كشاورزي آلوده

مدير انجمن: najm134

كشاورزي آلوده

پستتوسط najm134 » شنبه فبريه 27, 2010 9:42 am

عناوين گزارشاتي كه تا كنون در اين باره منتشر شده است: رواج كشاورزي آلوده در ايران و روش بازكشت به كشاورزي پاك - مصرف افراطي کودشیمیایی در ايران = رتبه اول آلودكي آب شرب جهان
najm134
 
پست ها : 1973
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

كشاورزي آلوده

پستتوسط najm134 » پنج شنبه آپريل 08, 2010 1:16 am

رواج كشاورزي آلوده در ايران و روش بازكشت به كشاورزي پاك
اشاره: توليد بدون استفاده از كود و سم و با استفاده از روش‌هاي مبارزه‌ي بيولوژيك و غير شيميايي، رويكردي است كه در كشور‌هاي توسعه يافته در حال نهادينه شدن است، و ما اين روش را كشاورزي پاك و روش رايج كه در آن فقط اغراض تجاري و مادّي مورد نظر بوده و صرفا دنبال جلب مشتري با ميوه هاى با شكل اندازه قشنك هرجند بي طعم و بي بو و با بكاربردن هر روش مانند تغيير زنتيك و سمپاشي و كود شيميايي و.... اين روش را كشاورزي آلوده مي ناميم.
روش‌هاي مبارزه بيولوژيك به‌ كارگيري مستقيم يا غيرمستقيم ميكروارگانيسم‌ها و حشرات مفيدي ست كه منجر به كاهش وقوع بيماري يا شدت آن و ازسويي نابودي آفت مي‌شود. در اين روش‌ از سم و كود شيميايي استفاده نمي‌شود.
محصولاتي كه بدون استفاده از سم و كود شيميايي توليد مي‌شود، در اصطلاح محصولات ارگانيك ناميده مي‌شوند. اين محصولات پس از بررسي و تأييد در آزمايشگاه‌هاي گياه‌پزشكي، با برچسب هاي مشخصي به بازارعرضه شده و از حمايت‌هاي ويژه‌ و قيمت بالاتري نيز برخوردار مي‌شوند.
اما توليد كنندگان محصولات غير ارگانيك نيز در كشور‌هاي توسعه يافته بايد با رعايت فرآيند‌هايي خاصي در توليد، ميزان باقيمانده‌ي سم و كود را در حد استاندارد‌هايي بسيار سخت‌گيرانه كاهش دهند. علاوه براستاندارد‌هاي كشور‌هايي اروپايي يا آمريكا، استاندارد‌هاي بين‌المللي تحت عنوان كدكس تدوين مي‌شود كه محصولات كشاورزي هر كشور براي ورود به بازار جهاني ملزم به رعايت آن ها هستند.
امروزه به علت عدم حمايت از توليد كننده و نبود استاندارد‌هاي الزام‌آور، براي توليد اغلب محصولات كشاورزي توليد شده در ايران، از كود و سم‌هاي شيميايي استفاده مي‌شود. در حالي كه تا كنون وزارت كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از موضع‌گيري رسمي و ارائه‌ي آمار درباره ميزان باقيمانده سم و كود در محصولات كشاورزي ايران خودداري مي‌كنند، چندي پيش برخي از مهمترين رسانه‌هاي كشور، از جمله رسانه‌ ملي با اعلام غير مجاز بودن ميزان باقيمانده سم و كود در برخي از محصولات كشاورزي به ويژه محصولات نوبرانه، مردم را به خودداري از مصرف اين محصولات تشويق كردند
آن‌چه كه درپي مي‌آيد گزارش دومين كارگاه بررسي « سياست‌هاي بكارگيري نيروي متخصص در عرصه كشاورزي و تدوين استانداردهاي محصول سالم» است كه با حضور مهندس زينب تاجيك عضو انجمن‌كلينيك هاي گياه‌پزشكي استان تهران در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد به گزارش خبرنگارسرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، دراين كارگاه « تدوين مقررات و استاندار‌دهاي توليد محصول سالم» و هم‌چنين« تعامل ميان وزارت جهاد كشاورزي و پلي كلينيك‌هاي خصوصي كشاورزي »به عنوان دو پيش‌نياز بنيادين استاندارد سازي محصولات كشاورزي وحضور نيروهاي متخصص در عرصه‌ي كشاورزي مورد بررسي قرارگرفت. در پي متن كامل گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.
خبرنگار: امروزه براي عرضه محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني، ملزم به رعايت قوانين و استانداردهاي بين المللي هستيم و انتظارمي رود كه درآينده اي نزديك توليد چنين محصولاتي ازمطالبات ايرانيان نيز باشد؛ با توجه به اين كه يكي از مهمترين كاركرد‌هاي كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي مي‌تواند كمك به توليد محصول سالم براساس انجام آزمون‌هاي تجزيه خاك،‌ آب، گياه و تعيين باقيمانده سم و كودشيميايي باشد، درحال حاضرعملكرد كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي را در اين زمينه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مهندس تاجيك: حدود يك دهه است كه با اشاعه و ترويج علوم نوين كشاورزي در عرصه، سعي در افزايش آگاهي بهره برداران داريم، اما متاسفانه مصرف كنندگان توانايي شناسايي محصول سالم را ندارند واهميت اين موضوع را نيز درك نكرده اند. با استفاده از دو دستگاه GC و GC-MAS مي‌توان نوع و درصد باقي مانده‌ي سموم محصولات گياهي را مشخص كرد، اما متاسفانه هنوز در بخش كشاورزي استانداردها و قوانيني براي توليد محصولات سالم تدوين نشده است. درسال‌هاي گذشته كشاورزان وبهره برداران كشورهاي اروپايي و توسعه يافته ملزم به رعايت استاندارد بين المللي كدكس‌(CODEX) درتوليد محصولات‌شان بودند، براي نمونه چنان‌چه ميزان سم فسفره‌ي ديازينون در محصولي بالاتر از(دو قسمت در ميليون)2ppm بود، برچسب محصول سالم به آن تعلق نمي گرفت؛ اما درحال حاضراستاندارد كدكس نيز در اين كشور‌ها منسوخ شده است، به طوري كه فروشگاه‌هاي بيو(زيستي) دركشورهاي اروپايي محصولات كشاورزي عاري ازهرگونه كود و سم شيميايي(محصولات ارگانيك) را به مصرف كنندگان‌شان عرضه مي كنند. بايد به اين نكته توجه داشت كه قوانين و مقررات توليد محصولات ارگانيك در كشورهاي توسعه‌يافته بسيار پيچيده‌تر ومشكل‌تراز ديگر كشورها است. ما براي ورود به بازار جهاني محصولات كشاورزي ملزم به رعايت استانداردهاي بين‌المللي مانند كدكس هستيم اين در حالي است كه تا به امروز اين استانداردها دراختيار آزمايشگاه‌هاي مربوطه قرارنگرفته است.
متاسفانه دربخش كشاورزي با معضل مصرف بي رويه سموم مواجه هستيم؛ براي نمونه محصولات گلخانه اي 4 نوبت درهفته سم‌پاشي و به بازار عرضه مي شوند درصورتي كه دوره‌ي كارنس (تجزيه سموم در گياه) اين محصولات حداقل 7 روز است؛ بنابراين محصولاتي با سطح باقيمانده سموم بالا وارد بازارشده كه بسيار خطرناك و سرطان‌زا هستند.
*ايران بازار فروش سموم شيميايي كشور‌هاي توسعه يافته*
متاسفانه به دليل آن‌كه محصولات كشاورزي ما براساس استانداردهاي جهاني توليد نمي شود و ميزان باقيمانده سموم و مواد شيميايي آن بيشتر از حد مجاز است جايگاه مناسبي در بازارهاي جهاني نداريم مگر چندمحصول انگشت شمار مانند پسته كه درحال حاضر براي صادرات آن سخت‌گيري‌هايي وجود دارد. امروز يكي از مشكلات بخش كشاورزي را مي‌توان تبديل ايران به بازار فروش كالاهاي كشورهاي توسعه دانست، براي نمونه هنگامي‌كه سموم شيميايي توليدي اين كشورها بازار داخلي ندارد دركشورهايي مانند ايران به بهره برداران عرضه مي كنند. البته دست يابي به استاندارد‌هاي توليد محصول سالم در كشورما نيز امكان پذير است. با قراردادن دستگاه GC-MAS در ميدان ميوه و تره بار مي توان از كيفيت و سلامت محصولات كشاورزي اطمينان يافت؛ در اين صورت بهره برداران مجبور هستند براي توليد محصولات استاندارد و سالم به متخصصين و كلينيك‌هاي كشاورزي مراجعه كنند. با استفاده از همين دستگاه هم‌چنين مي‌توان ميزان باقيمانده‌ي فسفر را تعيين كرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد جامعه را از عواقب مصرف محصولات ناسالم آگاه كند و با تاييد سلامت و كيفيت محصولات كشاورزي به آن‌ها برچسب محصول سالم ارائه دهد به نحوي كه محصولات آلوده اجازه‌ي فروش در ميادين ميوه و تربار را نداشته باشند.
خبرنگار: توليد محصول سالم از دو جنبه‌ي بهداشتي و اشتغال زايي(نيروي متخصص) به سود جامعه است. اما متاسفانه بهره برداران اعلام مي‌كنند كه توليد محصولات سالم و ارگانيك منجر به كاهش كيفيت ظاهري اين محصولات مي‌شود آيا شما صحت اين موضوع را تائيد مي‌كنيد؟
مهندس تاجيك: متاسفانه اين تفكر اشتباهي است كه در جامعه رواج پيدا كرده است، براي نمونه توليدكنندگان براين باورند كه سيب‌هايي كه بدون استفاده ازسموم شيميايي توليد مي‌شوند به طورحتم به آفت كرم سيب مبتلا مي شوند يا آن‌كه بوته هاي خياري كه سم پاشي شده اند صد درصد كمبود كلسيم دارند و دچار بدشكلي مي‌شوند، اما واقعيت امر اين‌گونه نيست. درتمام مبارزات شيميايي، بيولوژيك، زراعي و... درصدي خسارت در محصولات وجود خواهد داشت، بنابراين بايد با اجراي مديريت تلفيقي بتوانيم ميزان خسارت را كاهش دهيم و ازسويي محصول سالم توليد كنيم.
تذكر: بر فرض كه قيافه ظاهري محصول بسيار درشت و.. نباشد، آيا مصرف محصولات با جلوه ممتاز ظاهري اين قدر ارزش دارد كه سلامتيمان را به خطر بياندازيم؟ افزايش فوق العاده ابتلا به بيماريهاى و شيوع لاعلاج در دوره رواج محصولات با سمباشي و تغيير زنتيك و كودشيميايي بوده است!
خبرنگار: دركارگاه‌هايي كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان درباره طرح به كارگيري نيروي متخصص و ايجاد شبكه خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي برگزارشد، اين نتيجه حاصل شد كه هنگامي حضور نيروي متخصص درعرصه‌ي كشاورزي معناي واقعي پيدا مي كند كه قوانين و استانداردهاي ملي كشاورزي تدوين و تصويب شود تا بتوان به پشتوانه‌ي قوانين و آئين نامه‌هاي اجرايي اين بخش به بهره برداران اعلام كرد كه براي توليد محصول سالم نياز به مراجعه به مهندسين دارند.
مهندس تاجيك: در ايران قوانين و استاندارد‌هاي لازم و ضمانت اجراي قوانين وجود ندارد و با توجه به وضعيت كنوني كشور نمي توانيم توسط مهندسين ناظر، بهره برداران را ملزم به اجراي قوانين و استانداردهاي اين بخش كنيم. وقتي قانون ضعيف باشد فرهنگ تخلف نيز ايجاد مي شود، براي نمونه هنگامي‌كه سم فروش و توزيع كننده‌ي سموم غيرمجاز جريمه نمي شود بنابراين به كارخود ادامه مي دهد و با فرهنگ سازي در جهت تخلف، فعاليت خود را قانوني و عادي جلوه مي دهد. انجام بسياري ازفعاليت‌ها با پشتوانه‌ي قانون امكان پذيراست اما بايد درنظرداشت كه قانون هنگامي ارزشمند است كه قابليت اجرا داشته باشد؛ براي نمونه تعدادي از سم فروش‌ها تحت كنترل و نظارت سازمان حفظ نبات فعاليت مي كنند و موظفند تنها سموم مجاز را با نسخه‌ي گياه‌پزشك به بهره برداران بفروشند، اما از سويي تعدادي ازاين افراد نيز مجوز ندارند و سموم غيرمجاز را به ميزان بالا از كارخانه‌هاي مختلف خريداري و توزيع مي كنند و دولت از وجود آن‌ها بي خبراست. بنابراين درحال حاضر نوع و ميزان سموم مصرفي در مناطق زراعي به طور دقيق مشخص نيست كه اين امر معضل بزرگ و خطرناكي براي كشاورزي ايران محسوب مي شود.
از سوي ديگر بايد توجه كنيم كه اگر چه وضع استاندارد‌هاي باقيمانده‌ي سم و كود در محصولات توليدي امكان‌پذير است، اما براي دست‌يابي به استاندارد‌هاي توليد نمي توان از الگوي فرآيندهاي توليد يكساني براي محصولات استفاده كرد، چرا كه ما با ارقام و نهاده‌هاي بسيار متغيري مواجه هستيم. براي نمونه در شهرستان ورامين كه بيشترين سطح زير كشت آن به خيارگلخانه‌اي اختصاص دارد، 20 واريته از اين محصول با ويژگي‌ها و نيازهاي متفاوت كشت مي‌شود. ازسويي خاك يا بستر كشت اين محصولات نيز ازنظر عناصر و اجزا متفاوت است. بنابراين مهندسين هنگامي مي توانند نظر كارشناسي ارائه دهند كه تمام فاكتورهاي نسبي مرتبط با توليد و عرضه‌ي محصولات را دقيق بررسي كنند، براي نمونه كارشناس پس از مشاهده‌ي نتيجه‌ي آزمايش خاك و شرايط جذب عناصر مي تواند سم موثر را تجويز كند. بايد اضافه كنم كه شيوه‌ي نظارتي مهندسين كشاورزي از پيچيدگي‌هاي بسيار ديگري نيز برخوردار است، زيرا به طورمثال تير آهن را مي توان به مدت طولاني پس از تاييد مهندسين ناظرعمران در انبار نگهداري و به بازارعرضه كرد اما براي محصولات كشاورزي شرايط ويژه ي انبارداري بايد در نظر گرفته شود تا به محصولات آسيب نرسد.
خبرنگار: چه عوامل ديگري را در بي‌اهميت تلقي شدن استاندارد‌هاي باقيمانده‌ي سم و كود محصولات كشاورزي در كشور مؤثر مي‌بينيد؟
مهندس تاجيك: بهره برداران به دليل آنكه وابستگي‌هايي مالي به فروشندگان محصولات كشاورزي (بارفروشان) دارند، مجبور هستند كه در تمام مراحل كشت و كار مانند انتخاب نوع سم،‌ كود، محصول، شيوه كشت و... براساس سليقه بارفروشان عمل كنند؛ متاسفانه در سيستم كشاورزي و بانك‌داري ايران سود بانكي بالا و شرايط ارائه‌ي وام بسيار دشوار است. تصويراما در كشورهاي توسعه يافته زارعين از سود بانكي 2 درصد برخوردارند و بانك‌ها در فعاليت‌هاي كشاورزي مشاركت و سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين دليل آن‌ها ‌دغدغه‌ي مالي ندارند و مي‌ توانند محصول سالمي توليد كند كه ازنظر اقتصادي نيز با حمايت‌هاي انجام گرفته براي آن‌ها اقتصادي‌تر است؛ بنابراين بايد سرمايه در گردش مورد نياز كشاورزان توسط بانك‌ها به شكل وام با سود اندك در اختيار آن‌ها قرارداده شود. در برخي از كشورهاي توسعه يافته حمايت مالي از كشاورزان به اندازه‌اي است كه اگر بهره برداران محصول ناسالم و بدون هماهنگي بازار توليد كنند دولت با ارائه‌ي يارانه به آن‌ها محصولاتشان را جمع آوري و نابود مي كند اما اجازه نمي دهد كه محصول آلوده وارد بازار شود . البته حتي اگر قانون و الزامي در اين باره وجود نداشته باشد، هنگامي كه كشاورزان بدانند استفاده از مديريت تلفيقي آفات منجر مي شود كه ميزان عملكرد محصولات‌شان در واحد سطح افزايش و ازسويي هزينه‌هاي مربوط به خريد سموم شيميايي كاهش يابد، به اين نتيجه مي‌رسند كه استفاده از نيروي متخصص و مهندسين ناظر و توليد محصول سالم به سود بهره‌بردار است.
مهمترين معضل كشاورزي امروز ايران نبود علوم نوين مهندسي دراين بخش و استفاده از روش‌هاي سنتي ترويج است؛ حدود 4 سال است كه بحث توليد محصول سالم دربدنه‌ي ترويج مطرح شده و بسيار نوپا است. متاسفانه پايين بودن اطلاعات كشاورزان از مباحث كشاورزي مانند آفات، بيماري‌ها و تغذيه خاك، منجر شده است كه آنها در بسياري از مواقع از سموم غيرموثر در عرصه‌ي كشاروزي استفاده كنند، براي نمونه سم تماسي زينب(ZINB) كه بايد برروي گياه پاشيده شود را درخاك تزريق مي كنند و اين حركت غيراصولي سبب آلودگي محيط زيست مي شود بدون آن‌كه تاثيري در بهبود سلامت گياه داشته باشد.
تذكر: مهمتر از همه بيروي جشم و كوش بسته از غرب است كه طي هفتاد سال كشاورزي باكيزه ايران را آلوده كردند، و حالا به سنتي بودن آن عيب مي كَيرند.
متاسفانه كشاورزان ايران از نظر معيشتي و اجتماعي در پايين ترين سطح اجتماع قراردارند، درحالي‌كه در كشورهاي توسعه يافته كشاورزان يكي از مهمترين قشرهاي جامعه هستند، از سوي ديگر در بسياري از مواقع زارعين به علم و توانمندي مهندسين كشاورزي اعتقاد ندارند، بنابراين بايد با فرهنگ سازي مناسب زمينه‌هاي گسترش علوم مهندسي را درعرصه كشاورزي ايجاد كنيم.
مهمترين مشكل مهندسين كشاورزي تقليد كوركورانه از دانش سلطه و يا حتى به روز نبودن دانش ايشان است.
مهندسين ناظر بايد با برخورداري از اطلاعات نوين كشاورزي در عرصه به صورت پويا عمل كنند؛ زيرا زارعين ازنظر تجربي و عمليات كشاورزي بسيارعالم هستند و اگر كارشناسان نتوانند از دانش بومي و دانشگاهي به شيوه‌ي مناسب بهره ببرند منجر به سلب اعتماد بهره برداران مي شوند. درحال حاضر قانوني وجود دارد كه براساس آن حضور كارشناس كشاورزي در گلخانه‌هايي با مساحت بيش از 5 هزارمتر الزامي است اما متاسفانه دلايل متفاوتي مانند بي تجربگي كارشناسان وفراهم نبودن شرايط، اين طرح را با شكست مواجه كرده است. دانش آموختگان كشاورزي از پايه‌ي علمي مناسبي برخوردارند اما درعرصه‌ي عملي مهارت‌هاي كافي را كسب نكرده اند و متاسفانه در برخي از مواقع قادر به رقابت با بهره برداران نيستند كه اين امر منجر به سلب اعتماد كشاورزان مي شود. قصد داريم امسال حدود 30 تا 40 مدير فني گلخانه تربيت كنيم و مهارت‌هايي مانند سازه‌هاي گلخانه، شناسايي و مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گلخانه اي و... را به آن‌ها آموزش دهيم. تاهنگامي‌كه نظام آموزش عالي اصلاح نشود قوانين كمكي به حل مشكلات بخش كشاورزي نخواهد كرد.
خبرنگار: رويكرد شما براي توليد محصول سالم چيست؟
مهندس تاجيك: ما گام اول را با تهيه‌ي شناسنامه‌ي مزارع برداشتيم كه در آن ويژگي‌هاي كيفي خاك، محيط، آفات و بيماري‌ها‌ي منطقه ثبت شده است و با مطالعه و كسب آگاهي از پيشينه‌ي زمين زراعي مي توان پيشنهادات موثري درجهت پاك‌سازي محيط از سموم شيميايي و يا تعيين الگوي كشت ارائه داد.
خبرنگار: از گفته هاي شما مي توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه در فرآيند توليد محصولات كشاورزي نظارت مهندسين گياه‌پزشكي و نيز تاييديه‌ي آزمايشگاه‌هاي گياه‌پزشكي، آب و خاك الزامي است؛ حال دراين جا با اين پرسش مواجه مي شويم كه در توليد محصولات سالم آيا نقش و نظارت ديگر گرايش‌هاي كشاورزي ناديده گرفته مي شود؟ براي نمونه مهندسين ماشين آلات كشاورزي يا زراعت كه محدوده ي فعاليت‌هاي آن‌ها در عرصه‌ي كشاورزي و در مراحل كاشت،‌ داشت و برداشت است نقشي در روند توليد و پايش محصولات كشاورزي نمي توانند ايفا كنند ؟
مهندس تاجيك: در طرحي كه ما با عنوان پلي كلينيك‌هاي كشاورزي ارائه داده‌ايم، تمام گرايش‌ها لحاظ شده است و بخش‌هايي مربوط به آزمايشگاه‌هاي گياه‌پزشكي، آب، خاك، ماشين آلات كشاورزي، سيستم‌هاي آبياري و... وجود دارد. اين طرح جامع در انجمن كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي استان تهران نوشته شده است.
توجه كنيد كه تعيين ميزان باقيمانده‌ي فسفر و تشخيص كود مناسب براي خاك به مراتب از باقيمانده‌ي سم در محصولات كشاورزي با اهميت‌تراست، دراين زمينه بايد از نظر فني - كارشناسي مهندسين خاكشناسي استفاده كرد. بسياري از آفات و بيماري‌هاي گياهي در اثرعدم رعايت كشت مناسب شيوع پيدا مي كنند كه اين امر نتيجه‌ي ناآگاهي از علوم زراعت است؛ به طور مثال اگر تاريخ و تراكم كشت مناسب باشد مي توان با بسياري از آفات و بيماري‌ها مبارزه كرد و ميزان خسارت را كاهش داد. مهندسين باغباني نيز با هرس اصولي مي توانند كميت و كيفيت محصولات باغي را كنترل كنند و ميزان عملكرد محصول را در واحد سطح افزايش دهند. درحال حاضر يكي از معضلات اساسي بخش كشاورزي كمبود آب است كه مهندسين آبياري بايد با بهبود سيستم‌هاي آبياري از هدررفتن آب جلوگيري كنند و سبب اقتصادي شدن فعاليت‌هاي كشاورزي شوند.
بنابراين براي توليد محصولات كشاورزي سالم نيازمند همكاري تمام گرايش‌هاي كشاورزي هستيم. درحال حاضر حدود 12گرايش از جمله گياه‌پزشكي، باغباني، توليدات گياهي،‌ آبياري، ماشين آلات،‌ خاكشناسي، اصلاح نبات، ترويج و... دراين طرح گنجانده شده است و درصورت پيشرفت طرح، جايگاهي براي گرايش‌هايي مانند علوم دامي،‌ دامپروري و... نيز درنظر گرفته مي شود. البته درحال حاضر نيز كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي نقش پلي كلينيك‌هاي كشاورزي را ايفا مي كنند اما به شيوه‌ي محدودتر.
خبرنگار: نقش ترويج در كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي به چه شيوه اي است؟ آيا زارعين براي بهره گيري از خدمات مشاوره اي و فني مهندسي كارشناسان، به كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي مراجعه مي كنند و يا آن‌كه مروجين به سراغ بهره برداران مي روند و با حضور و ارائه‌ي راهكار فني و مهندسي آنها را راغب بر اجراي علوم كشاورزي مي كنند؟
مهندس تاجيك: ما منتظر نمي شويم تا كشاورزان به سراغ ما بيايند، شايد اين كارهيچ ‌وقت انجام نشود؛ بلكه سعي داريم با حضور مداوم خود در عرصه، علوم نوين كشاورزي را اشاعه دهيم و با افزايش توانمندي‌هاي خود هميشه يك گام جلوتر از زارعين حركت كنيم.
خبرنگار: فعاليت‌هاي ترويجي كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي درچه حدي است؟ آيا ارائه‌ي خدمات ترويجي و مشاوره اي مورد استقبال بهره برداران قرارمي گيرد؟
مهندس تاجيك: من تا به‌حال 2هزار روز آموزش زنان روستايي داشته ام و 3 سايت مدرسه در مزرعه (Farm Filde School ) را هدايت كرده ام كه در زمينه آگاهي و اشاعه ي علوم نوين كشاورزي بسيار موثر است.
خبرنگار: باتوجه به آن‌كه طرح مدرسه در مزرعه توسط معاونت ترويج در عرصه اجرامي شود آيا سايت‌هاي مدرسه در مزرعه( FFS ) كه در قالب بخش خصوصي فعال هستند بايد از دستورالعمل‌ها و شيوه ي اجرايي اين طرح كه در وزارت‌خانه تعبيه شده است پيروي كنند يا آن‌كه مي توانند به صورت خودمختار آموزش‌هاي مورد نياز را به بهره برداران ارائه دهند؟ آيا نظارتي از بخش دولتي بر اجرا و برگزاري اين سايت‌ها وجود دارد؟
مهندس تاجيك: سايتهاي FFS دولتي از استانداردهاي مشخصي تبعيت مي كنند براي نمونه 15 تا 20 كشاورزبايد در سايت حضور داشته باشند اما در بخش خصوصي با چنين محدوديت‌هايي مواجه نيستيم. در اين طرح اساس كار آموزش عملي و مشاهده وقايعي است كه در مزرعه اتفاق مي افتد اين نوع آموزش در دنيا سير تكاملي داشته است، ما آزمايش‌هاي گوناگوني را در مزرعه نمايشي با حضور زارعين انجام داده ايم.
براي نمونه دربحث مبارزه ي بيولوژيك كفشدوزك هفت نقطه اي شكارگر را جمع آوري و سپس در مزارع رهاسازي مي كنيم؛ كشاورزان مشاهده مي كنند كه كفشدوزك‌ها شته‌ها را شكار مي كند بنابراين بدون اين‌كه نياز به مبارزه‌ي شيميايي داشته باشند مي توانند اين آفت را كنترل كنند ازسويي اجراي علوم مهندسي و فني نيز صرفه‌ي اقتصادي بيشتري براي آن‌ها خواهد داشت.
خبرنگار: باتوجه به اين‌كه از مبارزه بيولوژيك به عنوان هدف نهايي دانشمندان گياه پزشكي ياد مي شود و نقش مهمي كه اين نوع كنترل در توليد محصول سالم ايفا مي كنند، شما اين حشرات شكارگر را از چه مراكزي فراهم مي كنيد؟ آيا موسسه‌ي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور دراين زمينه با شما همكاري مي كند؟ آيا شما تجربه استفاده از اين حشرات شكارگر را در مزارع وسيع نيز داشته ايد؟
مهندس تاجيك: خير،‌ ما اين حركت را در سطح محدود و به منظور آموزش و ترويج علوم نوين كشاورزي انجام داديم و كفشدوزك‌ها را از عرصه جمع آوري كرديم؛ متاسفانه اين حشره شكارگر در سطح انبوه و تجاري توليد نمي شود. در موسسه‌ي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور، زنبور تريكوگراما، بالتوري ها و نيز كفشدوزكي كه عليه شپشك آرد آلود به كار مي رود به منظور استفاده در مبارزات بيولوژيك توليد مي شود. توليد و به كارگيري ديگرحشرات شكارگر از جمله كفشدوزك هفت نقطه اي در مرحله‌ي تحقيق و بررسي است.
اكنون در حالي كه احساس نياز به استفاده از اين قبيل حشرات شكارگر در كشاورزان ايجاد شده است، قادر به پاسخ‌گويي به نيازآن‌ها نيستيم(ولى سم و كود شيميائي هر جقدر بخواهند هست!!!).
از سوي ديگر متاسفانه مجبوريم تمام فعاليت‌هاي مربوط به عرصه‌ي كشاورزي مانند آزمون خاك، آب،‌ ترويج وآموزش به بهره‌بردارن را خودمان انجام دهيم.
ما گام نخست را با اصلاح روش‌هاي كشاورزي برداشتيم و دربرخي از مواقع با توليد محصول سالم فاصله‌ي چنداني نداريم. براي نمونه درگذشته 42 بار براي نابودي كنه‌ي دو نقطه‌اي گلخانه در يك دوره ي 6 ماهه سم پاشي انجام مي شد كه ما به‌وسيله‌ي اصلاح روش‌ها توانسته ايم اين عدد را به 2 تا 3 بار سمپاشي كاهش دهيم.
توليد محصول سالم در كشورما بسيار نوين است و بيش از يك دهه از قدمت آن نمي گذرد اما دركشورهاي توسعه يافته و اروپايي پيشينه‌ي آن به يك قرن مي رسد، هم‌چنين دراين كشورها روش ترويجي سايت‌هاي FFS از سال 1940 ابداع شده است.
نكته: يك قرن سابقه محصول سالم در كشورهاى ببيشرفته؛ يعني: فقط جهالت و خباثت موجب آلوده كردن كشاورزي ايران بوده، و اكر متصديان كشاورزي نوين از هفتاد سال قبل تا كنون مزدور يا نادان نبودند؛ بايد بيروي از كشاورزي سالم موجود در غرب را ترويج مي كردن نه كشاورزي ناسالم را.
خبرنگار: باتوجه به وضعيت كنوني ايران و تجاربي كه شما در زمينه‌ي كشاورزي داريد درتدوين اين طرح بايد به چه شاخص‌هايي توجه شود؟
مهندس تاجيك: به عقيده‌ي من بهره برداران يا به‌عبارتي توليد كنندگان محصولات كشاورزي نقش اول تمام طرح‌هايي هستند كه دراين بخش تدوين مي شود، بنابراين بهتر است پس از سنجيدن تمام عواقب كار فعاليتي را آغاز كنيم. طرح توليد محصول سالم نيز بايد درجهت برطرف كردن مشكلات كشاورزان تدوين شود به شيوه اي كه درنهايت به سود آن‌ها باشد و ازسويي فرهنگ استفاده از محصول سالم را در مصرف كنندگان بوجود آوريم. هماهنگي با وزارت بهداشت و ايجاد شرايط مناسب دربخش فروش از مسائل ديگري است كه بايد دراين امردرنظرگرفته شود. روند توليد محصول سالم همانند چرخه اي است كه بايد تمام اركان آن حفظ شود تا موفقيت آميز باشد. موفقيت دراين امر هنگامي حاصل مي شود كه همياري و همكاري تمام موسسات، وزارت‌خانه‌ها حتي صدا و سيما و وزارت ارشاد را داشته باشيم زيرا فرهنگ سازي مسئله‌ي مهمي است كه بايد به صورت جدي به آن توجه كرد.
(بركرفته از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - سرويس مسائل راهبردي ايران)

najm134
 
پست ها : 1973
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

مضرات کودهای شیمیایی مورد مصرف در کشور

پستتوسط najm134 » دوشنبه مارس 14, 2011 4:10 am

مضرات کودهای شیمیایی مورد مصرف در کشور]
كودهاي شيميايي مورد مصرف در كشور در چهار گروه ازته ، فسفاته ، پتاسي وگوگرده قرار مي گيرند .
نيترات آلومينيم ، اوره ، سولفات آلومينيم ، نيترات كلسيم ، فسفات منو آمونيوم ، فسفات دي آمونيوم ، سوپر فسفات
عمولي ، آمونياك مايع ، نيترات پتاسيم ، سولفات پتاسيم ، سولفات كلسيم .كلرور پتاسيم از جمله كودهاي شيميايي مورد
صرف كشاورزان است .
استفاده از اين كودهاي شيميايي ومصرف بي رويه آنها اثرات ومضراتي را به همراه دارد كه در اين رابطه كارشناسان نظرات متعددي دارند .
در اين خصوص مهندس بابايي، كارشناس مسئول مسائل زيست محيطي با بيان اينكه مصرف نادرست كودهاي شيميايي اثرات زيست محيطي قابل توجهي به همراه دارد به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) منطقه لرستان گفت : مسئله استفاده بي رويه ونادرست از سموم وكودهاي شيميايي بسيار جدي واز چند جنبه قابل بررسي است .
وي از آسيبهاي زيست محيطي وبهداشتي به عنوان مهمترين مضرات استفاده از اين كودها ياد كرد و افزود : بقايا وآثار تركيبات كودهاي شيميايي در محيط آب وخاك موجب بر هم خوردن تعادل اكو سيستم ها مي شود .
وي نفوذ در آبهاي زير زميني ، افزايش خوراكوري تالابها ، تجمع در بافتهاي گياهي ، جانوري و انسان را از جمله عوارض مهم استفاده از كودهاي شيميايي عنوان كرد .
اين كارشناس با اشاره به اثرات مهم افزايش آمونياك در محيط توسط FAO/ECE در سال 1991 بيان داشت : اشباع شدن آبهاي سطحي از مواد مغذي در نتيجه تخليه مستقيم كود و نفوذ نيترات ، فسفات و پتاسيم در نتيجه آبشويي از خاك ، آلودگي آبهاي زير زميني در نتيجه آبشويي نيترات ، آلودگي آبهاي سطحي توسط فلزات سنگين واسيدي شدن در نتيجه انتشار آمونياك از طريق انبار كود و پخش شدن آن در سطح زمين از جمله اثرات مهم افزايش آمونياك در محيط است .
مهندس بابايي در ادامه اظهار داشت : افزايش برخي عناصر در محصولات نيز كيفيت مطلوب را تحت الشعاع قرار مي دهد .
كارشناس مسئائل زيست محيطي با اشاره به خطر استفاده بيش از حد كودهاي فسفره اعلام كرد : استفاده مداوم از كودهاي شيميايي فسفاته منجر به افزايش كادميوم خاكهاي كشاورزي مي شود .
وي از كادميوم به عنوان سمي ترين عنصر براي آبزيان پس از جيوه و مس ياد كرد و گفت : قابليت جذب كادميوم توسط گياهان بسيار زياد است و مصرف كمترين آن هم مي تواند سلامت انسان را به خطر مي اندازد .
بابايي بيان داشت : كودهاي فسفاته از عوامل مهم ايجاد آلودگي كادميوم خاك هستند كه محتواي كادميوم آنها نيز متغير است .
كارشناس مسائل زيست محيطي خاطر نشان كرد : در كشور سالانه 300 تا500 كيلوگرم در هر هكتار ، كودهاي فسفاته مصرف مي شود .
وي تاكيد كرد : براي كنترل ومديريت هر چه بهتر ميزان كادميوم در خاكها بايد انواع خاكهايي كه داراي غلظت غير معمول از اين ماده هستند ، توسط ارگانهاي مسئول شناسايي شوند .
در خصوص استفاده بيش از حد كودهاي شيميايي، الهام برنا كارشناس مسائل زيست محيطي به خبرنگار ايسنا گفت : افزودن كودهاي شيميايي به زمين فقط مواد غذايي گياه را افزايش مي دهد . تصوير
وي افزود : اين كوها نه تنها در بهبود خواص فيزيكي خاك مؤثر نيست بلكه باعث خرابي فيزيكي وحتي شيميايي خاك نيز مي شود .
اين كارشناس با بيان اينكه مصرف زياد كودهاي شيميايي محيط زيست را به شدت آلوده مي كند ، اظهار داشت : اضافه كردن كودهاي ازته به مقدار زياد حتي موجب بد مزه شدن وبه اصطلاح بي خاصيتي محصولات مي شود .
الهام برنا اعلام كرد : اين كودها ضمن اينكه فعاليت ميكرو ارگانيزمهاي خاك را بسيار زياد مي كند ودر برخي موارد نيز موجب عدم فعاليت آنها مي شود ودر برخي محصولات مانند اسفناج موجب نيترات در آن شده وممكن است مسموميت وناراحتيهاي ديگر در اثر خوردن اين محصول ايجاد شود .
كارشناس مسائل زيست محيطي تصريح كرد : نيترات وارد خون شده و پس از تركيب با هموگلوبين توليد مت هموگلوبين كرده واين امر مانع جذب اكسيژن كافي در بدن انسان خاصه در كودكان مي شود .
وي در ادامه گفت : در محصولاتي مانند برنج كه يه صورت غرقابي آبياري مي شوند با مصرف بالاي اين كودها به تدريج ميزان اكسيژن محلول آب به 2 ميلي گرم در واحد كاهش پيدا مي كند .
وي افزود : با كاهش اكسيژن آب ، ارگانيزمها از بين رفته ونياز به اكسيژن افزايش پيدا مي كند ومقدار ازت ،فسفر وساير عناصر رو به فزوني مي گرايد .
اين كارشناس اذعان داشت : به سبب تجمع مواد مغذي آب در اثر مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي و ورود آنها به محيطهاي آبي ، روندنابودي درياچه ها، تالابها، آب بندانها و ديگر محيطهاي آبي تسريع مي شود.
الهام برنا يادآور شد: آلودگي نيتراتي كشتزارها بر اثر استفاده غير علمي و بي رويه از كودهاي ازته بالاخص نيتراتي بوجود مي آيد.
وي گفت: خود نيترات براي انسان و ساير حيوانات مضر نيست بلكه در دستگاه گوارش تحت تاثير باكتريها تبديل به يون نيتريت شده كه به دو صورت سلامت انسان را تهديد مي كند.
اين كارشناس تصريح كرد: با تشكيل مت همو گلوبين امكان انتقال اكسيژن توسط همو گلوبين به اعضاي بدن كاهش پيدا كرده و تنگي نفس و خفگي حاد را بدنبال دارد
وي از كشاورزان خواست در صورت نياز به اين كودها با نظر كارشناسان مقدار مورد نياز و معيني را مصرف كنند.
najm134
 
پست ها : 1973
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

غذاهای مسمومی که شبانه روز می‌بلعیم

پستتوسط najm134 » چهارشنبه آپريل 13, 2011 6:51 pm

غذاهای مسمومی که شبانه روز می‌بلعیم
در جهانی که با کمبود منابع غذایی مواجه است و مردمان بسیاری از گرسنگی رنج می‌برند، دیگر کشاورزی به روش سنتی و فقط به‌عنوان شغلی برای امرارمعاش تنها یک خانواده کارایی‌اش را از دست داده ‌است.
ماجرای «تامین غذا» نگاه تازه‌ای به کشاورزی می‌طلبد. پرورش گیاهان زراعی و باغی امروزه یک فعالیت مهم و گسترده تولیدی است. در این کار، ضرورت افزایش محصول اهمیت پیدا می‌کند. کشاورزی مدرن باید بتواند محصولات خود را از خطر نابودی حفظ کند تا غذای میلیون‌ها گرسنه را درسراسر جهان تأمین کند. اما برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات در مزارع و انبارها، مقادیر زیادی آفت‌کش مصرف می‌شود که این سموم علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی منابع آب و خاک، سلامت مصرف‌کنندگان را به‌دلیل اثرات باقیمانده درمواد غذایی با منشا گیاهی، تهدید می‌کند. تصوير
سموم شیمیایی (آفت‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها) موادی هستند که برای پیشگیری، نابودی یا دفع آفات (مثل حشرات و نرم‌تنان زیان‌آور)، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز مصرف می‌شوند. مواد موثر سموم متنوع بوده و آنها را بر اساس نوع مواد موثره طبقه‌بندی می‌کنند که به عنوان مثال می‌توان به سموم آلی کلردار(ارگانوکلره)، فسفردار (ارگانو فسفره) و یا کاربامات‌ها اشاره کرد. این‌گونه سموم، در آزمایشگاه تولید می‌شوند و به دلیل پایداری درمحیط، به شدت محیط‌زیست را آلوده می‌کنند. به این نوع سموم، سنتتیک می‌گویند. اما گروه‌های دیگری از سموم که طبیعی هستند، سمیت کمتری در مقایسه با گروه قبلی دارند. این گروه از موادی تشکیل شده که منشأ گیاهی دارند. همچنین گروه دیگری از سموم که به نام حشره‌کش‌های میکروبی خوانده می‌شوند و به صورت تجاری برای مبارزه با لارو و نوزاد آفات به فروش می‌رسد خطرات سموم سنتتیک را در پی ندارند. استفاده از این‌گونه مواد، بهترین راه جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست است.
راه‌های ورود آفت‌کش‌ها به محیط‌زیست
محیط‌زیست از اجزای زنده و غیرزنده تشکیل شده ‌است. اجزای زنده همان موجودات زنده (ارگانیسم‌ها) هستند که با هم و با بخش غیرزنده در تقابل‌اند و اجزای غیرزنده شامل آب، هوا، غذا و مکان زیست و تقابل ارگانیسم‌ها با خود و محیط‌شان است. آلودگی شیمیایی محیط‌زیست معمولا از طریق آب، هوا و خاک صورت می‌گیرد. آفت‌کش‌ها یا از طریق تبخیر و یا مستقیما از طریق هوا وارد اتمسفر می‌شوند. آب‌های سطحی، پساب‌های صنعتی و شهری و کاربرد مستقیم آفت‌کش‌ها برای کنترل آفات آبزی، از راه‌های ورود سموم به منابع آبی است. خاک نیز از طریق گیاهان تیمار شده با سموم، باران، دفن غیر اصولی ظروف خالی سم و همین‌طور استفاده مستقیم آنها روی خاک برای کنترل آفات خاکزی، آلوده می‌شود.
اما درباره اثرات باقیمانده سموم در غذا، موضوع جالب‌تر می‌شود. امنیت غذایی یکی از مسائل مهم انسان امروز است. به موازات این مساله، موضوع سلامت غذا هم مورد توجه مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی قرار گرفته است. با توجه به جمعیت روبه‌رشد جهان و کمبود منابع غذایی و نیاز به تأمین غذا برای ساکنان گرسنه زمین، حفاظت از تولیدات کشاورزی دربرابر نابودی در اثر خسارات خشکسالی و همین‌طور آفات و بیماری‌ها بیش ‌از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد. اما این افزایش تولید برای ما هزینه‌های بسیاری سوای هزینه‌های اقتصادی داشته‌است. زارعین در همه جای دنیا برای مبارزه با عوامل زنده کاهش تولید (آفات و بیماری‌ها)، ناچارند به انواع مواد شیمیایی آفت‌زدا روی آورند. این سموم نه تنها روی سطح محصولات می‌ماند، بلکه به داخل بافت میوه‌ها، سبزی‌ها و حتی دانه‌های غلات نفوذکرده و در آن باقی می‌مانند. هر چند شستن میوه یا گرفتن پوست آنها می‌تواند در کاهش آلودگی‌های سطحی موثر باشد اما زدودن آفت‌کش‌هایی که به بافت میوه نفوذ کرده‌اند تقریبا غیرممکن است.
انباشت زیستی
ورود سم از طریق گیاه به بدن حیوانات اهلی که گوشت و شیر آنها مورد استفاده انسان قرار می‌گیرد نیز از راه‌های آلوده‌شدن به سموم است؛ مثلا تجمع سموم بسیار نامحلول در آب مانند سم کلران که در ارگانیسم‌ها باقی می‌ماند و با گذشت زمان مقدار آن افزایش می‌یابد. اگر جانوری که این سموم در بدنش موجود است توسط جانور بزرگ‌تری که توانایی حفظ این سم را دارد خورده شود، مقدار سم در بدن این موجود زنده از مقدار آن در آب محل زندگی، بیشتر خواهد شد. این حد، برای ماهی‌ها ممکن است صدها تا هزاران برابر بیشتر از مقدار موجود در آب برای همان سم باشد. این تجمع به نام انباشت زیستی نامیده می‌شود. انسان‌ها در انتهای زنجیره غذایی در طبیعت هستند و به‌سبب خوردن غذاهایی با منشا حیوانی و گیاهی که حاوی سموم و مواد آلی شیمیایی هستند، این مواد در بدنشان تجمع پیدا کرده و بنابراین در معرض مقادیر بالای سم خواهند بود.
دوام آفت‌کش‌ها
امروزه آفت‌کش‌ها با حجم وسیعی در مراحل تولید مواد غذایی با منشأ گیاهی به‌کار می‌روند. کلمه آفت‌کش در این نوشتار، یک اصطلاح عمومی است و شامل حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و... می‌شود. محصولات تیمار شده با این مواد مقادیری پس‌مانده دارند. این مواد شیمیایی، حتی در محصولات فراوری شده مانند آب‌سیب یا رب گوجه‌فرنگی نیز کشف شده‌اند. اکثر آفت‌کش‌ها ثبات زیادی دارند و با داشتن ترکیبات شیمیایی پیچیده، به آسانی در طبیعت تجزیه نمی‌شوند. بنابراین ضمن تاثیر روی آفات گیاهی، آلودگی محیط‌زیست و تولیدات کشاورزی را نیز در پی دارند.
ترکیبات سمی با دوامی مثل د.د.ت یا لیندین، در خاک، آب، هوا، چربی انسان‌ها و حیوانات قابل مشاهده هستند. همچنین باقیمانده سموم در میوه‌ها، سبزی‌ها، گوشت، شیر، آب آلوده و... در مدت طولانی موجب مسمومیت مزمن انسان و حیوانات می‌شوند. این مسمومیت در اثر مصرف مقادیر جزئی، اما متوالی پس مانده‌های آفت‌کش‌ها در مواد غذایی است. اکثر مواد شیمیایی آفت‌زدا سرطان‌زا بوده و وجود انواع سرطان‌ها در جوامع امروز زنگ خطر را برای کاهش پس‌مانده‌های سموم در مواد غذایی به صدا در آورده است. شاید تعجب کنید اگر بشنوید در اروپا میوه‌های سمپاشی نشده حتی باوجود داشتن آثار آفت‌زدگی، گران‌تر هستند.
اقدام آگاهانه
خوشبختانه امروزه با افزایش آگاهی‌های عمومی، اکثر مردم از زیان‌های ناشی از مصرف سموم آگاه هستند. ولی در عمل، گاهی چنان وقت برای نجات یک گیاه یا یک محصول تنگ می‌شود که حتی انسان آگاه به مضرات آفت‌کش‌ها، ناچار می‌شود از این سموم استفاده کند. در این گونه مواقع باید با رعایت نکاتی از خطرات زیست محیطی سموم تا حد ممکن کاست.
najm134
 
پست ها : 1973
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

607 عامل در ايران به كشاورزي خسارت وارد مي‌كند

پستتوسط najm134 » يکشنبه جولاي 17, 2011 1:02 am

مصرف 65 نوع سم+ سرانه مصرف سم هر ايراني 370 كرم = افزايش بيماريها و آفات كشاورزي و رسيدن به 607 عامل

معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي استان اصفهان:
607 عامل در ايران به كشاورزي خسارت وارد مي‌كند
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: در كشور 607 عامل باعث خسارت‌ به محصولات كشاورزي مي‌شود.
محمد نصر در مراسم افتتاح و توسعه عرضه محصولات سالم در اصفهان با اشاره به اولويت‌هاي ده‌گانه جهاد كشاورزي استان اصفهان در سال جاري نسبت به محصولات زراعي و دامي بيان داشت: وظيفه جهاد كشاورزي تنها محدود به توليد صرف محصولات كشاورزي نبوده و وظيفه توليد محصولات سالم را نيز عهده‌دار است.
وي اظهار داشت: در كشور 607 عامل باعث خسارت‌ به محصولات كشاورزي شده كه از جمله آن عوامل 50 درصد آفات، 27 درصد بيماري‌ها و حدود 23 درصد علف‌هاي هرز است.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان ادامه داد: براي كنترل عامل‌هاي مخرب محصولات كشاورزي كه باعث كاهش محصولات كشاورزي نزديك به 30 تا 35 درصد شده، توليدكنندگان مجبور به استفاده از سموم آفت‌كش و علف‌كش در محصولات خود هستند.
وي از ثبت و مصرف 265 قلم سم در كشور براي محصولات كشاورزي خبر داد و افزود: از اين تعداد 265 قلم سم، حدود 6.8 درصد از سموم پرخطر بوده كه 27 درصد از آن‌ها داراي خطر متوسط و 64 درصد نيز كم خطر است.
نصر گفت: سازمان حفظ نباتات سعي كرده هر سال سمومي را كه باعث خطراتي بوده و مشكلاتي را به همراه داشته حذف كند كه در حال حاضر حدود 113 قلم از اين نوع سم‌‌ها از بخش كشاورزي حذف شده است.
وي ادامه داد: از 16 ميليون اراضي در كشور، حدود 12 ميليون آن اراضي اقدامي براي مبارزه با سم كرده كه در حال حاضر اين چهار ميليون باقيمانده از اين زمين‌ها بدون استفاده از سم براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي‌شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان افزود: در حال حاضر توليد محصول سالم در كشور بسيار جزئي و ناچيز است.
وي با اشاره به توليد كم محصول سالم در كشور بيان داشت: منظور مطلب ذكر شده اين نيست كه محصولاتي كه در قبل توليد شده ناسالم است، بلكه منظور اين بوده كه بعضي از عوامل خسارت‌زا مانند سم يا آنتي‌بيوتيك‌ها بيشتر از حد استاندارد و طبيعي در محصولات و توليدات كشاورزي استفاده شده است.
نصر به توضيح در مورد محصول سالم و ارگانيك توليدات كشاورزي پرداخت و اظهار داشت: محصول ارگانيك به محصولي اطلاق مي‌شود كه فاقد باقيمانده غيرمجاز سموم، كودهاي شيمياي و فلزات بوده و محصول سالم نيز محصولي است كه در حد طبيعي، از مواد سمي و شيميايي براي محصولات كشاورزي استفاده شود.
وي ادامه داد: حدود هفت درصد محصولات باغي و يك درصد مصولات زراعي در كشور ارگانيك است كه هنوز در ايران به‌صورت چشمگيري محصولات از طريق ارگانيك توليد نمي‌شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: تمام محصولات كشاورزي تحت كنترل IPM است كه به‌صورت كنترل تلفيقي آفات صورت گرفته و به‌صورت مكانيكي، بيولوژيك و شيميايي كه آخرين مرحله آن بوده، انجام مي‌شود.
وي اظهار داشت: مسئولان جهاد كشاورزي استان اصفهان درصدد هستند تا محصولات سالم و بدون سم در استان اصفهان توليد بيشتري داشته باشد.
نصر از مصرف سرانه سم در كشور خبر داد و اضافه كرد: مصرف سرانه سم در ايران براي هر نفر 370 گرم بوده كه نسبت به مصرف بالاي كشورهاي ديگر دنيا درا ستفاده از سموم، رتبه بالايي ندارد.
وي ادامه داد: مصرف سم در جهان نسبت به هرهكتار زمين حدود يك كيلوگرم بوده ولي در كشور ايران استفاده از سم در محصولات كشاورزي نسبت به يك هكتار زمين حدود 800 گرم است.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان از اقدامات اين استان براي كاهش مصرف سم در محصولات كشاورزي خبر داد و بيان داشت: با اقداماتي كه در استان اصفهان نسبت به كاهش مصرف سموم انجام شده موجب كاهش استفاده از سموم و رسيدن به ميزان 700 تن بوده در حالي كه در 10 سال گذشته استان اصفهان در هر سال حدود يك هزار و 200 تن مصرف سم داشته است.
وي از اقدامات مهم انجام شده جهاد كشاورزي استان اصفهان در زمينه توليد محصولات كشاورزي سالم خبر داد و افزود: استان اصفهان براي نخستين‌بار توانسته در سطح استان نزديك سه هكتار گلخانه را تحت پوشش بيولوژيك قرار دهد.
نصر با اشاره به همكاري بخش خصوصي در زمينه توليد محصولات سالم در استان اصفهان ادامه داد: در مراسم امروز، چهارمحصول گلخانه‌اي از جمله؛ خيار، گوجه فرنگي، فلفل و توت فرنگي كه به صورت سالم و بدون استفاده از هيچ‌گونه سم توليد شده، عرضه مي‌شود.
وي افزود: در زمين به‌صورت فضاي باز نيز توليدات انار، گوجه‌فرنگي و در آينده سيب و خربزه نيز، توليد مي‌شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان خاطرنشان كرد: در حال حاضر هيچ لوگوي خاصي براي عرضه اين محصولات به بازار، در كشور آماده نشده است.
وي تاكيد كرد: در آينده نزديك حدود 30 تا 40 هكتار زمين گلخانه‌اي، براي توليد محصولات تحت پوشش IPM به سه هكتار گلخانه‌ تحت پوشش اين طرح در استان اصفهان اضافه مي‌شود
najm134
 
پست ها : 1973
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

مصرف علف‌کش سرطان‌زای «رانداپ» را متوقف کنید

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه جولاي 11, 2015 2:26 am

هشدار به مسئولین در خصوص واردات بی‌ضابطه سموم خارجی؛
مصرف علف‌کش سرطان‌زای «رانداپ» را متوقف کنید


گروه اقتصادي مشرق- چندی پیش آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (International Agency for Research on Cancer ) خبری مبنی تأثیر یک علف‌کش در ایجاد بیماری سرطان را منتشر کرد. مقاله IARC بخشی از شواهد و اخبار اثرات رانداپ بر سلامت انسان و محیط‌زیست را بیان کرده است. این مقاله بیان می‌دارد که شواهد زیادی در مورد ضرر رانداپ برای سلامتی انسان به ثبت رسیده است.

برخی عناصر موجود در علف‌کش رانداپ احتمال بروز بیماری‌هایی همچون درخودماندگی (Autism)، نقص‌های مادرزادی، بیماری سلیاک و سندروم التهابی روده را بالا می‌برد. این علف‌کش خطرناک علاوه بر مخاطراتی که برای سلامت انسان‌ها دارد، به محیط‌زیست آسیب رسانده و خاک را به شدت آلوده می‌کند.

بدون خاک کشاورزی مناسب، در آینده امنیت غذایی با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد شد. به دلیل اهمیت زیاد خاک در تأمین امنیت غذایی سال 2015 از طرف سازمان ملل متحده به نام سال جهانی خاک نام‌گذاری شده است.

حال با توجه به خطرات جدی این علف‌کش برای انسان و منابع پایه همچون خاک و آب، آیا نباید از واردات و تولید این علف‌کش جلوگیری به عمل آورد؟

Image

مطالعات دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد استفاده از علف‌کش راندآپ به دلیل مقاوم شدن علف‌های هرز روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ که خبر بدی برای سلامت انسان‌ها و سلامت خاک است.

متأسفانه تنها راهکار شرکت‌های زیست فناوری استفاده از علف‌کش‌هایی با سمیّت بالاتر برای کنترل علف‌های هرز،آفات و بیماری‌ها است.

برای محافظت از سلامت موجودات زنده می‌بایست از مصارف رو به تزاید سموم شیمیایی جلوگیری کرد و به دنبال جایگزینی برای کنترل آفات و علف‌های هرز بود.

قاچاق سموم خطرناک

در طی سالیان گذشته در پی مشاهده آثار مخرب برخی از سموم کشاورزی بر سلامت مردم و محیط‌زیست هیئت نظارت بر سموم کشور تعدادی از سموم را از فهرست مجاز حذف کرد (جدول 1)؛ که در پی آن واردات قانونی برخی از سموم کشاورزی به کشور منع شد.

اما متأسفانه واردات غیرقانونی این سموم به کشور همچنان، ادامه دارد و مورد استفاده برخي کشاورزان قرار می‌گیرد. نکته بسیار مهم تغییر نگرش مسئولین این حوزه و کشاورزان نسبت به آثار زیان‌بار این سموم غیرمجاز بر سلامت مردم و محیط‌زیست است تا با درک اهمیت آن، بتوان از واردات غیرقانونی سموم کشاورزی جلوگیری کرده و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار نگیرد.

Image

وابستگی کشور در تأمین سموم شیمیایی

در اين زمينه سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و بذر مي‌گويد كه در کشورمان سالانه 18 تا 20 هزار تن سموم شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود و از مجموع سموم مصرفی 80 درصد آن در داخل کشور ترکیب می شود و 20 درصد آن به ارزش 120 تا 150 میلیون دلار از محل واردات تأمین می‌شود و در این بین ماده اولیه سموم ترکیب‌شده در کشور نیز وارداتی بوده و حدود70 درصد ماده اولیه از چین، 15 درصد از هند و 15 درصد از کشورهای اروپایی وارد می‌شود(نمودار1).

Image

تولید عامل سرطان در ایران

در حال حاضر انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران مواد اولیه علف‌کش رانداپ را از چین وارد کرده و در ایران تولید می‌کنند (شکل 2)، این علف‌کش حدود 10 تا 12 درصد از کل علف‌کش‌های مورد استفاده در کشور را به خود اختصاص داده است.

نکته بسیار مهم و تأسف‌برانگیز استفاده این سم بسیار خطرناک در کشورمان است که عامل بسیاری از بیماری‌های انسانی و سرطانی و همچنین، آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی است.

بنابراین، با توجه به ایجاد انواع سرطان‌ها و نابودی محیط‌زیست توسط رانداپ می‌بایست به جد از تولید و مصرف علف‌کش رانداپ در کشور جلوگیری شود.

Image

گسترش اجباری محصولات تراریخته (GMO) نتیجه بکارگیری علف‌کش رانداپ

رانداپ بازدارنده ساخت آنزیم EPSPS (5- enolpyruvylshiki mate -3- phosphate synthesis) در گیاه است که از سنتز اسیدهای آمینه آروماتیک ضروری، برای ساخت پروتئین جلوگیری می‌کند.

برای مقابله با اثر علف‌کش رانداپ باید از محصولات تراریخته دستکاری ژنتیکی شده (GMO) استفاده کرد تا بتوانند در برابر رانداپ مقاومت کنند.

بنابراین، با گسترش مصرف علف‌کش رانداپ به اجبار استفاده از محصولات تراریخته نیز افزایش خواهد یافت (شکل 3). بنابراین صادرات علف‌کش رانداپ، ابزاری برای وابسته کردن اجباری کشورها به محصولات تراریخته غربی است که بدون لحاظ کردن پروتکل های قانونی و مراحل قرنطینه‌ای در بازارهای کشورهای درحال توسعه رواج می‌یابد.

در همين ارتباط ارديبهشت ماه بود كه سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) که بخشی از سازمان بهداشت جهانی است اعلام کرد که گلیوفوسیت (Glyphosate) برای انسان‌ها سرطان‌زا است.

گلیوفوسیت ماده فعال علف‌کش راندآپ (Roundup) است که توسط شرکت مونسانتو (Monsanto) بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده بذر و علف‌کش در جهان تولید می‌شود.

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در واکنش به یافته‌های سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان اعلام کرد که ممکن است آزمایش محصولات غذایی را برای کشف بقایای علف‌کش‌ها در آن‌ها آغاز کند.

کمپین گروه صلح سبز از جمله گروه‌هایی بود که خواستار واکنش اتحادیه اروپا بود.

این کمپین در نامه‌ای به ویتنیس آندریوکایتیز کمیساریای بهداشت اتحادیه اروپا، از وی خواست که در مورد تصمیم سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان در خصوص بررسی بی‌خطری گلیوفوسیت اقدام جدی داشته باشد.

این در حالی است که دوره فعلی تایید گليوفوسیت روز 31 دسامبر 2015 (10 دی 94) به پایان می‌رسد و این کمیسيون در حال تصمیم‌گیری در مورد تمدید این تاریخ است.

یک مقام اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، گفت: تا زمانی که همه مراحل روند ارزیابی در مورد یک تجدید نظر احتمالی کامل نشود، هیچ تصمیمی گرفته نخواهد شد.

خبرگزاری نیوزویک (NewsWeek) هم آورده است كه کشور فرانسه، پس از آنکه سازمان ملل احتمال سرطان‌زا بودن علف‌کش رانداپ را داد، مصرف اين سم را در كشور خود ممنوع اعلام كرد.

Image

بنابراین، با توجه به وارداتی بودن بخش عمده زنجیره تأمین سموم کشاورزی می‌بایست علاوه بر حمایت از شرکت های دانش‌بنیان این بخش جهت بازاررسانی دستاوردهای تحقیقاتی خود، آثار ثانویه مصرف هر یک از سموم بر سلامت جامعه و محیط‌زیست به دقت مورد بررسی قرارگرفته و در صورت مشاهده عدم سلامت، از واردات و مصرف در کشور جلوگیری کرد.
pejuhesh232
 
پست ها : 4708
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام

پستتوسط pejuhesh232 » جمعه دسامبر 04, 2015 10:25 am

آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام در برخی استان‌ها
وجود باقی‌مانده سموم در برخی محصولات کشاورزی


رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به موضوع آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موضوع، شاهد هستیم که در برخی محصولات کشاورزی نیز باقی‌مانده سموم بیش از حد استاندارد است.

به گزارش فارس، خسرو صادق‌نیت در نشست خبری مسئولین معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه نظارت بر محصولات غذایی در کشور گفت: طرحی داریم که براساس آن با استفاده از امکانات بخش خصوصی، همکاری با اصناف و اطلاع‌رسانی اولیه از طریق مراکز عرضه تغذیه، شهروندان را در خصوص مواد غذایی مضر مطلع کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص استان تهران برای اجرای طرح آزمایشی انتخاب شده و با افزایش توان بازرسی‌ها و دیده شدن تمامی جوانب، کار را در این استان آغاز می‌کنیم. در این زمینه، بخشی از نظارت به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود و ما نیز بر آنها نظارت می‌کنیم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آب آشامیدنی و نظارت و پایش آن گفت: یکی از معضلات سیستم آبرسانی ما فرسودگی تجهیزات اندازه‌گیری بود که سیستم نظارتی و تجهیزات آن را بازسازی خواهیم کرد، البته در این زمینه وزارت نیرو امکانات خیلی خوبی دارد، اما وزارت بهداشت به عنوان ارگان ناظر، این تجهیزات را بازسازی نکرده است.

وی در زمینه فاضلاب‌های شهری نیز گفت: فاضلاب‌های شهری جزو حیطه وظایف ما نیست، بلکه ما تنها نظارت می‌کنیم تا از فاضلاب خام برای آبیاری استفاده نشود که متأسفانه هنوز در برخی استان‌ها این مشکل وجود دارد.

صادق‌نیت در مورد فعالیت‌های وزارت بهداشت در خصوص آلودگی هوا گفت: ارگان اصلی در این زمینه برای پایش، محیط‌زیست است و ما هنگام وقوع آلودگی هوا دو اقدام انجام می‌دهیم که یکی خدمات اورژانسی در مواقع حاد و دیگری بررسی اثرات آلودگی هوا و سلامت مردم است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص سموم کشاورزی نیز گفت: مصرف سموم کشاورزی یکی از معضلات جدی کشور است، چرا که استفاده از سموم غیراستاندارد باعث می‌شود که در محصولات کشاورزی، این سموم بیشتر از حد استاندارد باقی بمانند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ارگان اصلی نظارت بر محصولات کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: در بعضی محصولات ما مشکلات باقی‌مانده سموم را داریم که با تذکر به وزارت جهاد در پی رفع آن هستیم.

وی همچنین در خصوص پسماندهای بیمارستانی نیز گفت: ما چهار نوع پسماند شبه‌خانگی، عفونی، شیمیایی و هسته‌ای داریم که به روش درستی آنها را تفکیک می‌کنیم و عفونی‌ها را بی‌خطر می‌سازیم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: این اقدامات بیمارستان‌ها از سوی محیط زیست نظارت می‌شود و بیش از 90 درصد بیمارستان‌ها آن را به خوبی انجام می‌دهند، اما در عین حال 10 درصد بیمارستان‌ها در اجرای وظایف خود در خصوص پسماندهای بیمارستانی کوتاهی می‌کنند که به دلایل مختلفی از جمله نبود دستگاه مربوطه و یا خراب شدن آن است.

وی خاطرنشان کرد: ما بر تمام بیمارستان‌ها نظارت می‌کنیم و سهل‌انگاری آنها در موضوع پسماندهای بیمارستانی نمره منفی برایشان خواهد داشت و درجه آنها را کاهش می‌دهد.

صادق‌نیت در خصوص پسماندهای شیمیایی گفت: ما مراکزی را برای بی‌خطرسازی این پسماندها شناسایی کرده‌ایم و برخی‌ها نیز که اصول را رعایت نمی‌کردند به مانند مرکزی در استان مرکزی، از چرخه خارج شدند، اکنون یکی از مشکلات ما در شهر تهران که با پسماندهای شیمیایی بود، از طریق مرکزی حوالی استان قزوین حل شده است.
pejuhesh232
 
پست ها : 4708
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

دکتر ظریف: تراریخته‌ها، سلاح کشتار جمعی است

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه ژوئن 11, 2016 11:57 am

دکتر ظریف: تراریخته‌ها، سلاح کشتار جمعی است


به گزارش مشرق، چهارشنبه شب گذشته جلسه «تبیین اجمالی پیوست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای برنامه ششم» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. حجت‌الاسلام علی کشوری، کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این جلسه، تحلیلی از ابعاد گسترده تناقض برنامه ششم توسعه با الزامات و نیازهای بومی مردم ایران ارائه کرد. وی در ادامه از قانونی شدن نفوذ عمیق و چند وجهی در این برنامه پرده برداشت.

** برنامه ششم توسعه، نفوذ را قانونی می‌کند

کشوری در ادامه با بیان اینکه ما پیرامون برنامه ششم نگرانیهای فراوانی داریم گفت: توضیح تمام این نگرانیها در یک جلسه امکان ندارد، ولی مهمترین نگرانی ما پیرامون برنامه‌ی ششم - که در جاهای دیگر این مسأله را بیان کرده‌ام - این است که برنامه‌ ششمِ کشور نفوذ را قانونی می‌کند. در این رابطه 4 نوع نفوذ را می‌توان تصویر کرد؛ نفوذ اول، نفوذ فکری و فرهنگی است. نفوذ دوم سیاسی، نفوذ سوم اقتصادی و نفوذ چهارم امنیتی است.

** مهم‌ترین مصداق نفوذ امنیتی مسأله‌ تراریخته‌هاست

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: من از نفوذ امنیتی شروع می‌کنم. مهمترین مصداق نفوذ امنیتی، مسأله‌ تراریخته‌هاست. کارشناسان موافق و مخالفی که در حوزه‌ تراریخته‌ها بحث می‌کنند این مسأله را سه زاویه‌ بررسی می‌کنند؛ عده‌ای می‌گویند بیایید بحث کنیم که آیا تراریخته‌ها را خودمان در داخل تولید نماییم یا وارد کنیم؟ آیا محصولاتِ «مونسانتو» و «راکفلر» را وارد کنیم یا خودمان در کشور کشت کنیم؟ این یک زاویه‌ی دید است.

وی افزود: کارشناسانِ دیگری در کشور می‌‌گویند: دوگانه‌ صحیح در حوزه‌ تراریخته‌ها این است که بگوییم اصولاً تراریخته مصرف کنیم یا محصولات ارگانیک؟ ما در مباحث پیوست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضمن نقدِ دیدگاه اول و پذیرش دیدگاه دوم با نرمش قهرمانانه، یک سؤال جدید مطرح می‌کنیم؛ آیا اساساً تراریخته‌ها سلاح به حساب می‌آیند یا غذا؟ ما این نگاه را مطرح کرده‌ایم.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: جناب آقای دکتر ظریف، زمانی پیرامون پروتکل بین‌المللی زیستی «کارتاهینا» مذاکره می‌کردند؛ بعد از مذاکرات نامه‌ای به رئیس جمهور وقت فرستادند. ایشان آنجا می‌گویند تراریخته‌ها، سلاح کشتار جمعی است.

وی افزود: «کمپانی مونسانتو» که بخش اعظم فناوری و تجارت تراریخته دنیا را در قبضه دارد یک شرکت صهیونیست و همکار با سازمانهای امنیتی امریکاست. اصلاً صبغه و تعریفِ شرکت، از ابتدای قرن بیستم، امنیتی است؛ اما در پوشش کشاورزی. یا «بنیاد جایزه‌ جهانی غذا» توسط کمپانی صهیونیستی راکفلر وقف شده و اصولاً ذیل طراحیهای امنیتی پایه‌گذاری شده است. بعضی ساده‌انگاران به اشتباه فکر می‌کنند بنیاد جایزه‌ جهانی غذا یک نهاد بین‌المللی و مثلاً ذیل فائو ایجاد شده است. کدهای مفصل دیگری نیز وجود دارد که بعدها مفصل راجع به آنها صحبت می‌کنم. لذا به نظر ما مسأله‌ تراریخته‌ها را باید با این نگاه سوم بررسی کنیم. اگر اینطور نگاه کنیم دلایل قطعی قابل توجهی به‌دست می‌دهد که گزینه‌ «استفاده از تراریخته به‌عنوان سلاح» توسط استکبار را تقویت می‌کند. لذا این امر یک نفوذ امنیتی محسوب می‌شود.

حجت الاسلام کشوری افزود: ما در سابقه‌ استکبار در کشورمان می‌بینیم که استکبار از چنین کارهایی ابا ندارد. بنده در ایام تعطیلات نوروز توفیق یافتم و اوضاع استانِ کردستان در زمان جنگ‎ ‌جهانی را بررسی کردم. در زمان جنگ جهانی یک اتفاق و یک توافق نانوشته‌ - البته شاید نوشته شده و ما بی‌خبر هستیم - بین انگلستان، روسیه و برخی از خوانین داخلی حاصل شد که نتیجه آن، کشته‌شدن 10 میلیون ایرانی بود. استکبار بارها در سابقه‌ خود نشان داده که اهل چنین کشتارهای جمعی‌ای هست. این کشتارهای جمعی را هم نسبت به کشور ایران و هم نسبت به کشورهای دیگر مانند ژاپن و ویتنام انجام داده است. پس بنابر شهادت تاریخ، انگیزه‌ این کار را در حال حاضر نیز دارند. شواهدی که در بحثها بیان کردم -مانند همین دو شاهد مثال که الآن عرض کردم؛ یعنی جمع‌بندی جناب ظریف از مشروح مذاکرات و شواهد دیگر - به ما نشان می‌دهد که می‌توانیم این گزینه را جدی بگیریم که تراریخته‌ها اساساً سلاح محسوب می‌شوند؛ البته امکان دارد این فناوری و محصولات حاصل از آن بعضی فواید هم داشته باشند؛ اما با توجه به ماهیت ابداع کنندگان و صاحبان فعلی این فناوری دلایل جدّی وجود دارد که این محصولات، در دست صهیونیستها و به‌عنوان سلاح استفاده می‌شود. حالا بحث داخلی محصولات تراریخته یک بحث مفصل جداگانه است. قانونی شدن رهاسازی و مصرف عمومی این محصولات قطعاً یک مصداق برای نفوذ امنیتی است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در یک جمله باید بگویم برنامه‌ ششم کشور، نفوذ را قانونی می‌کند و این امر، بسیار مهم است. لایه‌های عمیق دیگری از نفوذ در برنامه‌ ششم وجود دارد که ان ‌شاء ‌الله در جلسات دیگر آنها را شرح خواهم داد.
pejuhesh232
 
پست ها : 4708
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

ممنوعيت كشت برنج در سرتاسرايران بجز شمال!

پستتوسط pejuhesh232 » دوشنبه ژوئن 13, 2016 10:28 pm

ممنوعيت كشت برنج در سرتاسر ايران بجز شمال!


به گزارش مشرق، معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه جایگزین کشت برنج در اصفهان گفت: کمبود آب در سراسر کشور مشهود است ، و در هیچ کجای دنیا، برنج در مناطقی ، با بارش کمتر از 800 میلیمتر کشت نمی شود.

Image

عباس کشاورز افزود: پیرو ابلاغ صورت گرفته کشت برنج در سراسر کشور (به جز استان های گیلان و مازندران) ممنوع است و این موضوع حتی به بیمه های کشاورزی نیز اعلام شده است.

کشاورز با اشاره به طراحی نرم افزاری در وزارت کشاورزی گفت: الگوی کشت اصفهان نیز می تواند در این نرم افزار نهادینه و در چند جلسه ارائه شود.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته وسعت، کشت برنج به جز در استان های گیلان و مازندران، 120 هزار هکتار کاهش یافته است، گفت: تضمین می دهم بذر مورد نیاز کشت جایگزین تامین شود.
استاندار اصفهان نیز گفت: سطح کشت برنج در سه ساله گذشته به یک پنجم قبل رسیده ولی همین مقدار نیز با توجه به تبعات اجتماعی آن قابل تأمل است.

رسول زرگرپور اختلاف مصرف آب بین کشت جایگزین با کشت برنج راحداکثر 20 میلیون متر مکعب اعلام و اضافه کرد: با حذف کشت برنج مشکل بی آبی حل نخواهد شد زیرا حق آبه کشاورزان به قوت خود باقی است.

در سه سال گذشته در 20 هزار هکتاراز زمین ها تغییر الگوی کشت صورت گرفته و توسعه کشت محصولات با نیاز آبی کم و کاهش یا حذف تدریجی محصولات با نیاز آبی زیاد را در دستور کار قرار گرفته و کشت برنج از 19 هزار هکتار به 4 هزار هکتار رسیده است.

توضيح:

صدها سال است مختلف كشور؛ از جمله خوزستان با پنج رودخانه، و چهارمحال و بختياري با داشتن سرچشمه رودخانه هاى استانهاى اصفهان و خوزستان، و استان گلستان با بارشهاى ساحلي و جنگلي، بلكه حتى نواحي كم آبي مانند كلات نادري خراسان، بم كرمان، كامفيروز و مرودشت فارس، و اصفهان همواره برنج مي كاشته اند، و مقدار كاشت و برداشتشان را ميزان بارش هر سال تعيين مي كرده، هم مردم محل خودكفا بودند هم مردم شهرهاى ديكر از برنج معطر آنها متنعم بودن، جون برنجهاى معطر كشور هم عمدتا از اين نواحي است، و هيج نيازي به اين بخشنامه ممنوعيتها نبود، ظاهرا عوامل نفوذي اجانب در دولت دنبال ريشه كني برنج معطر بومي ايران هستند، از طرفي واردات بي رويه برنج و خصوصا الوده خارجي، و از طرفي ممنوعيت برنجهاى بومي، اگر واقعا قصد هدر رفت آب را دارند اينقدر چمن كاري در كشور بي اب مثل ايران نكنند و بجايش سبزيجات مفيد و كم اب مصرف كن را رايج كنند، مصرف اب چمنهاى كشور بيش از مصرف اب اشاميدني كل جمعيت ايران است!!!

در اينجا نقل كلام آقاي قرائتي بجاست:
ما در مملکت‌مان مشکل جگر داریم. لیسانس اوه... فوق لیسانس اوه... حجت الاسلام اوه... هر چه بخواهی داریم. آن چیزی که الان در مملکت ما کم است، جگر است.
وزیر به من می‌گوید: در تلویزیون بگو، مصرف آب کم بشود، نگران آب و جیره‌بندی آب و قحطی آب هستیم.

گفتم: خوب نمی‌شود عوض اینکه به مردم بگوییم آب کم مصرف کنید، چمن را حذف کنید. سبزی بکارید. سبزی هفته‌ای یک بار دوبار آب می‌خواهد. چمن هر روز آب می‌خواهد.
می‌گوید: یعنی در ادارات سبزی بکاریم؟ می‌گوید: زشت است. نمی‌شود.
چرا نمی‌شود؟ آمریکا این کار را کرد. یک سال در آمریکا آب کم آمد، بخشنامه آمد چمن حذف، سبزی بکارید. منتهی ما فکر می‌کنیم اگر چمن بکاریم، روشنفکر هستیم، سبزی بکاریم، دهاتی هستیم.
تازه زنده‌باد دهاتی‌ها! دهاتی‌ها به گردن ما حق دارند. دهاتی تولید کننده هستند، شهری‌ها مصرف‌کننده هستند. دهاتی بر شهر ارزش دارد. ببینید ما جگر اینکه چمن را تبدیل به سبزی کنیم نداریم. طرح‌هایی باید باشد.


نكته: جزو انحرافات فكري كه غرب ترويج مي كند، و اخيرا در مستندي كه براى مصرف آب تلويزيون ايران بخش كرد، خلاصه اش اين بود كه ان متخصص خارجي مي گفت بيشتر مصرف مال تهيه مواد خوراك و پوشاك است، و اينها از كشورهاى خاورمياننه و اسيا وارد مي شود، و اب انها كه كمبود دارند مصرف ما مي شود، فلذا راه حل اين است كه اجناس اسيايي وارد نكنيم و انها هم توليدشان را تعطيل كنند و از اروبا وارد كنند!!!!

همين نظريه مرتبا در امارهاى داخلي تكرار مي شود كه بيشترين مصرف اب مال كشاورزي است!!! اشاره به اينكه تعطيل شود، البته در اين گزارش حقيقت بزرگي را مخفي كرده است چون براى توليد هراتومبيل چهارصد هزار ليتر اب مصرف مي شود!!!! و مصرف اب هر زمين گلف به اندازه مصرف اب اشاميدني یک شهر ده هزار نفري است!!!! و بر همين قياس مصرف چمن كاريهاى كشور را تو حساب كن.

همچنانكه جزو انحرافات فكري القاء شده غربي اين است كه هر قدر مزد و پول كارگر و كار مند بدهي نقدينگي كشور بالا مي رود و اين به ضرر اقتصاد است!!! و به همين بهانه مرتبا دستمزدهاى مردم زحمتكش و بازنشستگان تعويق مي افتد، اما هزينه هاي هزاران ملياردي براى برگزاري جلسات همايش و نمايش ووو فراموش مي شود.
pejuhesh232
 
پست ها : 4708
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

جنايت امريكا بالاتر از بمب اتم نسبت به كشاورزي عراق بعد اشغا

پستتوسط pejuhesh232 » جمعه ژوئن 24, 2016 6:21 pm

جنايت امريكا بالاتر از بمب اتم نسبت به كشاورزي عراق بعد اشغال


گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه گزارش: آمریکایی‌ها با دروغ وارد عراق شدند و با وحشیگری از این کشور خارج شدند. واشنگتن بعد از سال‌ها بمباران و قتل‌عام مردم عراق، وقتی مجبور شد از این کشور خارج شود، تصمیم گرفت، بلایی بر سر این کشور بیاورد که مردم آن دیگر هیچ‌گاه رنگ خوشی را نبینند. یک سال قبل از خروج ارتش آمریکا از عراق، «پال برمر» فردی که آمریکایی‌ها برای ریاست بر حکومت موقت عراق در زمان اشغال انتخاب کرده بودند، لیستی از 100 دستورالعمل را تدوین و دولت‌های بعدی عراق را موظف به اجرای آن کرد که تنها یک دستور آن، برای سیاه کردن آینده مردم عراق کافی بود: کشاورزان عراقی حق نداشتند بذرهایی را بکارند که خودشان کشت کرده بودند، بلکه مجبور بودند بذرهای عقیم را از شرکت‌های آمریکایی خریداری کنند. این یعنی صنعت کشاورزی عراق هر سال باید برای تأمین بذرهای مورد نیاز خود دستش را جلوی جنایت‌کارانی نظیر «مونسانتو» دراز می‌کرد، شرکت‌هایی که در بمباران شیمیایی مردم عراق با پنتاگون هم‌دست بودند.

Image
«مونسانتو دارد شما را مسموم می‌کند»

حمله آمریکا به عراق، علاوه بر سقوط حکومت صدام، پیامدهای سیاسی[1]، اقتصادی[2]، نظامی[3]، فرهنگی[4] و حقوق بشری[5] دیگری هم برای هر دو کشور[6] عراق و آمریکا داشت[7] که چه بسا از تغییر حکومت در این کشور بزرگ‌تر بودند[8]. به اعتراف اوباما، داعش[9] تنها یکی از این پیامدها[10] بود[11]. برنامه آمریکا برای اشغال عراق، جنبه‌های زیادی داشت که به ابعاد نظامی یا سیاسی خلاصه نمی‌شد.

دلیل بسیاری از این تحولات، یک سری قراردادها بود که میان آمریکا و عراق امضا شد. یکی از این قراردادها «توافق‌نامه وضعیت نیروها» میان دو کشور بود که رسماً «توافق‌نامه میان آمریکا و عراق درباره عقب‌نشینی نیروهایی آمریکایی از عراق و سازمان‌دهی فعالیت‌های آن‌ها طی حضور موقت‌شان در عراق» نام داشت. این قرارداد سال 2008 به دست جورج بوش امضا شد و برنامه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011 را تأیید کرد[12].

توافق‌نامه دیگری هم میان دو کشور امضا شد که «توافق‌نامه چارچوب استراتژیک» نام داشت. هدف این توافق‌نامه، اطمینان از تلاش‌های بین‌المللی برای «بازسازی» عراق، تضمین حقوق اساسی شهروندان این کشور به خصوص اقلیت‌ها، برنامه‌های تبادل دانش‌جو، و هم‌کاری در زمینه توسعه انرژی، بهداشت محیط‌زیست، خدمات درمانی، و فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

آن‌چه شاید از این قراردادها مهم‌تر بود، سندی به نام «100 دستور» بود که «پال برمر» رئیس حکومت عراق پیش از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تنظیم کرد و سرنوشت مردم عراق را تا ابد تغییر داد. در این گزارش درباره «100 دستور برمر» بیش‌تر خواهید خواند، اما برای درک تأثیرات این قوانین آمریکایی بر عراق، ابتدا باید از گذشته درخشان این کشور دست‌کم در زمینه اقتصادی و کشاورزی مطلع باشید.

Image
«به [محصولات] ارگانیسم‌های تغییریافته ژنتیکی بگویید نه»؛
مونسانتو از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات تغییریافته ژنتیکی است


قراردادهای میان آمریکا و عراق، مانند ماهیت جنگ عراق، ناگفته‌های زیادی دارد که افشای آن‌ها به روشن شدن ابعاد گسترده بلاهایی که واشنگتن بر سر مردم عراق آورده، کمک می‌کند. توافق‌هایی که مقامات کاخ سفید با دولت موقت عراق امضا کردند، نه تنها با مخالفت‌های شدید در این کشور مواجه شد، بلکه بندهای محرمانه‌ای داشت که در صورت اطلاع مردم از آن‌ها شاید سرنوشت حضور نظامی آمریکا در عراق به گونه‌ای کاملاً متفاوت رقم می‌خورد.

وضعیت اقتصادی عراق قبل از حمله آمریکا

یکی از پیامدهای ویرانگر جنگ عراق بر این کشور، در حوزه کشاورزی بروز پیدا کرد. آن‌چه در ادامه این گزارش می‌خوانید، برگرفته از تحقیقات «دالیا وصفی» است؛ پزشک و فعال صلح‌طلب اصالتاً عراقی که در نیویورک به دنیا آمده و تقریباً تمام عمر خود را نیز در آمریکا سپری کرده است. وی با این وجود، سال‌های اولیه عمر خود را در دوران حکومت صدام در عراق بود و بعدها هم چند بار به عراق سفر کرد. وصفی علاوه بر تجربه شخصی، تحقیقات گسترده‌ای درباره اثرات اشغالگری آمریکا بر عراق در جنبه‌های مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی و رفاه مردم کرده است:

عراقی که تا دهه 1950 یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان خرما در جهان بود و زمان با داشتن بیش از 35 میلیون درخت خرما، 400 نوع از این میوه را تولید می‌کرد، سال 2008 و بر اثر اشغال توسط نیروهای آمریکایی، کم‌تر از 15 میلیون درخت خرما داشت. دهه 1970 (زمانی که «وصفی» با خانواده‌اش در عراق زندگی می‌کرد)، به نوعی دوران اوج شکوفایی عراق بود و اتفاقاتی که در این دوره افتاد، بی‌ارتباط با حمله آمریکا و اشغال این کشور نبود.

صرف‌نظر از سرکوب‌های سیاسی و مقابله شدید صدام با هرگونه به چالش کشیدن حزب بعث در عراق، روی‌داد مهمی که بین سال‌های 1972 تا 1975 در عراق افتاد، ملی شدن صنعت نفت این کشور بود؛ اتفاقی که احتمالاً یکی از انگیزه‌های آمریکا برای حمله به عراق بوده است. آمریکایی‌ها نمی‌توانستند بپذیرند که مردم عراق از منابع طبیعی خود بهره‌مند می‌شوند تا جایی که ارزش هر یک دینار عراق، از سه دلار آمریکا هم بیش‌تر شده است، به خصوص که دلار در آن زمان، ارزش پایینی هم نداشت.

بین سال‌های دهه 1970 تا 2003 یعنی قبل از حمله آمریکا، وضعیت اقتصادی عراق کاملاً قابل‌قبول بود و مردم از خدمات درمانی و آموزش رایگان بهره می‌بردند. حتی از سال 1980 به بعد با آغاز جنگ عراق علیه ایران و با وجود آن‌که بغداد مجبور شد رو به اقتصاد جنگ‌محور بیاورد، اما باز هم مردم عراق عموماً مشکلی در زمینه زیرساخت‌ها از جمله برق، آب و تغذیه نداشتند.

نقطه عطف در روابط واشنگتن-بغداد و حملات اقتصادی آمریکا

نقطه عطف مهم در روابط میان آمریکایی‌ها با صدامی که قبلاً از جمله در زمان جنگ با ایران بی هیچ ابایی به او سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و متعارف، علاوه بر اطلاعات جاسوسی ماهواره‌ای می‌دادند، حمله صدام به کویت در تاریخ 2 آگوست 1990 بود که موجب شد تا به فاصله چهار روز، تحریم‌های اقتصادی علیه عراق وضع شود. رابطه آمریکا با عراق آن‌قدر وخیم شد که رامسفلدی که سال 1983 ضمن دیدار با صدام بر گرمی روابط میان دو کشور تأکید کرده بود، بعدها همین صدام را «مستبدی بدتر از هیلتر» توصیف نمود.

Image
مونسانتو، خانه ارگانیسم‌های تغییریافته ژنتیکی و عامل نارنجی»؛
مونسانتو در تولید سلاح‌های شیمیایی به دولت آمریکا کمک کرد


اولین حمله اقتصادی آمریکا به عراق طی جنگ خلیج و از ابتدای سال 1991 آغاز شد. آمریکایی‌ها 42 روز پیاپی عراق را بمباران کردند و در این مدت علاوه بر حمله به زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و مراکز توزیع برق، تأسیسات تصفیه آب و مراکز ارتباطی (که حمله به همه آن‌ها بر خلاف کنوانسیون‌های ژنو است)، نظام خدمات درمانی عراق را نیز نابود کرد. بد نیست بدانید، تا آن زمان، نظام خدمات درمانی عراق را «الماس دنیای عرب» می‌دانستند و مردم از کشورهای عربی دیگر برای درمان به عراق می‌آمدند.

آمریکایی‌ها نقشه‌های گسترده‌ای برای «نابودی حیات» در عراق داشتند. تحریم‌های اقتصادی، بمباران‌های پی‌درپی و استفاده از اورانیوم ضعیف‌شده تنها بخشی از این نقشه‌ها بود. ما در ادامه این گزارش به تحریم‌های اقتصادی و استفاده آمریکا از روشی وحشیانه برای کشتن عراقی‌ها و وابسته کردن آن‌ها به خود از راه قحطی و گرسنگی می‌پردازیم.

بلاهای آمریکا بر سر کشاورزی عراق

تحریم‌های اقتصادی علیه عراق که فروش نفت یعنی 95 درصد از اقتصاد عراق را فلج کرد، موجب شد تا اقتصاد کشاورزی عراق با مشکلات جدی مواجه شود. به طور خاص، برنامه آمریکا برای تحریم غذایی عراق از سال 1990 شروع شد و تا همین امروز هم ادامه دارد. این برنامه نه حکومت وقت عراق، بلکه مردم این کشور را هدف گرفت و به جای آن‌که به صدام فشار آورد، مردم را بیش‌تر به او محتاج کرد، حتی برای تأمین غذای روزمره خودشان.

تا پیش از سال 2003، صنعت کشاورزی عراق بسیار قوی بود، به گونه‌ای که این کشور از تقریباً هر نوع بذر گندم در دنیا، قوی‌ترین گونه را داشت. کشاورزان عراقی بذرهای خود را ذخیره می‌کردند، متنوع می‌نمودند و گونه‌های قوی را مجدداً کشت می‌کردند و از همین راه، تخصص آن‌ها و صنعت کشاورزی عراق روزبه‌روز پیش‌رفت می‌کرد.

با این حال، سال 2003 و با حمله آمریکا به عراق، این شرایط کاملاً معکوس شد. تأسیسات تحقیقات و تولید بذر در عراق عملاً از کار افتادند و تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی هیچ‌گاه بازسازی نشدند. شاید باور این نکته برای افرادی که عراق امروز را می‌بینند، دشوار باشد، اما عراق از هزاران سال پیش، یک بانک ملی بذر داشت که انواع بذرها در آن نگه‌داری می‌شدند. این بانک ملی بعد از حمله آمریکا، به کل نابود شد. سال 2005 یعنی دو سال بعد از حمله آمریکا، بذرهای عراقی، تنها جواب‌گوی چهار درصد از نیاز این کشور بودند.

مونسانتو، شرکتی خطرناک‌تر از بمب اتم

«پال برمر» رئیس آمریکایی حکومت ائتلاف موقت عراق (حکومت عراق در زمان اشغال توسط آمریکا) سال 2010 دستورالعملی را برای مردم عراق تعیین کرد[13] که شامل 100 دستور می‌شد و به «100 دستور» یا «100 [دستور] برمر» مشهور شد. این دستورات بر خلاف نص صریح قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های لاهه، و حتی دستورالعمل خود ارتش آمریکا، نه تنها قوانین رسمی کشور عراق را تغییر می‌داد، بلکه هیچ دولت منتخبی در عراق هم اختیار تغییر این دستورالعمل‌ها را نداشت.

Image
بخشی از «دستور 81» «برمر» که کشاورزان عراقی را حتی از
تولید، بازتولید، فروش، صادرات و ذخیره بذرهای عقیم منع می‌کند


اگرچه نمی‌توانیم در این‌جا به همه 100 دستور برمر بپردازیم، اما تنها بخشی از یکی از این دستورها نشان می‌دهد این قوانین آمریکایی، چه بلایی بر سر کشور عراق آورده‌اند. بخشی از دستور 81 می‌گوید: «کشاورزان [عراقی] اجازه ندارند بذرهای گونه‌های حفاظت‌شده یا هر گونه‌ای که در بخش ... ذکر شده، را کشت مجدد کنند.» این دستور هم‌چنین مردم عراق را از ذخیره بذر منع می‌کرد و تنها به آن‌ها اجازه می‌داد بذرهایی را بکارند که از توزیع‌کننده‌های مجاز آمریکایی دریافت کرده‌اند. این قانون به همان اندازه که مشکوک است، برای صنعت کشاورزی عراق مخرب هم بود.

شرکت آمریکایی «مونسانتو» (گزارش‌های مشرق را از این‌جا و این‌جا بخوانید) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و غذایی است که از آب گل‌آلود در عراق، سود بی‌اندازه‌ای برده است. اگر فیلم‌های «ترمیناتور» یا «نابودگر» را دیده باشید، احتمالاً می‌توانید تصور کنید بذرهای این شرکت موسوم به «بذرهای نابودگر» (یا «بذرهای پایان‌دهنده») با زمین‌های کشاورزی عراق چه کرده‌اند.

بذرهای نابودگر، بذرهایی هستند که با استفاده از «فناوری محدودیت استفاده ژنتیکی» تولید شده‌اند و محصول روئیده از آن‌ها، خودش دیگر بذری تولید نمی‌کند و بنابراین قابل کشت مجدد نیست. کشت این نوع بذر موجب شد تا کشاورزان عراقی هر سال برای تأمین بذر مورد نیاز خود، مجبور باشند دستشان را جلوی مونسانتو دراز کنند. البته ناگفته نماند که این فناوری برای اولین بار با هم‌کاری وزارت کشاورزی آمریکا و برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات کشاورزی مانند «دلتا اند پاین لند» در دهه 1990 عملیاتی و به فاصله تنها چند سال، در عراق آزمایش شد.

علاوه بر مونسانتو، شرکت‌های دیگر آمریکایی مانند «داو کمیکال» (غول چندملیتی تولیدکننده محصولات شیمیایی، پلاستیکی، و کشاورزی) و «کارگیل» (غول تولیدکننده محصولات غذایی و کشاورزی، و بزرگ‌ترین شرکت خصوصی آمریکا از نظر درآمد) هم در این بازار، سود می‌برند، چون مواد شیمیایی‌ای را تولید می‌کنند که کشاورزان عراقی برای کشت بذرهای مونسانتو به آن‌ها نیاز دارند. جالب این‌که «دانیل آمستوتز» نایب‌رئیس سابق کارگیل، بعدها مشاور کشاورزی حکومت ائتلافی عراق شد.

در نتیجه این منفعت‌طلبی آمریکایی‌ها و به خصوص مونسانتو، عراق تبدیل به یک آزمایشگاه بزرگ و عراقی‌ها به موش‌های آزمایشگاهی تبدیل شدند که باید دانه‌های تغییریافته ژنتیکی را مصرف می‌کردند. اما این پایان کار نبود. آمریکایی‌ها تنها شش نوع بذر گندم به عراقی‌ها می‌دادند، در مقابل تقریباً آن همه انواع بذر گندمی که قبلاً به آن اشاره کردیم. از این شش نوع بذر، سه نوع، بذر گندمی بود که برای تولید پاستا از آن استفاده می‌شود.

طبیعی است که شما هم خبر نداشته باشید، اما عراقی‌ها هیچ علاقه خاصی به پاستا ندارند، بنابراین واقعیت این است که آمریکایی‌ها به جمعیتی در خطر مرگ به خاطر گرسنگی، بذرهایی را داده بودند که نیمی از محصولاتش باید به خارج از این کشور صادر می‌شد و سود این صادرات قطعاً به مردم عراق نمی‌رسید.

نکته دیگری که در این‌باره وجود دارد این است که گرسنگی و قحطی، نیاز مردم به بذرهایی مانند گندم را افزایش می‌دهد و افزایش نیاز می‌تواند با افزایش عرضه بذرهای نابودگر و در نتیجه، افزایش وابستگی صنعت کشاورزی عراق یا هر کشور دیگری به شرکت‌هایی مانند مونسانتو شود.

از طرف دیگر، بسیاری از مواد آفت‌کش‌هایی شیمیایی که شرکت‌های آمریکایی در اختیار عراقی‌ها قرار می‌دهند، موجب تضعیف خاک زمین‌های این کشور شده و عملاً امکان کاشت بذری غیر از بذرهای تغییریافته را از بین می‌برد. در نتیجه، چرخه‌ای باطل از وابستگی به شرکت‌های آمریکایی در عراق به وجود آمده که هر روز، کشاورزی این کشور را ضعیف‌تر می‌کند؛ و همه این‌ها به خاطر جنگی که از همان ابتدا با یک دروغ بزرگ آغاز شد.

[1] Political Consequences Link

[2] Economic Consequences Link

[3] Consequences for the US Military Link

[4] Destruction of Cultural Heritage Link

[5] Iraq's Humanitarian Crisis Link

[6] The US invasion of Iraq: failings and consequences Link

[7] Iraq: The Lasting Impact of the US Invasion Link

[8] Iraq: Damaging Consequences Of the Invasion Link

[9] ISIS: The "unintended consequences” of the US-led war on Iraq Link

[10] The consequences of the US-led war against Iraq Link

[11] Intended Consequences of Iraq War Link

[12] U.S.–Iraq Status of Forces Agreement Link

[13] CPA Official Documents Link
pejuhesh232
 
پست ها : 4708
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

بعدي

بازگشت به آلوده شناسى


cron
Aelaa.Net