كشاورزي پاك

كشاورزي پاك

پستتوسط najm134 » شنبه فبريه 27, 2010 9:41 am

عناوين گزارشاتي كه تا كنون در اين باره منتشر شده است: محصولات ارگانيك يا زيستي (عدم آلودكي به كود شيميائي و سمباشي و دستكاري زنتيك)
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

كشاورزي پاك

پستتوسط najm134 » پنج شنبه آپريل 08, 2010 12:18 am

محصولات ارگانيك يا زيستي (عدم آلودكي به كود شيميائي و سمباشي و دستكاري زنتيك)
مقدمه: دلايل تقاضا براي محصولات ارگانيك در سطح جهان
1- اولين دليل مهم براي تقاضاي جهاني نسبت به محصولات ارگانيك وجود خواص غذايي بهتر و طبيعي اين محصولات نسبت به محصولات توليد شده در سيستم زراعي رايج و محصولات اصلاح شده است .مطالعات نشان مي‌دهد ارزش غذايي و ويتامينها در غالب محصولات ارگانيك و اصلاح نشده بسيار بيشتر از محصولات سيستم رايج است از اين جمله مي‌توان به محتوي بيشتر ويتاميهايي مانند ويتامين B-C و ويتامين E و ليكوپن و مواد معدني همچون منيزيم آهن و روي در محصولات باغي مانند گوجه‌فرنگي و وجود آنتي‌اكسيدانها و اسيدهاي آمينه مفيد در ساير محصولات اشاره كرد
2- دومين دليل تقاضا براي اين محصولات مطابقت زيست محيطي اين محصولات چه از فرايند توليد تا انتقال به مصرف كننده و نيز سيستم جامع اكولوژيكي مديريت اين مزارع است كه حداقل آسيب زيست محيطي و حداكثر تطابق آن با سيستم‌هاي طبيعي در بر دارد. تصوير
3- آخرين دليل براي درخواست توليد محصولات ارگانيك در سطح دنيا وجود باورهای مذهبی و اخلاقی است که این باور ها محيط زيست را بعنوان محيطي براي پرورش نسل‌هاي گذشته حال و آينده و به جهت توليد غذا براي نسل‌هاي مختلف در نظر مي‌گيرد وهر گونه صدمه زدن به آن را از لحاظ اخلاقي و يا مذهبي را محكوم مي‌كند . اخبار حاكي از آنست كه حتي مسيحيان آمريكا در سال جديد ميلادي اقدام به خريد كاج‌هاي نوئلي كه بصورت ارگانيك توليد شده بود مي‌كردند و تمايل بيشتري نسبت به خريد اين محصولات و وجود داشته و اين تمايل تنها در مواد غذایی خلاصه نمی شود.
تعريف كشاورزي زيستي: با اينكه كشاورزي زيستي به سيستمي اطلاق مي‌شود كه از واريته‌هاي اصلاح نژادشده ژنيتيكي و كودها و سموم شيميايي استفاده نمي‌كند. ليكن اين تعريف جامعي براي كشاورزي زيستي نيست. كشاورزي ارگانيك يك سيستم مديريتي جامعي است كه كميت و كيفيت محصولات از توليد تا فرآوري و انتقال به مصرف كننده، سلامت خاك، گياه، حيوان، انسان، ميكروارگانيسم‌ها و محيط سياره زمين بعنوان يك موجود زندة واحد، اصول اكولوژوكي و محيط زيست، اصول عدالت و روابط اجتماعي و احترام به مخلوقات و اصول پايداري زيستي در آن مد نظر است.
تعريف فوق توسط فدراسيون بين‌المللي جنبش كشاورزي ارگانيك ارائه شده است(IFOAM) .
روند افزايش سطح زيركشت مزارع ارگانيك در جهان: همانطور كه در آمار جهانی ملاحظه می گردد از سال 1985 ميلادي كه اولين برآورد از مزارع ارگانيك و سطح زيركشت آن در دنيا صورت گرفت تاكنون تعداد زيركشت مزارع ارگانيك در دنيا سيري صعودي داشته و اين نشان‌دهندة تقاضاي روزافزون براي محصولات زيستي در جهان است. در بين كشورهايي كه اقدام به كشت ارگانيك نموده‌اند استراليا و كلاً قارة اقيانوسيه بيشترين ميزان و كشورهاي آفريقايي داراي كمترين ميزان سطح زير كشت براي محصولات ارگانيك مي‌باشند اين مطالعات توسط شركت SOEL كه مركز آن در كشور آلمان بوده و تحقيقات و فعاليتهاي خود را در زمينة كشاورزي ارگانيك و آموزش و سلامت انجام مي‌دهد صورت گرفته است.
در كشورهاي آسيايي چين بيشترين ميزان سطح زيركشت محصولات ارگانيك بوده و كشورهايي مانند ايران تاكنون فعاليت ثبت شده‌اي در اين زمينه در سطح دنيا نداشته‌اند.(عدم وجود آمار به علت عقب بودن در اين زمينه است)
اصول و روشها: حفاظت خاك بعنوان يك موجود زندة واحد بعنوان اولين و اصلي‌ترين هدف در كشت ارگانيك مد نظر قرار مي‌گيرد. بطوريكه ساير عوامل و نهادها بايد به گونه‌اي باشد كه در دراز مدت سبب حاصل‌خيزي بيشتر خاك و احياي اكوسيستم زندة آن گردد. تصوير
اقداماتي كه در كشاورزي ارگانيك انجام مي‌شود به قرار زير است: - كشت مخلوط - كود سبز - مالچ‌هاي زيستي - تناوب زراعي - شخم حداقل يا عدم شخم - استفاده از عناصر غذايي مكمل مجاز - استفاده از بقاياي گياهي و دامي - تغذيه موجودات مفيد خاكزي - گياهان پوششي
نهاده‌ها در كشاورزي زيستي : كود دامي - كود سبز - مالچ‌هاي كاه و كلش - ميكروارگانيسم‌هاي مفيد - حشرات مفيد - استفاده از سموم زيستي - نيروي انساني
در مطالعاتي كه صورت گرفته است نشان مي‌دهد ميزان دومادة فلاوينوئيد و آنتوسيانين‌ها د ر4 سيستم مورد مطالعه از اين قرارند:
الف- سيستم رايج كه تيمار آن با kg40 كود نيتروژن شيميايي در هكتار
ب- سيستم ارگانيك نوع اول كه با kg300 كود دامي در هكتار تيمار شده است.
ج- ارگانيك نوع دوم كه به جاي كود دامي از kg100 در هكتار باكتري ريزوبيوم و قارچ مايكو ريزا استفاده كرده است.
د- ارگانيك نوع سوم كه تلفيقي از ارگانيك نوع اول و دوم است.
آسيب‌پذيري گياه زراعي در سيستم رايج آلوده:
استفاده از سموم شيميايي سيستم تك كشتي و دادن كودهاي شيميايي باعث مشكلاتي براي گياه زراعي شده .
مديريت آفات و بيماريها: - كنترل بيولوژيكي - تناوب زراعي - كشت مخلوط - كمربندهاي حفاظتي - كشت گياهان تله - مديريت علفهاي هرز - گياهان مانع - حفظ موازنة عناصر غذايي - گزينش واريته مناست با شرايط منطقه - بذر پاك - حذف گياهان بيمار - استفاده از مواد طبيعي براي كنترل پاتوژن‌ها - تاريخ كاشت مناسب
مديريت علفهاي هرز : - تناوب زراعي و كشت مخلوط - محصولات علوفه‌اي چند ساله - آللوپاتي - انتخاب گياه زراعي مناسب - مديريت گياه زراعي(تاریخ کاشت، عمق کاشت،تراکم و ...) -كنترل مكانيكي و استفاده از شعله
مقايسه انرژي ورودي در كشاورزي رايج و ارگانيك براي بعضي محصولات زراعي در تمامي محصولات بررسي شده بسيار بيشتر از سيستم ارگانيگ است. كه اين امر خطرات زيست محيطي بسياري كه تو سط سيستم رايج اكوسيستم را تهديد مي‌كند را نمايان مي‌سازد.
محتوي كربن خاك براساس كوددهي در صورتيكه تناوب مورد كشت براي سيستم زراعي بصورت غله و علوفه تكرار شود:
همانگونه كه در نمودار مشخص است محتوي كربن خاكي كه با كود دامي تغذيه شده است بسيار بيشتر از سيستم هاي داراي كوددهي شيميايي و بدون كود بوده همچنين روند افزايش آن در 3 دهه قابل ملاحظه است.
مقايسه ترسيب كربن در خاك: طبق نمودار زير كشاورزي ارگانيك ترتيب كربن در خاك بسيار بيشتر از كشاورزي رايج است.
جنبه‌هاي اقتصادي: جنبه‌هاي اقتصادي كشاورزي زيستي يك‌نظام‌كشاورزي‌پايدار،‌طبق‌تعريف‌بايدجواب‌گويي‌نيازهاي‌نسل‌ حاضر ،بدون‌ مخاطره‌انداختن ‌نيا‌زهاي‌‌نسل ‌آينده‌‌ باشد، ضمن‌اين كه بايد از نظر اقتصادي‌براي ‌كشاورزان و جامعه ‌به ‌طور كلي‌پايدار و امكان‌پذير باشد. كشاورزان زيستي ‌با كشت‌ چندين ‌محصول‌ در يك‌زمان ‌كه ‌اغلب با‌دامداري‌همراه ‌است ‌تنوع ‌شغلي ‌خود را افزايش‌مي‌دهند. تنوع، مخاطرات‌ اقتصادي ‌را كاهش‌مي‌دهد وباعث خودكفايي‌ در زمينه‌ عناصر غذايي، تغذيه‌دام، مواد آلي خاك ‌و انرژي ‌مي‌شود.
عملكرد : بسياري‌ازكشاورزان‌باتجربه‌زيستي‌،عملكردمحصولشان‌برابريابالاترازمتوسّط‌عملكرد‌نظام‌‌هاي كشاورزي‌رايجاست. باوجوداين ،متوسّط‌ عملكردمحصولات زيستي‌‌اغلب‌ازمتوسّط‌عملكردزراعت‌هاي‌رايج کمتر است. تفاوت‌بين‌متوسّط‌عملكردها،نه تنهاعمليات‌ زراعي‌ متفاوت ‌بلكه‌تفاوت‌مهارت هارانيز نشان‌مي‌دهد. صنعت‌زيستي‌چنان‌ بسرعت ‌رو به گسترش‌است‌كه‌بسياري‌ازكشاورزان‌زيستي‌‌مهارت‌هاي اندكي ‌در ارتباط‌ باروش‌هاي‌زيستي‌برخوردارند. عملكردكشاورزان‌زيستي‌اغلب ‌طي3تا5 سال اوّل که مرحله گذار ازكشاورزي‌رايج خوانده میشود،دركمترين‌مقداراست.
تذكر: ارزش محصول باكيزه و سالم بقدري است كه ترجيح دارد بر حجم محصول، و حتى اكر محصول سالم كمتر از محصول آلوده است؛ اين بدون ترديد ترجيح دارد، و تنها ملاكهاى سودجويانه و قارون صفتانه است كه مقايسه حجم محصول را در بررسي مقايسه اى كشاورزي باكيزه و كشاورزي آلوده لحاظ مي كند.

اختلاف عملكردبه‌نوع ‌محصول ‌بستگي دارد. گيلفور وگالدن (1999)عملكرد محصولات‌ در مزارع‌زيستي ‌و رايج‌ را در مرغزارهاي ‌شرقي‌[‍ايالات‌متحده]مقايسه ‌نمودند.‌ عملكرد گندم، جو و يولاف ‌زيستي‌75% عملكرد محصولات ‌در ‌‌نظام‌هاي ‌رايج ‌بود.‌متوسّط‌عملكرد نخودفرنگي، كلزا و كتان ‌زيستي‌‌حدود50%متوسّط ‌عملكردهاي ‌رايج ‌بود. برخي‌ازحبوبات‌و دانه‌هاي‌روغني‌ به‌ طورمخلوط‌‌كشت‌شدند كه‌عملكرد آنها ثبت‌نشده‌است. درمحصولات‌باغي، ‌عملكردهاي‌زيستي‌اغلب‌كمتراز‌عملكردهاي‌‌رايج‌است. درمنطقه‌مرغزارهاي‌شرقي،علق‌هاي‌هرز‌عامل‌محدودكننده‌عملكردمحصول‌‌درمزارع‌‌زيستي‌هستند. در اين‌ منطقه ‌اگرچه‌ مقدار نيتروژن ‌‌خاك ‌كافي بود، امّافسفر‌و‌گوگردمزارع‌‌زيستي‌كم‌بود ‌وممكن‌است‌عامل‌كاهش‌عملكردمحصول‌بوده‌باشند. بيشترين‌دردوره‌گذار‌از‌كشاورزي‌رايج‌به‌زيستي ‌وجود‌دارد.طي‌اين‌دوره‌پاداش‌و يارانه‌اي ‌وجودنداشته‌‌وعملكردها پائئي‌‌هستند. گاه‌كشاورزان ‌مي‌توانند يارانه‌اندكي‌براي توليد در دوره ي گذارازطريق فروش محصول باقيمتي بيشترازقيمتهاي رايج امّاكمترازقيمتهاي گواهي شده زيستي دريافت كنند.طي مراحل اولّيه گذار،برخي از كشاورزان افت عملكردهاي تاحدود30%گزارش كرده اند. باگذشت زمان،عملكردهاطي سالهايي كه تحت مديريت زيستي هستند افزايش مي يابد،به طوري كه كشاورزان تجربه به دست آورده وخاك حاصل خيز مي شود.برخي كشاورزان دريافته اندكه براي افزايش مجددعملكردتنها به چند سال زمان نياز است.اين امربيشتر درمورد كشاورزاني صادق است كه درگذشته نيزحداقل نهاده هارا بكار مي برده اند.ديگركشاورزان كه به علف كش ها،كودهاوآفت كش هاوابستگي زيادي داشته اند،دريافته اندكه حدوديك دهه طول مي كشدتاعملكردهايشان افزايش يابدوبه ثبات برسد.پديده گرم شدن جهاني به طورفزاينده اي الگوهاي آب وهوايي غيرقابل پيش بيني رابوجودآورده است.مزارع زيستي زماني كه درمعرض تنش خشكي،گرما،بارندگي مفرط ياهواي سردخارج ازفصل قرارمي گيرند،عملكردبالاتري نسبت به محصولات رايج دارند.هم چنين محصولات زيستي مقاومت بالاتري به آفات وبيماري هادارند.
هزينه توليد : هزينه توليد درمزارع زيستي بدليل استفاده كمتر ازنهاده هاي خارجي،كمترازمزارع رايج است.خريدكودهاي مصنوعي وآفت كش دراين نظام وجودندارد هزينه علوفه خريداري شده،دامپزشكي وتعويض دام نيزكمتراست.علاوه براين كشاورزان زيستي هزينه كمتري رابراي استهلاك سرمايه گذاري هاي مربوط به نهاده هايي نظير ابزارهاي ماشين وتجهيزات پرداخت مي كنند.درمجموع هزينه نهاده هادرمزارع زيستي كمتراست.چالش اصلي كشاورزان زيستي كنترل علف هاي هرز است. علف هاي هرز عامل‌محدودكننده توليددرمزارع زيستي هستندو كشاورزان زيستي نسبت به ديگرعمليات مديريّتي،زمان و هزينه بيشتري راصرف كنترل علف هاي هرزمي كنند.در كشاورزي زيستي،روش هاي مكانيكي وديگر روش هاي مديريّتي جايگزين علف كش ها شده است.خاك ورزي براي كنترل علف هاي هرزپس ازسبزشدن گياه،به شكل سطحي وغيرعميق انجام مي شودتا خاك فشرده نگردد.برخي عقيده دارندكه علف هاي هرزسبب افزايش نيازبه شخم وهزينه هاي آن مي گردد.درعمل،اين تصورصحيح نيست. كشاورزان زيستي بابهبودساختمان خاك واعمال مديريّت مناسب دريافته اندكه نسبت به نظام هاي رايج دربرخي مواقع به خاك ورزي كمتري نيازاست.
درآمدخالص مزرعه :به نظر مي رسد درآمدخالص مزارع زيستي كمي بيشتراز مزارع رايج باشد.به طوركلي مخارج كمتربوده ودرآمدبيشتراست(به دليل وجوديارانه مابه التفاوت قيمت محصولات زيستي نسبت به محصولات رايج). اين مابه التفاوت بسته به محصول وزمان متفاوت است.صنعت زيستي به سرعت درحال تغييراست كه اين امرمنجربه عدم ثبات قيمت هامي گردد.به عنوان مثال مابه التفاوت بالابراي يك محصول مي تواند برخي كشاورزان رابه سمت توليدوپرورش آن محصول هدايت كند.دراين حالت بازاراشباع شده وقيمت كاهش پيدامي كند. برخي معتقدندكه باگذشت زمان، مابه التفاوت هابه ثبات مي رسد.دريكي ازمطالعات نشان داده شدكه كشت گندم دوروم، گندم نرم زمستانه ويونجه در مزارع زيستي،حتي بدون پرداخت مابه التفاوت،سودبيشتري فراهم مي كنند.درشرايط پرداخت مابه التفاوت گندم دوروم،كتان، گندم سياه،چاودارپاييزه ويونجه،درآمدزاترين محصولات بايكديگريك تناوب پايدارزيست محيطي واقتصادي تشكيل مي دهند.(انتز وهمكاران،1999).
درمقايسه محصولات مزارع زيستي ورايج درانتاريو(كانادا)،كشت لوبياوذرت براي كشاورزان زيستي،حتي بدون پرداخت مابه التفاوت،سودبيشتري داشت.غلات پاييزه در مزارع زيستي درمقايسه بامزارع رايج،سودكمتري داشت. سودناخالص درتمام محصولات درمزارع زيستي بيشتربود.درگاوداري هاي انتاريو، درآمدخالص نظام هاي زيستي،52%بيشتراز نظام هاي رايج بود(شولوبي1وهمكاران،1999).قيمت بالاي محصولات زيستي باكاربردمحصولات كم ارزش تردرتناوب،خنثي مي شود.كودهاي سبز محصولات مرتعي كه به نظر مي رسدتوانايي بهبودخاك رادارند،بازده اقتصادي بالايي ندارند.كشت مخلوط روشي است كه محصولات كم ارزش رادرتناوب جاي مي دهد،ضمن اينكه محصولات باارزش نيزدرمزرعه پرورش داده مي شود.تناوب زراعي باعث كاهش مخاطرات نيز مي شود.باكشت چندمحصول به طورهمزمان،درآمدمزرعه درمقابل نوسانات قيمت بازاروياكاهش عملكردبيمه خواهدشد.
به نظر مي رسدصنعت زيستي،نه تنها دركانادابه سادگي نمي تواند در حد كفايت،گسترش يابد تااز نظر تقاضا براي آينده اي روشن راضي كننده باشد.بنابراين‌بايدتعدادبيشتري‌كشاورزان،عرضه كننده‌گان‌نهاده‌هاوصنايع‌تبديل‌موادغذايي‌را درجهت‌كشاورزي‌زيستي‌تشويق‌كنيم.
بازار يابي: تقاضابراي‌موادغذايي‌زيستي،نه‌تنهادركانادا ،بلكه‌درامريكاي‌شمالي،ژاپن‌واروپابه سرعت‌روبه‌افزايش‌است.اين‌رشدفزاينده‌باعث‌نوسان‌قيمت‌دربازارشده‌است. به‌عنوان‌مثال،دربرخي بازارها،تقاضاهاي‌بسيارويژه‌اي‌درزمينه كيفيت‌محصول‌وجودداردكه‌سال‌به‌سال‌تغيير مي‌كنند.صنعت‌زيستي‌هنوزدرحال‌گسترش است‌وزيرساخت‌هاي‌نظام‌هاي‌حمل‌ونقل،عمده فروشي‌وتوزيع‌درمراحل‌اوليّه‌شكل‌گيري‌است.
برخي‌كشاورزان‌كنترل‌بازاررادراختياردارند. بعضي‌ازآنهااتحاديه‌هاي‌بزرگ‌وبرخي‌تعاوني هاي‌كوچك‌راتشكيل‌دادندكه‌امكانات فرآوري‌وعمل‌آوري‌رادارند.كشاورزان‌اگر بخواهندازمابه‌التفاوت‌قيمت‌براي‌محصولاتشان استفاده‌كنند،بايدمحصولي‌باكيفيت‌بالاتوليد نمايندكه‌اين‌امرمستلزم‌اقدامات‌زيادي است.زماني‌كه‌محصولات‌براساس‌قراردادهاي منعقدشده‌باكارخانجات‌محصولات‌زيستي‌توليد مي‌شوند،لازم‌است‌كه‌كشاورزان‌تضمين‌نمايند كه‌نوع‌واريته‌وكيفيت‌محصول‌مطابق‌نيازهاي خريداران‌خواهدبود.
بيشتركشاورزان‌درخواهنديافت‌كه‌بخشي‌از محصولاتشان‌مطابق‌نيازهاي‌خريداران يااستاندارهانبوده‌ودربازارمحصولات رايج،فروخته‌خواهدشدويااينكه‌براي‌تغذيه دام مورداستفاده‌قرارخواهدگرفت.
استانداردها و گواهي زيستي: استانداردهاي در كشاورزي ارگانيك شامل: اصول و قواعد، پيشنهادات و ضرورتهايي هستند كه بايد در كليه مراحل توليد فرآوري و انتقال محصول به مصرف كننده رعايت شوند:
- عمليات مورد نياز در سيستم ارگانيك شامل
1- كاربرد تناوب زراعي مناسب(بلند مدت)
2- استقرار و نگهداري مواد آلي خاك و فعاليت زيستي خاك از طريق استفاده از فنون مديريت پايدار خاك
3- ثبت آمار مربوط رابه كاربرد نهاده‌ها و روش‌هاي توليد و فروش. نقشه‌هاي مزرعه مورد نياز است و كشاورزان بايد همواره آماده بازرسي مزرعه باشد.
- عمليات ممنوع شامل:
1- استفاده از علف‌كش‌ها، آفت كش‌ها و كودهاي مصنوعي
2- استفاده از موجودات مصنوعي ژنتيكي در هر شكل(از قبيل بذر، مايه تلقيح بذري، غذاي دام و غيره)
3- استفاده از فاضلاب شهري به منظور اصلاح خا عمليات اداري محدوديت عبارتند از:
دستورالعمل‌هاي محدود كنندة وجود دارد كه مبني بر عمليات معيني مانند استفاده از كود دامي تازه، خاك‌ورزي مكانيكي و استفاده از اصلاح كننده‌هاي خاك مي‌باشد.
براي مثال نمي‌توان از كود دامي تازه براي محصولات غذايي انسان كه در طي چهارماه برداشت مي‌شوند استفاده كرد.
به منظور حفظ كيفيت خاك(ساختمان خاك، حيات خاك و مقدار مواد آلي) بايد از شخم زياد پرهيز كرد.
اصول و اهداف گواهی محصولات توسط IFOAM
* تولید غذا با کیفیت بالا و مقدار کافی
* همگامی با طبیعت و نه سلطه بر آن
* تقویت چرخه های بیولوژیکی
* حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در دراز مدت
* بهره گیری از منابع تجدید شونده تا حد امکان
* بسته عمل کردن در خصوص چرخه مواد آلی و عناصر غذایی
* فراهم آوردن شرایطی برای دام ها که بتوانند کل رفتار غریزی خود را بروز دهند
* حفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی با محیط اطراف
* امکان کسب درامد برای زارعین؛ جلب رضایت آنها و ایجاد محیطی سالم
* در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی
جمع‌بندي: كشاورزي ارگانيك سيستمي است كه در صورتيكه از طرف مردم و دولت و نهادهاي غير دولتي به آن تو جه شود مي‌تواند منجر به حفاظت و حاصلخيزي خاك در بلند مدت سلامت و توليد بالاي محصولات گياهي و دامي، بالابردن كيفيت و اهميت غذايي، اثرات مثبت اجتماعي، بازار مناسب و صرفة اقتصادي گردد.

منابع: والاس. جی-اصول کشاورزی زیستی-1384-ترجمه ع.کوچکی ،ا.غلامی، ع.مهدوی و لیلا تبریزی-دانشگاه فردوسی مشهد - کامکار.ب-1381-کشاورزی ارگانیک- سمینار دوره دکترا دانشگاه فردوسی - 3-www.ioas.com
ارايه کننده: الیاس رضاییان زاده | در تاريخ : February 19, 2008 | موضوع : علوم كشاورزي
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

تولید سیب و برنج ارگانیک در کشور

پستتوسط najm134 » دوشنبه مارس 14, 2011 4:13 am

تولید سیب و برنج ارگانیک در کشور
حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر IPM را استراتژی مدیریت مزرعه و تولید دانست و گفت: IPM شیوه ای از مدیریت محصول است که در طول فصل زراعی تحت نظارت قرار دارد و با استفاده از روشهای بیولوژیکی به آفات اجازه افزایش جمعیت داده نمی شود. به همین دلیل استفاده از سموم شیمیایی و آفت کشها در مزارع کاهش می یابد.
وی افزود: بخش کشاورزی کشور تاکنون به دانش توجهی نداشته و منحصر به آموزش بوده است از این رو ما در قالب این پروژه FFS یا مدرسه در مزرعه (Farmer field School) کمک می کنیم تا کشاورزان مهارتهای لازم را در زمینه کاهش مصرف سموم، استفاده بهینه از کودهای عالی برای بهبود خاک و تغذیه گیاه و تولید محصول ارگانیک را کسب کنند تا آنها در زمینه استفاده و یا عدم استفاده از سم و کود شیمیایی تصمیم بگیرند.
حیدری با تاکید بر اینکه این پروژه از سوی فائو اجرایی شد، اضافه کرد: این طرح با هدف حفظ تالابها و محیط زیست از ورود آلاینده ها اجرایی شده است.
هماهنگ کننده پروژه IPM فائو با اشاره به اجرا شدن این طرح در کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزیهایی که از سوی مدیریت ترویج استان تهران صورت گرفت قویترین FFS در منطقه دماوند در حال ایجاد است. در طی اجرای این طرح سیبهای این منطقه به عنوان محصول استراتژیک و اقتصادی به صورت ارگانیک و سالم تولید می شود.
وی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این پروژه محصولی اقتصادی و سالم و با ملاحظات زیست محیطی تولید می شود، یادآور شد: این محصولات با استفاده از شیوه های "پایش" کنترل می شوند ضمن آنکه با استقرار استانداردهایی چون MRN و یا ایزو می توان میزان موفقیت این طرح را افزایش داد.
موفقیت محققان در کاهش سم در شالیزارها
عضو هیئت علمی موسسه گیاهپزشکی کشور با بیان اینکه طرح FFS در کشور از سوی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: این پروژه در کشور بر روی محصولات باغبانی در حال اجرا است و در حال حاضر 70 درصد گلخانه های منطقه جیرفت تحت پوشش طرح FFS است که خوشبختانه توانستیم تعداد سمپاشی ها را از 32 مرتبه به دو بار کاهش دادیم.
تولید برنج ارگانیک در کشور
وی همچنین از تولید برنج ارگانیک در کشور خبر داد و اضافه کرد: با اجرایی شدن طرح مدرسه در مزرعه FFS در شالیزارهای کشور با همکاری کشاورزان منطقه توانستیم در برخی موارد تعداد سمپاشیها را در این محصول به صفر برسانیم.
حیدری با تاکید بر اینکه 80 درصد سمومی که در محصول برنج استفاده می شود غیر ضروری است، ادامه داد: آگاهی کشاورزان از خطرات باقی مانده سموم در محصولات می تواند در تولید بیشتر محصولات ارگانیک کمک کند از این رو قرار است با تاسیس باشگاهی، مدیریت دانش را در این حوزه طراحی کنیم.
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

در اروبا سيب كرم خورده كرانتر است

پستتوسط najm134 » چهارشنبه آپريل 13, 2011 6:00 pm

در اروپا سيب كرم خورده كرانتر است
مصرف موادغذایی سالم می‌تواند عامل طول عمر انسان باشد.
براین‌اساس هم تبلیغ برای داشتن رژیم غذایی مناسب در بسیاری از رسانه‌های جهان دیده می‌شود و مردم همواره به مصرف موادغذایی سالم ازجمله محصولات ارگانیک تشویق می‌شوند. بررسی این‌که چرا دنیا به سمت استفاده از این محصولات پیش می‌رود سوژه‌ امروز «زندگی جهانی» است.
موضوع غذا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشر امروز است. در کنار بحران‌هایی چون انرژی، گرم‌شدن زمین و آب بحث غذا نیز همواره مطرح بوده و نیازمند رسیدگی بیشتر است. در این بین سال‌هاست روش‌هایی برای افزایش و بهینه بودن محصولات کشاورزی و دامی به‌کار گرفته شده که به‌دلایل بسیار مضر شناخته شده‌اند؛ با این حال به‌دلیل کمبود موادغذایی در بخش اعظمی از کره‌زمین مردم مجبور به کنار آمدن با خطرات ناشی از دخالت در چرخه طبیعت هستند.
برای آن‌که یک موضوع بسیار مهم را آغاز کنیم لازم است تا یک تعریف درست از اصل ارایه دهیم. به عبارت ساده محصولات ارگانیک عبارتند از: موادغذایی حیوانی یا گیاهی که در تولید آن از روش‌های کاملاً طبیعی استفاده شده، اصلاح ژنتیکی در آن شکل نگرفته باشد و موادشیمیایی شامل انواع سموم مانند حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها به‌کار نرفته باشد.
در پروسه محصولات ارگانیک نباید چرخه طبیعت به هم بخورد و هیچ نوع ماده شیمیایی نیز نباید در این محصولات نقش داشته باشند.چراکه باقیمانده موادشیمیایی مانند سموم کشاورزی که در تولید فرآورده‌های گیاهی و حیوانی به‌کار می‌روند، مخاطراتی برای سلامتی
انسان دارند.
تاریخچه غذاهای ارگانیک
اگرچه یک اقتصاددان آلمانی به نام اشتاینر برای نخستین‌بار در سال1924 موضوعی را تحت عنوان اقتصاد کشاورزی و غذاهای ارگانیک مطرح کرد، اما عملاً سال‌ها طول کشید تا دولتمردان به فکر روی آوردن به این نوع محصولات افتادند. در سال1980 میلادی، کشورهای اروپایی قوانین مربوط به غذا و کشاورزی ارگانیک را وضع کردند و در سال1990 عنوان استانداردها برای محصولات پاک تدوین شد.
بدین‌ترتیب حدود 20سالی است که در اتحادیه اروپا گواهی کشاورزی ارگانیک صادر می‌شود. فرانسه اولین کشوری است که برای میوه‌ها، سبزیجات و غلات برچسب دولتی با عنوان کشاورزی ارگانیک ارایه داد. درحال حاضر هم استرالیا 84درصد از اراضی کشاورزی ارگانیک دنیا را داراست.
آلمان؛ حساس‌تر از بقیه اروپا
بین کشورهای اتحادیه اروپا این کشور بیشترین حجم محصولات غذایی ارگانیک را در اختیار دارد. میوه‌ها و سبزی‌های تر و تازه همه‌روزه در بازارهای مختلف آلمان دیده می‌شود. البته هنوز نواقص بسیاری در کار وجود دارد. یکی از آن‌ها عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست که به‌طور کلی از ویژگی‌های اصلی صنعت محصولات ارگانیک در قاره اروپاست.
در آلمان هم مانند بسیاری از کشورهای این قاره در بخش‌هایی مثل لبنیات و گوشت قرمز عرضه بیش از نیاز مصرف‌کننده است، ولی در دیگر بخش‌ها کمبود تولید به‌خوبی احساس می‌شود که دلیل آن‌ را می‌توان به این موضوع ارتباط داد که چون از ابتدا تولیدات ارگانیک بر پایه محصولات دامی یعنی لبنیات و گوشت قرمز بوده گرایش به سوی محصولات زراعی بسیار کم است.
ژاپن؛ گواهی‌نامه برای غذا
در آسیا هم برنامه‌های بسیاری برای محصولات ارگانیک درنظر گرفته شده است. در این بین ژاپن مهم‌ترین بازار محصولات ارگانیک منطقه آسیا به‌حساب می‌آید. فروش محصولات ارگانیک این کشور در سال2002 میلادی، 350میلیون دلار تخمین زده شد. استاندارد کشاورزی ژاپن(JAS) تنها به محصولاتی اجازه فروش در بازار را می‌دهد که توسط آژانس‌های معتبر تضمین شده باشند و این تصمیم باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک موقعیت خود را از دست بدهند.
افزایش درآمد بازار ژاپن به‌طور وسیعی وابسته به گواهیJAS محصولات ارگانیکی است. ژاپنی‌ها در محصولات ارگانیک خود رقبای جدی را نیز در منطقه می‌بینند؛ چین، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و چین تایپه بازارهای بزرگی را در اختیار دارند.
فواید ارگانیکی‌ها
آن‌چه که مشخص شده این است که غذاهای ارگانیک ضرر که ندارند هیچ سودمند هم هستند. تحقیقات نشان داده‌اند سیب ارگانیک خوش طعم‌تر و خوشمزه‌تر از سیب عادی است. گوجه‌فرنگی ارگانیک 97درصد آنتی‌اکسیدان بیشتری از نوع معمولی خود دارد. این در حالی است که هویج ارگانیک هم مزه بهتری دارد.
باید به این مهم نیز اشاره کرد که نان حاصل از گندم ارگانیک کیفیت بهتری دارد. تاثیرات این موادغذایی روی انسان‌ها نتایج مثبتی را نشان می‌دهد. کودکانی که از شیرهای ارگانیک تغذیه شده‌اند، کمتر دچار اگزما، آسم و درنهایت آلرژی می‌شوند و کاهش میزان ابتلا به سرطان در کودکان بعد از مصرف شیر ارگانیک نیز به‌خوبی مشاهده شده است. محصولات ارگانیک ارزش غذایی بالاتری از نظر کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم و ویتامینC دارند.
آمریکا؛ برنامه ملی ارگانیک
بازار محصولات ارگانیک در این کشور بالاترین رشد جهانی را طی سال‌های اخیر به‌خود اختصاص داده است. دپارتمان کشاورزی آمریکا (USDA) برنامه ملی ارگانیک (NOP) خود را از سال2002 به مرحله اجرا درآورد. طبق این برنامه تنها به محصولاتی اجازه ورود به بازار ارگانیک این کشور داده می شود که قوانین مصوب دپارتمان کشاورزی را اجرا کرده باشند.
این کار سبب می‌شود که صنعت این محصولات تقویت شود، ضمن آن‌که محصول به وضوح در دسترس مصرف‌کنندگان قرار بگیرد که منجر به بالاتر رفتن آگاهی آن‌ها از محصول می‌شود. در آمریکا محصولات ارگانیک باید استانداردهای ملی را رعایت کنند تا علامت مخصوص ارگانیک دریافت کنند. با این کار اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات ارگانیک بیشتر می‌شود.
استرالیا؛ منبع غذاهای ارگانیک
سرزمین‌ کانگوروها کشوری پهناور با داشتن پتانسیل‌های فراوان در زمینه کشاورزی و دامپروری است. تقریباً بیشتر مزارع ارگانیک جهان در استرالیا وجود دارد. گاودارها و دامدارها بیشترین بخش مزارع را به‌عنوان چراگاه مورد استفاده قرار می‌دهند. با این حال باید به این مهم اشاره کرد که صنعت محصولات ارگانیک استرالیا بر پایه صادرات بنا نهاده شده است.
بخش اعظمی از محصولات اساسی مانند میوه‌ها، سبزیجات، محصولات لبنی، برنج، انواع بذر، پشم و گوشت ارگانیک به کشورهای دیگر صادر می‌شوند. در عین حال تقاضای مصرف‌کنندگان برای این محصولات هم‌چنان در حال افزایش است. در قاره اقیانوسیه، نیوزیلند نیز صنعت محصولات ارگانیک پیشرفته‌ای دارد و در کنار استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان محسوب می‌شود.
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

گیاهی که 40 سال بی‌آب زنده ماند!

پستتوسط najm134 » چهارشنبه مارس 06, 2013 7:07 pm

یک گیاه که در داخل یک بطری گذاشته شده آخرین بار در سال 1972 آبیاری شد اما از آن زمان تاکنون زنده مانده است.
آتلانتیکو نوشت: دیوید لاتیمر در سال 1960 گیاه کوچکی را داخل یک بطری کاشت. وی تا سال 1972 آن را آبیاری کرد اما پس گذاشتن یک چوب پنبه به روی دهانه بطری آز آن پس دیگر به گیاه آب نداد. این گیاه گونه 'ترادسکانسیا' برای مدت بیش از 40 سال ارتباطش با جهان خارج قطع شد اما کماکان زنده مانده است. دیوید لاتیمر تنها مراقبتی که از این گیاه می کرد چرخاندن بطری بود تا جهت تابش نور به گیاه را تغییر دهد. چگونه این موجود زنده بدون آب و مواد مغذی خارجی توانسته این مدت طولانی را زنده بماند؟
تصوير
گیاه در واقع موفق شده به تنهایی اکوسیستم خود و شرایط لازم برای بقایش را دوباره احیا کند. در واقع، تنها نیاز حیاتی گیاه از طریق نور خورشید بود که از ورای شیشه بطری به آن می تابید. بنابراین پدیده فتوسنتز توانست روند عادی خود را ادامه دهد. محیط بسته درون بطری یک اکوسیستم کاملا مستقل را ایجاد کرد که در آن فتوسنتز مواد حیاتی را بازیافت می کند. چرخه آب نیز یک فرآیند مستقل است. آب داخل بطری توسط ریشه‌های گیاه جذب شده و هنگام تعریق دوباره در فضا آزاد می‌شود. این آب در ته بطری جمع شده و این چرخه از سرگرفته می‌شود.
فتوسنتز اکسیژن تولید کرده و هوای داخل بطری را مرطوب می‌کند. رطوبت در درون بطری افزایش یافته و به صورت قطرات آب به ته بطری جاری می‌شود. برگ‌های مرده افتاده و در ته بطری می پوسند و دی اکسید کربن مورد نیاز برای فتوسنتز را آزاد کرده و مواد مغذی را که توسط ریشه‌ها جذب می‌شوند، تامین می‌کنند. به این ترتیب همه می‌توانند با انتخاب گیاهی مناسب صاحب یک باغچه کوچک درون یک بطری شوند. برخی از گونه‌های گیاهی از جمله 'فوژر'های خانواده «آدیانتوم» یا «ترادسکانسیاها»ی خانواده «کاملیناسیائه» برای این کار بسیار مناسب هستند.

گیاه برگ بیدی یاترادسکانسیا (TRADESCANTIA)
این گیاه ازخانواده کاملیناسه (Commelinaceae)می باشد که در حدود 100 گونه را شامل میشود واز ابتدا در آمریکا یافت شده است.

نگهداری وپرورش این گیاه بسیار آسان بوده و نیاز چندانی به آب زیاد ندارد و اگر تقویت نشود به ندرت گل میدهد. اگر هفته ای یکبار از کودهای شیمیایی محلول در آب استفاده شود و آن را بر روی برگها اسپری نمود سودمند خواهد بود، ساقه های گیاه اگر خیلی بلند شدند تعدادی را قطع کرده تا مانع طویل شدن آن گردد.
از زینتی ترین گونه های این گیاه می توان موارد زیر رانام برد ؛

الف)آلبی فلورا (T.albiflora): این گونه دارای گلهایی به رنگ سفید وبرگهای سبز شفافی می باشد.

ب)ولوتینا (T.velutina):این گونه دارای گلهای صورتی وبرگهای سبز کمرنگ مخملی می باشد.

ج)فلومی ننسیس(T.fluminensis) : این گونه از گیاهان آپارتمانی معمولی است که معمولاً با آلبی فلورا اشتباه می شود و گلها سفید وبرگهایش به رنگ سبز و طلائی وسفید می باشد.

د)بلوس فلدیانا(T.bloss feldiana): این گونه در تابستان شکوفا می شود.

این گیاه به نور چندانی نیاز ندارد ومعمولاً در موقعیت نیم سایه قرار می گیرد.

*خاک این گیاهان باید سبک و مانند کمپوست گیاهان آپارتمانی باشد.

*تکثیر این گیاهان در هر فصلی امکان پذیر است به صورتی که به وسیله تقسیم بوته در بهار ویا تهیه قلمه وقرار دادن آن در ماسه یا آب می باشد.
najm134
 
پست ها : 1918
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

ایده هایی برای باغبانی ارگانیک و کنترل آفات بطور طبیعی

پستتوسط pejuhesh232 » سه شنبه آگوست 19, 2014 11:04 pm

ایده هایی برای باغبانی ارگانیک و کنترل آفات بطور طبیعی


Image

کاشت برخی از گیاهان با همدیگر، فاصله بندی صحیح و روش های طبیعی کنترل بیماری و آفت می تواند تولید سالم بدون نیاز به مواد شیمیایی را تضمین کند. برخی از گیاهان یکسری خصوصیات طبیعی دارند که وقتی در کنار دیگر گیاهان کاشته شوند، به آن گیاهان کمک می کنند تا رشد کنند و آفات را دور نگه دارند. استفاده از این خصوصیات طبیعی، راهی برای افزایش تولید در باغ و قراردادن گیاهان بیشتر در یک فضای کوچکتر است.

کاشت گیاهان همراه احتمالا از زمانی آغاز شده است که باغبان اولیه متوجه شده بودند که برخی از گیاهان زمانی که در کنار برخی از گیاهان دیگر کاشته می شدند به بهترین حالت از رشد خود می رسند. برای برخی از این افسانه ها و روایات قومی پشتوانه ای علمی نیز وجود دارد، اما بسیاری هم معتقدند که کاشت گیاهان همراه عمدتا ثابت نشده است. البته، باغبانان همیشه می توانند این ایده ها را عملا امتحان کنند و کارایی آن را محک بزنند.

تحقیقات نشان می دهد که کاشت گیاهان همراه در فرهنگ اقوام بومی در واقع به طور طبیعی رخ می داده است. ترکیبات موجود در گیاهان به عنوان مواد دافع آفات یا جذب شکارچیان آفات عمل می کنند. گیاهان همراه برای گمراه کردن و یا دفع آفات گیاهی و یا برای تشویق رشد سایر گیاهان و به عنوان یک تله برای آفات و انگل ها عمل می کنند و مورد استفاده قرار می گرفته اند. گیاهان همراه به منظور ارائه مواد غذایی و یا احتمالا یک خانه جذاب یا زیستگاه برای حشرات مفید - نیز ممکن می تواند به عنوان "پرستار محصول" مورد استفاده قرار گیرد و ایفای نقش نماید. این گیاهان همچنین قادر به تولید بوهایی هستند که آفات را گیج و گمراه کند و از حضور آنها جلوگیری نماید و یا بوی تولیدی آنها به گونه ای باشد که یک محصول در حال رشد گیاهی را از دید آفات پنهان و مخفی سازد. در ادامه دربارۀ برخی از این گیاهان همراه محبوب و موثر اطلاعاتی ارائه شده است که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود:


• ریحان: اگر با گوجه فرنگی کاشته شد، تولید و طعم را بهبود می بخشد. ریحان برای فلفل ها نیز خوب است و گفته شده است که پشه ها را دفع می کند. همچنین می توان ریحان را در سراسر باغ برای رایحه و خواص سودمندش کاشت.

• گاو زبان: یک همراه عالی برای گوجه فرنگی و کلم است زیرا هم کرم شاخدار گوجه فرنگی و هم شاپرک کلم را دفع می کند. همچنین به گیاه توت فرنگی نیز کمک می کند و در واقع برای هر چیزی در باغ سودمند است. آن را در سراسر باغتان بکارید.

• بابونه: یک همراه عالی برای کلم، خیار، پیاز و تمام خانواده کلم است. طعم آنها را بهبود می بخشد و یک گیاه عالی است زیرا حشرات مفید را جذب می کند و گل های زیبا و ظریفی دارد.

• شوید: نیز اگر با کلم، خیار، کاهو و غیره کاشته شود، عالی می شود زیرا طعم را بهبود می بخشد و به دفع آفات کمک می کند و همچنین در تهیه ترشی خانگی می توانید آنرا بکار ببرید! شوید می تواند خیلی بزرگ شود، بنابراین آن را در وسط بستر خیار بکارید. شوید را با گوجه فرنگی نکارید!

علف گربه (گل نپتون catipn): یک گیاه عالی دیگر برای کاشتن و در دسترس داشتن است. آن را نزدیک کدو و خیار بکارید، زیرا شته ها و حشرات کدو را دفع خواهد کرد. برگهای خشک شده آن می تواند بصورت چای به آرام کردن معده کمک کند و همچنین اسپری آن بر روی بسیاری از گیاهان، قدرت کنترل آفات آن را دو برابر می کند.

• تربچه: می تواند در سراسر باغ و در زیر گیاهانی مانند خیار کاشته شود تا سوسک های خیار را دور کند.

• گل همیشه بهار: اگر در سراسر باغ کاشته شود، به جلوگیری از کرم های حلقوی کمک می کند و آفات را دور می کند. آنها تمام تابستان تا زمانی که شما گل های مرده را بچینید، گل خواهند داد.

• گل های لادن: نیز گل های همراه عالی برای گوجه فرنگی، خیار، کلم و گیاهان دیگر هستند. این گل ها خوردنی هستند و می توانند در سالاد ریخته شوند. آنها برای طالبی و کدو نیز مفید هستند.

• پیاز: را می توان آزادانه در سراسر باغ کاشت که به دور نگه داشتن آفات از کلم، بروکلی، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل، خیار و دیگر گیاهان کمک می کند. کشت مخلوطی از این گیاهان می تواند آفات باغ را به میزان زیادی کاهش دهد.

• گل های آفتابگردان: همراهان عالی و زیبا در سراسر باغ هستند. آنها را در کنار خیار، لوبیا و گیاهان رونده بکارید تا یک داربست فراهم کنند. آنها مقاوم و بادوام اند و یک تله عالی برای شته ها و دیگر آفات هستند. آنها معمولا خودشان دانه های زیادی را برای استفاده در سال آینده فراهم می کنند.


اما اگر شما از قبل گیاهان خود را کاشته اید و با آفات مشکل دارید،برخی راه حل های طبیعی دیگر می تواند مفید باشد:

• چای یا محلولی از پودر کتانجک (نوعی جلبک بزرگ kelp) به دور کردن سوسک های ژاپنی و شته ها کمک می کند و همچنین مواد مغذی برای گیاهان را فراهم می کند. آنرا یکبار در هفته یا بیشتر، قبل و در مدت زمان های آلودگی به حشرات بر روی گیاه اسپری نمائید.

• اسپری سیر و فلفل قرمز تند (دستور تهیه آنرا در قسمت پایین ببینید) بسیاری از حشرات باغ و آفات را دور می کند. این روش احتمالا ارزان ترین گزینه برای تهیه در خانه است و زمانی که آن را اسپری می کنید نیز برایتان مضر نیست. یکبار در هفته یا بیشتر برای چندین هفته قبل و در مدت زمان های آلودگی بکار ببرید.

• چای بادرنجبویه حشرات کدو و شته ها را دفع می کند. 2 بار در هفته یا در صورت نیاز بیشتر، آنرا اسپری کنید.

• محلولی از چند قاشق چای خوری جوش شیرین حل شده در آب می تواند به جلوگیری و درمان قارچ ها و کپک پودری شکل بر روی گیاهان کمک کند. در صورت نیاز بعنوان یک ماده جلوگیری کننده و درمان جدی آن را استفاده نمائید.

• پودر خاک دیاتومه یک ماده جلوگیری کننده و از بین برنده همه کاره برای هر نوع آفت حشره است، چون یکسره می کشد، بنابراین باید با دقت استفاده شود. معمولا فقط زمانی که لارو (کرمینه) هر حشره ای بر روی گیاهان دیده شود، استفاده می گردد. باید بعد از آبیاری یا بارش باران دوباره زده شود. فقط در صورت نیاز بر روی گیاهان بپاشید.

• اسپری گیاه نیم یک گزینه محبوب در دنیا برای کنترل آفات است.

طرز تهیه اسپری باغ فلفل تند

مواد و دستگاه های لازم:

2 تا 4 حبه سیر
حداقل 4 عدد فلفل قرمز تند
2 قاشق غذا خوری روغن نباتی
1 قاشق غذا خوری صابون مایع
2 تا 3 فنجان آب داغ
مخلوط کن
حوله، صافی


طرز تهیه:

سیر، فلفل، روغن، صابون و آب را در مخلوط کن بریزید و با درجه بالا برای چند دقیقه مخلوط نمائید.
مخلوط را در کاسه یا پارچ بریزید و بگذارید یک شب یا برای حداقل 12 ساعت بماند تا تاثیرات سیر و فلفل تشدید گردد.
آن را توسط حوله، پارچه پنیر یا صافی صاف کنید و در شیشه دهان گشاد نگه دارید.
برای استفاده، حدود 2 قاشق غذا خوری از آن را در یک بطوری اسپری 453 گرمی (یا 3 قاشق غذا خوری در 680 گرم) بریزید و خوب تکان دهید.
در صورت نیاز آن را مستقیما بر روی گیاهان اسپری کنید... بهتر است دستکش بپوشید!
می توان آن را هر زمان احتیاج بود برای جلوگیری و کنترل آفات بکار برد.


کود دهی طبیعی

گزینه های طبیعی بسیار خوبی برای کود دهی و حاصلخیز کردن خاک وجود دارند. برنامه ریزی خوب و کاشت گیاهان همراه می تواند به بازدهی خوب منجر شود، اما اگر شما با خاک فقیر باغبانی را آغاز می کنید، برخی از کودها ممکن است مورد نیاز باشد:

• چای کتانجک (نوعی جلبک بزرگ KELP) یک اسپری برگ عالی است که وقتی بر روی برگ ها اسپری شود (فقط در زمان های گرم روز اسپری نشود)، گیاهان را تغذیه می کند. پاشیدن پودر کتانجک در اطراف گیاهان نیز می تواند اثر مغذی برای گیاهان داشته باشد.

• چای گزنه یکی دیگر از گزینه های مغذی است و اگر شما ضایعات آشپزخانه و برگها را کمپوست می کنید، گزنه خشک شده را می توان برای تکمیل خک و بستر کمپوست افزود.
• گل های بومادران را می توان بصورت چای یا مخلوط مایع بکار برد و برای آبیاری گیاهان برای تغذیه بیشتر استفاده کرد. همچنین شما می توانید فقط گل های بومادران را در سراسر باغ بپاشید و گفته شده که آنها اثر دفع کننده آفت نیز دارند.


علف های هرز

بسیاری از علف های هرز، گیاهان بومی ای هستند که طبیعت مادری آنها را برای شکوفایی منطقه شما قرار داده است – برای همین است که از بین بردن آنها بسیار سخت است. یادگیری عشق ورزیدن به علف ها، به معنای گسترش دادن افق های فرهنگیمان است. همچنین بسیاری از به اصطلاح علف ها، خوردنی هستند و یا مصارف پزشکی دارند. برگ های جوان و سبز قاصدک، کاسنی دشتی و دیگر "علف های" معمول، را می توان در سالاد بصورت خام یا بصورت پخته مصرف کرد. ریشه کاسنی دشتی اغلب برای بالا بردن طعم به قهوه اضافه می شود. بسیاری از این علف ها حاوی ویتامین ها و مواد مغذی بسیاری هستند که خوشمزه نیز می باشند.


علف کشهای طبیعی

از آنجایی که در طبیعت همواره درسهای زندگی وجود دارد و وظیفه انسان هم کشف و استفاده از آنهاست بنابراین ابتدا وضعیت وجود آفات و علف های هرز را با عشق و خرد می پذیریم و برای از بین نرفتن این جریان عشق در طبیعت و تداوم آن در وجود ما قبل از بین بردن علف های هرز و هرگونه آفت کشی همواره ابتدا از درون از مادرمان (طبیعت) اجازه بگیریم و همواره با درنظر گرفتن شفقت و نه از روی خشم کلافگی به وجود آمده از حضور آفات و ... به عنوان آخرین چاره با کمترین ایجاد درد در آنها با عشق و صبر دست به این کار بزنیم تا این عمل ما کمترین میزان از درد و رنج و نفرت و خشم که خلاف اصول طبیعت است را بر جا بگذارد و هدف نیک ما برای ارتقای کاشت و سازندگی بیشتر طبیعت را به آن القا نماید. در ادامه سعی بر آن شده تا راههایی با کمترین میزان رنجش در زمانهای بحرانی و اجتناب ناپذیر بودن آن ارائه گردد به امیدی که راههای پر شفقتی جایگزین شود:


طرز تهیه اسپری علف کش غیر سمی:

• 0/4 کیلوگرم نمک
• یک گالن (3/7 لیتر) سرکه سفید
• مایع صابون (8 قطره)
نمک را در سرکه حل کنید، سپس 8 قطره مایع صابون به آن اضافه نمائید و محلول حاصل را در بطری اسپری بریزید و روی آن برچسب بزنید که برای موارد دیگری به اشتباه استفاده نشود.

توجه: حتما دقت شود که این محلول دقیقا بر روی علف های هرز اسپری شود و بر روی گیاه اصلی نریزد.

همچنین می توان بر روی علف های هرز روزنامه های مرطوب را همانند شکل ریز چید و روی آن مالچ (خاکپوش) ریخت که این کار از رسیدن اکسیژن به علف های هرز جلوگیری می کند و سبب از بین رفتن آنها می شود.


Image

به طور کلی راه های کنترل آفات بطور طبیعی، ارزان تر از خرید آفت کش ها می باشد و همچنین برای باغتان، خانواده تان و طبیعت و محیط زیست ایمن تر است.


راه های پیشگیری:

ساده ترین راه برای پیشگیری از آسیب حشرات در باغتان، در درجه اول دور کردن آنها از آمدن به باغتان است. داشتن یک باغ سالم بهترین راه دفاع است.

گیاهان ضعیف را بیرون بکشید. آنها ممکن است آلوده به آفات شده باشند و آنها شکارگران را جذب خواهند کرد. گیاه را بیرون بکشید و آن را دور از ناحیه باغتان دفن کنید یا دور بریزید.

خاک ارگانیک و سالم تهیه کنید.شیوه های کمپوست طبیعی، قرار دادن برگ ها یا کاه در اطراف گیاهان (به منظور جلوگیری از دست دادن آب یا یخ زدن ریشه گیاه) و پوشاندن روی خاکتان با کمپوست یا کودهای طبیعی بهترین راه برای رشد دادن گیاهان قوی و استوار است.

اسپری یا خاکپوشی از جلبک. جلبک ها حاوی عناصری از قبیل آهن، روی، باریوم، کلسیم، سولفور و منیزیوم می باشند، که رشد سالم را در گیاهان تقویت می کنند. کود حاوی جلبک بصورت خاکپوش یا اسپری، رشد را تقویت می کند و به گیاه قدرت می دهد تا در برابر بیماری مقاوم باشد. خاکپوش جلبک همچنین کرم ها را دور می کند.

زیستگاه حشرات را به حداقل برسانید. باغتان را از مواد زائد و علف های هرزی که محل های زاد و ولد حشرات هستند، پاک نمائید. از خاکپوش تمیز استفاده نمائید.

گیاهان (محصولات) مختلف را در کنار هم بکارید. آفات و حشرات اغلب ویژه برخی گیاهان هستند. وقتی بطور مخلوط گیاهان را بکارید، آفات کمتر احتمال دارد تا در سراسر یک محصول پخش شوند.

شاخ و برگ گیاهان را خشک نگه دارید. ابتدای روز آبیاری نمائید، به این ترتیب شاخ و برگها برای بیشتر روز خشک خواهند ماند. شاخ و برگ خیس، حشرات و آسیب قارچی به گیاهانتان را افزایش می دهد. در اینجا (drip-irrigation) می توانید شیوه های آبیاری قطره ای را به ریشه گیاهانتان ببینید، بدون اینکه شاخ و برگ ها خیس شوند.

ضد عفونی نمائید. اگر شما با گیاهان آلوده کار می کنید، قبل از رفتن به نواحی دیگر باغ، ابزارتان را تمیز نمائید. این کار، سرعت شیوع حشرات مهاجم را کاهش خواهد داد.


حشرات سودمند برای باغتان:

حشرات سودمند، حشراتی هستند که می توانند به باغتان جذب شوند، که حشرات آسیب رسان یا لارو آنها را شکار می کنند. گونه های مختلف بسیاری برای مشکلات خاص وجود دارند:

Image

• زنبورهای پارازيتوييد و چالکیدها Brachonids,Chalcids and Ichneumon Wasps
این حشرات سودمند کوچک، کرم های برگ خور را از بین می برند. شما می توانید با کاشتن هویج، کرفس، جعفری، زیره سیاه و گل هویج وحشی، همگی از خانواده تیره چتریان، آنها را به باغتان جذب کنید. این گیاهان به سادگی رشد می کنند و برخی از آنها را باید اجازه بدهید تا گل بدهند. زیرا این گل آنهاست که حشرات را جذب می کند.

• کفشدوزک
این حشرات، شته ها، کنه، مگس سفید و حشرات پولک دار را مصرف می کنند. با کاشتن اعضای خانواده گل آفتابگردان، کاسنی بری یا بومادران می توانید آنها را به باغتان جذب نمائید.

• حشرات شکاری مانند شیر مورچه و شته خوار
اینگونه حشرات مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو آنها (نوزاد حشرات) شته ها و دیگر انواع حشرات آفت را می خورند. آنها به گل های تیره کاسنی، از قبیل بومادران، گل مینا، گل ژاپنی جذب می شوند.

• زنبور (Hover fly)
این نوع زنبورها مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو این حشرات شته ها و دیگر حشرات آفت را می خورند. آنها نیز جذب گل های تیره کاسنی می شوند، مانند بومادران، گل مینا، گل ژاپنی.

• آخوندک
این حشرات بزرگ اشتهای زیادی برای اکثر آفات باغ دارند. تخم های آخوندک در باغ قرار داده می شود که آنها بعد از از تخم بیرون آمدن، سریع رشد می کنند و بزرگ می شوند.

• نماتدها
در برابر لارو بیدها (cutworms) موثر است. cutworm نوعی آفت متداول است که جوانه های گیاه را قبل از اینکه بتوانند رشد کنند و از زمین بیرون بیایند، از بین می برد. نماتدها همچنین در برابر سوسک ها و لارو شپشه موثر هستند. تخمهای نماتد میکروسکوپی هستند و بصورت اسفنج کوچی از میلیون ها نماتد کوچک در هربار می باشند. این ها با آب مخلوط می شوند و بر روی خاک ریخته می شوند، که بعدا از تخم بیرون می آیند و سراغ کارشان می روند. اگر آنها بر روی شاخ و برگ هستند، آنها را بشوئید تا بر روی زمین قرار گیرند. نماتدها برای انسان ها و حیوانات خانگی بی زیان هستند.

حشره خانه کوچک باغ: شما همچنین می توانید یک باغ کوچک از گیاهان گلدار مخصوص جذب و پناه حشرات سودمند در کنار باغتان داشته باشید. این حشرات خوب بسیاری از حشرات آفت متداول باغ را شکار می کنند و به باغبان یک جایگزین طبیعی و بی خطر برای آفت کش ها می دهند. برای اطلاعات بیشتر درباره ایجاد یک پناهگاه کوچک در باغ، اینجا Garden Mini Insectary کلیک نمائید.


تهیه خانگی اسپری برای دفع آفات:

حشرات نرم تن (کرمهای ریز، شته ها، شپشک سفید):
یک قاشق غذا خوری روغن کانولا و چند قطره صابون مایع را در یک لیتر آب بریزید. بخوبی تکان دهید و در بطری مخصوص اسپری بریزید. گیاه را از بالا به پایین اسپری کنید و از پایین به بالا هم اسپری نمائید تا زیر برگ ها نیز اسپری شود. روغن حشرات را خفه می کند.

کرم های ریز و دیگر حشرات:
دو قاشق غذا خوری از سس فلفل تند یا فلفل قرمز تند را با چند قطره صابون مایع در یک لیتر آب مخلوط نمائید. بگذارید یک شبانه روز ثابت بماند، سپس هم بزنید و در بطری مخصوص اسپری بریزید و همانند بالا عمل نمایید. در مدت اسپری، بطری را گاهی تکان دهید.


بیماری های قارچی:
دو قاشق غذا خوری جوش شیرین را در یک لیتر آب بریزید. آن را در بطری اسپری بریزید و بر روی نواحی آلوده شده، بپاشید. این کار را هر چند روز یکبار انجام دهید تا مشکل بر طرف گردد.


کپک پودری:
قسمت های مساوی از شیر و آب را با هم مخلوط نمائید و بر روی گیاهان آلوده شده اسپری کنید. انجام این کار سه بار در هفته باید بیماری را کنترل نماید.


حشرات و بیماری های قارچی:
یک قاشق غذا خوری از روغن پختی، دو قاشق غذا خوری جوش شیرین و چند قطره صابون مایع را در یک لیتر آب بریزید و مخلوط نمائید. آن را در بطری اسپری بریزید و مانند بالا عمل کنید.


احتیاط: اسپری ها که حشرات مضر را می کشند، همچنین حشرات سودمند را نیز می کشند. این اسپری های خانگی را بطور انتخابی مصرف نمائید، فقط بر روی گیاهان آلوده شده، اسپری کنید. آنها را ابتدای صبح یا درست قبل از تاریک شدن هوا بکار ببرید. بعد از بارش باران نیز دوباره آن را اعمال کنید. در زمان اسپری، پوشش محافظ داشته باشید.منبع:

http://wellnessmama.com/2524/organic-ga ... d-control/

http://www.sparkpeople.com/resource/nut ... sp?id=1324

http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm

http://www.discoverneem.com/neem-insect-spray.html

http://web4.audubon.org/bird/at_home/pd ... de_pg2.pdf

http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm

http://www.gardentoad.com/companionplants1.html
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

کمپوست خانگی

پستتوسط pejuhesh232 » دوشنبه سپتامبر 08, 2014 3:17 pm

کمپوست خانگی


Image

اگر به تهیه غذا به خصوص با سبزیجات، زیاد می پردازید، احتمالا با معضل ضایعات غذایی روبروئید. پوست سبزیجات و میوه ها، مواد دور ریختنی آن، شما را با مقدار زیادی زباله های تجدید پذیر روبرو می کند. چه کاری در رابطه با آن می توانید انجام دهید؟

در ابتدا ممکن است در مورد این واقعیت فکر کنید که واقعا نیازی به پوست گیری بیش از حد سبزیجات تان ندارید: به خصوص اگر شما مواد گیاهی ارگانیک می خرید، شستشویی خوب می تواند روی هم رفته سیب زمینی و هویج کاملا تمیزی را بدون مواد زائد ناشی از پوست گیری انها فراهم آورد. هر چند، با توجه به خطر طولانی مدت آفت کش ها بر روی سبزیجات، بهتر است مقداری از پوست این گیاهان گرفته شود و به خوبی شسته شوند.

کمپوستِ دور انداختنی هایتان از طریق فرایند تجزیه هوازی aerobic decomposition بهترین روش برای بازگرداندن انرژی که صرف رشد و تهیه غذای تان(به خصوص اگر یک باغ سبزیجات داشته باشید) شده است، به زمین مادری می باشد. این امر به سادگی قابل انجام است، اگر حتی شما در مورد فضا با کمبود جا مواجهید، این کار در ایوان و بالکن تان می تواند صورت بگیرد. کمپوست روشی طبیعی بازیافت و شامل تجزیه زباله آلی زیست تجدیدپذیر (همچون غذا) و تبدیل آن به مواد غیرآلی مغذی خاک می باشد.

سطلهای کمپوست و تومبلر (چرخان) - اصول اولیه
چندین نوع تجاری از سطل های کمپوست و تومبلر وجود دارد که تهیه کمپوست را نسبتا آسان می سازد. سطل کمپوست پایه باز کلاسیک (The classic open-based compost bin) دارای منافذ جانبی برای کمک به گردش هوا و درِ محکم مناسب برای حفظ میکروارگانیسم های آن می باشد. وقتی از یک سطل کمپوست استفاده می کنید بایستی مقدار زیادی مواد غنی از کربن (بصورت تکه تکه شده) همچون روزنامه، برگ ها یا مقوا اضافه کنید تا از نمناک شدن و بو گرفتن کمپوست تان جلوگیری شود. سطل های اتوماتیک تولید کمپوست Nature Mill جزو آخرین محصولات عالی کارخانه های تولید کننده سطل کمپوست هستند و برای آپارتمان ها یا خانه های کوچک ایده آل هستند بدین خاطر که هم جمع و جورند و هم درون خانه می توان انها را بدون نیاز به کرم ها قرار داد. اگر می خواهید ولخرجی کنید می توانید دستگاه های تولید کمپوست بنام گرین ایی کومپوستر (Green Ecomposter) که شبیه کشتی فضایی اند را امتحان کنید.

Image
Image

Image
Image

Image
Image


در حالیکه تهیه کمپوست در حیاط بوسیله کومه کردن زباله ها در یک گوشه یا قرار دادن آنها در یک چاله در زمین و اجازه به طبیعت برای انجام عملیاتش به آسانی می تواند صورت گیرد، همچنین می توانید از سطل تهیه کمپوست نیز استفاده کنید و یا به سادگی یک سطل کمپوست خودتان درست کنید. سطل کمپوست باید طوری طراحی شود تا بسادگی بتوان مخلوط را توسط بیلچه هم زد. اگر دوست داشته باشید می توانید طراحی های چوبی (one of these designs) را برای حیاطتان امتحان کنید و اگر حوصله درست کردن اینگونه سطل ها را ندارید می توانید یک سطل ساده را با یک رول از تور سیمی درست کنید. در کومه ها یا چاله های تهیه کمپوست در فضای بیرون، کرم ها به طور طبیعی برای تسریع تجزیه زباله ها ظاهر می شوند.

Image
Image


نگهداری از کومه کمپوست تان
یک کمپوست بد بو نشانه ایی از تجزیه بی هوازی می باشد. شما از چنین فرایندی خوششتان نمی آید چون بسیار بدبو و داغ شده و در فضای وسیعی پخش می شود و همسایگان تان ممکن است اعتراض کنند! می توانید از تکه های چمن استفاده کنید، اما مراقب باشید که در این میان تخم علف های هرز را به مخلوط تان اضافه نکنید، محصولی از علف هرز ممکن است به دنبال خود داشته باشد. هرگز فضولات حیوانی، گوشت یا فراورده های لبنی را به کمپوست تان اضافه نکنید. علاوه بر افزایش بو، ممکن است کمپوست تان به خود آفاتی را جذب کند یا بیماری ها یا انگل هایی را به خود جذب کند که شما خواهان شیوع انها در باغ تان نباشید.


چرخاننده کمپوست compost tumbler
دستگاهی هوشمند است که مدت زمان لازم برای تهیه یک کمپوست غنی را به نصف کاهش می دهد. به سادگی روزانه آن را می چرخانید و زباله یتان در ظرف چند هفته تبدیل به خاک می شوند (این فرایند ممکن است در شرایط سرد بیشتر طول بکشد). مانند سطل کمپوست، هنوز نیاز دارید که مقدار مساوی مواد خشک خرد شده را به آن اضافه کنید.

Image


کشت کرم های ورمی کمپوست
شعبده بازان جهان کمپوست، کرم ها هستند و ورمی کمپوست، جایگزین عالی نسبت به کومه های کمپوست سنتی است، به ویژه برای مردمی که در فضاهای کوچک تر زندگی می کنند. این مزایا شامل کمپوست در هر نوع آب و هوا (زیرا شما می توانید سطل کمپوست را در داخل خانه یا در محلی حفاظت شده نگهدارید) بدون نیاز به چرخاندن یا ابیاری کردن می شود و محصول کمپوست به لحاظ مواد مغذی غنی تر از کمپوست بوسیله کومه کمپوست سنتی است. اگر می خواهید خودتان به پرورش کرم ها بپردازید، بایستی مانند حیوانات خانگی با آنها رفتار کنید و از انها در مقابل گرما و سرما حفاظت کنید و از این بابت اطمینان حاصل کنید که به قدر کافی غذا به انها می دهید. می توانید از مزارعی که به پرورش کرم به طور تجاری می پردازند به تهیه کرم در لایه هایی قابل حمل و خوب برای فضاهای کوچک بپردازید. یا می توانید با یک سرپوش تهویه دار و با استفاده از تور سیمی ظریف برای جداسازی کرم ها از خاک worm castings ، خودتان کرم ها را تهیه کنید. کرم ها باید در داخل، نگه داری شوند. در اینجا می توانید راهنمایی های لازم در این خصوص را بخوانید.


به طور خلاصه خاطر نشان می کنیم که تهیه کمپوست آسان است و می تواند بوسیله هر کسی انجام شود، چه شما حیاط خلوت و یا آپارتمان کوچکی داشته باشید. علاوه بر این کمپوست برای شما باغ سالمی به ارمغان می اورد در حالیکه پول تان را بوسیله تولید کود غنی سرشار از مواد غذایی توسط خودتان حفظ می کند. در نهایت کمپوست چندین مزیت زیست محیطی نیز دارد اعم از اینکه به طور چشمگیری مقدار زباله جامد را کاهش می دهد، گاز گلخانه ایی را کاهش می دهد و موجب غنی سازی خاک می شود. آژانس حفاظت از محیط زیست چند ایده بسیار خوب در این زمینه دارد که می تواند شما را خیلی زود برای شروع این کار آماده کند.


برای اطلاعات بیشتر در زمینه تهیه کمپوست، می توانید دو اسلاید آموزشی طرز تهیه کمپوست و کمپوست برای کودکان را در بخش کتابخانه سایت کانون انسان پاک، زمین پاک مطالعه نمائید.

http://www.onegreenplanet.org/lifestyle ... sting-101/
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

چگونه يك باغچه ارگانيك داشته باشيم؟

پستتوسط pejuhesh232 » سه شنبه سپتامبر 16, 2014 11:52 pm

چگونه يك باغچه ارگانيك داشته باشيم؟


اولين گام براي كاشت يك باغ ارگانيك، فهميدن معناي كلمه ارگانيك است. باغباني ارگانيك به معناي كشت بدون استفاده از كودهاي شيميايي يا آفت كش هاست. باغ هاي ارگانيك با استفاده از كودهاي طبيعي و بازدارنده هاي طبيعي حشرات، مانند كاشت همراه، كشت مي شوند.

كشت و زرع در يك باغ ارگانيك

سخت تر از زراعت در باغي كه از كودهاي شيميايي استفاده مي كند نيست، اما كمي برنامه ريزي بيشتر مي طلبد. برای داشتن يك باغ ارگانيك موفق، بایستي خاک سالم برای رشد گیاهان داشته باشيد. براي رسيدن به این هدف، باید خاک را با مواد غذایی تقويت كنيد تا تمام كمبودهاي احتمالي تأمين شود. برای این کار، با کود کمپوست خوب و طبیعی شروع كنيد.

Image


کمپوست به زبان ساده، يك ماده گياهي يا حيواني در حال پوسيدن است. شما مي توانيد به سادگي با استفاده از زباله های آشپزخانه و اضافات باغچه ها، شاخه هاي بريده شده و برگ ها، يك سطل كمپوست بسازيد. می توانید از یک بشكه 55 گالني بعنوان يك سطل كمپوست ساده استفاده كنيد. اگر از یک بشكه استفاده می كنيد، حتماً به فاصله چند سانتيمتر تمام اطراف آنرا با مته سوراخ هايي ايجاد كنيد تا كمپوست فرصت تنفس و پخته شدن پيدا كند.

کود طبیعی را می توان از تمام مراكز معتبر لوازم باغباني خریداری نمود. این كودها مي توانند شامل عصاره جلبک دریایی و انواع گوناگوني از کودها باشد. کودها می توانند از مدفوع خرگوش، مرغ، بز و یا گاو باشند، يا مخلوطي از مدفوع گاو و مرغ كه معمولاً در میان تولید کنندگان حرفه ای ارگانيك ترجيح داده مي شود.

حدود يك سال براي تقويت خاك محوطه اي كه مي خواهيد باغ ارگانيك تان باشد وقت صرف كنيد. با افزودن مداوم كمپوست و ديگر كودها به خاك، هنگاميكه زمان كاشت فرا برسد براي دانه ها و جوانه هاي خودتان بهترين شروع را رقم مي زنيد. گیاهان سالم، اولين دفاع شما در برابر بيماري و حمله حشرات هستند.

Image

گیاهان باغ خود را خردمندانه انتخاب كنيد. بسیاری از باغدارهاي ارگانيك، گياهان غير صنعتي را انتخاب مي كنند، به این دلیل که دانه آنها را می توان سال به سال ذخیره و استفاده نمود. دیگر اينكه، براي جلوگيري از بيماري و مقاومت نسبت به حشرات، دانه ها و گیاهان پيوندي را براي پرورش انتخاب كنيد. شما همچنين مي توانيد بنابرآنچه كه مي خواهيد در باغتان بكاريد، بطور تركيبي هم گياهان غيرصنعتي و هم دانه هاي پيوندي را انتخاب كنيد.

اکثر دانه ها باید ابتدا در داخل خانه، در اواخر زمستان یا اوایل بهار كاشته شوند. در گیاهان نازک پس از یک یا دو هفته رشد، تنها قوي ترين شان در يك گلدان باقي مي ماند. این مسئله باعث مي شود كه تنها سالم ترين گياهان رشد كرده و قوي تر شوند. هنگامی که در منطقه تان احتمال سرمازدگی بطور كامل از بين رفت، جوانه ها را در خاك از پيش آمده شده بكاريد.


Image

برای کمک به حفظ رطوبت خاک، در اطراف گیاهان کوچک از مالچ استفاده كنيد: يعني مقداري یونجه یا کاه بريزيد تا رطوبت خاك حفظ شود. گیاهاني مانند كلم باید در اطراف ساقه شان لوله های پلاستیکی قرار داده شود تا از خورده شدن گياه توسط حلزونها، کرمهاي صدپا و انواع خاصی از کرم ها جلوگيري شود. اين لوله ها را می توانيد به راحتی از بطری های نوشابه پلاستيكي تمیز بسازيد. بدين صورت كه قسمت بالا و پايين بطري پلاستيكي را مي بريد و آنرا خيلي راحت دور تا دور گياه تازه كاشته شده قرار مي دهيد.

Image

بسیاری از باغبانان براي دور نگه داشتن حشرات بالدار از گياهان جوان و قديمي تر باغ، از توري استفاده مي كنند. تور پشه بند مناسب را مي توانيد از اغلب مراكز فروش لوازم باغباني تهيه كنيد يا حتي در پارچه فروشي ها بيابيد.

اگر دستگاه كاغذ خرد كن داريد، مي توانيد روزنامه ها و مجلات قديمي را خرد كنيد و آنها را در رديف هاي بين گياهان تان بريزيد. اين كار مانع رشد علفهاي هرزي مي شود كه حشرات را به باغ شما جذب مي كنند. البته ترجيحاً از روزنامه هايي استفاده كنيد كه با جوهر سويا چاپ شده اند، تا به گياهان باغتان آسيبي نرسد.
organic_food_1

يك باغ ارگانيك، ارزش ذره ذره تلاشي را كه براي ايجادش صرف مي كنيد دارد. در آخر، گلهاي سالم و گياهان و سبزيجات بي نظيري نسيب تان مي شود كه مي توانيد آنها را با اطمينان كامل به خانواده و دوستان تان عرضه كنيد.

Image

http://www.gardeningknowhow.com
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

خاک در کشاورزی ارگانیک

پستتوسط pejuhesh232 » جمعه سپتامبر 26, 2014 9:50 pm

خاک در کشاورزی ارگانیک


چنانچه در مقاله های پیشین گفته شد، کشاورزی ارگانیک نوعی مدیریت تولید محصول است، که بدون عوامل شیمیایی و با رعایت حفظ سلامت محیط، بخاطر استفاده از نهاده های داخل مزرعه و به صورت طبیعی باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی و خاک می شود.

البته کشاورزی ارگانیک صرفا جایگزین نمودن نهاده های آلی به جای عوامل شیمیایی نیست، زیرا استفاده غیر صحیح و غیر متعارف مواد آلی نیز باعث اختلال در سیستم چرخه های زیستی می گردد.

Image

بطور کلی، اساس کشاورزی بیولوژیک یا ارگانیک بر زنده بودن سیستم خاک و در حالت کلی مزرعه استوار است که با تقویت خاک باعث قوت میکروارگانیسم های مفید نیز می شود.

خاک یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده بسترهای کشاورزی می باشد که به عنوان زیربنای مهم رشد گیاهان محسوب می شود و تغییرات فیزیکی و شیمیایی به وجود آمده در خاک که با دخالت انسان باعث بروز اختلال در سیستم خاک و آب گردیده است و بدون در نظر گرفتن عواقب منفی و خطرناک فقط سعی در کسب درآمد و برآورده نمودن نیازهای غذایی جامعه بوده است.

Image

در روش كشاورزی ارگانيك به خاك اهميت به سزايی داده می شود. استفاده از روشهایی چون کودهای بیولوژیک، کمترین شخم، تناوب در کشت، تقویت و بهبود جانواران مفید خاک و تخمیر مواد آلی و افزایش مواد مغذی خاک، باعث بهبود بافت خاک گردیده و استفاده از کمپوست ها و کودهای آلی و حیوانی باعث باروری بیشتر خاک می گردد و به همین سبب فرسایش خاک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

جدا از بخش مواد معدنی، خاك حاوی مواد ارگانيک و هوموس است كه در نتيجه تجزيه بيوماس بوجود می آيد. در اغلب خاك های كشاورزی در مناطق گرم اين ماده فقط درصد كمی را شامل می شود و دركل 1% كل مواد جامد خاك را تشكيل می‌‌ دهد كه اين امر برای باروری خاك بسيار مهم است.


ارگانیسم ها و میکرو ارگانیسم ها

Image

يك قاشق چايخوری از خاك فعال حاوی ميليون ها موجود زنده است که بعضی منشاء حيوانی و بعضی ديگر منشاء گياهی دارند. ارگانيسم‌ ها از نظر اندازه بسيار متفاوت هستند . بعضی از آنها با چشم غير مسلح نيز قابل دیدن هستند مانند كرم خاكی، دم فنری، كنه دامی. اكثر آنها بسيار كوچک بوده و فقط با ميكروسكوپ ديده می شوند بنابراين ميكروارگانيسم ناميده می شوند.

مهمترين ميكروارگانيسم ها باكتری‌ها، و پروتوزوآها هستند. ميكروارگانيسم ها عناصر كليدی كيفيت و باروری خاك هستند اما برای ما انسان ها بطور غير قابل دیدن اين كار را انجام می دهند. آنها دارای گونه های زيادی هستند و هر چه تعداد آنها بيشتر باشد، بیشتر باعث حاصلخيزی طبيعی خاك می شوند.

به طور مثال برخی از ارگانيسم های بزرگ خاک عبارتند از: کرم خاکی، عنکبوت، حلزون، لیسه، سوسک، دم فنری ها، کنه ها و هزارپا.

بعضی از ميكروارگانيسم های خاک عبارتند از: باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها، پروتوزوآها و اکتینومیست ها.

اكثر كشاورزان همه ميكروارگانيسم ها را به ديد آفت نگاه می‌ كنند و فکر می كنند كه چگونه می توانند آنها را از بين ببرند. درحالیکه فقط تعداد كمی از ميكروارگانيسم ها می توانند به محصول خسارت وارد كنند. و اصلی ‌ترين و مهم‌ ترين كاركرد اغلب آنها در خاك، بارورسازی خاك است.

تأثیرات مهم ميكروارگانيسم های خاک:

Image

1- به تجزيه مواد ارگانيك كمك كرده و باعث توليد هوموس (ماده ی بیوشیمیایی مفید حاصل از ترکیب مواد آلی و معدنی) می شوند.

2- باعث مخلوط شدن مواد ارگانيك با ذرات خاك شده و اين امر باعث توليد ذرات پايدار خاك می شوند.

3- با ايجاد تونل‌هايی در خاک، باعث تشويق ريشه دوانی گياهان و نیز تهويه بهتر خاك می شوند و همچنين باعث آزاد شدن مواد غذايی از ذرات معدنی می‌‌‌ گردند.

4- باعث كنترل آفات و ارگانيسم های بيماريزا كه روی ريشه گياهان اثر می‌ گذارند، می شوند.

5- اغلب ارگانيسم های خاك به تغييرات رطوبت و دمای خاك خيلی حساس هستند. از آنجا كه ريشه گياهان و ارگانيسم های خاك از هوا استفاده می كنند جريان هوای خوب در خاك برای توسعه و رشد آنها بسيار مهم است. فعاليت ارگانيسم های خاك هنگامی كه خاک خيلی خشك، خيلی مرطوب و يا خيلی گرم باشند كاهش می يابد. ميكرو ارگانيسم ها بيشترين نقش را در تعادل هوای گرم و مرطوب خاك و وجود مواد غذايی دارا هستند.


ساختار خاک

افزون بر مواد معدنی و ارگانيك موجود در خاك، تعدادی منافذ (خلل و فرج) در خاك وجود دارد كه توسط آب و يا هوا پر می‌ شود. اين طريقه قرار گيری فضايی ذرات و منافذ را بعنوان "ساختار خاک" می‌ نامند. منافذ كوچك برای نگهداری آب مناسبند و منافذ بزرگ باعث نفوذ آب باران و آب آبياری می‌ گردد و به زهكشی و تهويه كمک می كند.

در خاك‌هايی با ساختار خوب ذرات مواد معدنی و مواد آلی دارای قسمت‌های نرم باثباتی هستند. مواد ارگانيك مانند يك چسب عمل كرده و باعث چسبيدن بخش‌های مختلف خاك به يكديگر می‌ شوند که اين فرايند توسط موجودات زنده خاك (ارگانیسم ها و میکروارگانیسم ها) مانند كرم خاكی، باكتری‌ها و قارچ‌ها حمايت می‌ شود. البته اين شرایط می‌ تواند با مديريت نادرست خاک، مانند شخم زنی خاك در شرايط مرطوب مزرعه، باعث تراكم خاك شود.

بررسی و آزمايش خاک:

Image

روش مشاهده ساده: آزمايش خاك با بيل يك روش ساده است برای اینكه حاصلخيزی خاك را با توجه به ساختار خاك مشاهده و ارزيابی كنيم. با كمك بيل تخت باغی، يك قالب از خاك براحتی جدا می‌ شود تا آنجا كه ممكن است از فشرده شدن يا تغيير شكل بافت خاك پرهیز كنيد. برای اين منظور بيل را بصورت عمودی داخل خاك كنيد و حفره ای به اندازه روی بيل بكنيد. بيل را به اندازه 15 سانتيمتر در چاله فرو ببريد. حالا شما می‌ توانيد لايه های مختلف خاك را مشاهده كنيد. توزيع هوموس، تعداد منافذ (خلل و فرج) يا درجه فشردگی خاك، تراكم و عمق ريشه ها، علائم حضور كرم خاكی و ساير ارگانيسم‌ های خاك و همچنين وجود خاك نرم را در آن بررسی كنيد.

روش آزمایشگاهی: اكثر افراد اعتقاد زيادی به كارهای علمی دارند. بنابراين وقتی به باروری خاك میرسيم ممكن است كشاورزان بخواهند خاك خود را در آزمايشگاه مورد تجزيه قرار دهند. اگر چه آزمايشهای شيميايی خاك ممكن است اطلاعات خاصی را در مورد بعضی از سوالات به ما بدهند اما كشاورزان نبايد انتظار زيادی از اين آزمايشات داشته باشند.

برای مثال، بيشتر مشكلات به آناليز خصوصيات مواد غذايی مربوط می شود، درحالیکه هميشه محتويات كلی از مواد غذايی ضروری برای گياهان در نمونه كاملاً آشكار نيست. مثلاً ممكن است جذب مواد غذايی توسط مواد معدنی به اندازه ای زياد باشد كه ريشه گياهان قادر به استفاده از آن نباشند. همچنین بعضی از آزمايشات با حل كردن نمونه ها، آنها را در معرض تهديد قرار می دهند. بعبارت ديگر مواد غذايی قابل دسترس گياهان را كاهش می دهند كه اين می تواند يك محرك واقعی برای كشاورزی رايج به شمار رود.

بررسی مواد غذايی ديگر، مانند نيتروژن، شدیداً به زمان نمونه برداری بستگی دارد. در بعضی از موارد، هنوز تجزيه شيميايی خاك مثلاً ميزان اسيديته خاك و يا تعيين كمبودهای مواد غذايی (مانند روی و پتاسيم) مفيد است.

Image

كشاورزان توليد كننده محصولات ارگانيک مخصوصاً بايد اطلاعاتی را در مورد محتويات خاک بدست اورند و آنرا اندازه گيری كنند. تجزيه شيميايی بافت خاك برای مطالعه اثرات باقيمانده آفت كش‌ها بسيار پيچيده بوده و مهم‌ترين قسمت آن، اين است كه بايد در جستجوی كدام آفت كش بود كه البته روش بسيار پرهزينه ای خواهد بود. آزمايش‌های فيزيكی ارتباط نزديكی به پتانسيل نگهداری آب يا بافت خاك دارد و نمونه ها بايد بسيار دقيق جمع آوری گردند.

تجزيه بيولوژيكی كه نمونه ای از فعاليت ارگانيسم های فعال خاك است بايد با تجهيزات آزمايشگاهی مخصوصی انجام گيرند كه البته بسيار پرهزينه است. اگر چه استفاده از تجزيه خاك سطح مزرعه با توجه به روش‌های علمی بدليل وجود آزمايشگاه‌های مناسب و هزينه آن محدود می شود. اگر از آزمايش خاك استفاده می‌ كنيد مطمئن شويد كه در مورد جنبه های بارز آن تحقيق شده است يا نه و اینکه نتايج آزمايش بطور جدی مورد بحث و بررسی قرار گيرد.

پس از ارائه این تعاریف در مقالات بعدی به روش مقابله با فرسایش خاک و کمک به حاصلخیزی بیشتر آن توسط کشاورزی ارگانیک می پردازیم.

منابع:

http://www.agroecologyir.blogfa.com

http://njavan.ir
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

پرورش گیاهان در زمستان

پستتوسط pejuhesh232 » جمعه اکتبر 10, 2014 11:32 pm

پرورش گیاهان در زمستان


Image

زمستان فصل غیر زراعی از قدیم الایام می باشد. بسته به اینکه شما کجا زندگی می کنید؛ دسترسی تان به خارج از منزل در زمستان احتمالا بیشتر با محدودیت روبرو می شود که خبر خوبی برای پرورش دهندگانی که در هوای آزاد به باغبانی می پردازند نیست. اما شما مجبور نیستید زمستان را بدون سبزی های تازه سپری کنید؛ می توانید حتی محصولات کوچکی همچون گیاهان و سبزی ها را در داخل خانه در آب و هوای برفی کشت کنید که می تواند محل زندگی تان را شاداب تر و به حفظ شادی و سلامتی نیز کمک کند.


گلخانه
با توجه به روزهای کوتاهتر و سرد زمستان، امکان پرورش گیاهان در بیرون به مدت طولانی تر در همه آب و هواها مقدور نیست. پرورش دهندگان خانگی اغلب گلخانه یا پوشش های نایلونی را برای محافظت از گیاهان در طول ماه های زمستان استفاده می کنند. در حالیکه گلخانه به سرمایه زیادی برای ساخت نیاز دارد. مدل های پیش ساخته بسیاری وجود دارد که می تواند خریداری شود. که بویژه برای باغ بام ها یا بام های سبزی که در ارتفاعات بالای آپارتمان ها رشد می کنند گزینه مناسبی می باشد. برای اطلاعات بیشتر در زمینه پرورش گیاهان شهری در آب و هوای سرد به این سایت NY Gardener مراجعه کنید.


کلوچ (cloche)
کلوچ یک ساختار محافظ کوچک از شیشه یا پلاستیک بر یک قاب فلزی یا چوبی است. کلوچ بر روی گیاهان حساس در باغ گذاشته می شود تا آنها را از سرمازدگی محافظت کرده یا خاک را قبل از کاشت دانه ها یا نهال ها گرم گرداند.
یک کلوچ راه حل عملی تری برای هزینه ای آگاهانه تر می باشد. شما می توانید به راحتی متناسب با نیازتان یکی بسازید یا بخرید. یک کلوچ از سویی از عایق بندی اضافی بر روی ساختار خانه بهره مند می گردد و به سادگی از تماس مستقیم هوای بسیار سرد به گیاهانتان جلوگیری می کند در حالیکه همچنین گرمایی را که به داخل کلوچ وارد می شود را نیز حفظ می کند. مدل دو جداره ی آن می تواند کارآمد تر عمل کند.
برخی از انواع سبزیجات به خوبی با هوای سرد و فصلی با رشدکم سازگارند از جمله کلم، نخود فرنگی، کلم بروکلی، سیر، اسفناج و کلم بروکسل. این سبزیجات می توانند در گلخانه یا پوشش نایلونی در آب و هواهای خیلی سرد(اما نه منجمد) رشد کنند. محصولات ریشه ایی، همچون چغندر، شلغم و مثل آنها نیز اهمیتی به سرما نمی دهند.

Image

ImageImage

باغ کانتینر سرپوشیده (Indoor Container Garden)
اگر امکان انتخاب گلخانه ایی در بیرون را ندارید یا برای بقای گیاهان هوا بیش از حد سرد می شود، می توانید باغ های محفظه دار (کانتینر) خانگی را امتحان کنید. اگر پنجره ی آفتابگیر در گوشه خانه تان دارید، این بهترین مکان است. هر چند می توانید با خرید سیستم های روشنایی نیز جهت زیست پذیری بیشتر باغ خانگی تان استفاده کنید. نور ماورا بنفش نیازهای رشد گیاهان را در شرایط سرپوشیده فراهم خواهد کرد و حتی می تواند در ماه های زمستان برای افرادی که ممکن است از اختلال عاطفی فصلی Seasonal Affective Disorder به دلیل کاهش قرار گرفتن در معرض نور خورشید رنج می برند، مزیت هایی داشته باشد. تجهیزات فشرده رشد همچون تجهیزات ‘SoLight’ می تواند پرورش گیاهان در درون خانه یتان را در شرایطی با نور اندک برآورده سازد. همچنین ادامه مطلب زیر بنام راه اندازی باغ در یک فضای کوچک و مقاله کمپوست خانگی را مطالعه فرمائید که در آن در مورد انواع باغبانی خانگی و تکنیک های کمپوست صحبت شده است.

Image Image

Image

راه اندازی باغ در یک فضای کوچک

چطور خواسته ی پرورش غذای تازه و تمیز را تنها در بالکون یا فضای سرپوشیدۀ دو متر مربعی براورده سازید؟ اگر یاد بگیرید حتی در چنین شرایط محدودی به قدر نیاز خودتان به پرورش گیاهان بپردازید یا حداقل نیاز به گیاهان و مواد سالاد تان را برطرف سازید شگفت زده می شوید.

Image

اولا اکثر بالکن ها، تراس های کوچک یا حیاط های پشت خانه مدت زمان اندکی در معرض نور خورشید قرار می گیرند، بنابراین بهترین راه برای جذب نور بیشتر، نصب دیوار های نور یا سطوح منعکس کننده نور یا حتی نصب آینه ایی جهت انعکاس نور به سوی باغ تان می باشد. دوما شما به خاک و مواد مغذی نیاز دارید و می توانید به سادگی این ها را بوسیله بازیافت آنچه دارید (همچون آشغال میوه و سبزیجات آشپزخانه تان) برطرف سازید. مقاله خیلی خوبی بنام کمپوست خانگی بهمراه اسلایدها در زمینه کمپوست وجود دارد، که در آن همه چیز را در مورد نحوه اینکه چطور این کار را شروع کنید می توانید بخوانید.

ارگانیک یک ضرورت است: چرا خودتان را با پرورش غذای آلوده به مواد شیمیایی، نگران سازید؟ بنابراین تهیه کمپوست، بهترین روش برای حفظ سیستم چرخه مواد مغذی است و نیازی هم به اضافه کردن کودهای شیمیایی ندارد که بسیاری از آنها محصول جانبی ظلم به حیوانات هستند و برای محیط زیست نیز مضرند. به علاوه استفاده از کودهایی با منشا حیوانی باعث افزایش به مخاطره افتادن سلامتی یتان نیز می شود: انتقال باکتری همچون ای-کولی (E.Coli ) و دیگر بیماری ها و استفاده از مواد شیمیایی به کل تنوع زیستی طبیعی باغ تان لطمه می زند و آن را تغییر می دهد.

حالا که نور و خاک لازم را دارید، نیاز به چیزی دارید که گیاهان در آن رشد کنند. اینجاست که نیاز به فکری خلاقانه دارید: وسایل و ابزاری که اجازه رشد به سمت بالا، به سمت پایین یا رشد به طور جانبی و رشد در محفظه های نگه داری گیاهان را فراهم اورد.

وسایل رویش به سوی بالا: سطوح دیوارها، پنجره ها، درها می توانند باغ شما شوند. براکت های دیواری (Wall brackets) امکان قرار دادن گلدان بر روی دیوارها را برای شما فراهم می آورند در حالیکه یک داربست می تواند باعث افزایش ظرفیت یک دیوار به منظور رشد گیاهانتان شود و منظره زیبایی را خلق می کنند.

وسایل رویش به سمت پایین: می توانید باغ معلقی ایجاد کنید که از فضای خارج از نرده ها بهره می گیرد یا در داخل خانه از سبدهای معلق یا قاب های پنجره برای پرورش گیاهان استفاده می کند.

اگر شما در منطقه ایی با آب و هوای سرد زندگی می کنید، این امر خود می تواند مزیتی از این جهت به حساب آید که می توانید از گرمای درون خانه تان با پوشاندن بالکن تان با دره ها و پنجره های شیشه ایی برای ایجاد اثر گلخانه ای بهره برید. بطری های پلاستیکی نوشابه که قسمت بالای آن جدا شده باشد، یک گلخانه عالی را برای هر گلدان ایجاد می کند.

Image
Image

پرورش گیاهان به طور جنبی: شرایط چالش انگیز، همیشه بیشترین خلاقیت و تصویرسازی را به همراه دارد! دستگاه های آیرو گاردن Aerogarden یک سیستم باغبانی بدون آلودگی را برای پروژه های کوچک خانگی به همراه منبع نور توسعه داده است (لطفا از افزایش نیاز به مصرف انرژی ناشی از این محصولات آگاه باشید). هربکیتز (Herbkits) یک سیستم کاشت پشته ای را که از یک فضای کوچک به طور بهینه استفاده می کند، ایجاد کرده است.

Image
Image

پرورش گیاهان در محفظه های مختلف: گلدان های پلاستیکی و سفالی به طور سنتی مورد استفاده قرار می گیرند اما شما می توانید وسایل دیگری را هم مورد استفاده قرار دهید، اقلامی چون چکمه های قدیمی، وسایل آشپزخانه، همچنین قوطی های دور انداخته شده می تواند مجددا مد نظر قرار گیرد، اما از هر چیزی که شک دارید حاوی مواد شیمیایی باشد یا داخل آن رنگ شده است، استفاده نکنید.

یک سیستم هیدروپونیک ساده می تواند از بطری های آب دور انداخته شده و سیم برای آویزان شدن از یک ریل پرده آماده گردد (بهتر است ریل متداول پرده را با چیزی قوی تر جایگزین کرد). گیاهان می توانند در این شرایط بخوبی رشد کنند، اما اگر در یک ناحیه خنک زندگی می کنید، از آفتابگیرترین پنجره استفاده کنید. Our Window Farms یک انجمن حمایتگر می باشد که برای ایجاد یک باغ پنجره شما را راهنمایی می کند.

Image
Image

در نهایت، چه چیزی می خواهید پرورش دهید؟ بهترین انتخاب گیاهانی متناسب با محدوده دما و رطوبت محل زندگیتان است که می توانید از طریق پرسیدن از گلخانه های محلی آنها را بیابید. بوته ها و گیاهان بالا رونده ای چون گوجه فرنگی و لوبیا برای فضاهای کوچک مناسب اند و سبزیجات سالاد سریع رشد می کنند.

هنگامی که در مورد عملی بودن این کار تصمیم گرفتید، هزینه نگهداری از باغتان همچنین شامل کنترل آفت نیز می شود. می توانید تصمیم بگیرید که آیا ترجیح می دهید که از هجوم حشرات و پذیرش فدا کردن قسمت کوچکی از محصولاتان به آنها لذت ببرید یا می توانید بعضی از مواد دفع آفات ارگانیک خانگی را امتحان کنید. اگر از آفت کش های تجاری حتی حشره کش های بی ضرر استفاده می کنید، این امر خطر کشتن حشرات مفید و حشرات غیر مضر را به دنبال دارد. اشکال ساده ای از اسپری جوشانده سیر و فلفل برای حشرات وجود دارد که بدون کشتن حشرات مکنده شیره ی گیاهان آنها را دفع می کند، در حالیکه مشکلات مربوط به کپک زدن می تواند بوسیله ی اسپری جوش شیرین و آب کنترل شود. قارچ انگلی توسط گردش خوب هوا و پرهیز از آب دادن بیش از حد به بهترین شیوه می تواند کنترل شود.

نگهداری از باغ بیرون از خانه تان در زمستان
اگر به پرورش گیاهان در زمستان در داخل خانه می پردازید. نباید به طور کامل باغبانی در هوای آزاد را به فراموشی بسپارید. می توانید از این فرصت برای آماده کردن خاک زمستانی تان برای محصول بهاره استفاده کنید: گیاهان مرده و علف های هرز را برچینید، به دفن کمپوست در داخل بستر باغ بپردازید و به مالچ خاک برای کمک به حفاظت از آن در برابر طوفان و افزایش ساخت هوموس بپردازید. البته اگر شما در جایی زندگی می کنید که از برف پوشیده می شود، در عوض به پارو کردن زمین بپردازید! هر کاری انجام می دهید از نمک برای ذوب برف در نزدیکی باغ تان استفاده نکنید: باعث آلوده شدن زمین می شوید و با مشکلاتی جهت رشد گیاهان در زمین در فصل بعدی روبرو خواهید شد، این کار حتی می تواند آب آشامیدنی را نیز آلوده کند.
اجازه ندهید هوای سرد موجب کاهش روحیه و شور و شوق تان برای پروروش گیاهان شود. با کمی نبوغ و صبر می توانید تجربه بسیار لذت بخشی از پرورش گیاهان در زمستان داشته باشید. شور و شوق تان را حفظ کنید و در مواجه با ماجراهای پرورش گیاهان تان موفق باشید.


http://www.onegreenplanet.org/lifestyle ... d-climate/
http://www.onegreenplanet.org/lifestyle ... all-space/
pejuhesh232
 
پست ها : 3294
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

بعدي

بازگشت به پاكيزه شناسى


Aelaa.Net