/file/211302641/a ... an033.html

مجله راه آسمان (شماره 34)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:35 pm
توسط najm152
ماه شناسی ۳

خصوصيات كلي ماه از نظر علم نجوم جديد:

تاريخ ماه - آشنايي نزديك بشر امروز با ماه - اندازه ماه - درجه حرارت- اتمسفر - جرم و جاذبه ماه - ساختار ماه - هسته ماه - لایه سطح ماه - دهانه‌ها و دریاوار‌ها - گودالها و رایل ها - جزر و مد

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan034.pdf

يا اين آدرس:

http://www.4shared.com/file/97963432/f3 ... an034.html

مجله راه آسمان (شماره 35)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:36 pm
توسط najm152
تقاویم نجومی و کاربرد تنجیمی

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan035.pdf

يا اين آدرس:

http://www.4shared.com/file/100336018/3 ... an035.html

مجله راه آسمان (شماره 36)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:36 pm
توسط najm152
ماه شناسی ۴

معرفت منظر قمر یا نماشناسی ماه ۱

روي پیدا و نهان ماه

چهره پیداي ماه بزرگتر از رخ نهاني ماه

نماى همسان ماه و خورشيد از زمين

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan036.pdf

يا اين آدرس:
http://www.4shared.com/file/100736170/f ... an036.html

مجله راه آسمان (شماره 37)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:37 pm
توسط najm152
آشنايى با علم نجوم و تنجيم كهن

به همراه:نظرات و سؤالات كاربران درباره تقويم و تنجيم از ميان مراسلات مشتركين با مجله حيات اعلى
نمونه نامه هايي كه راجع به برخي مطالب تقويم اظهار نظر نموده اند

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan037.pdf

يا اين آدرس:
http://www.4shared.com/file/101696645/8 ... an037.html

مجله راه آسمان (شماره 38)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:37 pm
توسط najm152
معرفت منظر قمر يا نماشناسي ماه ۲

وجوه قمر

به همراه اين شماره راه آسمان يك تصوير متحرك نيز مي باشد كه آن را بعد از مطالعه مرسوله ملاحظه نماييد

مرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan038.zip

يا اين آدرس:
http://www.4shared.com/file/103771696/d ... an038.html

راه آسمان (شماره 39)

پستارسال شده در: يکشنبه فبريه 28, 2010 6:38 pm
توسط najm152
آشنايي با ساعت فلك
بروج فلكي اعتدالي - بروج نجمي
معرفي كواكب سبعه - نقاط فلكي - نجوم ثوابتمرسوله را از آدرس زير دريافت نماييد:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Raah-asemaan/ ... aan039.pdf

يا اين آدرس:
http://www.4shared.com/file/105674267/b ... an039.html