مصاحف به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

مصاحف نفيس خطي به روايت حفص از قرائت عاصم

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 4:56 am

مصاحف نفيس خطي به روايت حفص از قرائت عاصم
نظر به رواج بيشتر روايت حفص، اين مصاحف بسيار بوده و اينجا جند نمونه ممتاز را ارائه مي كنيم:

1- نسخه يكم:
مبتكر خط نسخ اين مقلة است، و ابن البواب از شاكردان او، و كسي است كه خط نسخ امروز از اوست، قران كامل بخط او هست، قديمي ترين نسخه قران بخط نسخ در جهان است
Image

آدرس دانلود نسخه:
Ersaal/10/ibn-albawab.rar

2- نسخه دوم:
متحول كننده خط نسخ ياقوت مستعصمي است، نسخه نادر و بي نظيري از مصحف شريف بخط او را در اينجا ارائه مي كنيم:
Image

آدرس دانلود نسخه:
Ersaal/10/mostaasimi.rar

3- نسخه سوم:
نسخه نفيس مصحف كامل در هفتاد صفحه توسط يك ايراني از پيروان مذهب اهل بيت عليهم السلام مربوط به سيصد سال قبل
ImageImage

آدرس دانلود نسخه:
http://aelaa.net/110.aspx?id=3570
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف چاپي به روايت حفص از قرائت عاصم

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:19 am

مصاحف چاپي به روايت حفص از قرائت عاصم
نظر به رواج بيشتر روايت حفص و وسعت جغرافيايي آن، تنوع اين مصاحف بسيار بوده و اينجا جند نوع را ارائه مي كنيم:

مصحف به ترتيب حجمي (عثماني) به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف قراء و الأزهر مصر - نسخه فلاش
دانلود
http://aelaa.net/110.aspx?id=3571

مصحف نفيس بر ترتيب نزول - نشر 1412 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف مدينة منورة - مجمع مكة المكرمة لطباعة المصحف الشريف - نسخه تصويري
دانلود
viewtopic.php?f=1955&t=662

نماي بيروني مصحف
Image

روي جلد مصحف نفيس
Image

صفحه آغاز مصحف نفيس
Image

صفحه نهايت سور مكي و بدايت سور مدني
Image

صفحه بايان مصحف نفيس
Image

مصحف تجويد بر ترتيب نزول - نشر 1420 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - مجمع مكة المكرمة لطباعة المصحف الشريف - نسخه تصويري
دانلود
viewtopic.php?f=1955&t=172

نماي بيروني مصحف
Image

روي جلد مصحف
Image

صفحه آغاز مصحف
Image

صفحه نهايت سور مكي و بدايت سور مدني
Image

صفحه بايان مصحف
Image

مطالعه اونلاین و نمايش تصویر متن: مصحف تجويد بر ترتيب نزول - نشر 1420 به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - نسخه تصويري
viewtopic.php?f=1955&t=122

مصحف تجويد به ترتيب حجمي (عثماني) به روايت حفص از قرائت عاصم - مصحف سوريا - بخط عثمان طاها - نسخه فلاش
دانلود
http://aelaa.net/110.aspx?id=3572
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف صوتي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:31 am

مصاحف صوتي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

مصحف صوتي قرآن كريم بر ترتيب نزول = شيخ علي حذيفي - برترين نمونه دقيق تلاوت با دانش و مهارت تخصصي وي، و با كارگرداني مشايخ قراءات و تلاوت
viewtopic.php?f=1955&t=4522

مصحف صوتي قرآن كريم بر ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمود خليل حصري - برترين نمونه دقيق تلاوت با دانش و مهارت تخصصي وي، و با كارگرداني مشايخ قراءات و تلاوت
viewtopic.php?f=288&t=690#p4841

مصحف صوتي قرآن كريم به ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمود خليل حصري - نسخه آموزشي براى كودكان
Mos-haf-Aamuzeshi-Kudakaan.htm

مصحف صوتي قرآن كريم به ترتيب حجمي (عثماني) - شيخ محمد صديق منشاوي - نسخه آموزشي براى كودكان
Mos-haf-Aamuzeshi-Kudakaan.htm
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مصاحف ويديوئي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة

پستتوسط aelaa.net » شنبه دسامبر 08, 2012 5:33 am

مصاحف ويديوئي به روايت حفص از قرائت عاصم از قراء سبعة
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

قبلي

بازگشت به مصاحف قراءآت قرآني


Aelaa.Net