يازدهم ماه محرّم الحرام

يازدهم ماه محرّم الحرام

پستتوسط najm152 » دوشنبه مارس 15, 2010 12:44 pm

هو الله العلي الأعلى
بسم الله الرّحمان الرّحيم
najm152
 
پست ها : 1996
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

مرسولات منتشره

پستتوسط najm164 » پنج شنبه آپريل 29, 2010 5:12 pm

روزنامه گاه شناسى : تقويم نجومي جامع

11 محرّم الحرام 1429
http://www.4shared.com/file/35228197/31 ... _1429.html

11 محرّم الحرام 1430
http://www.4shared.com/file/78722738/85 ... m1430.html

11 محرّم الحرام 1431
http://www.4shared.com/file/181090983/e ... m1431.html

11 محرّم الحرام 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=297
-------------------------------------------------

مرسولات حيات اعلي
شماره: 1112

سوگواره حسيني 13: شب يازدهم محرّم

جهت دریافت مرسوله به آدرس زیر مراجعه نمائيد:
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Taqwim-ela ... 430-13.mp3

مرسولات حيات اعلى
شماره: 1505

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1431
11 محرم 1431
مجلس سوگواره حسینی 11
http://aelaa.net/110.aspx?id=5532

يا اين آدرس

http://www.4shared.com/file/183643599/b ... -1431.html

مرسولات حيات اعلى
شماره: 1802

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1432
11 محرم 1432
مجلس سوگواره حسینی 11
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Taqwim-ela ... 432-11.wma

مرسولات حيات اعلى
شماره: 2061

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1433
11 محرم 1433
مجلس سوگواره حسینی 11
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Taqwim-ela ... 433-11.rar

مرسولات حيات اعلى
شماره: 2327

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1435
11 محرم 1435
سوگواره حسینی 11
خطيب: مرحوم آيت الله شيخ عبد الحسين خراساني (رضوان الله عليه)
http://aelaa.net/110.aspx?id=5573

مرسولات حيات اعلى
شماره: 2495

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1436
11 محرم 1436
سوگواره حسینی 11
خطيب: مرحوم آيت الله شيخ عبد الحسين خراساني (رضوان الله عليه)
http://aelaa.net/110.aspx?id=7083

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1437
11 محرم 1437
سوگواره حسینی 11
خطيب: مرحوم آيت الله شيخ عبد الحسين خراساني (رضوان الله عليه)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Taqwim-elaahi ... 437-11.mp3
مداحی: مرحوم مرشد میرزا - 11 محرم 1342
http://aelaa.net/Ersaal/3/Taqwim-elaahi ... 437-11.mp3

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1438
11 محرم 1438
سوگواره حسینی 11
خطيب: مرحوم آيت الله شيخ عبد الحسين خراساني (رضوان الله عليه)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Taqwim-elaahi ... 438-11.mp3

مرسولات سوگواره حسینی از اول تا 13 محرم سال 1439
11 محرم 1439
سوگواره حسینی 11
خطيب: مرحوم آيت الله شيخ عبد الحسين خراساني (رضوان الله عليه)
http://aelaa.net/Ersaal/3/Taqwim-elaahi ... 439-11.mp3
najm164
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: پنج شنبه مارس 18, 2010 2:01 pm

Re: يازدهم ماه محرّم الحرام

پستتوسط najm164 » پنج شنبه آپريل 29, 2010 5:17 pm

يازدهم ماه محرم

يَاأبَا عَبْدِ اللهِ الحُسَين

يا بضعة الرّسول ز ابن زياد داد = كو خاك اهل بيت رسالت به باد داد

اي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده اي
وز كين چها در اين ستم آباد كرده اي

بر طعنت اين بس است كه بر عترت رسول
بيداد كرده خصم و تو امداد كرده اي

اي زاده زياد نكردست هيچگه = نمرود اين عمل كه تو شدّاد كرده اي

كام يزيد داده اي از كشتن حسين = بنگر كه را به قتل كه دلشاد كرده اي

بهر خسي كه بار درخت شقاوتست
در باغ دين چه با گل و شمشاد كرده اي

با دشمنان دين نتوان كرد آنچه تو = با مصطفي و حيدر و اولاد كرده اي

حلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن
آزرده اش به خنجر فولاد كرده اي

ترسم دمي كه تو را به محشر در آورند = از آتش تو دود به محشر در آورند


محتشم كاشاني

روز : رحلت حضرت آدم (عليه السلام) بنا بر نقلي
در روز جمعه بعد از گذشت هزار و يك صد و بنجاه سال از آفرينش آدم، و گذران هزار و سي سال عمر جان به جانان سبرد.


شب: فاجعه شتربان و قطع دستهاى شريف از جسد منور حضرت امام حسين (عليه السلام)

شب: آوردن جناب فضه شير را براى حفاظت از ابدان مطهره

روز: منع شير لشكر را از اسب تاختن به ابدان مطهره و ماندن شير تا انصراف لشكر

روز (عصر): اسب تاختن به ابدان مطهره در نبود شير بنا بر نقلي

روز : مرور اهل بيت از قتلگاه به خواهش اهل بيت


[color=blackروز : ماندن عمر سعد در كربلا براي دفن اجساد خبيثه لشكر خود (لعنهم الله)
بدانكه چون روز عاشوراء عمر سعد از كار قتل امام حسين (عليه السلام) بپرداخت سر مبارك آن حضرت را به خولى و حميد بن مسلم سپرد و در همان روز عاشوراء ايشان را بنزد ابن زياد روانه كرد و بقيه سرها را نيز در ميان قبائل پخش كرد تا بنزد ابن زياد برند و بسوى او تقرب جويند.
خولى بتعجيل تمام حركت كرد، شب يازدهم بكوفه وارد شد، چون در آن وقت شب، ممكن نبود ملاقات پسر زياد، لاجرم بخانه خود رفت و سر پسر پيغمبر را در زير اجانه جاى داد.
از آن طرف عمر سعد شب يازدهم را در كربلا بماند و روز يازدهم تا وقت زوال نيز در كربلا اقامت كرد و بر كشتگان سپاه خويش نماز گذاشت و همگى را بخاك سپرد.

روز : (بعد از ظهر) مرور اهل بيت از قتلگاه به دستور عمر سعد (لعنه الله)
و چون روز از نيمه بگذشت، امر كرد كه دختران پيغمبر را بر شتران بى وطاء، سوار كردند و ايشان را چون اسيران ترك و روم روان داشتند. چون ايشان را بقتلگاه عبور دادند زنها را كه نظر بر جسد امام حسين و كشتگان افتاد، لطمه بر صورت زدند و صدا بصيحه و ندبه بر داشتند.
چه بر مقتل رسيدند آن اسيران = بهم پيوست نيسان و حزيران
يكى مويه كنان گشتى بفرزند = يكى شد موكنان بر سوگ فرزند
يكى از خون بصورت غازه ميكرد = يكى داغ على را تازه مى كرد
بسوگ گلرخان سرو قامت = بپا كردند غوغاى قيامت
نظر افكند چون دخت پيمبر = بنور ديده ساقى كوثر
بنا گه نعره هذا اخى زد = بجان خلد نار دوزخى زد

در حديث معتبر كامل الزياره است كه حضرت سيد سجاد به زائده فرمود: همانا چون روز عاشوراء رسيد بما آنچه رسيد از دواهى و مصيبات عظيمه و كشته گرديد پدرم و كسانيكه با او بودند از اولاد و برادران و ساير اهل بيت او. پس حرم محترم و زنام مكرم آن حضرت را بر شتران سوار كردند براى رفتن بجانب كوفه. پس من نظر كردم بسوى پدر و ساير اهل بيت او كه در خاك و خون آغشته گشته و بدنهاى طاهره ايشان بر روى زمين است و كسى متوجه دفن ايشان نشده، سخت بر من گران آمد و سينه من تنگى گرفت و حالتى مرا عارض شد كه همى خواست جان از تن من پرواز كند. عمه ام زينب كبرى چون مرا بدينحال ديد، پرسيد: اين چه حالت است كه در تو مى بينم اى يادگار جد و پدر و برادر من ! مى نگرم ترا كه مى خواهى جان تسليم كنى. گفتم: اى عمه ! چگونه جزع نكنم و اضطراب نداشته باشم و حال آنكه مى بينم سيد و آقاى خود و برادران و عموها و عموزادگان و اهل و عشيرت خود را كه آغشته بخون در اين بيابان افتاده اند و تن ايشان عريان و بى كفن است و هيچكس بر دفن ايشان نمى پردازد و بشرى متوجه ايشان نمى گردد، گويا ايشان را مسلمان نميدانند. عمه ام گفت: از آنچه مى بينى دلگران مباش و جزع مكن. بخدا قسم كه اين عهدى بود از رسول خدا بسوى جد و پدر و عم تو (صلوات الله عليهم اجمعين) و رسول خدا مصائب هر يك را بايشان خبر داد و بتحقيق كه حق تعالى در اين امت پيمان گرفته از جماعتى كه فراعنه ارض ايشان را نمى شناسد لكن در نزد اهل آسمانها معروفند كه ايشان اين اعضاى متفرقه و جسدهاى در خون طپيده را جمع كنند و دفن نمايند و در ارض طف بر قبر پدرت سيد الشهداء علامتى نصب كنند كه اثر آن هرگز بر طرف نشود و بمرور ايام و ليالى محو و مطموس نگردد و هر چند كه سلاطين كفره و اعوان ظلمه در محو آثار آن سعى و كوشش نمايند ظهورش زياده گردد و رفعت و علوش بالاتر خواهد گرفت.


روز : بردن لشكر يزيد (لعنهم الله) اهل بيت امام حسين (صلوات الله عليهم اجمعين) را به اسارت از كربلا

روز : دفن مخفيانه اجساد مطهره شهداي كربلا (عليهم السلام) بعد از رفتن لشكر اشقيا از كربلا بنا بر نقلي

روز : شهادت حضرت امام سجاد (صلوات الله عليه) در سال 94 هـ .ق بنا بر نقلي


تصوير
تصوير
najm164
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: پنج شنبه مارس 18, 2010 2:01 pm

آئين هنگام

پستتوسط najm164 » پنج شنبه آپريل 29, 2010 5:18 pm

آئين هنگام
najm164
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: پنج شنبه مارس 18, 2010 2:01 pm

مصائب ومقتل حضرت اباعبدالله الحسين،خاندان،ياران عليهم السلام

پستتوسط najm111 » دوشنبه نوامبر 11, 2013 5:17 am

najm111
Site Admin
 
پست ها : 1524
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به ماه محرّم الحرام


Aelaa.Net