عکوب

مدير انجمن: pejuhesh237

صور دارويي

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 7:01 pm

Image

Image

Image
Image
برگ گياه به صورت تنطور و به مقدار 2-5 گرم در روز –

دانه گياه به صور مختلف مانند گرد به مقدار 1 تا 2 گرم در روز-

عصاره نرم به مقدار 25ر0 تا 50ر0 گرم در روز-عصاره هيدروالكلي به مقدار 10ر0 تا 20ر0 گرم در روز به صورت حب هاي 05ر0 گرمي

-تنطور به مقدار 15 قطره در كمي آب نيمگرم و نيم ساعت قبل از هر غذا مصرف مي شود. كتاب گياهان دارويي دكتر زرگري جلد سوم 38
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

تركيبات شيمايي

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه سپتامبر 10, 2015 7:03 pm

اعضاي مختلف اين گياه داراي تانن ، نوعي ماده تلخ ، يك رزين و دانه آن نيز داراي يك ماده روغني ،

آميدون و مواد آلومينوئيدي مي باشد.

مواد مذكور در آلبومن دانه، واقع در زير پوسته خارجي آن وجود دارد از اين نظر براي درمان بيماريها، مصرف دانه له شده آن توصيه گرديده است.

طبق بررسي هاي جديد، وجود ماده اي به نام كني سين در برگ هاي گياه و تيرامين در دانه هاي آن ذكر شده است.

از ميوه ماده اي به نام سلي مارين-گروپ استخراج گرديد.

سيلي مارين- گروپ اثر رفع مسموميت هاي كبدي دارد و از آن براي نارسائي هاي اعمال كبد استفاده مي شود. كتاب گياهان دارويي دكتر زرگري جلد سوم ص 36-
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

قبلي

بازگشت به ع


Aelaa.Net