غرفه پاسخگويي به سؤالات درباره آموزش قبل از پنج

تالار طرح سؤالات علمي و مشاركت همكاريها درباره آموزش اعلی

مديران انجمن: najm127, najm137

غرفه پاسخگويي به سؤالات درباره آموزش قبل از پنج

پستتوسط najm137 » شنبه مه 28, 2011 11:39 am

سؤال:
كتابي كه در همان مراحل اول ما را به آن راهنمايي نموده بوديد (كتابي كه در انتشارات ابوذر نشر پيدا كرده بود و راجع به آموزش قبل از پنج پدر و مادري كه درباره سه فرزند خودشان اين كار را انجام داده بودند و موفق شده بودند كه فرزندانشان در سن 9 تا 11 سالگي وارد دانشگاه بشوند)
خيلي درباره آن تحقيق نموده تا اينكه حدود 2 يا 3 ماه پيش به نظرم رسيد كه آقاي... نويسنده كتاب ديكري .... مي‌تواند ما را در اين راه ياري كند با او تماس گرفتيم و مطلب را برايش بيان نمودم و او گفت تلاش خود را مي‌كند تا در پيدا كردن آن كتاب كمكمان كند و ايشان با معتبرترين كتابخانه‌هاي كشور و با تعداد زيادي از ناشران در اين زمينه صحبت كرده بودند و بعد از چندين مرحله تلاش و تماس‌هاي بنده گفتند كه با خود ناشر ابوذر هم صحبت شده و او گفته كه چنين كتابي را يا جزوه ايي به دست ما تا كنون نرسيده بعد ايشان چون ديدند اِصرار ما را درباره آموزش قبل از پنج دخترمان، اسم فرزند و مادرش را گرفتند و بعد كه دوباره تماس گرفتيم و خواستيم راجع به آن كتاب ببينيم پيدا كرده اند يا خير گفتند كه محاسباتي بر روي اسم دختر شما كرده‌ام و طبق محاسباتم دختر شما، سه مقطع مهم در زندگيش است و آن 2 – 4 – 9 سالگي است و اگر مراقبت‌ها خوب انجام بگيرد در 9 سالگي جهات مختلف استعدادهاي او مشخص مي‌شود و در 2 سالگي اگر خوب تلاش كنيد، مسيري كه دخترتان پيدا مي‌كند مثبت خواهد بود و در سن 16 – 17 سالگي استعدادهاي او شكوفا مي‌گردد و در پايان گفت كه از نظر معنوي دختر شما رشد بسيار خوبي خواهد داشت، اگر مواظب لقمه او باشيد و در جايي كه يقين نداريد كه خمس مي‌دهند يا خير، غذا نخوريد.
البته لازم به ذكر است كه ما صحبت‌هاي او را جدي نگرفته و اين‌ها را براي اين نوشته‌ايم كه شما را در جريان تمام و كمال كارهايي كه در اين زمينه مي‌كنيم قرار داده و شما درست يا نادرستي صحبت‌هاي او را براي ما بگوئيد.
در ضمن به تازگي متوجه شدم كه اگر ساعت و روز تولد فرزندمان را برايتان بفرستيم شما مي‌توانيد با استفاده از ستاره‌هاي فلكي بگوئيد كه او در آينده چه شخصيتي دارد و البته آقاي.... خود چنين كاري را كرده، در ضمن فرزندم ساعت.... روز چهارشنبه.... مصادف با.... متولد شده است.
و اين چيزي كه برايمان سؤال شد مي‌خواستيم بدانيم نظر شما راجع به لقمه پاك چيست؟ يعني در واقع هر جا كه يقين به حلال بودن آن نداريم نبايد برويم و چيزي بخوريم؟ (منظورم اين است كه كسي كه خمس نمي‌دهد.)

جواب:
1- اصل مھم در آموزش قبل از پنج، اھتمام والدين به موضوع به حدّي است كه وقت گذاشتن و با حوصله برنامه‌ھاي تخصّصي اين روش را پياده كردن براي آنھا شيرين بوده و خسته نشوند، و طوري پياده شود كه به ھيچ وجه فضاي آسايش و بازي و شيريني كودكي به ھم نخورده و جنبه كار جدّي نگرفته و يا موجب خستگي كودك نشده و براي او شيرين باشد.

2- كتاب مورد جستجو يك نمونه گزارش كار و تجربه والدين علاقمند و وقت گذار و كوشا در تطبيق ھمان متد قبل از پنج است كه شما در اختيارتان ھست، و فرزندان آنھا نه خصوصيت ويژه‌اي داشته‌اند، بلكه خوش استعداد و با ھمّت والدين و تطبيق روش قبل از پنج آنھا را جلو برده، و مقاطع ديگر تحصيلي را نيز ھمين طور سريع‌تر طي كرده‌اند، اصل مھم ھمان است كه فوقاً اشاره كردم.

3- درباره پيشگويي كه آن شخص كرده است، بايد بگويم: اولاً: يك مطلب معمولي را به شما گفته است و نصيحت عمومي است كه براي ھمه مفيد است.
شما اگر جمله او را مانند فوق كه با حالت برجسته نوشته شده است، از داستان و مطلب اطرافش بيرون آوريد، يك جمله بسيار معمولي است
كه ھر كسي بدون ھيچ محاسبه خاصي درباره ھر كودكي مي‌تواند توصيه كند و صحيح نيز ھست،
مقطع دو سالگي ابتداي توجه شديد بچه به محيط اطراف و شروع فراگيري سريع اوست،
مقطع ٤ سالگي وقتي است كه كودكان قوه تمييزشان شروع به فعال شدن مي‌كند خصوصاً دختران،
مقطع ٩ سالگي كه ابتداي بلوغ دختران و باز شدن شرايط و فضاي جديد براي آنھاست،
مقطع ١٦ و ١٧ سالگي كه‌ ورود به جواني و ساخته شدن شخصيت اجتماعي افراد است.
و اگر ھر كسي لقمه حرام و شبھه ناك را بپرھيزد از نظر معنوي رشد و شكوفايي بسياري خواھد داشت.
لذا اين نصيحت عمومي براي ھمه خوب بوده و مبتني بر تاريخ تولد و نام شخص و مادرش نيست.

4- البته موضوع تناسب اسمي شخص با نام مادرش از نظر عدد؛ امري است كه در جاي خودش مطرح است؛ و از جھاتي مراعاتش مفيد است.
اين موضوع روش‌ھاي محاسباتي مختلفي دارد، برخي كه خيلي ساده است و در محل شما و دوستان طريقه‌اش معروف است.
برخي ديگر با حساب‌ھاي پيچيده‌تري با ملاحظه تاريخ تولد و استخراج زايجه فلكي شخص تعيين مي‌شود، و اين نيز خودش انواعي دارد.
ولي ھر چه باشد ھيچ كدام اين‌ھا جاي رعايت اصول آموزشي و تربيتي و آئين بندگي را نمي‌گيرد، و ھمه آن‌ھا نسبت به اين‌ھا امر فرعي محسوب مي‌شود.

5- آنچه به عنوان خصوصيت‌ھاي‌ متولدين برج‌ھاي شمسي گفته مي‌شود بسيار كلي بوده و در ھر برجي يك دوازدھم جمعيت دنيا در آن خصوصيت شريك ھستند و چنين توضيحاتي جنبه سرگرمي دارند، در ابن باره در مجله راه آسمان در يك شماره صحبت شده است،
اما استخراج زايجه فلكي با انواع محاسباتي نجومي و تنجيمي كه دارد اگر بخواھد واقعاً و تفصيلاً انجام بگيرد، براي يك منجم حرفه‌اي جھاني با استفاده از نرم‌افزارھاي سريع محاسبات نجومي و تنجيمي، يك ھفته وقت لازم است تا يك گزارش تفصيلي دقيق براي ھر شخص ارائه دھد،
آيا فكر مي‌كنيد چنين شخصي منجم حرفه‌اي جھاني با مخارج و ھزينه‌ھا و درآمدھاي سرشار متعارف منجمين در كشورھا پيشرفته جھان، چه قدر بايد اجرت بگيرد تا چنين گزارش نجومي را ارائه دھد؟
فكر مي‌كنم تأمين چنين ھزينه‌اي در وسع سلاطين بايد باشد،
و ھر كه بدون اين تخصّص و بدون چنين اجرتي در مدت كوتاه چند مطلب كلي را بگويد، اين ھيچ ربطي به آن گزارش تفصيلي تنجيمي زايجه مولود و ملحقات آن ندارد،
بھترين راه؛ آشنايي تدريجي و آموزش مرحله‌اي اين دانش است
كه إن‌شاءالله اميدواريم با فراگيري مرسولات منتشره نجومي
آمادگي لازم را براي شركت در برنامه رسمي آموزشكده علوم نجوم و تنجيم پيدا كرده،
و در اين خلال با آشنايي بيشتر از دانش نجوم و تنجيم در زمينه‌ھاي مختلف زندگي بھره ببريد،
مرسولات نجومي منتشره بخصوص روزنامه گاه‌شناسي و تقويم جامع ھر ماه ده‌ها ساعت از وقت چند كارشناس خبره و آموزشي را مي‌گيرد تا بتواند منتشر شود،
استفاده كردن واقعي و قدرشناسي عملي از آنھا زمينه را براي بھره‌مندي بيشتر فراھم مي‌كند. إن‌شاءالله.

6- البته پژوھشكده نجوم و تنجيم بنا دارد؛ در اولين فرصت كه از برخي كارھاي ناتمام؛ با اتمامشان فراغت پيدا كند،
فقط براي كساني كه روزي چھار ساعت در برنامه‌ھاي علمي پژوھشي و آموزشي و... بنياد حيات اعلي مشاركت دارند، سالانه خدمات مشاوره‌اي را ارائه دھد،
مانند مشاوره براي مناسب‌ترين ساعت ازدواج، يا انعقاد؛ يا زايجه تولد؛ إن‌شاءالله تعالي.

7- نقش لقمه حلال و بالعكس شبه ناك و حرام در سلامت و آلودگي بزرگسال و خردسال معلوم است؛
و جزئيات مطلب بسيار است؛ و صورت‌ھاي مختلف موضوع و مشكلات ارتباطات امروزي آن متنوع بوده؛ كه موارد بسياري از آنھا قبلاً مورد سؤال و پاسخ واقع شده است،
و در مجموعه آئين بندگي؛ بخش آئين خانواده درج شده است.

والحمدلله رب العالمين
najm137
 
پست ها : 69
تاريخ عضويت: سه شنبه آپريل 19, 2011 12:37 pm

قبلي

بازگشت به ارتباطات علمی


Aelaa.Net