هنگام مناسب و نامناسب در هر ماه قمري

هنگام مناسب و نامناسب در هر ماه قمري

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 17, 2010 2:20 pm

هو الله العلي الأعلى
بسم الله الرّحمان الرّحيم
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

يكروز نحس در هر ماه - ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به عُقبا

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 17, 2010 2:24 pm

اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 8

viewtopic.php?f=52&t=35&sid=b43eaf03c662228ff4d2b612210643a5#p1091
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

نحوست يا نامناسبت

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 17, 2010 2:24 pm

اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 9
viewtopic.php?f=52&t=35&sid=b43eaf03c662228ff4d2b612210643a5#p1092
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

انجام امور در اوقات محذوره

پستتوسط najm152 » چهارشنبه مارس 17, 2010 2:25 pm

اين مرسوله را از آدرس زير دريافت نمائيد:
راه آسمان شماره 10
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093
najm152
 
پست ها : 2011
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am


بازگشت به سال قمري


Aelaa.Net