احكام تلاوت بانوان

احكام تلاوت بانوان

پستتوسط najm152 » يکشنبه مارس 07, 2010 11:01 am

.
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آيا جايز است بانوان با صداي خوش تلاوت قرآن كنند؟

پستتوسط najm152 » جمعه مارس 12, 2010 11:14 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكن ورحمة الله



باسخ:
نه تنها جايز است بلكه بسيار خوب است

و ما ان شاء الله در آينده
يك سري از قطعات تلاوت بانوان را؛ در بوستان تلاوت منتشر مي كنيم
تا بانوان علاقمند به تلاوت بيشتر به خود مطمئن شده؛
و بدانند در اين راه كمتر از مردان تلاوت نيستند



والحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

آيا جايز است كسي به صداي آنها كَوش دهد؟

پستتوسط najm152 » جمعه مارس 12, 2010 11:14 am

هو الله العلي الأعلى

ياحضرت وجه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكن ورحمة الله




باسخ:
اشكالي ندارد، جون لحن صداي تلاوت؛ لحن مجالس غفلت و لهو و لعب نيست.

* نكته مهم:
البته بانوان در اين زمينه افراد مختلفي هستند:
الف: برخي از بانوان از خواندن در "معرض شنيدن نامحرم"
يا از بخش صدايشان در مجلس نامحرم ابائي ندارند،
لذا شنيدن و يا بخش كردن صداي ايشان نيز اشكالي ندارد.
از اين رو قطعاتي را كه مجله منتشر نموده يا مي نمايد مربوط به اين دسته از بانوان است.

ب: اما برخي از بانوان ممكن است
بخاطر شأن و خصوصياتشان دوست نداشته باشند صدايشان را كسي بشنود،
و اينها اكر تلاوت كنند در خلوت؛ يا جايي كه مطمئن هستند نامحرمي صدايشان را نمي شنود؛ تلاوت كنند يا شعري بخوانند،
در اين صورت رعايت حرمت ايشان لازم بوده و نبايد صدايشان ضبط يا بخش براى نامحرم بشود،
و مردان هم از شنيدنش اجتناب كنند.


والحمد لله رب العالمين
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

احکام تلاوت بانوان

پستتوسط najm152 » جمعه مارس 12, 2010 11:15 am

سؤال: زن در أيام عادت مى تواند تلاوت قرآن كند؟ در صورت جواز چه مقدار؟ اگر ميان دو تلاوت فاصله بيندازد دوباره مى تواند بهمان مقدار قرائت كند؟

جواب: با انجام تنظيف و تطهير و اعتصام از سرايت نجاست، پس از تحصيل طهارت وضو، و مواظبت بر عدم مسّ مصحف و نوشته آن مگر با استفاده از پوششي؛ تلاوت قرآن بجز آيات سجده واجبه جايز است، ولى اكتفا نمودن به استماع تلاوت يا تلاوت آيات معدوده، يا تلاوت غير ملفوظه؛ خود يك نوع تأدّب و احترام نسبت به قرآن كريم است. [شمارة ثبت: (1062) منبع: المسائل الخراسانية]
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

احکام تلاوت بانوان

پستتوسط najm152 » جمعه مارس 12, 2010 11:16 am

سؤال: در ايام عادت، زيارت رفتن بهتر است (بنحو حضور در قسمتهاى مجاز حرم مطهر) يا نرفتن؟ تلاوت قرآن و يا رجوع به كتب أحاديث چطور؟

جواب:
1- با انجام تنظيف و تطهير و اعتصام از سرايت نجاست، پس از تحصيل طهارت وضو، انجام زيارت در اماكن مجاز (به قدر انجام زيارت لازم)؛ خوب است و بيش از آنرا اجتناب نمايد.
2- با رعايت جهات سابق الذكر، و عدم مسّ مصحف و نوشته آن مگر با استفاده از پوششي؛ تلاوت قرآن بجز آيات سجده واجبه جايز است، و اكتفا نمودن به استماع تلاوت يا تلاوت آيات معدوده، يا تلاوت غير ملفوظه؛ يك نوع تأدّب و احترام نسبت به قرآن كريم است.
3- مراجعه به كتب حديث و آنچه مشتمل بر آيات واسماء مباركه است؛ در صورت عدم هتك و رعايت طهارت آنها با اجتناب از مسّ آيات و اسماء مقدّسه مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (1063) منبع: المسائل الخراسانية]
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

احکام تلاوت بانوان

پستتوسط najm152 » جمعه مارس 12, 2010 11:17 am

سؤال: آيا وظيفه شخص حايض هنگام شنيدن آيات سجده چه مي باشد؛ آيا مي تواند سجدات مستحبه ديگر مانند شكر را انجام دهد؟

جواب: اگر چه تلاوت آيات سجده واجبه بر او جايز نيست؛ اما در صورت تلاوت ديگران؛ بايد كه سجده نمايد، ولى در استماع آيات سجدات غير واجب؛ سجده ننمايد، مگر با رعايت تنظيف و تطهير ميسور؛ البته انجام سجدات مستحبه مانند شكر با رعايت مزبور اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (732) منبع: المسائل الحائرية]
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am


بازگشت به دارالتلاوة بانوان


cron
Aelaa.Net