صفحه 1 از 1

هنگام مناسب و نامناسب در هر ماه قمري

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 17, 2010 2:20 pm
توسط najm152
هو الله العلي الأعلى
بسم الله الرّحمان الرّحيم

يكروز نحس در هر ماه - ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به عُقبا

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 17, 2010 2:24 pm
توسط najm152
اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 8

viewtopic.php?f=52&t=35&sid=b43eaf03c662228ff4d2b612210643a5#p1091

نحوست يا نامناسبت

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 17, 2010 2:24 pm
توسط najm152
اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 9
viewtopic.php?f=52&t=35&sid=b43eaf03c662228ff4d2b612210643a5#p1092

انجام امور در اوقات محذوره

پستارسال شده در: چهارشنبه مارس 17, 2010 2:25 pm
توسط najm152
اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 10
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093